19-04-14

Vroege ambities zijn belangrijk voor uitbouw succesvolle carrière

Jongeren die vroeg ambities duidelijk maken rond studie en carrière, hebben een grotere kans op slagen dan leeftijdsgenoten die niet hebben nagedacht over het leven na de middelbare school. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Australische National Centre for Vocational Education Research. De studie toont volgens de onderzoekers aan dat het uitwerken van een strategisch carrière-plan op jonge leeftijd bijzonder belangrijk is voor het uitbouwen van een succesvol leven. Er wordt echter ook opgemerkt dat dit fenomeen geldt voor alle studenten. Dat betekent volgens de onderzoekers dat een vroegtijdig carrière-plan kan bijdragen tot het wegwerken van ongelijkheid op de arbeidsmarkt.

“Ouders hebben door hun eigen opleidingsniveau en aspiraties een belangrijke impact op de slaagkansen in het middelbaar onderwijs,” benadrukken de onderzoekers. “Wanneer ouders universitaire aspiraties hebben voor hun kinderen, blijken jongeren vier keer meer kans te hebben om het middelbaar onderwijs met succes af te maken. Bovendien is deze groep twaalf keer meer geneigd om naar het hoger onderwijs door te stromen dan leeftijdsgenoten wiens ouders geen universitaire plannen koesteren voor hun kinderen. Er bestaat ook een sterke link tussen aspiraties en het opleidingsniveau van de ouders. Wanneer ouders een hoger opleidingsniveau hebben, blijken ook grotere academische aspiraties bij de kinderen.”

“Ook de academische plannen van vrienden kunnen worden geassocieerd met de beslissing van jongeren om voor een universitaire studie te kiezen,” zeggen de onderzoekers nog. “De plannen van vrienden blijken zelfs de schoolprestaties te beïnvloeden. Ook een positieve houding tegenover de school - met inbegrip van goede relaties met de leerkrachten, een interesse in het leren en een participatie aan buitenschoolse activiteiten - kunnen sterk worden gecorelleerd met de intenties rond verdere studies. Er moet wel worden toegegeven dat ongeveer de helft van de vijftienjarigen met hoge aspiraties hun ambities tien jaar later niet gerealiseerd blijkt te kunnen hebben.”

“Wel moet bij deze discrepantie worden opgemerkt dat de overstap van onderwijs naar de arbeidsmarkt langer duurt dan in het verleden, waardoor die groep alsnog de gelegenheid heeft om zijn plannen op een later tijdstip te kunnen realiseren,” geven de onderzoekers aan. De studie geeft aan dat vrouwelijke respondenten 52 procent kans maakten om hun aspiraties waar te maken, tegenover slechts 39 procent van hun mannelijke leeftijdsgenoten. De Australische onderwijsexpert Nicholas Biddle merkt ook op dat niet-gerealiseerde aspiraties vooral te maken heeft met de onzekerheid van de gemiddelde tiener.

Maar zelfs indien de ambities gedeeltelijk naar beneden moeten worden bijgesteld, worden volgens Biddle nog altijd betere resultaten geboekt dan wanneer de vijftienjarige geen enkel carrièreplan heeft gemaakt. “Het rapport toont dan ook aan dat het stimuleren van aspiraties een belangrijk instrument kan zijn om kansarme groepen aan te sporen voor hogere opleidingen te kiezen,” zegt de onderwijsexpert. “Omdat hun kansen op succes lager worden ingeschat, dreigen achtergestelde groepen, zoals lagere socio-economische populaties of etnische minderheden, ook lagere aspiraties te koesteren. Er moet dan ook gezocht worden naar middelen om die barrières op te heffen.”

Nicholas Biddle benadrukt dat het voor kinderen mogelijk is om die barrières dankzij hoge aspiraties te overwinnen. Indien tegelijkertijd echter geen pogingen worden gedaan om die drempels te verlagen, dreigen die inspanningen volgens de onderwijsexpert echter in ontgoochelingen uit te monden. Ook opvoedkundige Sue Roffey zegt dat jongeren die van thuis uit geen onderwijs-cultuur hebben meegekregen, elders de inspiratie moeten vinden om een hogere opleiding na te streven. “Deze jongeren hebben mensen nodig die in hen geloven en hen helpen hun troeven te leren kennen en een connectie met de school te voelen,” zegt Roffey. “Dat kan deze groep jongeren een heel andere visie over hun mogelijkheden bezorgen.”

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ambitie |  Facebook |