14-01-18

Shopping belangrijkste groeipijler op applicatiemarkt

De installatie van applicaties heeft het voorbije jaar nog een groei met 6 procent laten optekenen. Dat betekent een opmerkelijke vertraging tegenover het jaar voordien, toen nog stijging met 12 procent kon worden gemeld. Dat is conclusie van een rapport van consulent Flurry. Er moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat er in de groeicijfers tussen de verschillende sectoren belangrijke variaties kunnen worden opgetekend. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat in op de shopping-markt applicaties een toename met 54 procent hebben laten optekenen. Ook bij de digitale portefeuilles kon een stijging met meer dan 40 procent worden gemeld.

“Ook muziek, media en entertainment lieten een stijging met 43 procent registreren,” aldus Flurry. “Dat cijfer kan worden gekoppeld aan de trend bij het publiek om bij de mediaconsumptie steeds meer naar mobiele platformen over te stappen. Dat fenomeen gaat ook gepaard met een toenemende interesse in phablets, smartphones met een groter beeldscherm, die inmiddels een marktaandeel van 55 procent hebben bereikt, tegenover 41 procent het jaar voordien. Bij de middelgrote smartphones moest daarentegen een terugval met 9 procentpunt tot 35 procent worden gemeld.” De resultaten tonen volgens Flurry bovendien dat de applicatie-markt steeds meer matuur wordt.

“In vele ontwikkelde markten bereikt de smartphone stilaan een saturatiepunt,” aldus Flurry. Dat laat zich voelen in de groei op de applicatiemarkt. Toch zijn er een aantal categorieën die nog altijd een sterke groei laten optekenen. Opgemerkt wordt daarbij dat smartphones met grotere schermen aan de consument ook toelaten om producten duidelijker te bestuderen of video’s gemakkelijker te bekijken. Bovendien wordt erop gewezen dat digitale portefeuilles zoals Apple Pay en Samsung Pay aan kopers een gemakkelijke toegang bieden tot betaalinformatie voor mobiele aankopen. De grootste terugval werd opgetekend bij applicaties voor lifestyle en games, waar een daling met respectievelijk 40 procent en 15 procent werd gemeld.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

24-12-17

WhatsApp blijft wereldwijd meest geïnstalleerde applicatie

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werden in de twee grote applicatiewinkels - Google Play en de Apple App Store - 23,4 miljard downloads geregistreerd. Dat betekende een stijging met 13,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Sensor Tower. Opgemerkt wordt dat bij Google Play echter een toename van 15 procent kon worden gemeld, tegenover een stijging met 10,6 procent in de App Store. Die cijfers tonen volgens de onderzoekers duidelijk aan dat Android, het mobiele besturingssysteem van Google, wereldwijd zijn grote dominantie vasthoudt.

Uit het rapport blijkt nog dat games in beide virtuele winkels de grootste populariteit genieten. In Google Play vertegenwoordigden games tijdens het derde kwartaal van dit jaar 6,90 miljard downloads. Dat betekent een grote kloof met de andere sectoren. Tools vormen na games de meest populaire categorie, maar telden in Google Play amper 1,19 miljard downloads. Ook in de App Store vormen games met 2,23 miljard downloads de populairste categorie. In de virtuele winkel van Apple volgt entertainment op een tweede plaats met 540 downloads. Wanneer echter naar de individuele applicaties wordt gekeken, blijken messaging en sociale media de grootste bijval te genieten.

Wanneer de resultaten van de twee winkels worden gecombineerd, blijkt WhatsApp bij het publiek immers de meest populaire applicatie te zijn, gevolgd door Facebook, Messenger, Instagram en Snapchat. Het meest populaire game is Subway Surfers, dat in de individuele rangschikking van Sensor Tower op een achtste plaats eindigde. Die vaststelling geeft volgens de onderzoekers aan dat games als applicatie-categorie weliswaar de grootste populariteit genieten, maar individueel voorrang moeten verlenen aan messaging en sociale media. WhatsApp kon zich voor het drie opeenvolgende kwartaal de meest geïnstalleerde applicatie van de wereld noemen.

Ook de rest van de top vijf behield zijn positie tegenover het kwartaal voordien. Facebook is in de top vijf met drie applicaties vertegenwoordigd.

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

28-08-17

Voor millennial is ook design van applicatie cruciaal

Millennials tonen zelfs geen enkele tolerantie tegen applicaties met een design dat niet aan de verwachtingen voldoet. Dat is één van de conclusies van een rapport van consulent ComScore bij ruim duizend consumenten. Vastgesteld werd immers dat 21 procent van de millennials erkent een applicatie te hebben verwijderd omdat het ontwerp geen weerspiegeling van de persoonlijke vereisten bleek te kunnen garanderen. Met een weigering van amper 2 procent toont Generation X zich volgens de onderzoekers beduidend toleranter tegenover het design van de applicaties. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de functie die de smartphone in het leven van de millennial vervult.

“De millennial identificeert zich in grote mate met zijn smartphone en nagenoeg elk aspect van zijn leven is met het apparaat geïntegreerd,” btoogt Adam Lella, marketing-analist bij ComScore. “Daarom vormen de applicaties op de smartphone dan ook een representatie van hun identiteit. Zelfs wanneer een applicatie voldoet aan een praktische behoefte, zal de millennial het programma verwijderen indien het design niet aan de individuele verwachtingen voldoet en de gebruiker niet op de gewenste manier vertegenwoordigt. Er wordt nog opgemerkt dat een meerderheid van de gebruikers geen enkele applicatie per maand downloadt. De gemiddelde gebruiker downloadt twee applicaties per maand.

“Millennials tonen wel een grotere interesse voor nieuwe applicaties,” benadrukken de onderzoekers. “Bij oudere smartphone-gebruikers blijft de interesse in nieuwe programma’s echter beperkt.” Uit de studie blijkt verder dat een meerderheid van de gebruikers maximaal twintig applicaties per maand activeert. Jongere gebruikers tonen wel een grotere activiteit. Er werd immers vastgesteld dat 44 procent van de millennials minstens veertig applicaties per maand activeert. Verder bleek dat Facebook de meest gebruikte applicatie vormt, gevolgd door Google. Er wordt aan toegevoegd dat de twee bedrijven samen acht van de tien meest populaire applicaties bezitten. Snapchat en Pandora vormen de enige uitzonderingen.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

19-08-17

Ook bij applicaties reclamefraude belangrijk probleem

Reclamefraude is ook een belangrijke bekommernis voor marketeers die in hun campagnes beroep willen doen op applicaties. Dat is de de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consument InMobi. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 59 procent van de respondenten van mening was dat applicatie-fraude een cruciaal probleem vormde dat de reclamenetwerken in geen geval zouden mogen negeren. Opgemerkt werd eveneens dat 40 procent van de applicatie-marketeers getuigde ervan overtuigd te zijn te begrijpen op welke manier de fraude is georganiseerd en welke effecten het bedrog op de impact van hun reclamecampagnes zou kunnen hebben.

Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat 44 procent van de respondenten aangaf weliswaar te weten wat onder reclamefraude kan worden begrepen, maar meer over het fenomeen te weten willen komen of opwierp het concept te begrijpen, maar geen inzicht te hebben op welke manier reclamecampagnes door het probleem zouden kunnen worden geraakt. Wanneer naar concrete fraude-constructies wordt gekeken, verwijst 48 procent naar nutteloze trafieken van bots van scripts, gevolgd door fenomenen zoals unauthorized rebrokering (13 procent), click cramming (13 procent) en ad stacking (10 procent).

Uit het onderzoek blijkt verder dat adverteerders diverse maatregelen nemen om het probleem van de reclamefraude aan te pakken, maar er wordt aan toegevoegd dat nagenoeg niemand daarbij op overwegend technische oplossingen steunt. Daarbij gaf 58 procent van de betrokkenen aan een partnership te zoeken met een vertrouwd reclamenetwerk, zodat vermeden kan worden het slachtoffer van fraude te worden. Daarnaast verwijst 27 procent naar het gebruik van zwarte lijsten met verdachte internet-adressen. Een even grote groep zegt tussenpersonen uit te schakelen en een rechtstreeks contact te onderhouden met de uitgever, terwijl 26 procent aangeeft van de partners volledige transparantie en rapportering te eisen.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, reclame |  Facebook |

19-01-17

Retailapplicatie voldoet niet altijd aan wensen consument

Consumenten downloaden massaal retail-applicaties, maar de meerderheid van de gebruikers toont zich niet tevreden met de geboden service. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Apadmi, ontwikkelaar van mobiele applicaties, bij een groep Britse consumenten. Het lijkt volgens de onderzoekers alsof de retail-applicaties niet de interactieve mobiele shopping-ervaring bieden die door de hedendaagse consument wordt verwacht. Gewaarschuwd wordt dat deze problemen een negatieve impact kunnen hebben op het imago van de retailer.

“Eén op drie consumenten getuigt vorig jaar meer applicaties te hebben gedownload dan de twaalf maanden voordien,” zeggen de onderzoekers. “Toch blijkt slechts 40 procent van de gebruikers tevreden met de applicatie-ervaring." Vastgesteld werd dat 30 procent van de ondervraagden meer geneigd zou zijn een retail-applicatie te gebruiken er meer functies zouden worden geboden en het aanbod niet beperkt zou blijven tot browsen en kopen. Vooral wordt gestreefd naar applicaties die de shopper bij de aankoopbeslissing zouden kunnen helpen of aanbevelingen doen op basis van de online geschiedenis van de consument.

Verder wierp 20 procent van de consumenten op te wensen dat retailers meer in innovatie zouden investeren om de applicatie-ervaring te verbeteren. Anderzijds stuurde 54 procent aan op betere incentives of loyaliteitsprogramma’s, terwijl 38 procent beloond wil worden voor het gebruik van de applicatie. Daarnaast eist 33 procent een betere klantenservice. Snelheid en gebruiksgemak zijn de belangrijkste motieven die door de shoppers worden aangegeven om bij het browsen of de aankoop gebruik te maken van een mobiele applicatie.

Meer dan de helft van de consumenten geeft aan dat online shopping sneller gaat dan een aankoop op de winkelvloer. Bovendien denkt 42 procent dat de online shopping een grotere productkeuze mogelijk maakt, terwijl 14 procent gewag maakt van een meer gepersonaliseerde ervaring. Er moet echter ook worden vastgesteld dat slechts 33 procent een verbetering heeft opgemerkt tegenover online shopping-instrumenten die eerder werden gebruikt. “Dit probleem kan een negatieve impact hebben op het imago van de retailer,” zeggen de onderzoekers. “Meer dan 20 procent van de ondervraagden geeft immers toe dat de retailer geen goede indruk maakt wanneer een applicatie geen regelmatige update krijgt.”

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

14-11-16

Vele applicaties zijn niet meer dan eendagsvlieg

Applicaties worden vaak bijzonder snel verwijderd. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Publicis Media bij tweeduizend mobiele consumenten in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat ongeveer 20 procent van de geïnstalleerde applicaties nog dezelfde dag worden verwijderd. Opgemerkt wordt dat in totaal 2,5 miljard applicaties zijn geïnstalleerd op de mobiele telefoons van de Britse consumenten. In totaal zal een consument tijdens zijn leven gemiddeld 1.512 applicaties downloaden. Gemiddeld heeft een consument zevenentwintig applicaties geïnstalleerd, maar per dag worden slechts zes programma’s gebruikt.

Gemiddeld worden twee applicaties per maand gedownload. Eén kwart van de ondervraagden geeft echter toe een aantal applicaties al na één dag te hebben verwijderd. Daarbij wordt vooral opgemerkt dat de applicatie niet relevant is gebleken of niet langer noodzakelijk bleek. Oudere consumenten blijken de grootste loyaliteit tegenover applicaties tentoon te spreiden. Bij de vijfenvijftigplussers gaf immers 18 procent toe nog nooit een applicatie te hebben verwijderd. Bij millennials valt dat cijfer echter terug tot amper 9 procent. Ook werd vastgesteld dat 71 procent van de consumenten uitsluitend gratis applicaties downloaden.

Applicaties hebben op een bijzonder korte tijd een belangrijke plaats in het dagelijks leven verworven, erkent Scott Curtis, hoofd van de Britse mobiele divisie van Publicis Media. “Mannen zijn echter sneller geneigd voor applicaties te betalen dan vrouwen. Bij de mannelijke respondenten bleek 16 procent minstens 1 pond te hebben betaald voor een applicatie. Bij vrouwen valt dat cijfer terug tot 11 procent.” Vrouwen en mannen blijken ook andere content-voorkeuren te hanteren. Daarbij kende 45 procent van de mannen het grootste nut toe aan sport-applicaties, terwijl vrouwen vooral interesse toonden voor sociale media (54 procent) en financiële toepassingen (44 procent).

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

13-10-14

TubePlot maakt sociale netwerkgebruiker held van eigen filmverhaal

applicatie, TubePlot

Online databanken met persoonlijke gegevens vormen voor marketeers een gigantische, maar vaak gecontesteerde, bron van informatie over klanten en potentiële doelgroepen. Datzelfde concept wordt door Larbitslab, een onderzoekslaboratorium voor digitale projecten, toegepast voor de ontwikkeling van het artistieke initiatief TubePlot, een applicatie die de gebruiker toelaat om aan de hand van een online videobank een fictieve versie van zijn eigen leven samen te stellen. TubePlot wordt op 16 oktober voorgesteld op het evenement Trans Demo, onderdeel van La Quinzaine Numérique@Mons in Bergen.

TubePlot is een applicatie voor smartphones en situeert zich op het kruispunt van kunst, wetenschap en nieuwe media. De applicatie heeft de bedoeling om de impact van sociale media en de huidige vormen van sociale platformen te verkennen. Daarvoor werd een specifieke smartphone-applicatie ontworpen die geïndividualiseerde fictieve scenario's samenstelt, gebaseerd op gegevens die de gebruiker van sociale media op zijn account heeft geplaatst. Algoritmes die door het internet worden gehanteerd om eigenschappen en voorkeuren van consumenten te berekenen, worden door TubePlot toegepast om een scenario samen te stellen over een fictief leven van de gebruiker.

“TubePlot gaat in een videobank op zoek naar clips die beantwoorden aan de beschrijving die de gebruiker van zichzelf op zijn sociale account naar voor heeft gebracht,” verduidelijken de mediakunstenaars Bénédicte Jacobs en Laure-Anne Jacobs, initiatiefnemers van het onderzoekslaboratorium LarbitsLab. “Aan de hand van de geselecteerde videoclips creëert de applicatie een fictief verhaal van de gebruiker. De uiteindelijke bedoeling is dat aan de hand van bijkomende informatie ook nieuwe afleveringen met de gebruiker als protagonist aan dat fictief beeldverhaal kunnen worden toegevoegd.” TubePlot werd ontwikkeld in samenwerking met Argus Labs en Numediart.

“Op sociale netwerken zoals Facebook wordt het individuele gedrag niet alleen gepubliceerd en opgeslagen, maar ook gesorteerd, geïndexeerd en gecatalogeerd,” merken de mediakunstenaars op. “Daarbij worden de frequentie en het tijdstip van boodschappen geregistreerd, net zoals de likes en geconsulteerde applicaties of de meest populaire discussies en gedeelde onderwerpen. Deze elementen worden door TubePlot gebruikt om korte fictiefilms te creëren op basis van het online gedrag van de gebruiker en zijn vriendenkring. Op die manier komt TubePlot tegemoet aan de drang van het publiek om zelf een acteur te zijn in het gebeuren op sociale netwerken.”

De ontwikkeling van TubePlot werd ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, de Fédération Wallonie-Bruxelles, Pictanovo, Wallimage en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

Meer Nieuws

09:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, tubeplot |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende