14-01-18

Shopping belangrijkste groeipijler op applicatiemarkt

De installatie van applicaties heeft het voorbije jaar nog een groei met 6 procent laten optekenen. Dat betekent een opmerkelijke vertraging tegenover het jaar voordien, toen nog stijging met 12 procent kon worden gemeld. Dat is conclusie van een rapport van consulent Flurry. Er moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat er in de groeicijfers tussen de verschillende sectoren belangrijke variaties kunnen worden opgetekend. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat in op de shopping-markt applicaties een toename met 54 procent hebben laten optekenen. Ook bij de digitale portefeuilles kon een stijging met meer dan 40 procent worden gemeld.

“Ook muziek, media en entertainment lieten een stijging met 43 procent registreren,” aldus Flurry. “Dat cijfer kan worden gekoppeld aan de trend bij het publiek om bij de mediaconsumptie steeds meer naar mobiele platformen over te stappen. Dat fenomeen gaat ook gepaard met een toenemende interesse in phablets, smartphones met een groter beeldscherm, die inmiddels een marktaandeel van 55 procent hebben bereikt, tegenover 41 procent het jaar voordien. Bij de middelgrote smartphones moest daarentegen een terugval met 9 procentpunt tot 35 procent worden gemeld.” De resultaten tonen volgens Flurry bovendien dat de applicatie-markt steeds meer matuur wordt.

“In vele ontwikkelde markten bereikt de smartphone stilaan een saturatiepunt,” aldus Flurry. Dat laat zich voelen in de groei op de applicatiemarkt. Toch zijn er een aantal categorieën die nog altijd een sterke groei laten optekenen. Opgemerkt wordt daarbij dat smartphones met grotere schermen aan de consument ook toelaten om producten duidelijker te bestuderen of video’s gemakkelijker te bekijken. Bovendien wordt erop gewezen dat digitale portefeuilles zoals Apple Pay en Samsung Pay aan kopers een gemakkelijke toegang bieden tot betaalinformatie voor mobiele aankopen. De grootste terugval werd opgetekend bij applicaties voor lifestyle en games, waar een daling met respectievelijk 40 procent en 15 procent werd gemeld.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

24-12-17

WhatsApp blijft wereldwijd meest geïnstalleerde applicatie

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar werden in de twee grote applicatiewinkels - Google Play en de Apple App Store - 23,4 miljard downloads geregistreerd. Dat betekende een stijging met 13,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Sensor Tower. Opgemerkt wordt dat bij Google Play echter een toename van 15 procent kon worden gemeld, tegenover een stijging met 10,6 procent in de App Store. Die cijfers tonen volgens de onderzoekers duidelijk aan dat Android, het mobiele besturingssysteem van Google, wereldwijd zijn grote dominantie vasthoudt.

Uit het rapport blijkt nog dat games in beide virtuele winkels de grootste populariteit genieten. In Google Play vertegenwoordigden games tijdens het derde kwartaal van dit jaar 6,90 miljard downloads. Dat betekent een grote kloof met de andere sectoren. Tools vormen na games de meest populaire categorie, maar telden in Google Play amper 1,19 miljard downloads. Ook in de App Store vormen games met 2,23 miljard downloads de populairste categorie. In de virtuele winkel van Apple volgt entertainment op een tweede plaats met 540 downloads. Wanneer echter naar de individuele applicaties wordt gekeken, blijken messaging en sociale media de grootste bijval te genieten.

Wanneer de resultaten van de twee winkels worden gecombineerd, blijkt WhatsApp bij het publiek immers de meest populaire applicatie te zijn, gevolgd door Facebook, Messenger, Instagram en Snapchat. Het meest populaire game is Subway Surfers, dat in de individuele rangschikking van Sensor Tower op een achtste plaats eindigde. Die vaststelling geeft volgens de onderzoekers aan dat games als applicatie-categorie weliswaar de grootste populariteit genieten, maar individueel voorrang moeten verlenen aan messaging en sociale media. WhatsApp kon zich voor het drie opeenvolgende kwartaal de meest geïnstalleerde applicatie van de wereld noemen.

Ook de rest van de top vijf behield zijn positie tegenover het kwartaal voordien. Facebook is in de top vijf met drie applicaties vertegenwoordigd.

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

28-08-17

Voor millennial is ook design van applicatie cruciaal

Millennials tonen zelfs geen enkele tolerantie tegen applicaties met een design dat niet aan de verwachtingen voldoet. Dat is één van de conclusies van een rapport van consulent ComScore bij ruim duizend consumenten. Vastgesteld werd immers dat 21 procent van de millennials erkent een applicatie te hebben verwijderd omdat het ontwerp geen weerspiegeling van de persoonlijke vereisten bleek te kunnen garanderen. Met een weigering van amper 2 procent toont Generation X zich volgens de onderzoekers beduidend toleranter tegenover het design van de applicaties. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met de functie die de smartphone in het leven van de millennial vervult.

“De millennial identificeert zich in grote mate met zijn smartphone en nagenoeg elk aspect van zijn leven is met het apparaat geïntegreerd,” btoogt Adam Lella, marketing-analist bij ComScore. “Daarom vormen de applicaties op de smartphone dan ook een representatie van hun identiteit. Zelfs wanneer een applicatie voldoet aan een praktische behoefte, zal de millennial het programma verwijderen indien het design niet aan de individuele verwachtingen voldoet en de gebruiker niet op de gewenste manier vertegenwoordigt. Er wordt nog opgemerkt dat een meerderheid van de gebruikers geen enkele applicatie per maand downloadt. De gemiddelde gebruiker downloadt twee applicaties per maand.

“Millennials tonen wel een grotere interesse voor nieuwe applicaties,” benadrukken de onderzoekers. “Bij oudere smartphone-gebruikers blijft de interesse in nieuwe programma’s echter beperkt.” Uit de studie blijkt verder dat een meerderheid van de gebruikers maximaal twintig applicaties per maand activeert. Jongere gebruikers tonen wel een grotere activiteit. Er werd immers vastgesteld dat 44 procent van de millennials minstens veertig applicaties per maand activeert. Verder bleek dat Facebook de meest gebruikte applicatie vormt, gevolgd door Google. Er wordt aan toegevoegd dat de twee bedrijven samen acht van de tien meest populaire applicaties bezitten. Snapchat en Pandora vormen de enige uitzonderingen.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

19-08-17

Ook bij applicaties reclamefraude belangrijk probleem

Reclamefraude is ook een belangrijke bekommernis voor marketeers die in hun campagnes beroep willen doen op applicaties. Dat is de de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consument InMobi. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 59 procent van de respondenten van mening was dat applicatie-fraude een cruciaal probleem vormde dat de reclamenetwerken in geen geval zouden mogen negeren. Opgemerkt werd eveneens dat 40 procent van de applicatie-marketeers getuigde ervan overtuigd te zijn te begrijpen op welke manier de fraude is georganiseerd en welke effecten het bedrog op de impact van hun reclamecampagnes zou kunnen hebben.

Tegelijkertijd moest worden vastgesteld dat 44 procent van de respondenten aangaf weliswaar te weten wat onder reclamefraude kan worden begrepen, maar meer over het fenomeen te weten willen komen of opwierp het concept te begrijpen, maar geen inzicht te hebben op welke manier reclamecampagnes door het probleem zouden kunnen worden geraakt. Wanneer naar concrete fraude-constructies wordt gekeken, verwijst 48 procent naar nutteloze trafieken van bots van scripts, gevolgd door fenomenen zoals unauthorized rebrokering (13 procent), click cramming (13 procent) en ad stacking (10 procent).

Uit het onderzoek blijkt verder dat adverteerders diverse maatregelen nemen om het probleem van de reclamefraude aan te pakken, maar er wordt aan toegevoegd dat nagenoeg niemand daarbij op overwegend technische oplossingen steunt. Daarbij gaf 58 procent van de betrokkenen aan een partnership te zoeken met een vertrouwd reclamenetwerk, zodat vermeden kan worden het slachtoffer van fraude te worden. Daarnaast verwijst 27 procent naar het gebruik van zwarte lijsten met verdachte internet-adressen. Een even grote groep zegt tussenpersonen uit te schakelen en een rechtstreeks contact te onderhouden met de uitgever, terwijl 26 procent aangeeft van de partners volledige transparantie en rapportering te eisen.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, reclame |  Facebook |

19-01-17

Retailapplicatie voldoet niet altijd aan wensen consument

Consumenten downloaden massaal retail-applicaties, maar de meerderheid van de gebruikers toont zich niet tevreden met de geboden service. Dat blijkt uit een onderzoek van het bedrijf Apadmi, ontwikkelaar van mobiele applicaties, bij een groep Britse consumenten. Het lijkt volgens de onderzoekers alsof de retail-applicaties niet de interactieve mobiele shopping-ervaring bieden die door de hedendaagse consument wordt verwacht. Gewaarschuwd wordt dat deze problemen een negatieve impact kunnen hebben op het imago van de retailer.

“Eén op drie consumenten getuigt vorig jaar meer applicaties te hebben gedownload dan de twaalf maanden voordien,” zeggen de onderzoekers. “Toch blijkt slechts 40 procent van de gebruikers tevreden met de applicatie-ervaring." Vastgesteld werd dat 30 procent van de ondervraagden meer geneigd zou zijn een retail-applicatie te gebruiken er meer functies zouden worden geboden en het aanbod niet beperkt zou blijven tot browsen en kopen. Vooral wordt gestreefd naar applicaties die de shopper bij de aankoopbeslissing zouden kunnen helpen of aanbevelingen doen op basis van de online geschiedenis van de consument.

Verder wierp 20 procent van de consumenten op te wensen dat retailers meer in innovatie zouden investeren om de applicatie-ervaring te verbeteren. Anderzijds stuurde 54 procent aan op betere incentives of loyaliteitsprogramma’s, terwijl 38 procent beloond wil worden voor het gebruik van de applicatie. Daarnaast eist 33 procent een betere klantenservice. Snelheid en gebruiksgemak zijn de belangrijkste motieven die door de shoppers worden aangegeven om bij het browsen of de aankoop gebruik te maken van een mobiele applicatie.

Meer dan de helft van de consumenten geeft aan dat online shopping sneller gaat dan een aankoop op de winkelvloer. Bovendien denkt 42 procent dat de online shopping een grotere productkeuze mogelijk maakt, terwijl 14 procent gewag maakt van een meer gepersonaliseerde ervaring. Er moet echter ook worden vastgesteld dat slechts 33 procent een verbetering heeft opgemerkt tegenover online shopping-instrumenten die eerder werden gebruikt. “Dit probleem kan een negatieve impact hebben op het imago van de retailer,” zeggen de onderzoekers. “Meer dan 20 procent van de ondervraagden geeft immers toe dat de retailer geen goede indruk maakt wanneer een applicatie geen regelmatige update krijgt.”

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

14-11-16

Vele applicaties zijn niet meer dan eendagsvlieg

Applicaties worden vaak bijzonder snel verwijderd. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Publicis Media bij tweeduizend mobiele consumenten in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat ongeveer 20 procent van de geïnstalleerde applicaties nog dezelfde dag worden verwijderd. Opgemerkt wordt dat in totaal 2,5 miljard applicaties zijn geïnstalleerd op de mobiele telefoons van de Britse consumenten. In totaal zal een consument tijdens zijn leven gemiddeld 1.512 applicaties downloaden. Gemiddeld heeft een consument zevenentwintig applicaties geïnstalleerd, maar per dag worden slechts zes programma’s gebruikt.

Gemiddeld worden twee applicaties per maand gedownload. Eén kwart van de ondervraagden geeft echter toe een aantal applicaties al na één dag te hebben verwijderd. Daarbij wordt vooral opgemerkt dat de applicatie niet relevant is gebleken of niet langer noodzakelijk bleek. Oudere consumenten blijken de grootste loyaliteit tegenover applicaties tentoon te spreiden. Bij de vijfenvijftigplussers gaf immers 18 procent toe nog nooit een applicatie te hebben verwijderd. Bij millennials valt dat cijfer echter terug tot amper 9 procent. Ook werd vastgesteld dat 71 procent van de consumenten uitsluitend gratis applicaties downloaden.

Applicaties hebben op een bijzonder korte tijd een belangrijke plaats in het dagelijks leven verworven, erkent Scott Curtis, hoofd van de Britse mobiele divisie van Publicis Media. “Mannen zijn echter sneller geneigd voor applicaties te betalen dan vrouwen. Bij de mannelijke respondenten bleek 16 procent minstens 1 pond te hebben betaald voor een applicatie. Bij vrouwen valt dat cijfer terug tot 11 procent.” Vrouwen en mannen blijken ook andere content-voorkeuren te hanteren. Daarbij kende 45 procent van de mannen het grootste nut toe aan sport-applicaties, terwijl vrouwen vooral interesse toonden voor sociale media (54 procent) en financiële toepassingen (44 procent).

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

13-10-14

TubePlot maakt sociale netwerkgebruiker held van eigen filmverhaal

applicatie, TubePlot

Online databanken met persoonlijke gegevens vormen voor marketeers een gigantische, maar vaak gecontesteerde, bron van informatie over klanten en potentiële doelgroepen. Datzelfde concept wordt door Larbitslab, een onderzoekslaboratorium voor digitale projecten, toegepast voor de ontwikkeling van het artistieke initiatief TubePlot, een applicatie die de gebruiker toelaat om aan de hand van een online videobank een fictieve versie van zijn eigen leven samen te stellen. TubePlot wordt op 16 oktober voorgesteld op het evenement Trans Demo, onderdeel van La Quinzaine Numérique@Mons in Bergen.

TubePlot is een applicatie voor smartphones en situeert zich op het kruispunt van kunst, wetenschap en nieuwe media. De applicatie heeft de bedoeling om de impact van sociale media en de huidige vormen van sociale platformen te verkennen. Daarvoor werd een specifieke smartphone-applicatie ontworpen die geïndividualiseerde fictieve scenario's samenstelt, gebaseerd op gegevens die de gebruiker van sociale media op zijn account heeft geplaatst. Algoritmes die door het internet worden gehanteerd om eigenschappen en voorkeuren van consumenten te berekenen, worden door TubePlot toegepast om een scenario samen te stellen over een fictief leven van de gebruiker.

“TubePlot gaat in een videobank op zoek naar clips die beantwoorden aan de beschrijving die de gebruiker van zichzelf op zijn sociale account naar voor heeft gebracht,” verduidelijken de mediakunstenaars Bénédicte Jacobs en Laure-Anne Jacobs, initiatiefnemers van het onderzoekslaboratorium LarbitsLab. “Aan de hand van de geselecteerde videoclips creëert de applicatie een fictief verhaal van de gebruiker. De uiteindelijke bedoeling is dat aan de hand van bijkomende informatie ook nieuwe afleveringen met de gebruiker als protagonist aan dat fictief beeldverhaal kunnen worden toegevoegd.” TubePlot werd ontwikkeld in samenwerking met Argus Labs en Numediart.

“Op sociale netwerken zoals Facebook wordt het individuele gedrag niet alleen gepubliceerd en opgeslagen, maar ook gesorteerd, geïndexeerd en gecatalogeerd,” merken de mediakunstenaars op. “Daarbij worden de frequentie en het tijdstip van boodschappen geregistreerd, net zoals de likes en geconsulteerde applicaties of de meest populaire discussies en gedeelde onderwerpen. Deze elementen worden door TubePlot gebruikt om korte fictiefilms te creëren op basis van het online gedrag van de gebruiker en zijn vriendenkring. Op die manier komt TubePlot tegemoet aan de drang van het publiek om zelf een acteur te zijn in het gebeuren op sociale netwerken.”

De ontwikkeling van TubePlot werd ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, de Fédération Wallonie-Bruxelles, Pictanovo, Wallimage en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

Meer Nieuws

09:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, tubeplot |  Facebook |

08-07-14

Mobiele applicaties vertegenwoordigen meer dan de helft van de digitale consumptie

Mobiele applicaties nemen in de Verenigde Staten inmiddels 51 procent van de totale digitale consumptie voor hun rekening. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ComScore over het digitale tijdsgebruik tijdens de maand mei. Het mobiele web en applicaties komen aan een gezamenlijk marktaandeel van 60 procent, tegenover 50 procent tijdens dezelfde periode vorig jaar.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, applicatie |  Facebook |

03-07-14

Gebruiker van applicaties eist kwalitatieve dienstverlening

De kwaliteit van applicaties wordt voor de gebruiker steeds belangrijker. Dat is de conclusie van een studie van consultant AppDynamics en onderzoekers aan de University of London. Het onderzoek toonde aan dat 19 procent van de consumenten inmiddels een grotere loyaliteit vertoont tegenover een applicatie dan tegenover een merk, maar 65 procent geeft toe ook grotere verwachtingen te hebben dan in het verleden.

Lees Verder

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

27-06-14

Mobiele apparaten hebben grote potentie voor meting luchtkwaliteit

Draagbare apparaten kunnen een belangrijk platform worden om de lokale luchtkwaliteit op te volgen. Dat zeggen onderzoekers van de City University of New York, die het draagbare apparaat AirCasting hebben ontwikkeld. AirCasting bewaakt de luchtkwaliteit en stuurt de gegevens naar een speciale smartphone-applicatie ontworpen. De toepassing zou al de interesse wegdragen van instellingen in binnenland en buitenland.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtkwaliteit, mobiel, applicatie |  Facebook |

13-06-14

Retail-applicaties moeten vooral denken aan engagement

De beste retail-applicaties vormen meer dan een loutere stimulans voor de verkoop en zijn ook gericht op het genereren van het engagement van de klant. Dat is de conclusie van een onderzoek van consultant App Annie Intelligence, dat de meest populaire retail-applicaties in de Verenigde Staten tijdens het eerste kwartaal van dit jaar bestudeerde. Retail-applicaties, op voorwaarde dat de toepassing goed is ontwikkeld en efficiënt wordt benut, kan volgens de onderzoekers een belangrijke impact hebben op alle facetten van de shopping-ervaring. Er wordt aan toegevoegd dat de zogenaamde brick-and-mortar retailers deze producten ook kunnen gebruiken als een instrument om de gevolgen van showrooming te bestrijden.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, applicatie |  Facebook |

Achtergrond in financiën en accounting is kortste weg naar de top

Een achtergrond in financiën en accounting biedt de grootste kans op een carrière die leidt naar directieraden en zelfs de functie van chief executive. Dat blijkt uit een onderzoek van rekruteerder Robert Half in zestien landen. Vastgesteld werd dat 87 procent van de financiële professionals van mening was dat financiën en accounting de meeste mogelijkheden bieden om tot de topkaders van het bedrijfsleven te kunnen doordringen, terwijl 86 procent in deze specialisaties ook het beste traject naar een benoeming als chief executive zien. De hoogste score wordt opgetekend in China (98 procent), gevolgd door Brazilië (96 procent), Australië (95 procent), Singapore (95 procent) en Hongkong (94 procent).

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail, applicatie |  Facebook |

01-06-14

Applicaties verhogen productiviteit op de werkvloer

De productiviteit van werknemers kan door applicaties worden gestimuleerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Salesform.com bij een groep Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de werknemers op mobiele applicaties beroep doen voor werk-gerelateerde taken. Er wordt daarbij opgemerkt dat de inzet van applicaties op de werkplek de productiviteit met meer dan 34 procent kan verhogen. Ook blijkt dat 90 procent van de gebruikers van applicaties voor werkgerelateerde activiteiten aangeeft dat de technologie hun arbeid op een gunstige manier heeft beïnvloed.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, werkvloer |  Facebook |

27-05-14

Werknemers brengen eigen applicaties naar het werk

Werknemers maken steeds meer gebruik van mobiele applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten LogMein en Edge Strategies bij veertienhonderd professionals in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Daarbij wordt opgemerkt dat een groot gedeelte van de applicaties extern worden ingevoerd en dus niet door het bedrijf zelf worden aangeboden. Opgemerkt wordt dat 64 procent van de medewerkers zelfs ook van de eigen applicaties gebruik maakt wanneer het bedrijf zelf een gelijkaardig programma aanbiedt. LogMein waarschuwt dat deze externe applicaties mogelijk een gevaar voor het bedrijf kunnen opleveren.

Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de bedrijven beroep doet op applicaties die door medewerkers worden aangebracht. Bij kleine en middelgrote ondernemingen loopt dat aantal echter op tot 81 procent. Aangevoerd wordt dat het gebruik van applicaties bovendien vaak wordt onderschat. “Informatici geven gemiddeld aan dat 2,8 applicaties actief zijn in hun onderneming,” merkt LogMein op. “Uit ramingen kan echter afgeleid worden dat op de werkvloer gemiddeld meer dan twintig applicaties operationeel zijn. Bovendien zegt 56 procent van de informatici bij het applicatie-beleid betrokken te zijn, terwijl slechts 45 procent van de andere respondenten zegt toelating of advies voor het gebruik te hebben gevraagd.”

De onderzoekers voegen er aan toe dat de werknemers bij de applicaties ook meestal beroep doen op gratis programma’s. Van gespecialiseerde zakelijke varianten wordt veel minder gebruik gemaakt. Vastgesteld werd ook dat werknemers vooral streven naar mobiel-vriendelijke applicaties (56 procent) en toepassingen die het gemakkelijker maken om bestanden te delen (54 procent). LogMein merkt verder op dat 42 procent van de respondenten van mening is dat de volgende vijf jaar steeds meer gebruik zal worden gemaakt van applicaties die door medewerkers naar de werkvloer worden meegebracht.

LogMein waarschuwt echter dat externe applicaties een bedreiging voor het bedrijf kunnen opleveren. Toch blijkt 39 procent van alle bedrijven geen enkele maatregel genomen te hebben om het gebruik onder controle te houden, terwijl 30 procent externe applicaties blokkeert en 29 procent de programma’s opvolgt om te garanderen dat de activiteiten geen gevaar voor de onderneming opleveren. Wel wordt aangegeven dat 81 procent binnen een periode van twee jaar een beleid voor het gebruik van externe applicaties wil ontwikkelen.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, applicatie |  Facebook |

11-03-14

Applicaties bij Amerikaanse publiek populairder dan desktops

In de Verenigde Staten wordt door de consument inmiddels meer online tijd besteed aan mobiele applicaties dan aan personal computers. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ComScore. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse consumenten tijdens de maand januari van dit jaar 46,6 procent van hun totale internet-tijd besteedden aan mobiele applicaties, tegenover 45,1 procent aan computers. De resterende 8,3 procent van de online tijdsbesteding ging naar mobiele browsers. Rekening houdend met de toenemende populariteit van smartphones, mag volgens de onderzoekers worden verwacht dat de consumptie van mobiele applicaties en het mobiele web ook de volgende jaren verder zal toenemen.

“De tijdsbesteding aan mobiele applicaties liet tijdens de maand januari een stijging met 9,3 procent optekenen tegenover december vorig jaar,” merkt comScore op. “Bij de personal computers diende daarentegen een verdere daling met 1,7 procent te worden opgetekend. Daardoor werden mobiele applicaties op het gebied van online trafiek voor de eerste keer in de geschiedenis belangrijker dan desktop-activiteiten. Bij mobiele browsers werd een daling met 3,1 procent geregistreerd. Mogelijk zullen applicaties en desktop de volgende periode nog wel afwisselend een leidende positie innemen, maar uiteindelijk zal een definitieve dominantie van het mobiele platform niet kunnen worden vermeden.”

Er wordt opgemerkt dat het gebruik van de personal computer over een periode van twaalf maanden een terugval met ruim 3,5 procent heeft gekend, terwijl bij de mobiele applicaties gedurende datzelfde tijdsbestek een toename met 43,7 procent werd opgetekend. Bij mobiele browsers, die volgens ComScore weliswaar een beperkt aandeel hebben in de totale trafieken, kon een stijging met 41,4 procent worden geregistreerd. Mobiele platformen hadden eerder al de meerderheid in de internet-trafiek overgenomen, maar nu kon volgens ComScore voor de eerste keer worden geregistreerd dat applicaties op zich belangrijker zijn geworden dan personal computers.

De evoluties weerspiegelen volgens ComScore de dalende populariteit van personal computers bij de consument, die zich steeds vaker richt op smartphones en tablets.

Lees Verder

11:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, desktop |  Facebook |

20-02-14

Applicaties drijven verschuiving in digitale content

Digitale content ondergaat door mobiele applicaties een fundamentele verandering. Dat is de conclusie van een rapport van de consulenten App Annie en IHS Technology. Daarbij wordt opgemerkt dat de mobiele platformen niet langer louter zijn gericht op het onderhouden van contacten met familie en kennissen, maar wordt dankzij mobiele applicaties steeds meer aandacht besteed aan content. Opgemerkt wordt dat de bestedingen aan digitale content het voorbije jaar een stijging met 30 procent hebben gekend, vooral te danken aan de populariteit van digitaal gamen. Ook wordt opgemerkt dat bestedingen aan muziek een groei met 77 procent hebben laten optekenen.

De wereldwijde bestedingen aan digitale games, applicaties en online films hebben volgens het rapport het voorbije jaar een niveau van 57 miljard dollar bereikt. Dat betekende een stijging met bijna 30 procent tegenover het jaar voordien. Bij online films werd een stijging met 21 procent tot 8 miljard dollar opgetekend. Digitale games blijven met een omzet van 34 miljard dollar echter de grootste basis voor digitale content. Het gebruik van applicaties kende een verdrievoudiging. De Verenigde Staten blijven wereldwijd marktleider in de bestedingen aan digitale content, maar per hoofd van de bevolking staat Zuid-Korea op een eerste plaats.

“De Verenigde Staten bleven geruime tijd de belangrijkste wereldmarkt voor digitale content,” voert Jack Kent, hoofdanalist mobiele media bij IHS Technology, aan. “Die positie wordt echter steeds meer bedreigd door markten met een grotere besteding per hoofd van de bevolking, maar ook met een groter groeipotentieel. Dat geldt onder meer voor Zuid-Korea, maar ook voor Groot-Brittannië, die op één van de sterkste online muziekmarkten van de wereld kan terugvallen. Er wordt onder meer opgemerkt dat in Japan en Zuid-Korea de bestedingen aan applicaties het voorbije jaar meer dan een verviervoudiging en zelfs vervijfvoudiging hebben gekend. Verder bleek dat de bestedingen aan digitale muziek met 77 procent zijn toegenomen.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, digitale content |  Facebook |

09-02-14

Veiligheid belangrijk probleem voor medische applicaties

Veiligheid vormt een belangrijk probleem voor medische applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. Daarbij wordt door de Australische onderzoekers vooral gewag gemaakt een gebrek aan regelgeving rond het gebruik van mobiele apparaten in de medische omgeving. Volgens de onderzoekers moet er bovendien rekening worden gehouden met infrastructuur-problemen zoals de beschikbaarheid van breedband en afleidingen door email-waarschuwingen, reclame-banners en privacy-problemen. Er wordt opgemerkt dat de problemen nog crucialer worden door het gevoelige karakter van de behandelde informatie.

“Uit onderzoek van de World Health Organisation (WHO) blijkt dat meer dan één derde van alle artsen en bijna driekwart van alle verpleegkundigen in hun dagelijkse werk gebruik maken van medische applicaties op hun smartphones,” zeggen de onderzoekers Jennifer Lindley en Juanita Fernando, docenten gezondheidswetenschappen aan de Monash University. “Mobiele apparaten herbergen ongetwijfeld een aantal belangrijke voordelen voor het medische personeel en de patiënten, maar er moet ook rekening worden gehouden met potentiële gevaren. Desondanks is er vaak geen sprake van een regelgevend kader rond het gebruik van deze toestellen.”

“Onder meer bieden mobiele toepassingen een gemakkelijker toegang tot patiënten-gegevens, een verbeterde communicatie tussen het medisch personeel, een opgedreven efficiënte en een verbeterd beslissingsbeleid,” benadrukken Lindley en Fernando. “Maar ook moet er rekening worden gehouden met het feit dat deze apparaten ook kunnen leiden tot een aantal technologische problemen, maar ook de aandacht dreigen af te leiden. Bovendien blijken deze applicaties vaak ontwikkeld te worden zonder inbreng of evaluatie van de eindgebruikers, wat tot een vervelende variabiliteit aanleiding kan geven of ertoe kan leiden dat de toepassing niet aan de gestelde verwachtingen voldoet.”

Volgens Lindley en Fernando moet onder meer bepaald worden welke verantwoordelijkheden de verschillende partijen hebben indien het gebruik van mobiele toepassingen en apparaten tot problemen of vergissingen aanleiding geeft.

Lees Verder

11:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, applicatie |  Facebook |

Consument blijft wantrouwig tegenover toeristische applicaties

Consumenten blijven wantrouwig tegenover mobiele toeristische applicaties. Dat is de conclusie van het toeristische bedrijf Sunshine.co.uk bij meer dan vijftienhonderd Britse toeristen. De onderzoekers stelden vast dat 53 procent van de respondenten zich wantrouwig opstelt tegenover toeristische applicaties. Daarbij wordt door 32 procent gewag gemaakt van twijfels over de veiligheid van de mobiele transacties, terwijl 25 procent aangeeft geen zekerheid te hebben over het aangeboden product. Bovendien geeft 16 procent aan niet te weten welke partij achter de applicatie schuilgaat, op uitzondering van producten van de grote operatoren.

Lees Verder

11:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, applicatie |  Facebook |

28-01-14

Azië domineert de wereldwijde applicatie-markt

Azië vertegenwoordigt 41 procent van de totale omzet op de international applicatie-markt. Dat blijkt uit cijfers van consulent Distimo over de inkomsten van de wereldwijde applicatie-sector. De onderzoekers stellen dat de Aziatische applicatie-markt het voorbije jaar een groei met 162 procent heeft laten optekenen. Daarmee heeft Azië op het gebied van mobiele applicaties de Verenigde Staten van de eerste plaats gestoten. De Amerikaanse markt kende het voorbije jaar een groei met 46 procent en heeft nu een aandeel van 31 procent op de wereldwijde applicatiemarkt, gevolgd door Europa met een aandeel van 23 procent.

“De Aziatische applicatie-markt zal nog moeilijk af te stoppen zijn,” zegt Distimo. Er wordt opgemerkt dat Japan in de Aziatische regio veruit de meest lucratieve markt vertegenwoordigt, op grote afstand gevolgd door Zuid-Korea. China staat op de derde plaats, gevolgd door Taiwan en Hongkong. Distimo voert wel aan dat Zuid-Korea met een groeiritme van 271 procent het voorbije jaar de snelstgroeiende applicatiemarkt vertegenwoordigde, gevolgd door Hongkong met 211 procent en China 203 procent. Het grote onevenwicht op de Aziatische markt kan volgens Distimo worden aangetoond door het feit dat de inkomsten van de sector in Japan zevenenzeventig keer hoger lagen dan in Maleisië.

De onderzoekers stellen dat de AppStore van Apple weliswaar een stijging met 94 procent en 64 procent voor respectievelijk iPhones en iPads heeft laten optekenen, maar desondanks diende toe te kijken hoe GooglePlay de belangrijkste drijfkracht achter de groei van de sector was. De inkomsten van GooglePlay hebben het voorbije jaar meer dan een verviervoudiging gekend, onder meer dankzij uitstekende prestaties in Zuid-Korea, waar Apple slechts een marktaandeel van 14 procent heeft. Net zoals in het westen blijkt ook in Azië het freemium-applicatiemodel de grootste populariteit te kennen. Er wordt nog opgemerkt dat de Chinese binnenlandse markt zoveel mogelijkheden biedt dat er een onafhankelijk ecosysteem van de rest van de wereld kan worden uitgebouwd.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: azië, applicatie |  Facebook |

10-01-14

Consument kan zich geen leven zonder applicatie voorstellen

Een groot aantal consumenten kan zich nog moeilijk een leven zonder mobiele applicaties voorstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Apigee bij Amerikaanse consumenten. Onder meer wordt opgemerkt dat 54 procent van de respondenten toegeeft een applicatie op zijn smartphone of tablet nodig te hebben om in de ochtend tijdig wakker te worden. Ook werd vastgesteld dat 8,4 procent van de ondervraagden toegeeft zich niet gelukkig te voelen zonder zijn applicaties. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers nogmaals aan dat mobiele apparaten een integraal onderdeel maken van het dagelijkse leven.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

08-01-14

Applicatie-sector is verschoven naar het freemium-model

Het freemium-model vormt voor de applicatie-sector de belangrijkste inkomstenbron. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Distimo naar de inkomsten van applicatie-winkels. Daarbij werd vastgesteld dat bij Google Play en de AppStore van Apple respectievelijk 98 procent en 92 procent van de totale omzet afkomstig zijn van inkomsten die werden gegenereerd uit aankopen voor gratis applicaties. Begin vorig jaar vormden deze inkomsten volgens Distimo minder dan 10 procent van de totale verkopen van de applicatie-winkels. Er wordt opgemerkt dat het grootste aantal applicaties gratis wordt aangeboden, maar blijkt dat extra aankopen moeten worden gedaan om een optimale efficiëntie te kunnen bereiken.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, freemium |  Facebook |

04-01-14

Emails en shopping-applicaties hebben grootste impact op aankoopbeslissingen

Consumentenbesprekingen, emails en shopping-applicaties hebben de grootste impact op de aankoopbeslissingen van de online consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ryan Partnership bij ruim tienduizend consumenten. Daarentegen blijken dealsites en sociale media slechts een beperkte invloed op de aankoopbeslissingen te hebben. Er wordt aan toegevoegd dat websites van retailers en zoekmachines wel als behulpzame instrumenten worden bestempeld, maar geen grote impact op de uiteindelijke keuze van de consument hebben. Anderzijds gaven de consumenten aan dat sociale instrumenten de grootste impact hebben om het uitproberen van een product te overwegen.

“De hedendaagse shopper doet tijdens het aankoopproces beroep op een brede waaier van instrumenten,” zegt Kim Finnerty, vice-president onderzoek bij Ryan Partnership. “De voorbije jaren kon al worden opgemerkt dat digitale instrumenten een toenemende invloed hadden op de aankoopbeslissingen van de consument. Naarmate de shopper een vertrouwdheid vertoont in de omgang met digitale sector, wordt het ook voor marketeers cruciaal om hun inzicht in de sector te versterken en te achterhalen op welke manier de platformen kunnen worden ingschakeld om de gestelde objectieven optimaal te kunnen bereiken.”

Vastgesteld werd dat productbesprekingen volgens 39 procent van de consumenten een belangrijke impact hebben op de aankoopbeslissing. Op de tweede plaats staan emails van merken (38 procent), gevolgd door sociale media van retailers en merken, merkenwebsites en email van retailers (30 procent). De onderzoekers merken verder op dat mobiele platformen steeds een grotere populariteit genieten bij de consument, maar desondanks blijft de personal computer het belangrijkste instrument van de online shopper. Ook bleek een meerderheid van de consumenten van mening te zijn dat website van retailers het shoppen gemakkelijker maken, maar mobiele applicaties zouden het winkelen daarentegen aangenamer maken.

Lees Verder

11:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: email, applicatie, aankoopbeslissing |  Facebook |

27-12-13

Integrerende applicaties genieten grootste populariteit bij consument

Applicaties die de online en offline shopping-ervaring integreren, zorgen in de retailsector voor de grootste klantentrouw. Ook recepten en digitale coupons zijn belangrijke platformen om de loyaliteit van het publiek te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent IGD Retail Analysis. Er wordt daarbij gewaarschuwd dat de snelle evolutie van de mobiele technologie aan nieuwe applicaties de mogelijkheid zouden kunnen bieden om bestaande partijen op de achtergrond te dringen. De meest succesvolle applicaties combineren volgens de onderzoek functionaliteit met eenheden en maken op een intelligente manier gebruik van levendige fotografie. Daarbij wordt onder meer verwezen naar Appie, dat vier geleden door de Nederlandse groep Ahold werd gelanceerd.

Lees Verder

11:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

04-12-13

Applicaties op smartphones frequentere activiteit dan telefoongesprekken

Eigenaars van smartphones zijn steeds vaker geneigd om meer gebruik te maken van applicaties rond social messaging dan hun toestel te gebruiken voor het voeren van telefoongesprekken, het verzenden van tekstberichten of het versturen van email. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent On Device Research bij bijna vierduizend bezitters van smartphones in de Verenigde Staten, Brazilië, China, Zuid-Afrika en Indonesië. Er wordt aan toegevoegd dat 20 procent van een betaalde applicatie gebruik maakt. Opgemerkt wordt dat alleen in de Verenigde Staten smartphones nog vaker worden gebruikt voor het voeren van telefoongesprekken dan voor het gebruik van applicaties.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

04-11-13

Vine is snelstgroeiende applicatie van de wereld

Vine was tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar de snelstgroeiende applicatie van de wereld. De applicatie slaagde er op negen maanden in zijn wereldwijd publiek met 403 procent uit te breiden. Dat is de conclusie van een rapport van GlobalWebIndex. Vine laat met die groei andere populaire mobiele applicaties, zoals Flickr (146 procent), Instagram (130 procent) en WhatsApp (123 procent) ver achter zich. Er wordt bovendien aan toegevoegd dat Vine nog een belangrijke groeimarge heeft. Op dit ogenblik bereikt de applicatie immers slechts 3 procent van alle mobiele gebruikers. Daarmee zou Vine een publiek tellen van 23,6 miljoen consumenten.

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vine, applicatie |  Facebook |

22-10-13

Verenigde Staten en Azië domineren applicatie-sector

De Verenigde Staten blijven de belangrijkste markt voor het downloaden van applicaties, maar de rest van de top vijf wordt inmiddels ingevuld door Aziatische landen. Dat is de conclusie van een analyse van vijftig miljoen applicaties op het mobiele reclamenetwerk InMobi. De cijfers tonen aan dat de Verenigde Staten 33,8 procent van alle applicatie-downloads vertegenwoordigen, gevolgd door India (9,5 procent), Japan (9,1 procent), China (7,7 procent) en Indonesië (4,6 procent). Samen vertegenwoordigen die vijf landen meer dan 60 procent van de wereldwijde download-activiteit. Met Zuid-Korea (4,2 procent) heeft Azië een meerderheid in de top tien van de meest populaire applicatiemarkten.

De top tien bestaat verder uit Canada (3,5 procent), Groot-Brittannië, Australië (2,5 procent) en Spanje (2,4 procent). InMobi stelt daarnaast dat games met een aandeel van 64 procent de meest populaire categorie downloads vertegenwoordigen, gevolgd door communicatie (11,3 procent), telecom (6,8 procent) en entertainment (4 procent). Het blijkt echter ook dat de kosten voor de ontwikkelaars van applicaties geografisch een grote variatie kunnen vertonen. “India is de goedkoopste markt,” wordt er opgemerkt. “In die regio liggen die kosten 60 procent lager dan in de Verenigde Staten. Aan het andere uiterste van het spectrum bevindt zich Groot-Brittannië, dat 74 procent duurder is dan de Verenigde Staten.”

“Ontwikkelaars van applicaties worden met een bijzonder concurrentiële markt geconfronteerd,” merkt Shrikant Latkar, vice-president marketing bij InMobi, op. “Er moet een constante strijd worden geleverd om een succesvolle plaats te verwerven op een bijzonder overbevolkte markt. De ontwikkelaars worden met een brede waaier van uitdagingen geconfronteerd om van hun applicatie een succesvol marktproduct te kunnen maken. Daarom is het aangewezen om ook een degelijk marketingplan uit te werken. Er moet onder meer ook rekening gehouden worden met de gekozen sector en reclame-formaten, die een belangrijke impact kunnen hebben op de rendabiliteit van een applicatie.”

Lees Verder

13:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

25-09-13

Helft bezitters mobiele telefoons downloadt applicaties

De helft van de bezitters van mobiele telefoons maken van het toestel gebruik om zijn email-verkeer te beheren en applicaties te downloaden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Internet & American Life Project van het Pew Research Center. Het verzenden en ontvangen van tekstberichten is met een score van 81 procent de meest populaire activiteit op mobiele telefoons, maar het mobiele gebruik van het internet is op vier jaar tijd gestegen van 29 procent tot 60 procent. Over diezelfde periode is het mobiel versturen en ontvangen van emails van 27 procent tot 52 procent gestegen, terwijl bij het downloaden van applicaties een toename van 22 procent tot 50 procent werd gemeld.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie |  Facebook |

05-09-13

Consument wil mobiel niet gevolgd worden

Mobiele consumenten tonen zich meer bereid om persoonlijke informatie ter beschikking te stellen, maar dat betekent niet dat ze bij hun mobiele activiteiten willen gevolgd worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Truste bij Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 69 procent van de respondenten negatief reageert op het principe van mobile tracking, terwijl 43 procent zelfs niet in ruil voor goedkopere of gratis mobiele applicaties bereid zou zijn om persoonlijke informatie te delen. De onderzoekers stelden ook vast 78 procent van de smartphone-gebruikers onbekende applicaties niet wenst te downloaden.

Lees Verder

15:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, applicatie |  Facebook |

24-08-13

Privacy en localisering belemmeren gebruik applicaties

Tieners tonen een grote interesse in smartphone-applicaties, maar het gebruik wordt afgeremd door een bezorgdheid over de bescherming van de privacy en localisering. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center en het Berkman Center for Internet and Society van de Harvard University bij meer dan zeshonderd Amerikaanse jongeren tussen twaalf en zeventien jaar. De onderzoekers stelden vast dat 58 procent van de respondenten een applicatie voor smartphone of tablet heeft gedownload, maar anderzijds werd opgemerkt dat nagenoeg de helft toegeeft van de beschikbare programma’s geen gebruik te maken uit vrees voor inbreuken op hun privacy.

De onderzoekers stelden vast dat 26 procent van de ondervraagden applicaties opnieuw hebben verwijderd nadat ze tot de vaststelling waren gekomen dat het programma tegen hun wil persoonlijke informatie verzamelde. Er wordt aan toegevoegd dat tussen twaalf en dertien jaar een groter wantrouwen tegen het verzamelen van persoonlijke informatie aanwezig is dan in de groep tussen veertien en zeventien jaar. Daarentegen blijkt er geen noemenswaardig verschil geregistreerd te kunnen worden tussen jongens en meisjes en kan er ook geen afwijking worden opgetekend bij het inkomen van de ouders, opleidingsniveau en etnische afkomst of ras.

Wel merken de onderzoekers op dat 59 procent van de ondervraagde meisjes de localisering-functies van de applicaties heeft uitgeschakeld. Slechts 37 procent van de jongens hebben dezelfde maatregel genomen. “Mogelijk zijn tieners niet alleen bekommerd om adverteerders en bedrijven die hen zouden kunnen lokaliseren, maar ook de eigen ouders,” voeren de onderzoekers aan. Een eerder onderzoek heeft uitgewezen dat 50 procent van de ouders toegeeft de mobiele telefoon te gebruiken om de locatie van hun kinderen te controleren. Ook bleek dat 78 procent van de Amerikaanse tieners over een mobiele telefoon beschikt, terwijl 23 procent eigenaar is van een tablet. (MH)

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicatie, privacy |  Facebook |

02-07-13

Merken zijn beter met mobiele website dan met applicatie

Consumenten die op het mobiele web informatie zoeken, verkiezen duidelijk een website boven een applicatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Netbiscuits bij vijfduizend consumenten in tien landen. De onderzoekers stelden vast dat 79 procent van de respondenten een voorkeur liet blijken voor mobiele websites, terwijl slechts 18 procent vooral van een applicatie gebruik zou willen maken. De onderzoekers merken op dat deze resultaten van bijzonder groot belang zijn voor de strategieën die merken willen ontwikkelen voor het online engagement met hun consumenten.

De onderzoekers stelden vast dat meer dan 25 procent van de respondenten meer dan zes uur per dag gebruik maakt van het mobiele web. Daarbij gaf 61 procent aan dat zijn tevredenheid over het mobiele web zou toenemen indien content sneller zou kunnen worden gedownload. Verder bleek dat 7 procent meer dan twaalf uur per dag beroep doet op zijn mobiele telefoon om online content te consumeren. Er wordt echter aan toegevoegd dat 76 procent van de respondenten aangeeft het bezoek aan een website stopgezet te hebben omdat de pagina's niet aan mobiele platformen zijn aangepast.

Verder bleek dat 33 procent van een mobiele website dezelfde functionaliteit vraagt als op een desktop. Ook benadrukte 32 procent niet naar een website te zullen terugkeren die niet voldoende aan mobiele platformen was aangepast. Slechts 27 procent bleek bereid te zijn om na een online promotie een applicatie te downloaden, ook al zegt 75 procent aan dergelijke boodschappen te zijn blootgesteld. Netbiscuits wijst erop dat het onderzoek, dat op alle continenten werd uitgevoerd, over de hele wereld gelijkaardige resultaten laat optekenen.

Lees Verder

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiele website, applicatie |  Facebook |