25-04-14

Mobiele telefoon belangrijk wapen in strijd tegen analfabetisme

Mobiele telefoons worden steeds meer een instrument dat een belangrijke bijdrage kan leveren in de strijd tegen het wereldwijde analfabetisme. Dat is de conclusie van een onderzoek van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) in Ethiopië, Ghana, India, Nigeria, Pakistan, Oeganda en Zimbabwe. Het rapport benadrukt dat honderdduizenden mensen over de hele wereld op dit ogenblik mobiele technologie gebruiken als een platform om met teksten om te gaan. De cijfers van de Unesco geven aan dat wereldwijd nog steeds 774 miljoen mensen, waaronder 123 miljoen jongeren, niet kunnen lezen of schrijven.

“De resultaten van de studie tonen aan dat in landen met een hoge frequentie van analfabetisme en een belangrijk tekort aan fysieke teksten, grote aantal burgers volledige boeken en verhalen lezen op het scherm van mobiele telefoons,” aldus de Unesco. “Analfabetisme blijkt vaak gepaard te gaan met de afwezigheid van boeken. De meeste mensen uit de Afrikaanse Sub-Sahara bezitten geen enkel boek en ook de scholen in de regio blijken zelden boeken te gebruiken in de onderwijs van kinderen. Tegelijkertijd blijkt dat regio’s met een grote schaarste aan boeken, belangrijke groeimarkten zijn voor mobiele telefonie, zelfs in gebieden met extre armoede.”

Uit cijfers van de International Telecommunication Union (ITU) blijkt dat inmiddels zes miljard mensen op de wereld toegang hebben tot een mobiele telefoon. Mobiele telefonie kan volgens de Unesco dan ook een belangrijk wapen worden om analfabetisme te bestrijden. In het rapport wordt onder meer opgemerkt dat vele mensen mobiele telefoons gebruiken om aan hun kinderen verhalen voor te lezen. Er werd ook vastgesteld dat vrouwen zes keer meer geneigd zijn dan mannen om mobiele telefoons te gebruiken voor lectuur. Eens met lectuur op mobiele telefoons wordt gestart, kan volgens de Unesco echter ook een gradueel toenemende leesactiviteit worden gemeld.

In het rapport wordt nog opgemerkt dat vele mensen op mobiele telefoons op zoek gaan naar teksten die aan hun actuele leesvaardigheid zijn aangepast. “De studie is bedoeld als een routeplan voor regeringen, organisaties en individuen die de mobiele technologie willen gebruiken om de geletterdheid verder te verspreiden,” aldus de Unesco. “Het rapport stuurt aan op een grotere diversiteit van de mobiele lees-content om tegemoet te kunnen komen aan de behoeftes van specifieke doelgroepen, zoals ouders of leerkrachten, maar ook op trainingen om mensen te helpen mobiele apparaten te veranderen in platformen voor leesvaardigheid. Ook moeten de financiële en technologische barrières voor mobiel lezen worden verlaagd.”

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele telefoon, analfabetisme |  Facebook |

08-09-12

Europa moet nog altijd inspanningen doen om analfabetisme te bestrijden

In Europa kunnen nog altijd 75 miljoen mensen niet voldoende lezen of schrijven. Eén op vijf Europese vijftienjarigen moet als analfabeet worden bestempeld. Dat is de conclusie van een rapport van Androulla Vassiliou, Europees Commissaris voor onderwijs en cultuur. Vassiliou benadrukt dan ook dat dringend maatregelen moeten worden genomen om de taalvaardigheid van de Europese bevolking op te drijven. De Europees Commissaris wijst erop dat analfabetisme de werkgelegenheid afremt en het risico op armoede en sociale uitsluiting doet toenemen. Vassiliou benadrukt dat het ook economisch zinvol is om de taalvaardigheid bij de bevolking te verbeteren. Dergelijke inspanningen zouden volgens haar zowel de individuele burgers als de maatschappij baten opleveren. Op termijn kunnen die investeringen volgens de Europees Commissaris miljarden euro meerwaarde opleveren.

Lees Verder

11:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: analfabetisme |  Facebook |

02-08-10

E-reader kan cruciale rol spelen in alfabetiseringsprojecten

Elektronische boekenlezers kunnen een belangrijke rol spelen in de alfabetisering van ontwikkelingslanden. Dat is de conclusie van een testproject van de organisatie Worldreader.org, die het analfabetisme in de wereld wil bestrijden. Worldreader.org, dat tests uitvoerde met twintig Kindle-readers in het Ghanese dorp Ayenyah, benadrukt dat het experiment nieuwe lezers aanzette om te lezen, kinderen ertoe bracht om meer te lezen en een bibliotheek met honderdduizenden boeken ter beschikking stelde. Opgemerkt wordt dat die verwezenlijkingen werden bereikt in minder tijd en met minder kosten dan bij gedrukte boeken het geval zou zijn geweest.

"Alleen al het Project Gutenberg biedt 30.000 gratis elektronische boeken aan," merkt ReadWriteWeb op. "Met elke e-reader die ter beschikking wordt gesteld van een student, krijgt die ook toegang tot de wereldbibliotheek." Er wordt daarbij opgemerkt dat Afrika gekenmerkt door draadloze telefonie, waarop e-readers zich perfect kunnen aansluiten. Dat betekent volgens Worldreader.org dat studenten die nog nooit een computer hebben gebruikt, snel het gebruik van een e-reader kunnen aanleren. De organisatie voert daarbij aan dat de bestaande infrastructuur voor mobiele telefonie een ondersteuning vormt voor de e-readers.

Daarbij wordt opgemerkt dat de gebruikte e-readers in minder dan een uur konden worden opgeladen met autobatterijen die op zonnekracht werken. Een internetverbinding via satelliet liet toe om boeken in amper vijfenveertig seconden te downloaden. Bovendien was het Ghanese dorp voorzien van mobiele telefonie, zodat content verder verspreid kan worden. In oktober van dit jaar wordt in Ghana gestart met een groter proefproject. Daarbij zullen 336 Kindle-readers in vier verschillende scholen worden gebruikt. Indien de resultaten positief zijn, zullen gelijkaardige projecten opgezet worden in andere Afrikaanse landen en Latijns-Amerika.

Mobiele location-based services trekken invloedrijk publiek

Merken die gebruik maken van location-based services op mobiele telefoons, zouden kunnen profiteren van een belangrijke voorsprong tegenover de concurrentie. Deze bedrijven hebben immers een nagenoeg exclusieve toegang tot een weliswaar klein, maar bijzonder invloedrijk publiek. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Forrester. Daarbij wordt gesteld dat 4 procent van de Amerikaanse consumenten gebruik maakt van platformen zoals Foursquare, Gowalla en Loopt, die shoppers belonen om op specifieke sites, zoals restaurants en retailzaken, in te checken. Het publiek bestaat op dit ogenblik voor 80 procent uit mannen en 70 procent is afkomstig uit de leeftijdscategorie tussen negentien en vijfendertig jaar, maar heeft ook een universitaire opleiding.

"De mobiele markt zit nog volop in zijn opstarfase," merkt Forrester op. "Er zijn slechts enkele miljoenen consumenten per maand die gebruik maken van geolocalisatie. Slechts 1 procent van de ondervraagden maakt wekelijks gebruik van deze services, die echter al marketeers zoals PepsiCo, Starbucks en Campbell hebben aangetrokken." Uit het onderzoek blijkt dat 84 procent van de consumenten nog nooit gehoord heeft van deze applicaties. Maar er wordt aan toegevoegd dat deze groep 38 procent meer geneigd is om potentiële aankopen met vrienden en familie te bespreken en ook 20 procent meer geneigd is om met zijn mobiele telefoon productonderzoek uit te voeren.

Forrester merkt op dat marketeers die gericht zijn op een vooruitstrevend, mannelijk publiek zouden kunnen overwegen om mobiele location-based campagnes uit te testen. Andere categorieën doen er volgens de onderzoekers echter goed aan om te wachten tot deze diensten een groter publiek hebben aangetrokken. Foursquare merkt echter op dat de early adopters een belangrijk publiek vormen die een voortrekkersrol kunnen spelen om andere consumenten aan te trekken. Het is volgens Foursquare voor marketeers dan ook een unieke gelegenheid om een belangrijk gedeelte van de markt te reserveren en een belangrijke voorsprong uit te bouwen tegenover de concurrentie.