15-02-14

Anonimiteit leidt tot ongepast online gedrag

De anonimiteit van online commentaren stimuleert het gebruik van ongepaste taal. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Houston naar duizenden online ondertekende en anonieme commentaren op Amerikaanse krantenartikels. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 53,3 procent van de anonieme commentaren vulgaire, racistische, haatdragende of lasterlijke content bevatte. Bij ondertekende commentaren bleek daarentegen slechts 28,7 procent van de berichten ongepaste content te herbergen. Omdat de anonimiteit de potentiële gevolgen van ongepaste commentaren wegwerkt, blijkt volgens de wetenschappers bij velen een groot gedeelte van de remmingen weg te vallen.

“Anonimiteit heeft een lange traditie in de journalistiek en gaat zelfs terug tot de beginperiode van de Amerikaanse kranten,” merkt onderzoeksleider Arthur Santana, professor communicatie aan de University of Houston, op. “Al in de achttiende eeuw maakte Benjamin Franklin gebruik van het pseudoniem Silence Dogood om een opiniestuk, dat onder zijn echte naam herhaaldelijk was geweigerd, toch gepubliceerd te krijgen. Anonimiteit is lange tijd een waardevolle manier gebleken om een mening, vaak met een onpopulair karakter, naar voor te brengen. Anonimiteit zorgt er echter ook voor dat woorden of daden minder snel consequenties kunnen hebben, waardoor een aantal remmingen dreigt weg te vallen.”

“Door de anonimiteit van het internet kan het individu verleid worden om zich op een manier te gedragen die nooit zou worden overwogen indien zijn identiteit bekend zou raken,” zegt professor Santana nog. “Online anonimiteit biedt het individu de mogelijkheid om zijn inzichten naar voor te brengen. Wanneer die commentaar echter wordt herleid tot een hatelijk taalgebruik of bedreigingen, gaan alle voordelen van een constructieve dialoog verloren.” De onderzoeker stelde vast dat 44 procent van de geïdentificeerde commentaren een beleefd taalgebruik hanteerden, tegenover slechts 15 procent van de anonieme reacties. Wanneer anonimiteit wordt weggenomen, overheerst volgens Santana het beleefde gedrag.

Geplaagd door een golf van hatelijke commentaren, die de waarde van de forums dreigt te ondermijnen, hebben vele mediasites beslist om anonieme bijdragen niet langer te aanvaarden. Opgemerkt wordt dat 48,9 procent van de honderveertig grootste Amerikaanse kranten anonimiteit niet langer toelaten. Nog 41,6 procent laat anonieme bijdragen toe. De resterende 9,4 procent stelt geen forums ter beschikking. Santana merkt nog op dat een overdaad aan hatelijke commentaren andere gebruikers ervan weerhoudt om aan de online conversaties deel te nemen. Op die manier vormt het onbetamelijke online gedrag volgens de onderzoek een hinderpaal voor het opbouwen van een degelijk debat.

Lees Verder

09:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: anonimiteit, internet |  Facebook |