26-07-12

Oorspronkelijke Amerikaanse bevolking afkomstig van meer dan één migratie

De oorspronkelijke bevolking van het Amerikaanse continent heeft zich in drie migraties in de regio gevestigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan University of California aan de hand van de variaties in de dna-structuur van de oorspronkelijke Amerikaanse bevolking. Opgemerkt dat het grootste gedeelte van de populatie afkomstig was van één grote migratie-beweging die meer dan vijftienduizend jaar geleden over de Bering-landbrug vanuit Azië naar Amerika verhuisden, maar daarna werden ook nog twee andere volksverhuizingen opgemerkt. Die hebben echter enkel hun sporen achtergelaten in de arctische populatie die op dit ogenblik Eskimo-Aleoettalen spreken en in de Canadese Chipewyan-populatie die het Na-Dene spreken. Er wordt echter opgemerkt dat de Eskimo-Aleoeten en de Chipewyan respectievelijk meer dan 50 procent en ongeveer 90 procent van de dna-gegevens van de eerste migratiebeweging dragen.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amerika, migratie |  Facebook |

18-03-12

Europese veroveraars halveerden inheemse Amerikaanse bevolking

De Europese veroveraars hebben meer dan de helft van de oorspronkelijke bevolking van het Amerikaanse continent doen uitsterven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Washington en de Universität Göttingen. In het onderzoek wordt opgemerkt dat de inheemse bevolking op het Amerikaanse continent door ziektes, oorlogen, hongersnood en slavernij ongeveer vijfhonderd jaar geleden met 50 procent daalde.

Uit genetisch onderzoek kwamen de wetenschappers tot de vaststelling dat de bevolking op het Amerikaanse continent ongeveer vijfduizend jaar geleden een piekomvang kende. Dat niveau bleef volgens hen duizenden jaren nagenoeg status-quo, tot er vijfhonderd jaar geleden plots een terugval met 50 procent werd opgemerkt. Er wordt aan toegevoegd dat het verlies niet beperkt bleef tot specifieke regio's, maar over de twee Amerikaanse continenten kon worden opgetekend.

"De grootste impact werd opgetekend in de meest drukbevolkte gebieden," merkt Lars Fehren-Schmitz, docent aan de Universität Göttingen, op. "Die daling duurde in eerste instantie niet bijzonder lang. Al snel begon de inheemse bevolking opnieuw toe te nemen. Daaruit kan afgeleid worden dat de daling alleen kan toegeschreven worden aan tijdelijke factoren, zoals ziektes die door Europeanen werden overgebracht, in combinatie met oorlogen en hongersnood. In geen geval was die daling het gevolg van een eeuwenlang proces."
        

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amerika, ontdekkingsreizen |  Facebook |

02-03-12

Europeanen waren voor indianen al in Amerika

Archeologen en historici weten al langer dat Amerika niet werd ontdekt door Christoffel Columbus, maar uit recent onderzoek blijkt wel dat Europeanen mogelijk toch de eerste waren die op het Amerikaanse continent voet aan wal hebben gezet. Aanwijzingen voor die theorie zijn vondsten van stenen werktuigen in de Amerikaanse staten Delaware, Maryland en Virginia, die een grote gelijkenis vertonen met het gereedschap dat tijdens het stenen tijdperk in Europa werd gehanteerd.

"Lang voor Christoffel Columbus hadden indiaanse volksstammen over de bevroren Beringzee al vanuit Azië de oversteek gemaakt naar het Amerikaanse continent," merken de onderzoekers op. "Uit de recente vondsten blijkt echter dat die indianen nog werden vooraf gegaan door Europeanen. De teruggevonden werktuigen gaan immers terug tot 26.000 jaar geleden, lang voordat de allereerste Aziaten op het Amerikaanse continent verschenen." Vermoed wordt dat Europeanen tijdens de ijstijd over de Noord-Atlantische Oceaan naar Amerika zouden kunnen zijn overgestoken.

"In het begin van de jaren zeventig werd in de Amerikaanse staat Virginia al een mes gevonden dat gemaakt was uit materiaal dat afkomstig was uit Frankrijk," voeren de onderzoekers Dennis Stanford van het Smithsonian Institution en Bruce Bradley van de University of Exeter aan. De onderzoekers wijzen er ook op dat er tot 15.500 jaar geleden geen enkele aanwijzing is van menselijke activiteit in het noordoosten van Siberië of Alaska. Vermoed wordt dat de Europese migranten nadien door de grotere groep Aziaten werden geassimileerd of gedood.
           

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amerika, indianen, migratie, ijstijd |  Facebook |