04-09-11

Grondvesten American Apartheid steeds meer uitgehold

In de grote Amerikaanse metropolen komt het ideaal van gelijke woningkansen dichterbij. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de University of Michigan. De onderzoekers geven toe dat de kloof tussen blank en zwart op vele locaties nog altijd bijzonder groot blijft, maar er wordt aan toegevoegd dat in grote delen van het stedelijk Amerika niet langer van een zogenaamde apartheid kan worden gesproken. Het verdwijnen van die apartheid werd volgens hen gesymboliseerd door de intrek van de familie Barack Obama in het Witte Huis in Washington.

"De woonplaats heeft een grote impact op het gezin, het onderwijs van de kinderen, de toegang tot gezondheidszorg, de blootstelling aan criminaliteit, de kwaliteit van de openbare diensten, het belastingniveau, de beschikbaarheid van gezonde voeding en de waarde van het vastgoed," merkt onderzoeksleider Reynolds Farley, wetenschapper aan het Institute for Social Research aan de University of Michigan, op. "Zelfs in Chicago en Detroit, historische bastions van rassenscheiding, is er een duidelijke integratie-beweging merkbaar."

"In alle Amerikaanse metropolen is er sinds het begin van de jaren tachtig duidelijk sprake van een afname van de segregatie," voert Farley aan. "In het midden van de jaren zeventig zei ongeveer 75 procent van de blanke inwoners van Detroit zich comfortabel te voelen met één zwart gezin in hun wijk. Dat was in het midden van het voorbije decennium gestegen tot 93 procent. Toch gaf ongeveer 50 procent van de blanke inwoners in het midden van het voorbije decennium nog altijd toe zich ongemakkelijk te voelen dat hun wijk voor de helft uit zwarte gezinnen zou bestaan."

Anderzijds voert Farley aan dat in het midden van de jaren zeventig nog 40 procent van de blanke bevolking aangaf te zullen verhuizen indien één derde van hun wijk uit zwarte gezinnen zou bestaan. Dat was tijdens het midden van het voorbije decennium teruggevallen tot 19 procent. De evolutie is volgens Farley gedeeltelijk te danken aan de stijging van het aantal gemengde gezinnen. "Een aantal fundamenten van de American Apartheid zijn grotendeels uitgehold of verdwenen," voert hij aan.

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: american apartheid, discriminatie |  Facebook |