16-03-18

Flexibele arbeid nog niet verankerd in Europese bedrijfscultuur

Veel werknemers hebben nog steeds geen flexibele arbeidsmogelijkheden. Dat zegt een onderzoek van het informatica-bedrijf Targus en consultant OnePoll bij werknemers in zeven Europese landen. Slechts een kwart van de Europese bedrijven moedigt actief flexibel werken aan en biedt zijn personeel daarvoor ook de nodige technologie aan. Uit het onderzoek blijkt dat 28 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn werkgever weinig aandacht heeft voor het evenwicht tussen werk en gezin van zijn medewerkers. Over het hele continent kunnen volgens de onderzoekers uitdagingen voor een goed evenwicht worden aangetroffen.

Onder meer werd vastgesteld dat slechts 12 procent van de Britse werknemers aangaf dat flexibel werken door zijn werkgever wordt aangemoedigd en dat men de beschikking krijgt over intelligente apparaten - zoals smartphones, tablets en laptops - om die activiteit optimaal uit te voeren. Daarentegen blijkt in Spanje 28 procent van de werkgevers flexibiliteit te ondersteunen. Ondanks de veranderende wetgeving die in veel landen wordt geïmplementeerd, geeft 31 procent van de Europese werknemers aan dat hun organisatie nog steeds geen flexibel werken toestaat. Bij 18 procent wordt het systeem weliswaar getolereerd, maar zeker niet aangemoedigd.

Er blijken ook inconsistenties met betrekking tot de faciliteiten die worde geboden. De onderzoekers moesten vaststellen dat 40 procent van de werknemers getuigde dat hun organisatie nalaat om een comfortabele en gebruiksvriendelijke werkomgeving, met onder meer aangepaste zitplaatsen en verstelbare schermen, aan te bieden. "De werkende wereld is aan het veranderen,” benadrukt Targus. “Werknemers in alle sectoren vragen werkervaring die een grotere flexibiliteit biedt en ook een grotere voldoening geeft. Het werkmodel van negen uur in de ochtend tot vijf uur in de namiddag van maandag tot vrijdag, raakt steeds meer achterhaald.”

“Toch lijkt de werkplek niet altijd klaar voor deze verandering,” zeggen de onderzoekers nog. “De bedrijfscultuur is vaak niet op flexibiliteit afgesteld.” Zowel Britse als Franse werknemers benadrukken een gebrek aan steun van hun organisaties te ervaren. Respectievelijk 12 procent en 13 procent zegt het gevoel te hebben dat zijn bedrijf weinig interesse heeft voor een evenwicht tussen werk en privé. In Spanje daarentegen zegt 34 procent dat dit evenwicht door hun organisatie bijzonder wordt gewaardeerd. Door deze problemen zegt 52 procent van de Europeanen onvoldoende tijd te hebben om zijn lichamelijke conditie op peil te houden. Voor 9 procent is stress de belangrijkste drempel.

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

18-02-18

Werkvloer kan productiviteit nog gevoelig opdrijven

Een gedeelte van de werknemers erkent zelf een gebrek aan productiviteit op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van Vodafone bij nagenoeg tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 23 procent van de ondervraagde werknemers zichzelf onproductief noemt. Bovendien blijkt dat cijfer bij de jongste categorie werknemers zelfs op te lopen tot 28 procent. Het knelpunt moet volgens de onderzoekers echter vooral worden gezocht bij technologie. Er moest immers worden vastgesteld dat 42 procent van de ondervraagden opwerpt zich door een inferieure technologie geremd te voelen.

“Vooral wordt gevraagd naar technologie die het mogelijk maakt om ook op verplaatsing op een efficiënte manier met de thuisbasis te communiceren,” stippen de onderzoekers aan. “Er is echter niet alleen sprake van een inferieure technologie, want meer dan 50 procent van de werknemers geeft aan dat hun productiviteit door processen worden afgeremd. Bovendien klaagt 47 procent over een teveel aan meetings. Tegelijkertijd blijken die problemen ook te wegen op de mentale gezondheid van de werknemer, want meer dan 40 procent van de ondervraagden zegt op de werkvloer met stress geconfronteerd te worden.”

“Werknemers rekenen op steun van hun werkgevers om professioneel optimaal te kunnen functioneren,” betogen de onderzoekers. “Weliswaar zegt één op drie werknemers bijzonder productief te zijn, maar toch moet worden vastgesteld dat een groot gedeelte van de potentie van de werkvloer ongebruikt blijft. Er moet dan ook gekeken worden naar mogelijke veranderingen die kunnen worden doorgevoerd om het gebrek aan productiviteit aan te pakken. Daarbij moet ook worden gekeken naar persoonlijke oplossingen, want niet alle werknemers hebben dezelfde vragen en behoeften.” Uit het onderzoek blijkt dat vooral technologie en teamwork vaak de basis van oplossingen kunnen zijn.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

22-01-18

Extralegale voordelen geen zekerheid op Amerikaanse arbeidsmarkt

In de Verenigde Staten ontvangt bijna een kwart van de werknemers van zijn werkgever geen enkel extralegaal voordeel. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Clutch. De Amerikaanse werknemers krijgen van hun werkgever meestal een betaald verlofperiode, ziekteverzekering en een pensioenplan aangeboden, maar 23 procent van de ondervraagden zegt op geen enkel voordeel te kunnen rekenen. De onderzoekers waarschuwen dat beloningen en voordelen een belangrijke invloed kunnen hebben op het engagement van het personeel. Er wordt aan toegevoegd dat met de werknemers ook over de individuele wensen moet worden gepraat.

“Een groot deel van de arbeidsmarkt is voor extralegale voordelen in grote mate afhankelijk van zijn werkgever,” aldus Mary Pharris, directeur ontwikkeling bij de organisatie Fairygodboss. “Bedrijven die op de arbeidsmarkt een concurrerende positie hopen te verwerven en het beste talent willen aantrekken, moeten aan hun medewerkers en potentiële werknemers een aantrekkelijk beloningspakket kunnen aanbieden.” Er wordt gewaarschuwd dat een gebrek aan beloningen de arbeidstevredenheid bij de werknemers kan ondermijnen, wat uiteindelijk ook een negatieve impact dreigt te hebben op de prestaties van de onderneming.

Opvallend is volgens de onderzoekers ook dat op de Amerikaanse werkvloer voor ouders weinig ondersteuning wordt voorzien. Slechts 21 procent van de ondervraagden blijkt op betaald ouderschapsverlof te kunnen rekenen. Amper 8 procent ontvangt een kinderpremie. De bedrijven moeten volgens het rapport ook een grotere aandacht besteden aan het type voordelen dat door de verschillende demografieën op de werkvloer het meest zal worden gewaardeerd. Daarbij wordt erop gewezen dat die wensen grote verschillen kunnen tonen. Oudere werknemers zullen vaak streven naar spaargelden voor de aankoop van onder meer een woning, terwijl jongere werknemers meer aan ontspanning en reizen kennen.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

07-01-18

Werk en ontspanning moeten strikt gescheiden blijven

Zaken en ontspanning moeten strikt gescheiden blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich bij nagenoeg tweeduizend werknemers. De Zwitserse wetenschappers benadrukken dan ook dat het organisatiebeleid en de bedrijfscultuur zouden moeten worden aangepast, zodat werknemers geholpen kunnen om op een efficiënte manier een grens te trekken tussen de professionele verwachtingen en het persoonlijke leven, zodat het welzijn niet in het gedrang komt. Daarbij moet volgens de onderzoekers worden beseft dat een verlies aan welzijn ook een negatieve impact heeft op productiviteit en creativiteit.

“In de hedendaagse economie wordt nagenoeg verwacht dat werknemers ook na de normale arbeidsuren en tijdens vakanties minstens bereikbaar blijven,” aldus onderzoeksleider Ariane Wepfer, professor psychologie aan de Universität Zürich. “Het vervagen van de grenzen tussen werk en privé kan echter het gevoel van welzijn aantasten en kan aanleiding geven tot uitputting. Werknemers die geen duidelijke grens tussen hun beroepsactiviteit en hun persoonlijk leven trokken, bleken veel minder geneigd deel te nemen aan activiteiten die ontspanning boden of hulp konden bieden om van de professionele druk te herstellen. Daardoor wordt het risico op uitputting beduidend groter.”

“Dit gebrek aan herstellende activiteiten verklaart waardoor vaak een tekort aan welzijn wordt ervaren wanneer de professionele loopbaan in het persoonlijke leven wordt ingevoerd,” benadrukt professor Wepfer. Het is volgens haar belangrijk dat werknemers de kans krijgen om een optimale scheiding tussen hun professionele carrière en hun persoonlijke leven te handhaven. De ondernemingen moeten volgens Wepfer een beleid voeren waarbij de medewerkers ondersteund worden om de verschillende aspecten van hun leven beter te segmenteren. Van een dergelijk beleid halen ook de bedrijven zelf volgens de wetenschapster belangrijke baten.

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

31-10-17

Britse werknemer grootste jobhopper op Europese arbeidsmarkt

In Europa is een werknemer voor een loonsverhoging met 12 procent geneigd naar een andere werknemer over te stappen. Dat is de conclusie van het ADP Research Institute bij meer dan achtduizend werknemers en werkgevers in dertien landen. Daarbij moet echter worden vastgesteld dat in Groot-Brittannië de werknemer voor een beperktere salarisverhoging bereid is om zijn huidige baan op te zeggen dan in de andere Europese landen. Voor een Britse arbeidskracht is een voorstel voor een financiële verbetering met 10 procent immers voldoende om tot een verhuis naar een ander bedrijf te beslissen.

Anderzijds blijkt dat Britse werkgevers van mening zijn dat hun medewerkers pas bij een loonsverhoging met meer dan 11 procent bereid zouden zijn hun huidige functie op te zeggen en naar een andere onderneming over te stappen. “Dat verschil zorgt ervoor dat in Groot-Brittannië veel werkgevers door het plotse vertrek van medewerkers worden verrast,” zegt Annabel Jones, directeur human resources bij de Britse divisie van het ADP Research Institute. “Loonstagnatie is in Groot-Brittannië een reëel probleem. Aangezien op dit ogenblik op de arbeidsmarkt vele vacatures openstaan, moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers binnen het eigen bedrijf de mogelijke vooruitgang kunnen boeken.”

De onderzoekers stelden verder vast dat 38 procent van de Britse arbeidskrachten gelooft op werkzekerheid te kunnen terugvallen. Dat is het hoogste niveau van Europa. “Er moet dan ook worden vastgesteld dat Britse werknemers in hun carrière een grotere bereidheid tot risico’s laten optekenen dan in de andere Europese landen,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien moet worden vastgesteld worden dat dit risicogedrag ook kan worden opgemerkt in de tewerkstelling die vaak wordt gezocht. In Groot-Brittannië stelt één op drie werknemers zich ook open voor een functie buiten zijn huidige sector, tegenover slechts één op vijf in Frankrijk.”

Desondanks meent 67 procent van de Britse werknemers dat er moeilijk tussen verschillende functies en sectoren kan worden veranderd, tegenover 64 procent in de rest van Europa.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

03-09-17

Sociale werkvloer creëert gelukkig personeelsbestand

Gedeelde activiteiten op de werkplek kunnen het welzijn en de productie van het personeelsbestand verbeteren. Reden is de verbeterde sociale atmosfeer die door deze gedeelde activiteiten kan worden gecreëerd. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of East Anglia en het What Works Centre for Wellbeing op basis van een analyse van bijna veertienhonderd wetenschappelijke rapporten en studies. De onderzoekers stellen dan ook dat bedrijven activiteiten op hun kalender zouden moeten zetten waarmee de sociale relaties op de werkvloer kunnen worden verbeterd.

“Uit de analyse kan worden geconcludeerd dat teamactiviteiten een efficiënt middel zijn om het welzijn van de werknemer te verbeteren,” benadrukt onderzoeksleider Kevin Daniels, professor organisatiegedrag aan de University of East Anglia. De onderzoekers geven toe dat er vaak terughoudend wordt gereageerd tegen georganiseerde activiteiten om de teamgeest te versterken, maar opgemerkt wordt dat de initiatieven geen grootschalig of complex karakter moeten hebben om een gunstige impact te kunnen realiseren. Onder meer de samenwerking aan een gezamenlijk project of workshops kunnen volgens de wetenschappers immers een positief effect genereren.

“Goede sociale relaties tussen de werknemers en tussen het personeel en het management behoren tot de belangrijkste pijlers van het welzijn, de veerkracht en het engagement op de werkvloer,” benadrukt professor Daniels. “Het onderzoek toont dat het met de gepaste intenties vaak heel gemakkelijk kan zijn om de sociale relaties op de werkvloer te verbeteren.” Volgens Nancy Hey, directeur van het What Works Centre for Wellbeing, bevestigen de resultaten van het onderzoek eerdere studies die hebben aangegeven dat werknemers zullen streven naar een tewerkstelling en collega’s die hun appreciatie kunnen wegdragen.

Lees Verder

 

19:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

23-03-17

Leeftijd is in carrière belangrijkste knelpunt

Leeftijd is de belangrijkste hindernis die de vooruitgang van de carrière in de weg kan staan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Automatic Data Processing (ADP) bij nagenoeg tienduizend werknemers in acht Europese landen. Vastgesteld werd dat 20 procent van de ondervraagden leeftijd als het belangrijkste obstakel voor hun carrière noemde, gevolgd door favoritisme, een gebrek aan opportuniteiten bij de huidige ondernemer, een tekort aan de vereiste kwalificaties en familiale omstandigheden. Vooral in Nederland, Zwitserland en Groot-Brittannië bleek leeftijd als een cruciale hindernis in de carrière-ontwikkeling te worden bestempeld.

“Het probleem neemt ook sterker toe naarmate de werknemers ouder worden,” benadrukken de onderzoekers. In de leeftijdscategorie tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar maakt al 27 procent gewag van leeftijdsgebonden carrière-bekommernissen. Bij de vijfenvijftigplussers loopt dat cijfer nog verder op tot 46 procent.” Verder moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat 33 procent van de werknemers van mening is dat hun bedrijf tekortschiet in de ondersteuning van de carrière-ontwikkeling van de personeelsleden. Ook hier groeit de frustratie naarmate de werknemers ouder worden.

In de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar gelooft nog 79 procent van de respondenten dat hun werkgever een grote interesse heeft in hun ontwikkeling, maar bij de vijfenveertigplussers daalt dat cijfer tot 60 procent. Verder kon worden opgetekend dat 33 procent van de ondervraagden van mening is dat het aanbieden van bijkomende opleidingen en trainingen tot de belangrijkste taken van de personeelsdienst van de onderneming zou moeten behoren. Er wordt ook aangevoerd dat een belangrijk deel van de werknemers een overstap naar een andere werkgever overweegt. Dat gebrek aan loyaliteit moet volgens de onderzoekers minstens worden toegeschreven aan gereduceerde carrière-mogelijkheden.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

19-10-16

Capaciteiten van atleten gaan veel verder dan sport

De capaciteiten van atleten reiken veel verder dan de grenzen van de sport. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stirling in Schotland. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat atleten ook als werknemer heel wat interessante troeven te bieden hebben en bovendien een positieve impact kunnen hebben op andere medewerkers. Net zoals topsporters tijdens competities een heel land op sleeptouw kunnen nemen, blijken ze volgens de onderzoekers ook in staat om op de werkvloer een voorbeeldfunctie op te nemen en hebben ze een groot potentieel om hun omgeving in positieve richting te motiveren.

“Uit het onderzoek bleek dat een deelname aan elitesport een positieve impact heeft op de evaluaties van werkgevers over potentiële medewerkers,” benadrukt onderzoeksleider David Lavalle, verantwoordelijke voor de School of Sport aan de University of Stirling. “Atleten die de overstap naar de werkvloer maken, blijken over interessante vaardigheden voor het bedrijfsleven te beschikken. Ondernemingen moeten deze atleten als een waardevolle groep potentiële werknemers zien en moeten proberen gebruik te maken van de uitzonderlijke vaardigheden die topsporters hebben verworven. Er dreigt wereldwijd een talentcrisis en kandidaten met een sportachtergrond kunnen daarop een antwoord helpen bieden.”

“Bovendien kon worden vastgesteld dat deze atleten een positieve impact kunnen hebben op de werkvloer en vaak eigenschappen van toekomstige leiders en beïnvloeders laten blijken,” zegt professor Lavalle. “Onder meer werd vastgesteld dat atleten een groter zelfvertrouwen tonen in hun vaardigheid een breder aantal functies op de werkvloer te vervullen. Tevens blijken ze meer open te staan voor organisatorische veranderingen. Werknemers met een verleden in de elitesport bleken beter in staat opportuniteiten te identificeren, actie te ondernemen en door te zetten tot de gewenste doelstellingen zijn bereikt. Maar ook bleek het positieve voorbeeld van de atleet de prestaties van het hele team gunstig te beïnvloeden.”

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, arbeid |  Facebook |

18-06-14

Werkende vrouwen hebben ook op het thuisfront meer gezag

Getrouwde vrouwen met een professionele carrière hebben ook een grotere beslissingsmacht over belangrijke gezinsuitgaven, zoals de aankoop van een wagen, dure elektronische apparatuur of meubilair. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado bij bijna tienduizend Mexicaanse gezinnen. Wanneer een getrouwde vrouw de voorbije twaalf maanden heeft gewerkt, neemt de waarschijnlijkheid van haar betrokkenheid bij de gezinsbeslissingen over grote huishoudelijke aankopen met ongeveer 5 procentpunt toe. Tegelijkertijd neemt de kans op een mannelijke partner met een unieke beslissingsmacht met 5 procentpunt af.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouw, gezin, arbeid |  Facebook |

27-05-14

Investering in kwalitatieve arbeid cruciaal voor economische groei

Export, vrijhandel en buitenlandse investeringen kunnen op zich geen economische groei realiseren. Om die doelstellingen te bereiken, moet er ook gewerkt worden aan sociale beschermen, eerbied voor arbeidsvoorwaarden en een beleid dat legale arbeid promoot, zodat kwalitatieve banen kunnen worden gecreëerd die de levensstandaard en de binnenlandse consumptie promoten en de algemene groei ondersteunen. Dat staat in een rapport van de International Labour Organisation (ILO).

Lees Verder

18:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: investeringen, arbeid |  Facebook |

01-05-14

Hoger opgeleiden ook sneller bereid om gratis te werken

Naarmate jongeren een hogere opleiding hebben genoten, tonen ze ook een grotere bereidheid om tijdelijk gratis te werken en expertise op te doen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Adecco bij een groep Britse jongeren tussen zestien en vierentwintig jaar. De onderzoekers stelden vast dat 49 procent van alle jongeren bereid zijn tot tijdelijk gratis werk om een plaats op de arbeidsmarkt te kunnen veroveren. Ook bleek dat 47 procent van de respondenten bereid bleek om elke beschikbare baan te aanvaarden. Die cijfers zijn volgens Adecco in tegenspraak met opmerkingen dat de jongere generatie zich tegenover kansen op de arbeidsmarkt bijzonder kieskeurig opstelt.

Uit het Britse onderzoek blijkt dat 68 procent van de jongeren met een universitaire opleiding bereid zou zijn om tijdelijk gratis werk te verrichten om hun professionele carrière op te starten. Naarmate het opleidingsniveau daalt, neemt ook die bereidheid verder af. Bij jongeren met een diploma middelbaar onderwijs geeft nog 54 procent aan gratis arbeidsprestaties te willen overwegen. Bij de laagstgeschoolden blijkt die bereidheid echter tot 38 procent teruggevallen te zijn. Uit het onderzoek bleek verder echter ook dat 95 procent van de respondenten van mening is dat werkloze jongeren met een stigma worden geconfronteerd.

De onderzoekers zeggen verder dat 69 procent van de jongeren over een periode van twaalf maanden tot tien sollicitaties heeft verstuurd. Bij 14 procent is er echter sprake van meer dan twintig sollicaties. Desondanks bleek 13 procent van de respondenten op een sollicitatie geen enkele uitnodiging voor een gesprek te hebben ontvangen, terwijl 54 procent slechts één op de tien keer voor een onderhoud met een potentiële werkgever werd uitgenodigd. Ook werd vastgesteld dat 35 procent van de ondervraagden op school geen enkele werkervaring gekregen bleek te hebben, maar slechts 12 procent getuigde daarin zelf ook geen interesse te hebben gehad.

“Het onderzoek toont aan dat de carrière van jongeren vaak door een gebrek aan werkervaring wordt afgeremd,” benadrukt Alex Fleming, managing director van Adecco. “Er moet immers worden vastgesteld dat het gebrek aan ervaring bij 54 procent van de ondervraagden reden was voor het negatieve resultaat van een sollicitatiegesprek. Velen vinden het zo moeilijk om hun professionele carrière op gang te krijgen dat ze bereid zijn om met gratis werk de nodige ervaring op te doen. Dat is fundamenteel oneerlijk. Jongeren verdienen een kwalitatieve begeleiding. Ondernemers moeten in samenwerking met het onderwijs en de ouders garanderen dat jongeren zich met een voldoende expertise op de arbeidsmarkt kunnen aanbieden.”

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding, arbeid |  Facebook |

23-04-14

Onzekere arbeidsmarkt houdt werknemers gevangen in armoede

Een onzekere arbeidsmarkt houdt mensen gevangen in een armoedeval. Dat zegt Julia Unwin, oprichter van de Joseph Rowntree Foundation. Urwin benadrukt dat veel werkgevers de verantwoordelijkheid voor hun personeel hebben laten vallen en bijdragen tot de creatie van een model van werkonzekerheid. Unwin benadrukt dat werkgevers de verantwoordelijkheid over hun personeel moeten opnemen en aan hun medewerkers een aanvaardbare vergoeding en een vast contract moeten aanbieden. Onzekere en slecht betaalde banen vormen volgens Unwin geen uitweg uit de armoede. Dat is volgens haar de reden waarom gezinnen met onzeker werk vaak meer met armoede worden geconfronteerd dan werklozen.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede, arbeid |  Facebook |

21-03-14

Negatieve media beperken arbeidskansen jongere generatie

Jongeren worden in de media onterecht negatief afgeschilderd en krijgen daardoor op arbeidsmarkt minder kansen. Dat is de conclusie van een enquête van de denktank Demos bij meer dan duizend jongeren tussen veertien en zeventien jaar in Engeland en Noord-Ierland. Daarbij werd vastgesteld dat 80 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn generatie in de media onterecht negatief wordt benaderd. Die vooroordelen hebben volgens meer dan 66 procent ook een negatieve impact op hun kansen op de arbeidsmarkt. Demos voegt er aan toe dat de Britse kranten de tienergeneratie het voorbije decennium vooral in verband brengt met overdreven drankgebruik en criminaliteit.

Lees Verder

11:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, arbeid |  Facebook |

26-02-14

Werkplek belangrijke schuldige voor ongezonde eetgewoontes

De werkplek is een belangrijke schuldige voor ongezonde eetgewoontes. Dat is de conclusie van een onderzoek van voedingsproducent Fruyo bij een groep Britse werknemers. Er wordt opgemerkt dat de werkplek in 27 procent van de mislukte dieet-pogingen als een schuldfactor wordt aangewezen. De onderzoekers voegen er aan toe dat zoete versnaperingen de belangrijkste ongezonde snacks vormen op de werkplek (37 procent), gevolgd door chocolade (32 procent) en chips (30 procent). Gezonde keuzes zoals verse vruchten (23 procent), yoghurt (6 procent) en crackers (2 procent) scoren gevoelig lager. De belangrijkste reden voor de ongezonde eetgewoonte op de werkvloer is verveling.

Lees Verder

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, voeding, gezondheid |  Facebook |

02-01-14

Onregelmatige werkuren hebben negatieve impact op kinderen

Onregelmatige werkuren hebben een negatieve impact op de relatie tussen ouders en kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de North Carolina State University bij nagenoeg tweeduizend Amerikaanse jongeren tussen tien en zeventien jaar. Een baan die zich niet situeert binnen de traditionele werkuren tussen negen uur in de ochtend en vijf uur in de namiddag, verhoogt volgens de onderzoekers het risico dat de kinderen zullen overgaan tot delinquent gedrag. Er wordt echter opgemerkt dat onconventionele werkuren in bepaalde omstandigheden voor de kinderen een aantal voordelen blijken in te houden en tot hechtere relaties kan leiden.

Lees Verder

12:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overuren, arbeid |  Facebook |

29-12-13

Heel de natuur maakt gebruik van het coöperatieve model

De verdeling van arbeid is efficiënter dan een leven zonder hulp van anderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan Max Planck Institute for Chemical Ecology en de Friedrich Schiller University in Jena bij microben. De onderzoekers stelden daarbij dat bacteries die elkaars behoeften aanvullen 20 procent efficiënter bleken te zijn in de productie van de noodzakelijke amino-zuren. De Duitse wetenschappers stellen dat de resultaten van hun onderzoek helpt duidelijk maken waarom het coöperatieve model in de hele natuur algemeen met succes wordt gehanteerd. Er wordt opgemerkt dat sommige bacteriën zonder een partner zelfs niet kunnen bestaan.

Lees Verder

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: natuur, arbeid, max planck |  Facebook |

01-12-13

Sommige werknemers zijn zelfs bereid om gratis te werken

Sommige werknemers voelen zich zo geëngageerd met hun opdracht, dat ze desnoods bereid zouden zijn om gratis te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het rekruteringsplatform Monster bij bijna tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 11 procent van de respondenten toegaf zoveel van zijn baan te houden dat ze ook zonder een vergoeding bereid zouden zijn om hun werk verder te zetten. De onderzoekers voegen er aan toe dat de cijfers aantonen dat geld voor een aantal werknemers niet de belangrijkste prioriteit is en ondergeschikt wordt gemaakt aan de voldoening over een zinvolle invulling van het leven.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat ook in bij de arbeidspopulatie met het laagste inkomen 13 procent van de ondervraagden aangaf van zijn baan te houden. “Dat laat uitschijnen dat geld inderdaad geen geluk kan kopen,” benadrukt Michael Gentle, hoofd consumentenmarketing bij Monster. “Banen in het onderwijs, verpleging of sociale organisaties bieden meestal niet de hoogste lonen, maar kunnen de werknemers heel wat persoonlijke voldoening bezorgen. Hoewel het salaris vaak een belangrijke factor is bij de keuze van een baan, toont het onderzoek aan dat de arbeidsvoldoening veel meer herbergt dan financiële voordelen.”

“Elke werknemer zou in staat moeten zijn om in zijn arbeid een bepaalde vorm van voldoening te vinden,” zegt Michael Gentle nog. De onderzoekers stelden vast dat vooral bij jongeren vaak een gebrek aan voldoening in de professionele activiteit dient te worden vastgesteld. In de leeftijdsgroep tot vijfentwintig jaar bleek 23 procent toe te geven niet van zijn baan te houden of zijn werk zelfs te haten. Daarmee wordt de meest negatieve score van alle leeftijdsgroepen opgetekend. Anderzijds blijken bij deze jongeren met een score van 16 procent ook het meest bereid om eventueel gratis te werken. Die tegenstelling moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan de levensdoelen die de jongeren zich hebben gesteld.

“Sommige jongeren streven naar de uitbouw van een succesvolle professionele carrière, maar anderen willen hun leven anders oriënteren,” verduidelijkt Michael Gentle. “Werkgevers zouden er dan ook moeten voor zorgen om aan jongeren uitdagende taken aan te bieden met duidelijk omschreven objectieven en beloningen. Op die manier kan het engagement worden versterkt en het personeelsverloop worden tegen gegaan.” De onderzoekers merken verder op dat met het vorderen van de carrière ook de voldoening in het werk blijkt toe te nemen. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vijftig jaar zegt 36 procent van zijn werk te houden. Bij vijftigplussers neemt dat verder toe tot 42 procent.

Lees Verder

11:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

28-11-13

Vele werknemers voelen hun potentieel nog niet uitgeput te hebben

Een belangrijk deel van de arbeidspopulatie is van mening nog altijd niet zijn volledig potentieel te hebben bereikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbedrijf Randstad bij tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 39 procent van de respondenten het gevoel had in zijn huidige baan zijn volledig potentieel gerealisererd te hebben. Bij medewerkers die een grote voldoening ervaren in hun baan, zegt 27 procent van de respondenten zijn volledig potentieel nog altijd niet te hebben kunnen ontwikkelen. Bij medewerkers die slechts van een matige voldoening gewag maken, loopt dat cijfer echter op tot 48 procent.

De onderzoekers stelden vast dat 58 procent van de respondenten hun professionele voldoening in belangrijke mate halen uit een tevredenheid in de taak die hen werd toevertrouwd. Daarmee is de tevredenheid over de individuele taak de belangrijkste factor voor het realiseren van een professionele voldoening. Op de tweede plaats staat een gevoel van evenwicht tussen de professionele loopbaan en het persoonlijke leven met een score van 47 procent. Het salaris betekende daarentegen slechts voor 28 procent van de ondervraagden een doorslaggevende factor voor de professionele voldoening. Een even grote groep verwijst naar de mogelijkheid om zijn persoonlijk potentieel te kunnen vervullen.

“Naarmate werknemers het gevoel hebben hun potentieel beter te kunnen realiseren, kan er echter ook een grotere professionele voldoening worden opgetekend,” merkt Randstad op. Daarbij geeft 43 procent van de ondervraagden aan dat persoonlijke karakteristieken de belangrijkste factor zijn die de werknemer toelaten zijn volledig potentieel te bereiken. Bij werknemers met de grootste arbeidsvoldoening loopt dat cijfer echter op tot 54 procent. Doorzettingsvermogen is daarbij volgens 62 procent de respondenten de belangrijkste persoonlijke eigenschap. Ook hier loopt dat cijfer bij de meest succesvolle werknemers verder op tot 68 procent.

Werknemers met de grootste professionele voldoening vinden echter ook dat de eigen persoonlijkheid voor het individu tevens de belangrijkste hinderpaal kan vormen om zijn volledig potentieel te kunnen bereiken (36 procent). Collega’s die echter weinig professionele voldoening ervaren, verwijzen daarentegen vooral naar de werkgever als belangrijkste hinderpaal (58 procent). In deze groep maakt slechts een minderheid van 20 procent gewag van de persoonlijkheid van het individu als een bepalende factor.

Lees Verder

12:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

19-11-13

Bedrijfsleven moet prioritair aandacht besteden aan gezondheid en welzijn

In het bedrijfsleven moet dringend een prioritaire aandacht worden besteed aan gezondheid en welzijn. Dat heeft Stephen Bevan, directeur van het Workforce Effectiveness Centre bij de Britse organisatie Work Foundation, gezegd. Bevan wijst erop dat gezondheid en welzijn van de werknemers en de impact van de fysieke en mentale conditie op de productiviteit één van de cruciale factoren vormt voor de bijdrage van het menselijk kapitaal aan het economisch herstel. Nochtans wordt er volgens hem weinig prioriteit gegeven aan preventieve strategieën, die ervoor zouden kunnen zorgen dat de productiviteit op peil blijft en de sociale kosten voor gezondheidsproblemen zouden kunnen inperken.

“Er zijn drie cruciale pijlers die de bijdrage van het menselijk kapitaal aan het herstel van de economie bepalen,” merkt Stephen Bevan op. “In de eerste plaats moet daarbij rekening worden gehouden worden met de basisvaardigheden van het personeelsbestand en de capaciteit van de werkgever om optimaal van de beschikbare knowhow gebruik te maken. Daarnaast is er ook het engagement van de werknemers en de bereidheid van de medewerkers om een extra inspanning te leveren om de toekomst van de onderneming te garanderen. Er moet echter ook gewaakt worden over de gezondheid en het welzijn van de werknemers, die een belangrijke impact kunnen hebben op de productiviteit.”

“Gezondheid moet een cruciaal aandachtspunt zijn,” zegt de directeur van het Workforce Effectiveness Centre. “In de hele Europese Unie worden bedrijven geconfronteerd met een vergrijzing van het personeelsbestand, het verschuiven van de pensioenleeftijd en een toename van chronische gezondheidsproblemen. Die thema’s zullen de volgende twee tot drie decennia een grote impact hebben op het bedrijfsleven. Er moeten dan ook inspanningen worden geleverd om de gezondheid van de werknemers op peil te houden. Alleen al in Groot-Brittannië komen elke dag meer dan achthonderd werknemers van een langdurig ziekteverlof in een definitieve arbeidsongeschiktheid terecht.”

“Het beschermen van de gezondheid van de werknemers is belangrijk voor zowel het individu als de economie,” zegt Stephen Bevan, die zich erover beklaagt dat slechts 3 procent van het gezondheidsbudget van de Europese Unie wordt gereserveerd voor preventie-initiatieven.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, welzijn, arbeid |  Facebook |

Groot-Brittannië minst arbeidsvriendelijk voor jonge ouders

Groot-Brittannië doet in de hele Europese Unie de minste inspanningen om jonge werknemers bij de geboorte van kinderen te ondersteunen. Dat zegt Frances O’Grady, secretaris-generaal van het Britse Trade Union Congres (TUC), gezegd. Daarbij wordt onder meer gewezen dat jonge moeders in Groot-Brittannië gemiddeld gedurende zes weken na de geboorte van een kind een vergoeding ontvangen die overeen komt met 90 procent van het loon. Elders in Europa loopt dat volgens O’Grady echter op tot drieënveertig weken. Omdat het Britse systeem ook geen betaald vaderschapsverlof kent, worden veel vrouwelijke carrières volgens de secretaris-generaal bj de geboorte van een kind afgebroken.

Lees Verder

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, ouders |  Facebook |

15-11-13

Ouders bepalend in houding tegenover tewerkstelling

Sommige werknemers bestempelen hun baan louter als een manier om een inkomen te verwerven, terwijl andere collega’s hun tewerkstelling als een roeping of een levenstaak bestempelen. In die verschillende visies heeft echter vooral de oriëntatie van de ouders een grote impact. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. Daarbij wordt opgemerkt dat de relatie met de ouders tijdens de adolescentie een cruciale impact lijkt te hebben op de latere houding tegenover het werk. Er wordt aan toegevoegd dat de oriëntatie van de ouders een grotere impact heeft op de houding tegenover arbeid dan parameters zoals religie, persoonlijkheid of beroep.

“De visie van het individu op het werk heeft diepe wortels,” merkt onderzoeksleider Wayne Baker, professor organisatiemanagement aan de Ross School of Business van de University of Michigan, op. “De instelling van de werknemer tegenover arbeid kan in belangrijke mate gekoppeld wordt aan de visie die zijn ouders op werk hanteerden, zelfs wanneer de twee generaties in verschillende beroepen of sectoren actief zijn. Ouders en kinderen kunnen een afwijkende beroepsactiviteit kennen, maar blijken het concept arbeid op dezelfde manier te benaderen. Kinderen dragen de visie van hun ouders op arbeid over naar nieuwe taken, industrieën en carrières.”

Er kunnen volgens de onderzoekers twee fundamenteel verschillende benaderingen ophet concept arbeid worden onderscheiden. Een aantal werknemers bekijkt de arbeid als een hulpmiddel om een materiële doelstellingen, zoals financiële compensaties, te kunnen verwerven. Deze werknemers zoeken voor de passies in hun leven vooral activiteiten buiten de werkomgeving en hopen vaak zo snel mogelijk met pensioen te kunnen gaan. Een andere groep ziet in de arbeid echter als een gelegenheid om zijn passie te beleven en een persoonlijke roeping in te vullen, waarbij de arbeid volgens de onderzoekers vaak wordt gezien als een kans om een positieve impact op de wereld te hebben.

Professor Baker merkt op dat vaders het belangrijkste rolmodel vormen voor werknemers die de arbeid vooral vanuit een materieel standpunt benaderen. Bij werknemers die de arbeid vooral als een roeping beschouwen, zouden daarentegen beide ouders een cruciaal rolmodel zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat een sterke relatie met de moederfiguur tijdens de adolescentie een materiële benadering van het concept arbeid minder waarschijnlijk maakt. Baker merkt wel op dat externe factoren de impact van het ouderlijk rolmodel kunnen afzwakken. “In moeilijke omstandigheden, wanneer de tewerkstelling wordt bedreigd, is het niet vanzelfsprekend om arbeid nog langer als een roeping aan te voelen,” aldus Baker.

Lees verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

31-10-13

Technologie heeft nieuw type werknemer gecreëerd

Technologie heeft een nieuw type van werknemer gevormd. Dat zegt Costas Markides, professor strategie en ondernemerschap aan de London Business School. Hij merkt op dat de technologische evoluties een belangrijke impact hebben gehad op het gedrag, het werk en de motieven van de werknemer. Professor Markides voegt er aan toe dat human resources zich moet aanpassen aan dit nieuwe type van werknemer, dat fundamenteel afwijkt van het personeelsbestand van de vorige generaties. Het is volgens Markides niet langer meer mogelijk om een volledige controle over de werknemer te handhaven, zodat een basis van sterke en gedeelde waarden bijzonder belangrijk is geworden.

“Werknemers van de nieuwe generatie zijn meer geïnformeerd en individualistischer ingesteld dan hun voorgangers,” voert Costas Markides aan. “Het is dan ook veel moeilijker geworden om deze gedecentraliseerde en veeleisende medewerkers te beheren en controleren. Human resources moet echter leren om de werknemers te vertrouwen en een grotere autonomie te verlenen. Cruciaal is echter dat een pakket sterke en gemeenschappelijke waarden wordt ontwikkeld, maar dat mag niet beperkt blijven tot een inhoudloze beginselverklaring. Het is gemakkelijk om dergelijke verklaringen af te kondigen, maar er dient voor gezorgd te worden dat ook de medewerkers van die visie doordrongen worden.”

“Bedrijven dienen een streefdoel uit te werken dat door de medewerkers tenvolle kan worden onderschreven,” aldus nog professor Markides. “Human resources moet zijn benadering ten opzichte van de motivatie van medewerkers aan deze nieuwe ontwikkelingen aanpassen. Daarvoor moet met andere departementen worden samengewerkt om de werknemers blijvend te begeesteren. Het onderhouden van persoonlijke contacten met de medewerkers is daarbij van cruciaal belang. Het is voor human resources vaak moeilijk voldoende tijd te vinden om die interactie met het volledige personeelsbestand op peil te houden, maar met efficiënte systemen en software kan daarvoor voldoende ruimte worden gecreëerd.”

“In het digitale tijdperk moet ook human resources van digitale technologieën gebruik maken om de motivatie en betrokkenheid van de werknemers te garanderen,” zegt Costas Markides nog.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, arbeid |  Facebook |

20-10-13

Werkstress kan strijd op leven en dood worden

Voor werknemers met stress kan de arbeid uiteindelijk een strijd op leven en dood worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Copenhagen University. De Deense onderzoekers merken op dat stress een evolutionaire reactie is op levensbedreigende situaties. Weliswaar leiden de meeste banen niet tot een rechtstreeks gevaar voor het leven, maar de arbeid is volgens de onderzoekers voor vele werknemers wel geëvolueerd tot een elementair onderdeel van de persoonlijkheid. Wanneer een gedeelte van die persoonlijkheid in het gedrang wordt gebracht, zal volgens de wetenschappers ook de evolutionaire stressreactie worden opgeroepen.

“Werk en identiteit zijn meer dan ooit voordien in de geschiedenis met elkaar verweven,” getuigt onderzoekster Malene Friis Andersen, psychologe aan de Copenhagen University, op basis van gesprekken met een groep werknemers die omwille van stress voor een langdurige periode hun loopbaan hadden moeten onderbreken. “Die band wordt door velen ervaren als een noodzaak om het werk geëngageerd te kunnen uitvoeren en tegemoet te kunnen komen aan de eisen van de werkgever. Arbeid leidt echter ook steeds vaker tot stress - die meer werkverlet tot gevolg heeft dan lichamelijke problemen - waardoor vele werknemers zich in hun persoonlijkheid bedreigd voelen.”

“De tewerkstelling is voor de werknemer extreem belangrijk om zijn algemene identiteit, zelfbeeld en eigenwaarde te kunnen handhaven,” zegt de onderzoekster. “De identiteit is van cruciaal belang om zijn professioneel leven uit te bouwen. Daarom is stress tot een existentiële bedreiging geworden. De werkvloer is een potentiële arena geworden waar zware gevechten worden geleverd en naar erkenning wordt gestreefd. Dat heeft echter ook tot gevolg dat de meeste adviezen die worden gegeven om stress te bestrijden - waarbij het slachtoffer vaak wordt aangemaand het rustiger aan te doen - alleen werkzaam zijn wanneer de werkvloer een vredige atmosfeer kent.”

“Stress kan niet worden bestreden door het terugschroeven van de eigen verwachtingen,” verduidelijkt Andersen. “Eens de symptomen van stress optreden, wordt de patiënt geconfronteerd met de onmogelijke situatie waarin het leven afhankelijk is geworden van het succes op professioneel vlak.” De onderzoekster noemt het ook fout om perfectionisme als een persoonlijke oorzaak van stress aan te duiden. Perfectionisme is volgens haar daarentegen een concept dat door de ondernemingswereld aan het individu wordt opgedrongen. Het is volgens Anderson dan ook totaal fout om perfectionisme te hanteren als een reden om de schuld bij de stresspatiënt te leggen.

Lees Verder

10:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, stress |  Facebook |

18-10-13

Banksector wordt met zwaar gezondheidsprobleem bedreigd

Vrees voor werkloosheid, een toenemende druk en psychisch misbruik zorgen ervoor dat de wereldwijde financiële sector met zware gezondheidsproblemen wordt bedreigd. Dat is de conclusie van een onderzoek van UNI Finance, het internationale vakverbond voor de financiële sector, bij leden in zesentwintig landen. Er wordt opgemerkt dat meer dan 80 procent van de financiële vakbonden in Europa een toenemend gezondheidsprobleem als één van de grote bekommernissen van hun leden naar voor schuiven. De vakbond merkt op dat miljoenen hardwerkende en eerlijke medewerkers mee het slachtoffer zijn geworden van het onethische gedrag van de bankiers.

“Vele bankmedewerkers worden geconfronteerd met onrealistische verkoopsdoelstellingen, terwijl hun salaris is uitgehold en dezelfde werkvolumes met minder collega’s moeten worden afgehandeld,” voert Marcio Monzane, hoofd van UNI Finance, aan. “Bovendien wordt vaak gewag gemaakt van een angst voor ontslag, gedeeltelijk te wijten aan de trend om oudere werknemers door jongere krachten te vervangen. Daarnaast hebben de banken ook de gewoonte om steeds vaker met tijdelijke arbeidscontracten te werken, waardoor de werkzekerheid voor de betrokkenen nagenoeg volledig is weggevallen. De helft van de ondervraagden zegt door al die problemen in zijn persoonlijke leven een zware druk te ervaren.”

“De financiële crisis heeft iedereen getroffen,” merkt Marcio Monzane op. “Het is terecht om met de vinger te wijzen naar het bankmanagement, dat met zijn gedrag een belangrijke rol heeft gehad in de wereldwijde economische problemen, maar de sector telt ook miljoenen hardwerkende en eerlijke werknemers wiens leven compleet is geruïneerd door de zware schokgolven die door de financiële wereld zijn gegaan. Honderdduizenden banen zijn verloren gegaan en zullen ook nooit meer terugkeren. Al die problemen hebben een zware impact gehad op de gezondheid en de levensstijl van grote groepen bankmedewerkers over de hele wereld. Er moeten dan ook inspanningen worden gedaan om de druk op de werknemers te verlichten.”

De vakbond zegt dat de herstructureringen binnen de sector op een rechtvaardige basis dienen te worden doorgevoerd, waarbij de vergoedingen voor de aandeelhouders zouden worden teruggeschroefd en alles in het werk zou worden gesteld om de tewerkstelling te beschermen.

Lees Verder

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, arbeid |  Facebook |

27-09-13

Ethische werkvloer blijft nog altijd een utopie

De ethische werkvloer blijft in veel bedrijven nog altijd een utopie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Chartered Management Institute (CMI). De onderzoekers stelden vast dat 30 procent van de managers toegeeft geregeld inbreuken te plegen tegen de ethiek op de werkvloer. Bij andere werknemers daalt het onethische gedrag tot 13 procent. In het rapport wordt dan ook opgemerkt dat managers de verdediging van het eigenbelang vaak voorrang geven boven de ethiek. Uit het onderzoek bleek ook dat 60 procent van de werknemers aangeeft getuige te zijn geweest van onethisch gedrag op de werkvloer.

“Bij werknemers zonder een leidinggevende functie voelt 43 procent zich bovendien door het management onder druk gezet om zich tot onethisch gedrag te lenen,” merkt Ann Francke, chief executive van het Chartered Managemen Institute, nog op. “De studie toont duidelijk aan dat het management inspanningen dient te leveren om zich opnieuw op principes te focussen en niet langer absolute prioriteit te geven aan het persoonlijke belang. Bedrijven moeten beseffen dat het negeren van ethische beginselen desastreuse gevolgen kan hebben. Niet alleen dreigen zware financiële sancties, maar ook moet rekening worden gehouden met een quasi onherstelbare reputatieschade.”

De onderzoekers stelden vast dat 61 procent van werknemers onethisch gedrag van managers heeft opgemerkt. Daarentegen zegt slechts 26 procent onaanvaardbaar gedrag geregistreerd te hebben bij lagere kaders. Nochtans blijkt slechts 6 procent van de managers zichzelf als een onethische persoonlijkheid te omschrijven. “Vertrouwen is bijzonder belangrijk op de werkvloer, maar in werkelijkheid blijkt een groot gedeelte van het personeel de ethische beginselen van hun managers te wantrouwen,” waarschuwt Ann Francke nog. Uit het onderzoek bleek verder dat 35 procent van de managers toegeeft zich minstens elke dag aan een leugen om bestwil te bezondigen.

Lees Verder

16:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ethiek, arbeid |  Facebook |

24-09-13

Labour wil stageplaats voor elke buitenlandse aanwerving

Britse bedrijven zouden moeten gedwongen worden om voor elke werknemer die buiten de Europese unie wordt gerecruteerd, ook een stageplaats te organiseren voor een Britse jongere. Dat heeft Ed Miliband, leider van de Britse Labour-oppositie, gezegd. Dat systeem zou tijdens de volgende legislatuur volgens Miliband in het land 125.000 kwalitatieve stageplaatsen kunnen creëren. De huidige stageplaatsen die op dit ogenblik in het Britse bedrijfsleven worden geboden, zijn volgens Labour zelden gericht op hoogwaardige banen. De Confederation of British Industry (CBI) waarschuwt echter dat het plan van de Labour-leider alleen maar tot bijkomende bureaucratie zal leiden.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, stage, labour |  Facebook |

27-08-13

Geen verband tussen fulltime werkende moeders en zwaarlijvige kinderen

Er kan geen verband worden gelegd tussen fulltime werkende moeders en obesitas of zwaarlijvigheid bij kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Copenhagen Business School bij zestienduizend kinderen tussen twee en negen jaar in België, Cyprus, Estland, Duitsland, Hongarije, Italië, Spanje en Zweden. De onderzoekers stellen dat de studie uitwijst dat fulltime werkende moeders zich geen gewetensbezwaren hoeven te maken over de impact van hun professionele activiteiten op de gezondheid van hun kinderen. Er wordt aan toegevoegd dat werkende moeders daarentegen veel investeren in kwalitatieve tijd met hun kinderen.

“De professionele status van de moeder heeft geen impact op zwaarlijvigheid bij kinderen,” merkt onderzoeksleider Wencke Gwozdz, professor consumentengedrag en duurzaamheid aan de Copenhagen Business School. “Werkende moeders zouden zich dan ook geen schuldgevoelens mogen maken over de relatie met hun kinderen. In de Verenigde Staten worden moeders met een fulltime baan vaak mee verantwoordelijk gesteld voor de obesitas-epidemie bij kinderen. Daarbij wordt opgemerkt dat werkende moeders onvoldoende tijd hebben om voor hun kinderen gezonde maaltijden te bereiden of om ervoor te zorgen dat ze voldoende lichaamsbeweging hebben. De Europese studie toont dergelijk verband echter niet aan.”

“De professionele status van de moeder heeft geen enkele impact op de kwaliteit van de tijd die met de kinderen wordt doorgebracht,” merkt Gwozdz op. “Werkende moeders kunnen zich vaak materiële en persoonlijke huishoudelijke hulp veroorloven en beschikken ook over een eigen wagen. Daardoor rest er meer tijd om met de kinderen door te brengen. Bovendien zijn werkende moeders vaak ook hoger opgeleid en hebben ze een betere kennis over gezonde voeding.” De onderzoeker merkt wel op dat de situatie in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië anders is dan op het Europese vasteland, waar meer ondersteuning voor kinderzorg is voorzien. Bovendien kennen Amerikaanse kinderen ook een andere eetcultuur.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, gezondheid, zwaarlijvigheid |  Facebook |

25-08-13

Welzijn is voor workaholics geen prioriteit

Welzijn is voor workaholics geen prioriteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University bij meer dan twaalfduizend jonge Amerikaanse werknemers die sinds het eind van de jaren zeventig worden opgevolgd. De onderzoekers stellen dat workaholics vaker geconfronteerd worden met fysieke en mentale problemen. Opgemerkt wordt dat extra arbeidstijd tot een groter inkomen leidt, maar anderzijds ook minder vrijetijd beschikbaar maakt om die inkomsten te besteden. Zelfs wanneer de betrokkene de negatieve consequenties van die extra werktijd beseft, zal hij volgens de onderzoekers moeilijk van die gewoonte kunnen afstappen omdat de kost van een lagere activiteitsgraad nog groter zou worden.

“Werknemers die meer dan vijftig uur per week professioneel actief zijn, blijken vaak maaltijden over te slaan, wat een impact heeft op het fysieke welzijn,” voeren de onderzoekers Sarah Asebedo, Sonya Britt en Jamie Blue, specialisten persoonlijke financiële planning, aan. “Bovendien bleek geregeld overwerk gelinkt te kunnen worden aan een groter risico op depressies, waardoor ook het mentale welzijn in het gedrang wordt gebracht. Nochtans beseffen de meeste mensen dat er een duidelijk verband bestaat tussen overdreven professioneel engagement en gezondheidsrisico’s. Dat blijkt workaholics er echter niet te kunnen van overtuigen om van hun ongezond arbeidsgedrag af te stappen.”

“Workaholics zijn zich heel vaak bewust van hun probleem en willen niet zelden ook iets aan hun situatie doen, maar velen blijken niet te weten hoe die verandering financieel zou moeten worden opgevangen,” merkt Sarah Asebedo op. “Mensen die meer verdienen, zijn ook geneigd om meer te werken. Tijd die niet professioneel wordt ingevuld, wordt vaak als een kost bestempeld. Werk maakt een individu rijker, maar laat ook minder tijd over om die inkomsten te spenderen en is geneigd om de werknemer gewend te maken aan een ongezonde routine.” Asebedo waarschuwt dat workaholics bewust moeten worden gemaakt van hun probleem en de impact van hun levenswijze op hun gezondheid.

Lees Verder

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, workaholic |  Facebook |

Lange werkuren vaders leiden tot agressief gedrag zonen

Extreem lange werkdagen van vaders hebben een negatieve impact op hun zonen. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlijn bij meer dan veertienhonderd Australische kinderen. De onderzoekers stelden vast dat zonen van vaders die meer dan vijfenvijftig uur per week werkten, later meer delinquent en agressief gedrag vertoonden dan leeftijdsgenoten wiens vaders minder zware werkweken dienden te presteren. De lange werkdagen van de vaders bleken daarentegen geen impact te hebben op het latere gedrag van de dochters.

“De arbeidsmarkt kent steeds meer banen met langere werkdagen,” voert onderzoeksleider Jianghong Li aan. “In Duitsland werkt al 15 procent van de vaders met kinderen tussen drie en vier jaar minstens vijfenvijftig uur per week. In Australië loopt dat cijfer zelfs op tot 19 procent. Het is dan ook cruciaal dat de nodige aandacht wordt besteed aan de sociale impact van dit nieuwe gegeven. Door de langere werktijd is er immers minder mogelijkheid om de kinderen te controleren, vooral wanneer ook de moeders een fulltime baan hebben. Eerder waren er al aanwijzingen dat zonen door de zwaardere arbeidslast van de vader minder strikt gecontroleerd worden dan dochters en dus sneller tot probleemgedrag komen.”

“De impact van langere werkweken mag niet uit het oog worden verloren,” zegt de onderzoekster nog. “Zowel in de Verenigde Staten als in Australië wordt vastgesteld dat ouders minder lang willen werken om meer tijd te kunnen besteden aan hun kinderen. Bovendien wensen ook kinderen dat hun ouders minder vermoeid en gestresseerd van het werk thuiskomen.” Langere werkuren van de moeders bleken geen impact te hebben op het gedrag van de zonen, maar de onderzoekers waarschuwen wel dat er onvoldoende gegevens beschikbaar waren om definitieve conclusies te kunnen trekken. Er zijn volgens Jianghong Lee echter geen aanwijzingen dat het beroep van de moeder een negatieve impact heeft op de ontwikkeling van het kind.

“In plaats van zich te focussen op de negatieve effecten van vrouwenarbeid, zou het beleid aandacht moeten besteden aan de negatieve consequenties van de lange werkdagen van de vaders voor het emotionele welzijn van de kinderen,” zegt Jianghong Li. “Vaders zouden stimulansen moeten worden krijgen om overdreven lange werkdagen te vermijden en een grotere verantwoordelijkheid in het gezin op te nemen.”

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid, agressiviteit |  Facebook |

12-08-13

Werkgelegenheid belangrijk wapen tegen jeugdcriminaliteit

Werkprogramma’s voor risicojongeren kunnen een belangrijk wapen zijn in de strijd tegen criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het CrimeLab aan de University of Chicago bij meer dan zevenhonderd jongeren tussen veertien en eenentwintig jaar. De onderzoekers stelden vast dat jongeren die aan een gericht werkprogramma - gericht op arbeidsmogelijkheden, begeleiding en therapie - hadden deelgenomen, 51 procent minder kans liepen om wegens gewelddadige criminaliteit gearresteerd te worden. De onderzoekers voegen er aan toe dat de initiatieven ook een blijvend effect blijken te hebben.

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jeugdcriminaliteit, arbeid |  Facebook |