16-11-13

Wegennet Braziliaanse Amazone groeit met 17.000 kilometer per jaar

Op drie jaar tijd zijn in het Braziliaanse Amazone-gebied meer dan vijftigduizend kilometer wegen aangelegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College London en het Amazon Institute of People and the Environment (Imazon). De onderzoekers merken op dat deze wegeninfrastructuur weliswaar relatief weinig invloed hebben op de totale oppervlakte van het gebied, maar een belangrijke impact hebben op de lokale biotoop. De resultaten van het onderzoek moeten volgens de onderzoekers kunnen helpen om ontbossing in de toekomst te helpen bestrijden en de impact van nieuwe infrastructuur-projecten beter te kunnen voorspellen.

Lees Verder

12:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, wegennet |  Facebook |

08-06-13

Ontginning Amazone-gebied nadert internationale normen

Brazilië heeft de ontbossing van het Amazone-gebied de voorbije acht jaar met bijna 84 procent kunnen terugdringen en benadert daarmee de internationale doelstellingen die werden vooropgesteld. Dat heeft Izabella Teixeira, Braziliaans minister van leefmilieu, bekend gemaakt. Het voorbije jaar werden volgens de minister 4.571 vierkante kilometer bosgebieden in de Amazone vernield. Dat betekende volgens Teixeira een daling met 27 procent tegenover het jaar voordien. De belangrijkste oorzaken van de ontbossing zijn branden, uitbreiding van de landbouw en illegale mijnbouw en bosontginning.

Lees Verder

10:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, amazone, bosontginning |  Facebook |

15-05-13

Behoud regenwoud cruciaal voor energievoorziening Amazone-gebied

Het behoud van het tropisch regenwoud in het Amazone-gebied is belangrijk voor de capaciteit van de elektriciteit die door waterkrachtcentrales zal kunnen worden opgewekt. Dat is de conclusie van een rapport van het Amazon Environmental Research Institute International Program (IPAM-IP). De onderzoekers stellen dat regenwouden belangrijker zijn voor de bevoorrading van de rivieren dan tot nu toe werd verondersteld. De pogingen die in Brazilië worden gedaan om de ontbossing tegen te gaan, zullen volgens het rapport uiteindelijk ten goede komen aan de energie-voorziening.

"Indien de ontbossing in het Amazone-gebied blijft toenemen, zal de energie-producten van Belo Monte, één van de grootste waterkrachtcentrales van de wereld, met één derde terugvallen," merkt onderzoeksleider Claudia Stickler op. "Dat komt overeen met het energieverbruik van vier miljoen Brazilianen. De bosgebieden moeten immers de regenval genereren die uiteindelijk de rivieren moet voeden. De strijd tegen de ontbossing dient dan ook te worden verder gezet, zodat Brazilië erin kan slagen om zijn tekort aan elektriciteit op te lossen."

"De resultaten van de studie zijn bijzonder belangrijk voor de energieplanning op lange termijn," zegt Marcos Costa, klimatoloog aan de Federal University of Viçosa in Brazilië. "Er wordt wereldwijd miljarden dollar geïnvesteerd in waterkrachtcentrales. Hoe meer regenwouden behouden kunnen blijven, hoe meer water in de rivieren zal kunnen worden opgevangen en hoe meer elektriciteit er zal kunnen worden gegenereerd." Met een verlies van 40 procent regenwouden tegen het midden van de eeuw, zoals in een aantal modellen wordt voorspeld, zou de energieproductie met 35 procent tot 40 procent terugvallen.

Lees Verder

15:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, ontbossing, energie |  Facebook |

09-04-13

Rundvlees en sojabonen grote schuldigen aan ontbossing Amazone

De handel in Braziliaans rundvlees en sojabonen levert een belangrijke bijdrage tot de ontbossing van het Amazone-gebied. Dat is de conclusie van een rapport van het Center for International Climate and Environmental Research (Cicero) in Noorwegen. Aangevoerd wordt dat de internationale inspanningen om de tropische regenwouden te beschermen, dan ook ondermijnd zouden kunnen worden door een toenemende handel en consumptie. Er wordt dan ook opgemerkt dat buitenlandse markten een steeds groter aandeel hebben in de Braziliaanse emissies

Opgemerkt wordt dat het voorbije decennium 2,7 miljard ton koolstofdioxide vanuit Brazilië werd geëxporteerd. Dat komt overeen met ongeveer 30 procent van de totale uitstoot die aan de ontbossing gelinkt kan worden. De sojateelt was volgens het rapport verantwoordelijk voor 29 procent van de emissies. De resterende 71 procent zou afkomstig zijn geweest van de veeteelt. Aangevoerd wordt dat de binnenlandse consumptie 85 procent van de uitstoot door de veeteelt en 50 procent van de emissies door de sojateelt vertegenwoordigde.

"Het voorbije decennium is het aandeel van het buitenland echter stelselmatig toegenomen," merkt onderzoeksleider Jonas Karstensen op. "Zowel groeimarkten als geïndustrialiseerde landen hebben hun import van Braziliaanse producten de voorbije periode immers gevoelig opgedreven en zijn daarmee ook verantwoordelijk voor een groter gedeelte van de uitstoot." Opgemerkt wordt dat Rusland inmiddels al verantwoordelijk is voor 15 procent van de uitstoot van de Braziliaanse veeteelt, terwijl het aandeel van China in de emissies door de sojateelt op één decennium is gestegen van 7 procent tot 22 procent.

Lees Verder

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brazilië, emissies, amazone |  Facebook |

26-03-13

Braziliaanse supermarkten verkopen geen Amazone-vlees meer

In de Braziliaanse supermarkten zal voortaan geen vlees meer worden verkocht dat afkomstig is van veestapels uit het regenwoud van het Amazone-gebied. Dat heeft de Brazilian Association of Supermarkets (Abras) gezegd. Braziliaanse veeboeren zijn verantwoordelijk voor een belangrijk gedeelte van de ontbossing van het Amazone-gebied omdat ze grote oppervlaktes bomen vellen om bijkomende graasgebieden te creëren voor hun veestapels. De Braziliaanse openbare aanklager Daniel Cesar Azeredo Avelino maakt ook gewag van de invoering van een label-systeem voor vlees dat afkomstig is uit het Amazone-gebied. Daardoor zou het moeilijker worden om nog vlees te verkopen van producenten die het ontbossingsverbod in de regio overtreden.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amazone, brazilië |  Facebook |

18-02-13

Missionarissen hebben biodiversiteit Amazone beïnvloed

Christelijke missionarissen hebben een belangrijke impact gehad op de biodiversiteit van het Amazone-gebied. Dat is de conclusie van een onderzoek van biologen aan de Stanford University. De wetenschappers stellen dat de lokale bevolking onder invloed van de nieuwe religieuze beginselen een aantal populaties hebben beschermd die vergeleken kunnen worden met de huidige inspanningen om diersoorten te redden. Andere zendelingen zouden echter gedrag hebben geïntroduceerd dat een bedreiging betekent voor populaties die voordien door de levenswijze van de lokale bevolking werden beschermd.

Lees Verder

09:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, amazone, religie |  Facebook |

30-11-12

Ecuadoriaanse Amazone-bewoners willen beslag laten leggen op activa Chevron

Inwoners van de Ecuadoriaanse regio Lago Agrio hebben aan een Canadese rechtbank om beslag te leggen op activa van oliemaatschappij Chevron voor een bedrag van 19 miljard dollar Canadese dollar. In februari had een rechtbank in Ecuador het olieconcern Texaco, dat inmiddels door Chevron is overgenomen, veroordeeld tot het betalen van de schadevergoeding wegens het veroorzaken van een grote vervuiling van het Amazone-gebied. De feiten dateren uit de jaren zeventig. Chevron weigert het vonnis van de Ecuadoriaanse rechtbank te erkennen en zegt dat de uitspraak verkregen werd met fraude en omkoperij. De oliemaatschappij is ook van oordeel van de Canadese rechtbank zich onbevoegd moet verklaren. Een uitspraak wordt in januari volgend jaar verwacht.

Lees Verder

16:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chevron, amazone |  Facebook |