25-04-18

Copycats betekenen voor applicaties niet noodzakelijk een nadeel

De helft van alle nieuwe mobiele applicaties die worden gelanceerd, blijken een kloon van een bestaand product. Toch moet worden vastgesteld dat de originelen niet altijd hinder ondervinden van de lancering van het duplicaat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University op basis van een analyse van meer dan tienduizend applicaties uit de App Store van Apple. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de impact op het originele product bepaald wordt door de kwaliteit van de copycat. Wanneer de copycat van een superieure kwaliteit getuigt, kan de bijval voor het originele product gevoelig terugvallen.

“Vorig jaar waren nog slechts 45 procent van alle nieuwe applicaties een origineel concept,” stippen de onderzoekers Quan Quan Wang, Beibei Li en Param Vir Singh aan. “Dat is een halvering op vijf jaar tijd. Nochtans kon worden vastgesteld dat vorig jaar ongeveer vierhonderd nieuwe applicaties per maand op de markt werden. Dat was een achtvoud van de lanceringen vijf jaar voordien.” Achter de toenemende populariteit van de copycats moeten volgens de onderzoekers verschillende redenen worden gezocht. Er wordt daarbij gewezen op de lage productiekosten en een gebrek aan middelen om een merknaam uit te bouwen, maar ook naar een gebrek aan wettelijke bescherming.

De impact van de copycat op de verkoop van het originele product bleek volgens de onderzoekers afhankelijk van het kwaliteitsniveau en de openheid van het duplicaat. “Wanneer een copycat een hoge kwaliteit toont en zich niet aan een verdoken concurrentie schuldig maakt, dreigt een negatieve impact op de verkoop van het origineel,” zegt Wang. “De consument zal de copycat bewust selecteren als een substituut voor het origineel. Wanneer de downloads van een kwalitatieve copycat met 10 procent oplopen, dreigt de verkoop van de originele applicatie met bijna 5 procent te dalen.”

De originele applicatie kan een innovator zijn, maar hoeft daarvoor technologisch niet altijd superieur te zijn tegenover de copycat. “Aangezien er geen patentbescherming bestaat, kan een copycat op een perfecte manier het origineel imiteren en met enkele toevoegingen superieur maken,” verduidelijkt Wang. “Een bedrieglijke copycat van lage kwaliteit zal daarentegen het succes van het origineel versterken. De slechte namaak zal immers als publiciteit werken voor het superieure originele product. Wanneer slechte copycats een groei met 10 procent tonen, zal ook het origineel een impuls met meer dan 9 procent ontvangen.”

Lees Verder

09:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

05-12-16

Consument besteedt meer tijd aan applicaties

Het tijdsgebruik op applicaties is de voorbije zes maand met 20,5 procent gestegen. Terwijl tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog gemiddeld 30 minuten per dag aan applicaties werd besteed, liep dat cijfer tijdens het derde kwartaal op tot 36,9 minuten. Dat blijkt uit een rapport van consulent Opera Mediaworks. Daarbij gaat in de eerste plaats aandacht naar nieuws en informatie, die een aandeel van 28,5 procent hadden in het totale applicatie-gebruik, gevolgd door games (27,7 procent), sociale netwerken (14 procent), communicatiediensten (10 procent), muziek en video (8 procent) en sport (5 procent). Daarna volgen kunst en entertainment, technologie, gezondheid, shopping, lifestyle, toerisme en productiviteit.

De onderzoekers zeggen wel te hebben vastgesteld dat de gebruikers een grotere loyaliteit tegenover bepaalde applicaties laten blijken. Daarbij wordt opgemerkt dat de gemiddelde gebruiker inmiddels meer dan vier keer per dag dezelfde applicatie opent. Tijdens de eerste twee kwartalen van dit jaar werd slechts 3,6 keer per dag op dezelfde applicatie beroep gedaan. “Dit is de eerste belangrijke verschuiving in het gemiddelde sessie-volume sinds het begin van dit jaar,” benadrukt Falguni Bhuti, vice-president marketing bij Opera Mediaworks. “Het fenomeen toont dat de mobiele gebruiker een groter engagement tentoon spreidt tegenover applicaties die geregeld worden gebruikt.”

“Deze trend weerspiegelt een duidelijke verschuiving naar vertrouwde applicaties, waarbij consumenten favoriete programma’s sterker integreren in hun dagelijkse digitale leven,” zegt Falguni Bhuta nog. Opgemerkt wordt ook dat op de meest populaire applicaties ook een grotere gemiddelde tijdsbesteding kan worden opgemerkt. Gemiddeld wordt immers aan een applicatie vijf minuten besteed. In de top honderd is er echter sprake van een tijdsbesteding tussen negen en tien minuten. Verder blijkt dat een gebruiker van de iPhone tachtig keer per dag zijn mobiele apparaat raadpleegt. Bij Android daalt dat gebruik tot zesenzeventig sessies.

Wanneer rekening wordt gehouden met de nachtrust, moet volgens Opera Mediaworks worden vastgesteld dat de mobiele telefoon gemiddeld elke dertien minuten wordt geraadpleegd.

Lees Verder

19:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

25-10-16

China ook voor applicaties belangrijkste markt

De Verenigde Staten en Japan waren tot vorig jaar de belangrijkste markten voor applicaties van Apple, maar beide landen zijn inmiddels door China ingehaald. Dat blijkt uit een rapport van consulent App Annie. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat de App Store van Apple in China tijdens het derde kwartaal van dit jaar meer dan 1,7 miljard dollar inkomsten heeft opgeleverd. Dat is 15 procent meer dan de omzet die de applicatie-winkel van Apple in de Verenigde Staten heeft gerealiseerd. Bovendien wordt opgemerkt dat de Chinese interesse voor applicaties geen enkel teken van vertraging toont. Volgens App Annie zal de Chinese groei zich verder doorzetten tot het einde van dit decennium.

De Chinese bestedingen aan applicaties hebben over een periode van amper twee jaar een stijging met 500 procent laten optekenen. Games zorgen voor de meerderheid van de inkomsten die in China werden geregistreerd, maar App Annie merkt op dat ook andere categorieën - zoals sociale netwerking en entertainment, sterke vooruitgang hebben geboekt en het voorbije jaar meer dan een verdrievoudiging hebben laten optekenen. Games vertegenwoordigen slechts 25 procent van de verkochte applicaties, maar genereren wel 75 procent van de totale inkomsten van de App Store. Dankzij videostreams vormen games ook in China de snelstgroeiende categorie.

De opkomst van China als wereldwijd leider op de applicatiemarkt moet ontwikkelaars en marketeers volgens App Annie ook aanzetten hun strategieën aan te passen. De onderzoekers merken verder op dat Pokemon Go het duidelijkste bewijs vormt voor de toenemende impact van games op de inkomsten van de App Store. Gemeld wordt dat consumenten wereldwijd 600 miljoen dollar hebben besteed aan het game. De bestedingen aan Pokemon Go stegen 2,5 keer sneller dan bij de Candy Crush Saga en meer dan 6,2 keer sneller dan bij de Clash of Clans. Pokemon Go vertegenwoordigde ook 45 procent van de totale tijd die consumenten aan de twintig populairste games hebben besteed.

Lees Verder

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

25-04-14

Toenemend aantal gebruikers verslaafd aan applicaties

Gemiddeld doet de gebruiker van mobiele applicaties dagelijks beroep op tien programma’s. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Flurry, gebaseerd op gegevens van een half miljoen applicaties op meer dan 1,3 miljard apparaten. Er wordt echter opgemerkt dat een groeiend aantal respondenten minstens zestig keer per dag een applicatie opstart. Deze groep extreem intensieve gebruikers, die door Flurry worden omschreven als mobile addicts, is volgens de consulent tegenover vorig jaar in aantal meer dan verdubbeld en vertegenwoordigt inmiddels ongeveer 12,5 procent van alle applicatie-consumenten. Vrouwen vormen de meerderheid van deze groep mobile addicts.

Terwijl de groep mobile addicts een groei met 123 procent heeft gekend, is er bij de super-gebruikers, die zestien tot zestig keer per dag een applicatie opstarten, sprake van een toename met 55 procent. Bij de matige gebruikers, die minder dan zestien keer een programma activeren, werd een stijging met 23 procent geregistreerd. “Wereldwijd moeten er inmiddels ongeveer 176 miljoen mobile addicts worden geteld,” voert Flurry aan. “Rekening houdend met het feit dat een dag gemiddeld zestien actieve uren telt, activeren de mobile addicts ongeveer elke zestien minuten een applicatie. Er kan dan ook gemakkelijk worden begrepen dat mobiele applicaties bij de internet-consumptie groter zijn geworden dan desktops.”

“Vrouwen vertegenwoordigen 52 procent van de mobile addicts,” zeggen de onderzoekers nog. “Opvallend is echter vooral de spreiding over de verschillende leeftijdscategorieën. De categorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar, die ongeveer 20 procent van de groep mobiele gebruikers omvatten, blijkt 28 procent van de mobile addicts te vertegenwoordigen. Verder blijkt dat ook moeders een grote kans lopen om bij de mobile addicts gerekend te moeten worden. Bij de vrouwelijke applicatie-gebruikers blijken ook gamers en sportfans sneller geneigd te zijn om bij de mobile addicts te horen. Bij mannen gaat het vooral over gamers en autoliefhebbers.”

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

18-03-14

Op de gemiddelde mobiele telefoon staan meerdere muzikale applicaties

Er is een duidelijk verband ontstaan tussen mobiele platformen en muziek. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Tapjoy naar de muziekconsumptie van 450 miljoen mensen over de hele wereld. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat inmiddels meer dan 90 procent van de bevolking op zijn mobiele apparaat meer dan één muzikale applicatie ter beschikking heeft. Er wordt aan toegevoegd dat één op drie consumenten bij het beluisteren van muziek inmiddels de voorkeur geeft aan mobiele platformen boven een desktop computer of radio. Verder blijkt dat één op drie consumenten inmiddels muziek-gerelateerde informatie op sociale media deelt.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties, smartphone |  Facebook |

18-12-13

Games meest populaire categorie betaalde applicaties

Games vormen de meest populaire categorie van betaalde applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Distimo. De onderzoekers stelden ook vast dat de Verenigde Staten de grootste populatie leveren voor de gratis applicatie-downloads uit de AppStore van Apple (27 procent). China staat op de tweede plaats met een aandeel van 20 procent. Verder wordt opgemerkt dat de AppStore tijdens de maand november van dit jaar met een marktaandeel van 63 procent nog altijd de belangrijkste locatie vertegenwoordigt voor applicatie-downloads, maar dat betekent wel een daling met 7 procentpunt sinds de voorbije zomer. GooglePlay breidde daarentegen zijn marktaandeel uit tot 37 procent.

“De meest lucratieve applicaties waren Candy Crush Saga en Clash of the Clans,” merkt Distimo op. “Candy Crush Saga, uitgegeven door ontwikkelaar King.com, haalde ook hoge scores bij de gratis applicaties. Bij de gratis applicaties in de Amazon Appstore staat de titel op de eerste plaats, terwijl het ook bij GooglePlay op de derde plaats eindigde. Daarnaast realiseerde Candy Crush Saga ook de meeste omzet in de Apple AppStore en eindigde als derde in GooglePlay, waar Clash of the Clans, uitgegeven door Supercell, op de eerste plaats eindigde. Bij de gratis applicaties in de AppStore van Apple eindigde Clumsy Ninja op de eerste plaats..

Distimo meldt nog dat Facebook bij de gratis applicaties een stabiele interesse laat optekenen. Het sociale netwerk stond op het gebied van downloads op de eerste plaats bij de gratis applicaties op GooglePlay en op een vierde plaats in de Apple AppStore. Facebook Messenger eindigde in de lijst van GooglePlay op een vierde plaats. Verder wordt opgemerkt dat Minecraft-Pocket Edition, uitgegeven door het Zweedse Mojang, zowel bij de Apple AppStore als de Amazon Appstore de meest populaire betaalde applicatie was. Bingo World eindigde op een tweede plaats bij de gratis applicaties in Amazon.

Lees Verder

11:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: games, applicaties |  Facebook |

24-09-13

Wereld koopt dit jaar meer dan 100 miljard applicaties

Dit jaar zullen wereldwijd 102 miljard mobiele applicaties worden gedownload. Dat zal de sector een omzet bezorgen van 26 miljard dollar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Gartner. Vorig jaar was er sprake van 64 miljard downloads, met een totale omzet van 18 miljard dollar. Het voorbije jaar vertegenwoordigden aankopen die in de applicaties werden gedaan een aandeel van 11 procent in de totale omzet. Dat aandeel loopt dit jaar echter op tot 17 procent. Over vier jaar zal dat verder zijn toegenomen tot 48 procent, maar er wordt wel gewaarschuwd voor het remmende effect van een verdere doorbraak in de massamarkt, waar de gemiddelde consument minder geïnteresseerd is in het aanbod dan de early-adopters.

“De zogenaamde in-app aankopen zullen voor de ontwikkelaars en applicatie-winkels een belangrijke bron van inkomsten worden,” zegt Brian Blau, onderzoeksdirecteur bij Gartner. “De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de consument door de prijs die hij voor de download heeft moeten betalen, niet wordt afgeschrikt om bijkomen aankopen te verrichten. Daarmee wordt een verdienmodel gecreëerd op basis van prestaties. De consument zal immers alleen ingaan op het commerciële aanbod indien hij zich tevreden toont met de beleving die de applicatie creëert. Dat zal de ontwikkelaars aanzetten om programma’s op de markt te brengen met een goed design en uitstekende prestaties.”

Gartner merkt nog op dat dit jaar 90 procent van alle applicaties gratis zullen worden gedownload. Ook dat cijfer zal de volgende vier jaar volgens het rapport verder toenemen tot 94,5 procent. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook in landen met lagere inkomens, waar de marktpenetratie van smartphones een snelle groei zal kennen, een voorkeur zal worden opgemerkt voor gratis applicaties. Verwacht wordt dat er dit jaar negen miljard betaalde applicaties zullen worden gedownload. Over vier jaar zou die markt zijn uitgebreid tot bijna vijftien miljard exemplaren. In totaal zouden volgend jaar bijna 139 miljard downloads kunnen worden opgetekend.

Lees Verder

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

02-09-13

Inkomsten uit Android-applicaties voor smartphones verdubbelen

De inkomsten uit Android-applicaties voor applicaties zal dit jaar een omzet bereiken van 6,8 miljard dollar. Dat betekent een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat is de conclusie van een rapport van consulent ABI Research. Er wordt wel aan toegevoegd dat de omzet nog altijd slechts 60 procent van de inkomsten vertegenwoordigt die de applicaties van Apple genereren. De wereldwijde applicatie-economie zal volgens het rapport dit jaar een omzet realiseren van 25 miljard dollar. Ongeveer 65 procent van die inkomsten worden gegenereerd door smartphones. Het saldo wordt gerealiseerd door tablets. Apple heeft een aandeel van 65 procent in de totale applicatie-inkomsten.

Lees Verder

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: android, applicaties |  Facebook |

29-07-13

Gebruikers merkapplicaties vaak geïnteresseerd in kortingen

Geïnteresseerden in merkapplicaties zijn vooral uit op kortingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Ipsos bij consumenten over de hele wereld. De onderzoekers merken op dat 51 procent van de wereldwijde mobiele populatie een merkapplicatie heeft gedownload en gebruikt. Daarbij geeft 43 procent aan het programma te gebruiken om meer over het bedrijf te vernemen, maar ook merkt 41 procent op vooral geïnteresseerd te zijn in coupons en kortingen. In de Verenigde Staten loopt dat cijfer op tot 50 procent.

De onderzoekers stelden verder vast dat 52 procent van de respondenten toegeeft dat de applicaties zorgen voor een groter engagement met het merk. Daarentegen zegt 6 procent door het platform minder interesse te hebben gekregen in het betrokken merk. Voor 42 procent hebben de programma’s geen enkele invloed op het aankoopgedrag. Ipsos stelde verder vast dat 35 procent de applicaties als een handig instrument beschouwen, terwijl 43 procent de programma’s een middel noemen om geconnecteerd te kunnen blijven.

Ipsos merkt op dat er een aantal gelijkenissen kunnen worden opgemerkt tussen applicaties en sociale media. Daarbij wordt opgemerkt dat 27 procent applicaties apprecieert om de interessante en leuke content, terwijl 20 procent aangeeft vooral van de aangeboden wedstrijden te houden en 17 procent een grotere geconnecteerdheid ervaart. Verder blijkt dat 38 procent applicaties gebruiksvriendelijker vindt dan websites of sociale media. Ook geeft 45 procent aan applicaties te verkiezen boven het gebruik van sociale media.

Lees Verder

13:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

20-05-13

AppStore en GooglePlay hebben eigen specialisaties

Gebruikers van de AppStore van Apple zijn vooral geïnteresseerd in games, terwijl bij GooglePlay vooral een belangstelling kan worden opgetekend in sociale netwerken of nutsvoorzieningen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Distimo. De onderzoekers merken op dat de vijf meest populaire gratis applicaties uit de AppStore tijdens de maand april van dit jaar betrekking hadden op games. Daarentegen bestond de top vijf van GooglePlay exclusief uit applicaties voor communicatie of sociale netwerken. Een gelijkaardig fenomeen werd opgetekend bij de betaalde applicaties. Wel wordt aangevoerd dat games in beide winkels voor het grootste deel van de omzet zorgen.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: appstore, googleplay, applicaties |  Facebook |

05-05-13

Tekstberichten ondervinden grotere concurrentie van applicaties

Tekstberichten verliezen aan populariteit tegenover applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Amerikaanse Wireless Association. Opgemerkt werd dat Amerikanen het voorbije jaar 2,2 biljoen tekstberichten hebben verstuurd. Dat betekende een daling met 5 procent tegenover het jaar voordien. Dat betekent nog altijd een gemiddelde van negentien tekstberichten per dag. De onderzoekers voeren echter aan dat tekstberichten, ondanks de toenemende concurrentie van applicaties, een belangrijke graad van populariteit zullen behouden.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tekstberichten, applicaties |  Facebook |

08-04-13

Applicaties vertegenwoordigen 80 procent mobiele activiteiten

Bezitters van smartphones en tablets spenderen dagelijks gemiddeld twee uur en achtendertig minuten per dag aan hun mobiele platformen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van het bureau Flurry. Er wordt echter aan toegevoegd dat die tijd voor twee uur en zeven minuten per dag wordt besteed aan applicaties, tegenover slechts eenendertig minuten aan het mobiele internet. Er wordt aan toegevoegd dat er nagenoeg evenveel tijd wordt besteed aan het sociale netwerk Facebook dan aan het hele mobiele web.

Aan Facebook wordt volgens Flurry dagelijks ongeveer achtentwintig en een halve minuut besteed. Meer dan vijftig minuten per dag wordt daarentegen gereserveerd voor gaming-applicaties. Daarmee hebben games een aandeel van 32 procent in het totale tijdsverbruik van de bezitters van smartphones en tablets. Andere sectoren zijn Safari (12 procent), entertainment-applicaties (8 procent), utility-applicaties (8 procent) en andere sociale netwerk-applicaties (6 procent).

Er wordt nog opgemerkt dat veel consumenten webcontent binnen Facebook consumeren. "Daarmee is Facebook voor de gebruikers in praktijk de populairste browser geworden," wordt er opgemerkt. Verder wordt nog aangevoerd dat er tijdens het vierde kwartaal van vorig jaar gemiddeld 7,9 applicaties per dag werden geopend op smartphones en tablets, tegenover 7,7 applicaties tijdens dezelfde periode het jaar voordien en 7,2 procent het jaar voordien. Ook bleek dat 37 procent van de applicaties voor de eerste keer werden gebruikt, tegenover 17 procent drie jaar geleden.

Lees Verder

18:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

28-02-13

Applicaties luxesector voor verbetering vatbaar

Vele luxemerken hebben weliswaar mobiele applicaties gelanceerd, maar een grote groep laat het na om deze instrumenten verder te ontwikkelen en updaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de denktank L2 naar bijna tweehonderdvijftig applicaties die de voorbije vijf jaar door honderd merken werken gelanceerd. Daaruit is volgens de onderzoekers gebleken dat de luxesector de optimale mogelijkheden van de applicaties onvoldoende benutten. Er wordt echter aan toegevoegd dat de prestaties een grote variatie kennen per sector. Onder meer blijkt dat retailmerken minder applicaties lanceren, maar daarbij wel meer oog hebben voor kwaliteit.

Lees Verder

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties, luxesector |  Facebook |

Steeds meer virtuele valuta in mobiele applicaties

Eigenaars van tablets zullen over drie jaar ongeveer 3,03 miljard dollar besteden aan aankopen in applicaties. Dat betekent een vertienvoudiging tegenover het niveau van vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Juniper Research. Deze groei is vooral te danken aan de snelle verspreiding van tablets, gekoppeld aan een toenemend vertrouwen in de applicatie-sector. Bovendien wordt opgemerkt dat ook ontwikkelaars van applicaties steeds meer gebruik beginnen te maken van virtuele munteenheden.

Lees Verder

10:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

03-02-13

Inkomsten applicaties met meer dan een kwart toegenomen

Het voorbije jaar zijn in totaal voor 8 miljard dollar betaalde applicaties verkocht. Dat betekende een stijging met 27 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Research2Guidance. Tegelijkertijd blijkt echter de gemiddelde opbrengst per individuele applicatie van 26.700 dollar tot 19.500 dollar te zijn teruggevallen. In het rapport wordt opgemerkt dat het aanbod aan applicaties op dit ogenblik de vraag zelfs overtreft. Het is volgens de auteurs niet ondenkbaar dat betaalde applicaties in de toekomst niet langer langer rendabel zullen blijken.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

25-09-12

Recordaantal applicaties op de Amerikaanse markt

In de Verenigde Staten worden recordaantallen mobiele applicaties gedownload. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Frank N. Magid & Associates. De onderzoekers stelden vast dat bijna de helft van de Amerikaanse online bevolking een mobiele applicatie heeft gedownload.

Lees Verder

10:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

04-09-12

Perceptie over veiligheid applicatie-winkels valt terug

Slechts 15 procent van de smartphone-gebruikers vertrouwen al hun mobiele applicaties met hun persoonlijke informatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive en de organisatie Truste. Er wordt aan toegevoegd dat de consumenten van applicaties diverse stappen ondernemen om hun persoonlijke informatie te beschermen. Daarbij wordt opgemerkt dat 38 procent online onderzoek zal verrichten naar de applicatie, terwijl 34 procent controleert of de toepassing een privacy-beleid hanteert. Dat privacy-beleid wordt door 30 procent ook daadwerkelijk gelezen en 21 procent gaat op zoek naar een extern kwaliteitslabel of garantie. Vrienden worden door 19 procent geraadpleegd om de betrouwbaarheid van de applicatie te toetsen. De onderzoekers merken op dat ook slechts 14 procent van de gebruikers ervan overtuigd is dat zijn applicatie-winkels uitsluitend veilige programma's aanbiedt. Vorig jaar was dat nog 25 procent.

Lees Verder

05:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, applicaties |  Facebook |

01-08-12

Mobiele applicaties vinden weg naar presidentiële campagnes

Mobiele applicaties krijgen een belangrijke plaats in de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Barack Obama en diens uitdager Mitt Romney. De applicaties moeten het engagement van supporters en het brede publiek helpen stimuleren en voor de aankleding van belangrijke ontwikkelingen helpen zorgen. Volgens Hafez Adel, directeur marketing bij het bureau ReTargeter, moet daarbij echter de nodige omzichtigheid in acht worden genomen. Aangezien applicaties worden ontwikkeld om het gebruik van mobiele content te promoten, moeten volgens Adel ook de presidentiële campagnes garanderen dat de consument met relevante en zinvolle content wordt bevoorraad. Applicaties mogen volgens hem niet worden bestempeld als een alternatief voor email of direct mail om louter politieke boodschappen te versturen. De vorige verkiezingscampagne van Obama werd door marketeers al geprezen voor het gebruik van tekstberichten en het mobiele internet.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, politiek, applicaties |  Facebook |

30-07-12

Bijna helft Chinezen besteedt één uur per dag aan applicaties

In China zijn op dit ogenblik 2.300 applicaties van merken actief. De applicaties zijn terug te vinden in een brede waaier van sectoren, gaande van luxeproducten en elektronica tot automotive en financiële diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus MediaCom en China Youthology bij Chinese jongeren tussen achttien en dertig jaar. Er wordt opgemerkt dat bijna 80 procent van het potentiële publiek van applicaties gebruik maakt. De onderzoekers stelden vast dat 45 procent van de ondervraagden dagelijks minstens één uur met applicaties actief is. Bij 7 procent loopt dat op tot meer dan vijf uur. Gemiddeld werden op één jaar tijd eenenveertig applicaties geïnstalleerd en nagenoeg de helft van de respondenten maakt per week gebruik van drie tot acht applicaties. Amusement en tijdverdrijf vormen de belangrijkste toepassing van de applicaties, gevolgd door het uitvoeren van taken en het inroepen van hulp.

Lees Verder

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, applicaties, mobile |  Facebook |

24-07-12

Applicaties behouden lichte voorsprong op mobiele browsers

Applicaties blijven bij de consument een lichte voorkeur genieten tegenover het mobiele internet. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau ComScore over het mobiele gedrag bij de Amerikaanse bevolking tussen begin februari en eind mei. Er wordt opgemerkt dat 51,1 procent van de ondervraagden gebruik maakt van applicaties, tegenover een score van 49,8 procent voor een mobiele browser. De onderzoekers merken op dat het gebruik van mobiele applicaties tegenover de vorige driemaandelijkse periode met 1,6 procent is toegenomen, terwijl bij mobiele browsers een stijging met 0,6 procent opgetekend. De kloof tussen applicaties en mobiele browsers bedraagt nu 1,2 procentpunten. Applicaties werden met een verhouding van 44,9 procent tegenover 44,4 procent in november vorig jaar voor de eerste keer populairder dan mobiele browsers. Het verzenden van tekstberichten blijft de meest populaire activiteit van mobiele gebruikers.

Lees Verder

18:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties, browser |  Facebook |

12-07-12

Meer aandacht voor applicaties rond sociale netwerken op smartphones

Bezitters van smartphones besteden op een dagelijkse basis meer tijd aan applicaties. Het grootste voordeel gaat daarbij naar applicaties rond sociale netwerken. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Flurry. Opgemerkt wordt dat bezitters van smartphones tijdens het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 77 minuten per dag aan applicaties besteedden. Tijdens het eerste kwartaal van vorig jaar ging het om een tijdsbesteding van gemiddeld 68 minuten. De tijdsbesteding aan games daalde tijdens diezelfde periode van vijfentwintig naar vierentwintig minuten.

Lees Verder

03-07-12

Kwaliteit van applicaties gaat in stijgende lijn

Consumenten die applicaties voor een iPhone of een iPad downloaden zijn veel trouwer aan de toepassingen dan gebruikers van smartphones of tablets met het Android-besturingssysteem van Google. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Localytics. Er wordt aan toegevoegd dat de applicatie-sector aan een snel tempo blijft groeien. De klantentrouw aan de toepassingen is volgens het rapport met 19 procent gestegen tegenover vorig jaar. Slechts 22 procent van de gebruikers heeft een applicatie slechts één keer gebruikt, terwijl het aantal gebruikers die meer dan tien keer beroep deden op de programma's tot 31 procent is gestegen. Deze evoluties laten volgens de onderzoekers veronderstellen dat de ontwikkelaars betere applicaties bouwen dan in het verleden het geval was.

Lees Verder

17:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

28-04-12

Gratis mobiele applicaties zijn helemaal niet kosteloos

Gratis applicaties voor smartphones gebruiken 75 procent van hun energie om de geografische locatie van de gebruiker op te sporen, het verzenden van informatie over de gebruiker naar adverteerders en het downloaden van reclame. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Purdue University. De onderzoekers merken op dat gratis applicaties in werkelijkheid dan ook niet helemaal kosteloos zijn, aangezien ze de verborgen kost van een gereduceerd batterijleven omvatten.

"Gezien de kleine batterijen van de smartphones, is het energieverbruik een belangrijk probleem," merkt onderzoeksleider Charlie Hu, professor computerwetenschappen aan de Purdue University, op. "Ongeveer 65 procent tot 75 procent van de energie voor gratis applicaties, blijkt gebruikt te worden voor reclame-gerelateerde functies. Onder meer bij Angry Birds bleek 75 procent van de energie besteed te worden aan reclame-software, terwijl slechts 25 procent voor het game zelf werd gebruikt."

De energie-prestaties van smartphones wordt volgens de onderzoekers aangetast door een reeks van factoren, waaronder inefficiënte programma's en software-problemen. Onder meer werd vastgesteld dat sommige software nalaat om de verbinding met het internet af te sluiten, waardoor een ander gedeelte van de code dat probleem moest oplossen en dus extra energie verbruiken. Ook wordt opgemerkt dat bepaalde functies nog enkele seconden nog altijd energie blijken te blijven gebruiken wanneer ze worden uitgeschakeld.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties, smartphone |  Facebook |

31-03-12

Reclame mobiele applicaties omvatten potentiële bedreigingen

Reclame in mobiele applicaties vormen een potentiële bedreiging voor de privacy en veiligheid. Dat is de conclusie van een analyse van honderdduizend applicaties uit de online winkel Google Play door wetenschappers van de North Carolina State University. Er wordt opgemerkt dat meer dan de helft van die applicaties zogenaamde ad libraries, die putten uit reclames op servers en op de smartphone van de gebruikers plaatsen, omvatten. Dat leidt volgens de onderzoekers tot mogelijke problemen op het gebied van privacy en veiligheid.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, applicaties |  Facebook |

02-01-12

Bijna kwart miljard applicaties gedownload op kerstdag

Op de voorbije kerstdag werden 242 miljoen applicaties gedownload. Dat is meer dan een verdubbeling tegenover eender welke andere dag sinds de lancering van de applicaties, met uitzondering van de dag voor kerstmis, toen ongeveer 150 miljoen downloads werden geteld. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Flurry. Tijdens de eerste drie weken van december werden volgens het rapport dagelijks gemiddeld 108 miljoen downloads opgetekend.

Het fenomeen heeft volgens Flurry te maken met de grote groep consumenten die een smartphone of tablet als kerstgeschenk hebben gekregen. Er wordt aan toegevoegd dat op kerstdag op de piekperiode tussen zeven uur en negen uur in de avond meer dan 15 miljoen applicaties per uur werden gedownload. Flurry stelde te verwachten dat het aantal downloads ook tijdens de laatste week van het jaar verder zou stijgen. Voor nieuwjaarsdag werd gerekend op 1 miljard applicaties.

De onderzoekers merken ook op dat op kerstdag 6,8 miljoen nieuwe mobiele apparaten werden geactiveerd. Dat betekent een stijging met 353 procent tegenover de eerste drie weken van de maand december, toen gemiddeld 1,5 miljoen nieuwe apparaten werden geactiveerd. Het vorige record dateerde van de vorige kerstmis, toen 2,8 miljoen activeringen werden geteld. Flurry wijst er ook op dat de AppStore van Apple het voorbije jaar meer dan 10 miljard downloads heeft laten optekenen en ook concurrent Android Market laat een nieuw record optekenen.

17:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties, smartphone, download |  Facebook |

30-12-11

Zondag ideale ogenblik voor lancering applicaties

Ontwikkelaars van mobiele applicaties doen er goed aan om hun toepassing op zondag te lanceren. Applicaties die op zondag worden gelanceerd, blijken statistiek immers het best te presteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Mobilewalla naar de lancering van mobiele applicaties tussen half mei en de eerste week van september dit jaar. De onderzoekers voegen er echter aan toe dat de ontwikkelaars zelf een voorkeur blijken te hebben voor een lancering op woensdag, al wordt toegegeven dat de betrokkenen daarin niet altijd zelf de vrije keuze hebben.

Mobilewalla merkt op dat in de bestudeerde periode van zeventien weken in totaal 91.754 applicaties voor de iTunes AppStore werden gelanceerd, terwijl de Android Market 122.220 nieuwe programma's aanbood. Inmiddels zijn er op alle platformen volgens de consulent in totaal 987.863 applicaties beschikbaar. Gemiddeld worden er dagelijks 2.000 nieuwe applicaties op de markt gebracht. Op dit ogenblik telt de iTunes AppStore 589.148 applicaties, tegenover 589.148 eenheden één jaar geleden. Bij Android worden 319.774 applicaties geteld, tegenover 115.000 eenheden één jaar geleden.

De onderzoekers merken op dat 42 procent van de applicaties die op zondag in de AppStore werden gelanceerd, tot de 240 meest succesvolle toepassingen behoren. Bij Android werd een score van 11 procent opgetekend. Er wordt aan toegevoegd dat donderdag op Android het minst geschikt lijkt voor de lancering van een applicatie. Slechts 7 procent van de betrokken toepassingen slaagde erin tot de 240 meest populaire programma's door te dringen. Bij Apple laat vrijdag met een score van 10 procent de slechtste prestaties optekenen.

Mobilewalla merkt wel op dat een applicatie bij Apple vier keer meer kans maakt om te worden ontdekt dan in Android Market. "Dat geeft aan dat Google nog altijd moeite heeft om de beste applicaties van zijn winkel naar voor te schuiven," stippen de onderzoekers aan. "Dat fenomeen verklaart mogelijk ook het succes van de zondag. Op die dag worden minder applicaties gelanceerd, waardoor het voor de gebruiker gemakkelijker zou worden om interessante programma's te ontdekken."

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobile, applicaties |  Facebook |

26-08-11

Beheersen digitale platformen steeds moeilijker

Macy's maakt bij de Amerikaanse gespecialiseerde retailers het meest optimaal gebruik van nieuwe media. Dat is de conclusie van een rapport van de denktank L2 over de activiteiten van de sector in digitale media. De winkelketen Macy's realiseerde in het onderzoek een score van 150 punten, waarbij de denktank opmerkt dat het concern van zijn Facebook-pagina een echte bestemming voor de gebruiker heeft gemaakt en op Twitter een evenwicht heeft gevonden met content, klantenservice en marketing. Bovendien biedt Macy's volgens L2 een superieure mobiele commerce-ervaring.

Lingerieketen Victoria's Secret komt op de tweede plaats met een score van 145 punten, waarbij aan shoppers de mogelijkheid geboden wordt op Facebook geschenkkaarten te verwerven. Er wordt aan toegevoegd dat de keten op Facebook ook 14 miljoen likes heeft gerealiseerd, terwijl ook een applicatie voor premium materiaal werd gebouwd. Met een score van 143 punten volgt de keten Nordstrom op een derde plaats, dankzij een gedurfd website-design, een sterke mobiele website en een uitstekende Twitter-feed.

De denktank merkt op dat het toenemend aantal digitale platformen het voor marketeers moeilijker maakt om alle nieuwe evoluties bij te houden. "Dat heeft tot gevolg dat de gemiddelde score van de digitale activiteiten is gedaald," wordt opgemerkt. "Digitale vakkennis en het beheersen van mobiele en sociale platformen zal in de retail uiteindelijk cruciaal zijn voor succes," merkt professor Scott Galloway, oprichter van L2, op.

De denktank voert aan dat 52 procent van de bedrijven een aanwezigheid heeft op Twitter, terwijl 48 procent like-opties heeft voor zijn producten op Facebook. Daarnaast biedt 44 procent productbesprekingen aan, terwijl 31 procent live-chats organiseert. Verder blijkt dat 67 procent van de retailers een mobiele website heeft. Daarbij heeft 45 procent een applicatie voor de iPhone en 39 procent een applicatie voor de iPad. Slechts 5 procent heeft applicaties voor Android.

09:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties, retail, marketing |  Facebook |

06-07-11

Bedrijven maken weinig indruk met applicaties

Koffieketen Starbucks en de entertainmentgroep Disney zijn het meest efficiënt met applicaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bureaus McKinsey en NM Incite bij de honderd grootste merken van de wereld, zonder rekening te houden met internetbedrijven en ondernemingen die actief zijn in business-to-business. De onderzoekers merken op dat applicaties van die bedrijven tijdens een periode van zes maanden amper tweehonderd relevante berichten op blogs, forums en sociale media opleverden.

Slechts acht merken tekenden voor 90 procent van alle communicaties, waarbij Starbucks en Disney samen voor een aandeel van 50 procent zorgden. "Hoewel de meeste consumentenmerken mobiele applicaties hebben ontwikkeld, slagen slechts enkele erin om in sociale media daarvoor de nodige weerklank te vinden," voeren de onderzoekers aan. "Starbucks en Disney bleken met hun applicaties de klanten toe te laten tijd en geld te besparen, wat door het publiek blijkbaar op prijs wordt gesteld."

Starbucks werd vooral geprezen voor een reeks applicaties die de klanten toelieten om dranken vooraf te bestellen, getrouwheidskaarten te gebruiken, beloningen te verdienen, rekeningen te betalen en winkels te localiseren. Anderzijds bleek Disney vooral waardering te krijgen voor applicaties die de bezoekers van de themaparken informatie verstrekten over de wachttijden en optredens van de personages, samen met interactieve kaarten en restaurant-kortingen.

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties |  Facebook |

01-06-11

Android-gebruiker heeft weinig interesse in betaalde applicaties

Gebruikers van het mobiele besturingssysteem Android zijn relatief weinig geïnteresseerd in betaalde applicaties. Hetzelfde fenomeen geldt voor betaalde games. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Distimo. Er wordt aan toegevoegd dat 80 procent van alle betaalde applicaties in de Android Market wereldwijd minder honderd keer is gedownload. Dat geldt ook voor 20 procent van de gratis applicaties. Bij gratis applicaties is Android wel groter dan de AppStore.

"Er wordt weliswaar voorspeld dat de applicatiewinkel Android Market van Google de volgende maanden groter zal worden dan concurrent AppStore van Apple, maar dat geldt blijkbaar niet voor betaalde applicaties," aldus het webmagazine BizReport.com. "De AppStore omvat 211.369 betalende applicaties, maar Android Market biedt daarentegen slechts 71.801 toepassingen te koop aan. Bovendien werden zes betalende applicaties uit de AppStore tijdens de maanden maart en april in de Verenigde Staten meer dan een half miljoen keer gedownload.

In Android Market slaagden er wereldwijd slechts twee betaalde applicaties is om sinds de lancering van de virtuele winkel die grens te doorbreken. Android Market heeft daarentegen 134.342 gratis applicaties, tegenover 121.845 kosteloze toepassingen in de AppStore. Volgens Distimo werden 96 gratis Android-applicaties meer dan 5 miljoen keer gedownload. Met meer dan 50 miljoen downloads is Google Maps de meest populaire applicatie op de Android Market.

20:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: android, applicaties, appstore, mobile |  Facebook |

15-08-10

Toekomst applicatie-sector oogt dubbel

De toekomst van de applicatie-sector oogt dubbel. Dat zegt Matt Murphy, bij investeerder Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) verantwoordelijk voor een fonds dat gericht is op ontwikkelaars van de AppStore van Apple. Murphy merkt op dat er veel mogelijkheden zijn voor boeiende applicaties, maar door de grote concurrentie wordt het volgens hem veel moeilijker om daaruit het grote commerciële succes te halen. Hij maakt de vergelijking met de goldrush, waarbij iedereen zijn kans op succes kon wagen en daarmee ook rijk kon worden. Maar die periode blijft niet duren, omdat het steeds moeilijker wordt om een uniek product te creëren.

"Uit een onderzoek van het bureau ABI Research blijkt dat het aantal downloads van applicatie-winkels over twee tot drie jaar een piek zal kennen, maar daarna zal dalen," merkt BBC News op. "In een rapport van Juniper Research wordt echter opgemerkt dat de inkomsten zullen toenemen van 10 miljard dollar vorig jaar tot 32 miljard dollar over vijf jaar." In het begin leek volgens Matt Murphy elke categorie een onbetreden terrein, maar op dit ogenblik zijn er al meer dan 250.000 applicaties. De sector is volgens Murphy dan ook bijzonder concurrentieel geworden, wat zijn voordelen en nadelen heeft. Murphy voegt er aan toe dat het voor ontwikkelaars steeds moeilijker zal worden om een bedrijf te creëren zoals Google, Amazon en eBay dat werden voor het internet.

Er zullen volgens Murphy nog altijd individuele ontwikkelaars zijn die met één applicatie de hoofdprijs zullen halen, maar hij ziet toch een verschuiving naar georganiseerde bedrijven. Murphy verwijst daarbij naar bedrijven zoals Zynga, Ng:moco, Pinger, Shazam en Gogii. Daarbij is bijvoorbeeld Ng:moco gespecialiseerd in applicaties rond gaming op de iPhone, waarin het bedrijf marktleider is geworden. Cruciaal voor succes is volgens Murphy eenvoud, aandacht voor de markt en vooral plezier maken. "Ontwikkelaars moeten beginnen met een eenvoudige applicatie die zinvol is voor een grote groep gebruikers en die vervolgens verder verfijnen en functioneler maken," merkt hij op. "Complexe startups hebben het moeilijk om succes te creëren.

10:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: applicaties, appstore, mobile |  Facebook |