07-10-07

Provincie Antwerpen werkt aan sociale economie

Het Antwerpse provinciebestuur heeft een aantal plannen om de sociale economie te stimuleren. Dat heeft gedeputeerde van sociale zaken Marc Wellens bekend gemaakt tijdens een reeks infoavonden voor de Antwerpse gemeentebesturen. Sociale economie wordt immers als een belangrijk element beschouwd om het welzijnswerk aan te vullen en moet volgens de provincie dan ook verder uitgebouwd worden.

“We willen vanuit de provincie de lokale besturen een informatief aanbod bezorgen inzake welzijn en economie,” aldus gedeputeerde Marc Wellens. “Met bestaande projecten zoals de gratis vrijwilligersverzekering, de sociale planning, het Provinciaal Steunpunt Sociale Economie en het project Digid@t van het Strategisch Plan Kempen, brengen wij alvast een gevuld programma en geven wij aan op welke manier de provincie het gemeenschappelijk beleid de volgende jaren kan ondersteunen.”

Deze aanpak wil het provinciebestuur volgens Marjan Vanuytsel, projectleider sociale economie, in de toekomst ook sterker uitbouwen, met het oog op een meer gebiedsgerichte aanpak. Sociale economie moet immers een complement worden op het welzijnswerk. Met die gegevens en pijlers wil het provinciebestuur de werkgelegenheid voor kansgroepen stimuleren.

Onder meer hebben vrijwilligers sinds kort een eigen statuut, die hen een grotere bescherming en omkadering biedt dan voorheen. “De overheden zien in dat het vrijwilligerswerk meer gewaardeerd moet worden,” aldus An Duysters, coördinator steunpunt vrijwilligerswerk.. “Om die reden sloegen de Nationale Loterij en het provinciebestuur Antwerpen de handen in elkaar om een gratis verzekering voor vrijwilligersorganisaties aan te bieden.”

Daarnaast is er het Dienstverlening Steunpunt Sociale Planning, dat zich richt op lokale besturen en welzijnsorganisaties en hen wil helpen bij de planning en het navigeren in de sectoren waar zij actief zijn. Dit Steunpunt werkt met instrumenten zoals het sociaal kompas, de sociale kaart en ook thematische studies.

ICT wordt steeds belangrijker in onze kennismaatschappij, waardoor van groot belang is er voor te zorgen, dat iedereen mee is met de digitale revolutie. Binnen dit project worden de gemeenten door de provincie benaderd om de digitale kloof te bestrijden. Voor meer informatie over deze projecten kan contact opgenomen worden met het Provinciaaal Steunpunt Sociale Economie via de website www.provant.be. (Hugo J. Lücke )

16:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: antwerpen, sociale economie, welzijn |  Facebook |

23-03-07

Antwerpse Middenstatie schrijft spoorweggeschiedenis

Voor het eerst in de geschiedenis is de Middenstatie, het Antwerpse Centraal Station, geen kopstation meer. Vrijdagmiddag is immers de eerste trein door de tunnel tussen het Centraal Station onder de stad tot aan het station Antwerpen Luchtbal in het noorden van de stad gereden. Meteen is geschiedenis geschreven. Vanaf maandag rijden ook gewone passagierstreinen door de nieuwe spoorwegtunnel.

nmbsopening1x
Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet, opende vrijdag officieel de Antwerpse noord-zuidverbinding. Het betreft een spoortunnel van 3,8 kilometer tussen Antwerpen-Berchem tot Antwerpen-Dam. Daardoor kunnen voortaan zowel binnenlandse als internationale treinen rechtstreeks onder de stad richting het noorden en Nederland. Infrabel stelt daarbij dat deze verbinding de centrale schakel is van de noordelijke tak van het hogesnelheidsnet.

nmbsMarc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van de NMBS, stelde dat deze realisatie zich wellicht pas over enkele generaties helemaal zal laten voelen. “Dit is immers niet alleen louter een spoorwegrealisatie,” voerde hij aan. Net zoals andere sprekers liet hij tijdens de officiële opening van de nieuwe spoorverbinding duidelijk blijken dat de ondertunneling voor Antwerpen en Vlaanderen van enorm economisch belang zal blijken te zijn.

Het Centraal Station van Antwerpen werd immers ingebouwd in een modaal vervoersnetwerk, met aandacht voor voetganger, fietser, autobestuurder en gebruiker van tram en bus. Maar het moet ook een centraal punt worden waar mensen kunnen reizen en winkelen. “Mensen zullen hier in de toekomst onder meer ’s morgens hun vuile was kunnen binnenbrengen en ’s avonds weer kunnen ophalen,” werd er opgemerkt.

Jannie Haek, gedelegeerd-bestuurder van de NMBS Holding, wees bovendien op het architecturale belang van de realisatie. “De Middenstatie is nu echt een uniek complex,” benadrukte hij. Er werd op gewezen dat Parijs, nochtans de hoofdstad van de hoge snelheidstreinen, geen mogelijkheid biedt om met dat snelle vervoer door de stad te reizen. Er moet nog altijd overgestapt worden. In Antwerpen rijdt de trein gewoon onder de stad door, met alle tijdwinst en comfort tot gevolg.

De werken aan het Centraal Station zijn met de opening van de noord-zuidverbinding echter nog helemaal niet afgerond. Nog maanden zal er gewerkt worden om ook de infrastructuur voor locale treinen aan te passen en te verbeteren. Het gebruik van de noord-zuidverbinding zal de volgende weken en maanden dan ook geleidelijk worden uitgebreid.

17:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: antwerpen, transport, nmbs |  Facebook |

21-03-07

Antwerpen krijgt mooiste waterfront van Europa

In 2009 zal begonnen worden aan de heraanleg van de Antwerpse Scheldekaaien. Het grootste open gebied van Antwerpen zal dan een volledige facelift ondergaan, zodat de kaaien opnieuw een verbinding zullen vormen tussen de stad en de stroom. Bovendien zal elk gedeelte van de heraangelegde kaaien moeten inspelen op het specifieke karakter van de achterliggende wijken.

cruiseterminalm21Aanleiding voor de facelift van de Scheldekaaien is de verhoging van waterkeringsmuur. “Die moet met één meter verhoogd worden,” benadrukte Vlaamse bouwmeester Marcel Smets tijdens de voorstelling van het project. “Maar dan zou er tussen de stad en de stroom een echte Berlijnse muur rijzen. Dat was dan ook geen optie.” Die muur moet nu vervangen worden door een totale heraanleg van een gebied van ongeveer 6,7 kilometer.

Voor de heraanleg van de Scheldekaaien werd in mei vorig jaar een open oproep gelanceerd. “Meer dan honderd ontwerpers uit binnen- en buitenland hebben op die oproep gereageerd,” verduidelijkte Marcel Smets. “Daarvan werden er uiteindelijk vijf geselecteerd om verder bestudeerd en besproken te worden.” Uiteindelijk ging de keuze naar het project dat was ingediend door het Portugesle landschapsbureau Proap, het Leuvense architectenbureau WIT en het Italiaanse ingenieursbureau Idroesse.

Ontwerp ScheldekaaienTegen eind volgend jaar moet het Masterplan Scheldekaaien klaar zijn. “We hebben er bewust voor gekozen om een globaal plan op te stellen dat mogelijkheden biedt voor individuele invulling,” aldus de Vlaamse bouwmeester. “Later zal bepaald worden hoe de kaaien op heel locale plekken zullen opgevat worden. Aan het Eilandje zijn er niet dezelfde behoeftes dan op het Nieuw Zuid.”

De Scheldekaaien zullen volgens Marcel Smets echter vooral een recreatieve functie krijgen. De grote autoparking langs de Schelde zal over enkele jaren dan ook definitief tot het verleden behoren. “Burgemeester Patrick Janssens heeft altijd gezegd dat Antwerpen op de Scheldekaaien de mooiste parking van heel Europa had, maar dat moet in de toekomst het mooiste waterfront van Europa worden,” stipte de Antwerpse schepen van openbare werken Ludo Van Campenhout aan.

De heraanleg van de Scheldekaaien zal wellicht ruim 200 miljoen euro kosten.

16:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: schelde, antwerpen |  Facebook |

20-09-06

Haven Matadi moet geprivatiseerd worden

Het Antwerpse Havenbedrijf investeert dit jaar 800.000 euro in de verdere uitbouw van zijn Congolese zusterhaven van Matadi. Bovendien wordt er gewerkt aan een nieuw beheer van de Congolese haven, waarbij consessies worden gegeven aan een aantal private partners. Op die manier moet de rechtszekerheid van investeringen in Matadi kunnen worden versterkt.

"Het geld is afkomstig van de ministeries van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken," benadrukt projectleider Nico Vertongen, kabinetchef van de Antwerpse havenschepen Leo Delwaide. "Die subsidies zullen geïnvesteerd worden in de verdere op puntstelling van de havenkades en een opslaglocatie voor containers. Dat moet de congestie van de haven van Matadi helpen afbouwen."

Congestie is één van de grote problemen van Matadi. Containers moeten er soms wekenlang worden opgeslagen, vooraleer ze verder getransporteerd kunnen worden. "Matadi heeft de twijfelachtige faam om de duurste, maar ook de slechtste haven van Afrika te zijn," aldus nog Nico Vertongen.

Belangrijk is volgens Vertongen echter ook de consessionering en privatisering van de Congolese haven. "Antwerpen wil dat proces samen met de Wereldbank verder begeleiden, maar heeft geen ambitie om de haven op langere termijn in handen te nemen," voert hij aan. Het proces is volgens echt nodig om de havenactiviteiten, die op dit ogenblik volledig in handen zijn van de Congolese overheid, verder te garanderen."

Ook in de haven Boma wordt geïnvesteerd. "We beschouwen de beide havens als één geheel, want een aantal operatoren is zowel in Matadi als Boma actief," zegt Nico Vertongen nog. "De twee havens zouden trouwens onder één centrale koepel moeten gebracht worden, net zoals het opzetten van een kwalitatieve treinverbinding met Kinshasa. Daarover is trouwens al met NMBS gesproken."

Volgens Vertongen is ook daadwerkelijke interesse van een aantal operatoren om in Matadi en Boma consessies op te nemen. "Een aantal van die kandidaten is op dit ogenblik al actief in de havens," voert hij aan. Maar ook Sea-Invest zou mogelijk geïnteresseerd zijn in een samenwerking.

12:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: matadi, antwerpen, havenbedrijf |  Facebook |