18-02-18

Werkvloer kan productiviteit nog gevoelig opdrijven

Een gedeelte van de werknemers erkent zelf een gebrek aan productiviteit op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van Vodafone bij nagenoeg tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat 23 procent van de ondervraagde werknemers zichzelf onproductief noemt. Bovendien blijkt dat cijfer bij de jongste categorie werknemers zelfs op te lopen tot 28 procent. Het knelpunt moet volgens de onderzoekers echter vooral worden gezocht bij technologie. Er moest immers worden vastgesteld dat 42 procent van de ondervraagden opwerpt zich door een inferieure technologie geremd te voelen.

“Vooral wordt gevraagd naar technologie die het mogelijk maakt om ook op verplaatsing op een efficiënte manier met de thuisbasis te communiceren,” stippen de onderzoekers aan. “Er is echter niet alleen sprake van een inferieure technologie, want meer dan 50 procent van de werknemers geeft aan dat hun productiviteit door processen worden afgeremd. Bovendien klaagt 47 procent over een teveel aan meetings. Tegelijkertijd blijken die problemen ook te wegen op de mentale gezondheid van de werknemer, want meer dan 40 procent van de ondervraagden zegt op de werkvloer met stress geconfronteerd te worden.”

“Werknemers rekenen op steun van hun werkgevers om professioneel optimaal te kunnen functioneren,” betogen de onderzoekers. “Weliswaar zegt één op drie werknemers bijzonder productief te zijn, maar toch moet worden vastgesteld dat een groot gedeelte van de potentie van de werkvloer ongebruikt blijft. Er moet dan ook gekeken worden naar mogelijke veranderingen die kunnen worden doorgevoerd om het gebrek aan productiviteit aan te pakken. Daarbij moet ook worden gekeken naar persoonlijke oplossingen, want niet alle werknemers hebben dezelfde vragen en behoeften.” Uit het onderzoek blijkt dat vooral technologie en teamwork vaak de basis van oplossingen kunnen zijn.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

22-01-18

Extralegale voordelen geen zekerheid op Amerikaanse arbeidsmarkt

In de Verenigde Staten ontvangt bijna een kwart van de werknemers van zijn werkgever geen enkel extralegaal voordeel. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Clutch. De Amerikaanse werknemers krijgen van hun werkgever meestal een betaald verlofperiode, ziekteverzekering en een pensioenplan aangeboden, maar 23 procent van de ondervraagden zegt op geen enkel voordeel te kunnen rekenen. De onderzoekers waarschuwen dat beloningen en voordelen een belangrijke invloed kunnen hebben op het engagement van het personeel. Er wordt aan toegevoegd dat met de werknemers ook over de individuele wensen moet worden gepraat.

“Een groot deel van de arbeidsmarkt is voor extralegale voordelen in grote mate afhankelijk van zijn werkgever,” aldus Mary Pharris, directeur ontwikkeling bij de organisatie Fairygodboss. “Bedrijven die op de arbeidsmarkt een concurrerende positie hopen te verwerven en het beste talent willen aantrekken, moeten aan hun medewerkers en potentiële werknemers een aantrekkelijk beloningspakket kunnen aanbieden.” Er wordt gewaarschuwd dat een gebrek aan beloningen de arbeidstevredenheid bij de werknemers kan ondermijnen, wat uiteindelijk ook een negatieve impact dreigt te hebben op de prestaties van de onderneming.

Opvallend is volgens de onderzoekers ook dat op de Amerikaanse werkvloer voor ouders weinig ondersteuning wordt voorzien. Slechts 21 procent van de ondervraagden blijkt op betaald ouderschapsverlof te kunnen rekenen. Amper 8 procent ontvangt een kinderpremie. De bedrijven moeten volgens het rapport ook een grotere aandacht besteden aan het type voordelen dat door de verschillende demografieën op de werkvloer het meest zal worden gewaardeerd. Daarbij wordt erop gewezen dat die wensen grote verschillen kunnen tonen. Oudere werknemers zullen vaak streven naar spaargelden voor de aankoop van onder meer een woning, terwijl jongere werknemers meer aan ontspanning en reizen kennen.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

07-01-18

Werk en ontspanning moeten strikt gescheiden blijven

Zaken en ontspanning moeten strikt gescheiden blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Zürich bij nagenoeg tweeduizend werknemers. De Zwitserse wetenschappers benadrukken dan ook dat het organisatiebeleid en de bedrijfscultuur zouden moeten worden aangepast, zodat werknemers geholpen kunnen om op een efficiënte manier een grens te trekken tussen de professionele verwachtingen en het persoonlijke leven, zodat het welzijn niet in het gedrang komt. Daarbij moet volgens de onderzoekers worden beseft dat een verlies aan welzijn ook een negatieve impact heeft op productiviteit en creativiteit.

“In de hedendaagse economie wordt nagenoeg verwacht dat werknemers ook na de normale arbeidsuren en tijdens vakanties minstens bereikbaar blijven,” aldus onderzoeksleider Ariane Wepfer, professor psychologie aan de Universität Zürich. “Het vervagen van de grenzen tussen werk en privé kan echter het gevoel van welzijn aantasten en kan aanleiding geven tot uitputting. Werknemers die geen duidelijke grens tussen hun beroepsactiviteit en hun persoonlijk leven trokken, bleken veel minder geneigd deel te nemen aan activiteiten die ontspanning boden of hulp konden bieden om van de professionele druk te herstellen. Daardoor wordt het risico op uitputting beduidend groter.”

“Dit gebrek aan herstellende activiteiten verklaart waardoor vaak een tekort aan welzijn wordt ervaren wanneer de professionele loopbaan in het persoonlijke leven wordt ingevoerd,” benadrukt professor Wepfer. Het is volgens haar belangrijk dat werknemers de kans krijgen om een optimale scheiding tussen hun professionele carrière en hun persoonlijke leven te handhaven. De ondernemingen moeten volgens Wepfer een beleid voeren waarbij de medewerkers ondersteund worden om de verschillende aspecten van hun leven beter te segmenteren. Van een dergelijk beleid halen ook de bedrijven zelf volgens de wetenschapster belangrijke baten.

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

31-10-17

Britse werknemer grootste jobhopper op Europese arbeidsmarkt

In Europa is een werknemer voor een loonsverhoging met 12 procent geneigd naar een andere werknemer over te stappen. Dat is de conclusie van het ADP Research Institute bij meer dan achtduizend werknemers en werkgevers in dertien landen. Daarbij moet echter worden vastgesteld dat in Groot-Brittannië de werknemer voor een beperktere salarisverhoging bereid is om zijn huidige baan op te zeggen dan in de andere Europese landen. Voor een Britse arbeidskracht is een voorstel voor een financiële verbetering met 10 procent immers voldoende om tot een verhuis naar een ander bedrijf te beslissen.

Anderzijds blijkt dat Britse werkgevers van mening zijn dat hun medewerkers pas bij een loonsverhoging met meer dan 11 procent bereid zouden zijn hun huidige functie op te zeggen en naar een andere onderneming over te stappen. “Dat verschil zorgt ervoor dat in Groot-Brittannië veel werkgevers door het plotse vertrek van medewerkers worden verrast,” zegt Annabel Jones, directeur human resources bij de Britse divisie van het ADP Research Institute. “Loonstagnatie is in Groot-Brittannië een reëel probleem. Aangezien op dit ogenblik op de arbeidsmarkt vele vacatures openstaan, moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers binnen het eigen bedrijf de mogelijke vooruitgang kunnen boeken.”

De onderzoekers stelden verder vast dat 38 procent van de Britse arbeidskrachten gelooft op werkzekerheid te kunnen terugvallen. Dat is het hoogste niveau van Europa. “Er moet dan ook worden vastgesteld dat Britse werknemers in hun carrière een grotere bereidheid tot risico’s laten optekenen dan in de andere Europese landen,” stippen de onderzoekers aan. “Bovendien moet worden vastgesteld worden dat dit risicogedrag ook kan worden opgemerkt in de tewerkstelling die vaak wordt gezocht. In Groot-Brittannië stelt één op drie werknemers zich ook open voor een functie buiten zijn huidige sector, tegenover slechts één op vijf in Frankrijk.”

Desondanks meent 67 procent van de Britse werknemers dat er moeilijk tussen verschillende functies en sectoren kan worden veranderd, tegenover 64 procent in de rest van Europa.

Lees Verder

19:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

03-09-17

Sociale werkvloer creëert gelukkig personeelsbestand

Gedeelde activiteiten op de werkplek kunnen het welzijn en de productie van het personeelsbestand verbeteren. Reden is de verbeterde sociale atmosfeer die door deze gedeelde activiteiten kan worden gecreëerd. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of East Anglia en het What Works Centre for Wellbeing op basis van een analyse van bijna veertienhonderd wetenschappelijke rapporten en studies. De onderzoekers stellen dan ook dat bedrijven activiteiten op hun kalender zouden moeten zetten waarmee de sociale relaties op de werkvloer kunnen worden verbeterd.

“Uit de analyse kan worden geconcludeerd dat teamactiviteiten een efficiënt middel zijn om het welzijn van de werknemer te verbeteren,” benadrukt onderzoeksleider Kevin Daniels, professor organisatiegedrag aan de University of East Anglia. De onderzoekers geven toe dat er vaak terughoudend wordt gereageerd tegen georganiseerde activiteiten om de teamgeest te versterken, maar opgemerkt wordt dat de initiatieven geen grootschalig of complex karakter moeten hebben om een gunstige impact te kunnen realiseren. Onder meer de samenwerking aan een gezamenlijk project of workshops kunnen volgens de wetenschappers immers een positief effect genereren.

“Goede sociale relaties tussen de werknemers en tussen het personeel en het management behoren tot de belangrijkste pijlers van het welzijn, de veerkracht en het engagement op de werkvloer,” benadrukt professor Daniels. “Het onderzoek toont dat het met de gepaste intenties vaak heel gemakkelijk kan zijn om de sociale relaties op de werkvloer te verbeteren.” Volgens Nancy Hey, directeur van het What Works Centre for Wellbeing, bevestigen de resultaten van het onderzoek eerdere studies die hebben aangegeven dat werknemers zullen streven naar een tewerkstelling en collega’s die hun appreciatie kunnen wegdragen.

Lees Verder

 

19:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

23-03-17

Leeftijd is in carrière belangrijkste knelpunt

Leeftijd is de belangrijkste hindernis die de vooruitgang van de carrière in de weg kan staan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Automatic Data Processing (ADP) bij nagenoeg tienduizend werknemers in acht Europese landen. Vastgesteld werd dat 20 procent van de ondervraagden leeftijd als het belangrijkste obstakel voor hun carrière noemde, gevolgd door favoritisme, een gebrek aan opportuniteiten bij de huidige ondernemer, een tekort aan de vereiste kwalificaties en familiale omstandigheden. Vooral in Nederland, Zwitserland en Groot-Brittannië bleek leeftijd als een cruciale hindernis in de carrière-ontwikkeling te worden bestempeld.

“Het probleem neemt ook sterker toe naarmate de werknemers ouder worden,” benadrukken de onderzoekers. In de leeftijdscategorie tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar maakt al 27 procent gewag van leeftijdsgebonden carrière-bekommernissen. Bij de vijfenvijftigplussers loopt dat cijfer nog verder op tot 46 procent.” Verder moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat 33 procent van de werknemers van mening is dat hun bedrijf tekortschiet in de ondersteuning van de carrière-ontwikkeling van de personeelsleden. Ook hier groeit de frustratie naarmate de werknemers ouder worden.

In de leeftijdsgroep tussen zestien en vierentwintig jaar gelooft nog 79 procent van de respondenten dat hun werkgever een grote interesse heeft in hun ontwikkeling, maar bij de vijfenveertigplussers daalt dat cijfer tot 60 procent. Verder kon worden opgetekend dat 33 procent van de ondervraagden van mening is dat het aanbieden van bijkomende opleidingen en trainingen tot de belangrijkste taken van de personeelsdienst van de onderneming zou moeten behoren. Er wordt ook aangevoerd dat een belangrijk deel van de werknemers een overstap naar een andere werkgever overweegt. Dat gebrek aan loyaliteit moet volgens de onderzoekers minstens worden toegeschreven aan gereduceerde carrière-mogelijkheden.

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeid |  Facebook |

19-10-16

Capaciteiten van atleten gaan veel verder dan sport

De capaciteiten van atleten reiken veel verder dan de grenzen van de sport. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stirling in Schotland. De onderzoekers wijzen er daarbij op dat atleten ook als werknemer heel wat interessante troeven te bieden hebben en bovendien een positieve impact kunnen hebben op andere medewerkers. Net zoals topsporters tijdens competities een heel land op sleeptouw kunnen nemen, blijken ze volgens de onderzoekers ook in staat om op de werkvloer een voorbeeldfunctie op te nemen en hebben ze een groot potentieel om hun omgeving in positieve richting te motiveren.

“Uit het onderzoek bleek dat een deelname aan elitesport een positieve impact heeft op de evaluaties van werkgevers over potentiële medewerkers,” benadrukt onderzoeksleider David Lavalle, verantwoordelijke voor de School of Sport aan de University of Stirling. “Atleten die de overstap naar de werkvloer maken, blijken over interessante vaardigheden voor het bedrijfsleven te beschikken. Ondernemingen moeten deze atleten als een waardevolle groep potentiële werknemers zien en moeten proberen gebruik te maken van de uitzonderlijke vaardigheden die topsporters hebben verworven. Er dreigt wereldwijd een talentcrisis en kandidaten met een sportachtergrond kunnen daarop een antwoord helpen bieden.”

“Bovendien kon worden vastgesteld dat deze atleten een positieve impact kunnen hebben op de werkvloer en vaak eigenschappen van toekomstige leiders en beïnvloeders laten blijken,” zegt professor Lavalle. “Onder meer werd vastgesteld dat atleten een groter zelfvertrouwen tonen in hun vaardigheid een breder aantal functies op de werkvloer te vervullen. Tevens blijken ze meer open te staan voor organisatorische veranderingen. Werknemers met een verleden in de elitesport bleken beter in staat opportuniteiten te identificeren, actie te ondernemen en door te zetten tot de gewenste doelstellingen zijn bereikt. Maar ook bleek het positieve voorbeeld van de atleet de prestaties van het hele team gunstig te beïnvloeden.”

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, arbeid |  Facebook |