21-05-12

Houthaven Amsterdam moet klimaatneutrale woonzone worden

De Nederlandse hoofdstad Amsterdam wil van zijn oude Houthaven een speerpunt van duurzame stedenbouw maken. Het project, dat in de bouw van meer dan tweeduizend woningen voorziet, moet aantonen dat een grotere energie-efficiëntie in de architectuur economisch wenselijk en realiseerbaar is. De ontwikkelaars van het project zeggen ervan overtuigd te zijn dat de site, onder meer met geïntegreerde zonnepanelen en compacte windturbines, zelf in al zijn energiebehoeften zal kunnen voorzien.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amsterdam, houthaven, duurzaamheid |  Facebook |

28-06-11

Amsterdam wil alternatieve applicatie-metropool worden

De Nederlandse hoofdstad Amsterdam wil zich opwerpen als een alternatief voor het Amerikaanse Silicon Valley. Met het project Appsterdam wil de Nederlandse hoofdstad zich ontwikkelen tot een nieuwe draaischijf voor ontwikkelaars van applicaties. Initiatiefnemer Mike Lee merkt op dat Appsterdam een hechte gemeenschap van ontwikkelaars wil creëren op een locatie die gevoelig goedkoper en ook gemakkelijker bereikbaar zou moeten zijn dan Silicon Valley.

"De sector van de applicaties wordt gekenmerkt door samenwerking in plaats van concurrentie," merkt Mike Lee op. "Verschillende ontwikkelaars mogen aan hetzelfde probleem werken, maar ontwikkelen daarbij een eigen applicatie, tenzij ze samengaan. Elke ontwikkelaar heeft zijn eigen visie en de klant wordt aangetrokken door de aantrekkingskracht die een bepaalde applicatie op hem persoonlijk heeft. Bovendien worden in de sector ook heel wat codes gedeeld."

Mike Lee wijst er onder meer op dat het door de Amerikaanse visumpolitiek voor een buitenlander moeilijk en duur is om in de Verenigde Staten aan de slag te gaan. Amerikanen hebben het in Europa volgens hem veel gemakkelijker om een activiteit op te zetten. Hij voegt er aan toe dat men in Amsterdam ook met minder kapitaal van start kan gaan dan in Silicon Valley. Ook de aanwezigheid van ontwerpers, marketeers en andere ondersteunende activiteiten in Amsterdam is volgens Lee een voordeel voor de Nederlandse hoofdstad.

Rond het initiatief zou ook het investeringsfonds Appsterfund worden opgericht.

07:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amsterdam, technologie, applicatie |  Facebook |

20-02-10

Amsterdam heeft plan voor duurzame bevoorrading

Winkeliers en andere ondernemers in Amsterdam moeten hun voorraden in de toekomst met elektrische voertuigen en zelfs met bakfietsen en bootjes laten aanrukken. Daardoor worden vervuilende vrachtwagens of bestelbusjes overbodig. Dat blijkt uit een actieplan van het Amsterdamse stadsbestuur. Dat moet ertoe leiden dat ondernemers op een intelligentere en milieuvriendelijkere wijze worden bevoorraad. Dat moet weer zorgen voor minder verkeersopstoppingen en een zuivere lucht. In het actieplan staat verder dat de Amsterdamse winkeliers hun voorraden vaker in de vroege ochtend en avond - buiten de spitsuren - moeten laten leveren. Ook moeten verschillende ondernemers hun goederen niet meer allemaal apart, maar met hetzelfde transport laten komen.

Marijke Vos, de Amsterdamse wethouder van milieu, zegt dat er mogelijk een subsidie in het leven geroepen zou kunnen worden voor alle elektrische voertuigen. Op dit ogenblik bestaat er al een subsidie voor elektrische auto's. Daarnaast wil Vos bereiken dat de Amsterdamse ondernemers voortaan geen speciale vergunning meer nodig zouden hebben om vroeg in de ochtend of laat op de avond te laten leveren. Het Amsterdamse stadsbestuur kwam de afgelopen jaren met een groot aantal plannen en maatregelen die de stad duurzamer moeten maken. Onder meer worden de meest vervuilende vrachtwagens sinds enkele tijd niet meer toegelaten in het grootste gedeelte van het stadsgebied binnen de ringweg. In het actieplan staan zes maatregelen die de komende twee jaar samen met stadsdelen, vervoerders en winkeliers verder worden uitgewerkt en opgepakt.

Ook zal worden gewerkt aan overslaglocaties aan de rand van de stad, van waaruit de distributie naar het centrum met milieuvriendelijk vervoer zal gebeuren. Amsterdam wil naast het Foodcenter over twee jaar drie overslaglocaties in gebruik hebben, als er voldoende vraag is vanuit het bedrijfsleven. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden voor goederenvervoer over water. Het stadsbestuur merkt op dat een aantal ondernemers al goed initiatieven hebben genomen op het gebied van duurzame bevoorrading. In Utrecht is het duurzaam bevoorraden van de binnenstad een groot succes. Sinds april vorig jaar rijdt daar de elektrische Cargohopper, een trekker met drie laadruimtes die de middenstand in de stad bevoorraadt. Het voertuig rijdt op zonne-energie en is daardoor volledig energieneutraal.

15:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amsterdam, distributie, duurzaamheid |  Facebook |

18-01-10

Amsterdam meest fietsvriendelijke stad ter wereld

Amsterdam is de meest fietsvriendelijke stad van de wereld. Dat blijkt uit een rangschikking van de website AskMen.com. Daarbij wordt opgemerkt dat bijna 40 procent van alle verplaatsingen in de Nederlandse hoofdstad met de fiets gebeuren en er ook openbare fietsen ter beschikking worden gesteld. AskMen.com voegt er aan toe dat er in Amsterdam ook plannen zijn om een grote fietsparking-infrastructuur te bouwen aan het Amsterdamse centraal station. Op de tweede plaats staat de Deense hoofdstad, waar ongeveer 32 procent van alle inwoners geregeld gebruik maken van de fiets. Het fietsbeleid van Kopenhagen laat volgens AskMen.com bovendien ook toe dat fietsen gratis kunnen ontleend worden, waarbij alleen een waarborg wordt gevraagd.

De topdrie van de fietsvriendelijke steden wordt rondgemaakt door de Colombiaanse hoofdstad Bogota. "Het overheidsbeleid ten aanzien van fietspromotie is er weliswaar niet even doorgedreven als in Europa of de Verenigde Staten, maar Bogota heeft een demografisch voordeel dat van de stad een fietsvriendelijk gebied maakt," merkt AskMen.com op. "Slechts 13 procent van de inwoners is immers eigenaar van een auto, waardoor het gebruik van de fiets een noodzakelijkheid wordt. Eén keer in de week worden in Bogota trouwens meer dan 120 kilometer straten afgesloten voor het autoverkeer, om ruimte te bieden aan fietsers, joggers, skaters en andere zachte weggebruikers." Op de vierde plaats staat het Braziliaanse Curitiba, waar fietsintegratie volgens AskMen.com al veertig jaar een integraal onderdeel vormt van het overheidsbeleid.

Op de vijfde plaats staat de Canadese stad Montreal, waar twee jaar een investeringsplan van 134 miljoen dollar werd goedgekeurd om een fietspaden te renoveren en een meer fietsvriendelijke omgeving te creëren. "Montreal heeft op dit ogenblik 3.600 kilometer fietspaden en wil dat netwerk nog verder uitbreiden," merkt Askmen.com op. "Bovendien heeft Montreal met het Bixi-programma ook het allereerste netwerk voor fietsdelen van Noord-Amerika." In de top tien staan verder nog de Amerikaanse stad Portland, de Zwitserse stad Basel, het Spaanse Barcelona, het Chinese Peking en het Noorse Trondheim, waar geïnvesteerd werd in fietsliften, zodat fietsers door de hellende omgeving niet zouden verleid worden om de auto te nemen.

14:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fiets, amsterdam, askmen com |  Facebook |

14-06-09

Ook Amsterdamse haven moet zelfstandig worden

cruisebootDe Amsterdamse haven moet geleid worden door een zelfstandig bedrijf. Dat blijkt uit een rapport dat Camiel Eurlings, de Nederlandse minister van verkeer en waterstaat heeft laten opstellen. Volgens het rapport moet de Amsterdamse haven zelfstandig worden indien ze de concurrentiestrijd met andere havens niet wil verliezen. Al meer dan twee jaar vraagt de minister aan Amsterdam om een verzelfstandiging te onderzoeken als één van de mogelijkheden om de aanleg van de sluis in IJmuiden dichterbij te brengen. In Rotterdam leverde verzelfstandiging de haven de Tweede Maasvlakte op. Tot nu toe heeft het stadsbestuur van Amsterdam de verzelfstandiging van het havenbedrijf altijd tegengehouden.

"In vrijwel alle havensteden is het beheer van zeehavens in handen van zelfstandige bedrijven, die al dan niet in overheidshanden zijn," stipt de Nederlandse krant Het Parool aan. "Alle partijen uit de scheepvaart - eeders, verladers, transporteurs, opslagbedrijven - zijn gewend met zelfstandige havenondernemingen zaken te doen." Dat is echter niet het geval in Amsterdam en daar lopen klanten volgens de krant onderdeel te worden van gemeentebeleid en politieke afwezingen. Het Amsterdamse gemeentebestuur is volgens het rapport bovendien steeds minder in staat de belangen van het havenbedrijf te vertegenwoordigen, omdat de maritieme markt geglobaliseerd is.

Daarbij wordt opgemerkt dat het Havenbedrijf Amsterdam moet blijven voldoen aan het gemeentelijke regime en wordt ze daardoor niet blootgesteld aan de eisen die de markt aan het functioneren stelt. Daarnaast wordt gesteld dat de invloed van de gemeente de samenwerking met andere havens bemoeilijkt. Verzelfstandigde havenbedrijven zijn volgens het rapport niet happig om in zee te gaan met een gemeentedienst. Het rapport stipt ook aan dat een verzelfstandiging gunstig is voor de nieuwe sluis in IJmuiden. Die kost 475 miljoen tot 750 miljoen euro en zou de grootste zeesluis ter wereld worden. Het zelfstandige havenbedrijf zou de gemeente Amsterdam en de Nederlandse staat als eigenaar krijgen.

18:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: scheepvaart, haven, amsterdam |  Facebook |

12-02-08

Ook Amsterdam weert vervuilende auto

Vanaf midden volgend jaar zullen oudere auto’s wellicht de Amsterdamse binnenstad niet meer binnen. Dat staat in de jongste verkeersplannen van het Amsterdamse college. Het gaat daarbij om personenwagen op benzine en lpg die voor 1992 in gebruik werden genomen. Ook dieselwagens zonder roetfilter worden geweerd. Er is echter protest van de VVD-oppositie, die aanvoert dat de auto hier echt als melkkoe wordt gebruikt.

“Naast een verbod op vervuilende wagens, wil de Amsterdamse overheid ook de parkeertarieven gevoelig verhogen,” aldus de krant De Telegraaf. Daarnaast worden ook de uren dat betaald moet worden uitgebreid, in de meeste gevallen tot middernacht. Dit moet de gemeente per jaar 31 miljoen euro extra inkomsten opleveren. Met die opbrengst wil de hoofdstad maatregelen financieren die de lucht zuiverder maken.

Tot die maatregelen behoren onder meer een sloopregeling voor sterk vervuilende auto’s, terwijl inwoners die hun parkeervergunning inleveren een abonnement op het openbaar vervoer zouden krijgen. De plannen vallen echter niet in goede aarde bij de VVD-oppositie. Die merkt op dat het Amsterdamse college beloofd had de lasten voor de burgers niet te zullen verhogen en zouden hogere parkeertarieven altijd afgewezen zijn.

Meer over verkeer en transport

12:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amsterdam, verkeer, milieu |  Facebook |

29-01-08

Ondergronds leven voor Amsterdam

De Nederlandse aannemer Strukton heeft een plan voorgelegd om het ruimteprobleem in de binnenstad van Amsterdam in één klap op te lossen. Het bedrijf wil onder de Amsterdamse grachten parkeergarages, bioscopen, fitnesscentra en winkels aanleggen. In totaal zou het gaan om een oppervlakte van zes miljoen vierkante meter. Dat is twee keer zoveel als alle kantoorruimte in Amsterdam. Aan het project hangt een prijskaartje van tien miljard euro.

Volgens dit Amfora-plan van Strukton zouden delen van de grachten tijdelijk worden drooggelegd, waarna onder de bodem tot zes verdiepingen diep ondergrondse ruimtes worden gebouwd. "Daarvoor hoeft volgens Strukton niet te worden geboord of geheid," aldus de Nederlandse krant De Stem. "In de ruimtes is vooral plek voor auto's. Volgens Strukton kan daardoor in de grachtengordel alle bovengrondse parkeerruimte weg."

Vanaf de ringweg moet al het verkeer onder water naar de garages worden geleid. Ook doorgaande verkeersroutes kunnen onder water. Strukton wijst erop dat auto's helemaal niet bovengronds aanwezig hoeven te zijn. "Als men die kwijt is, kan men de grachten laten leven, met groen in plaats van parkeerplaatsen," aldus de aannemer. "Bestaande garages zouden kunnen worden omgebouwd tot kleine bedrijfsruimtes.

In de kelders is naast parkeerruimte ook plek voor andere functies waarvoor geen daglicht nodig is, van ondergronds transport en kabels en leidingen tot bioscopen of sportzalen. Het hele bouwproject zou tien tot twintig jaar in beslag nemen. Tjeerd Herrema, Amsterdams wethouder van verkeer en infrastructuur, ziet wel iets in het wegwerken van auto's. Maar hij heeft zijn twijfels bij het ondergronds brengen van winkels.

Meer over stedenbouw en wonen

11:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: amsterdam, vervoer, stedenbouw |  Facebook |