28-08-13

Weinig rooskleurige toekomst voor Europese jongeren

De Europese jongeren dreigen te worden geconfronteerd met een weinig rooskleurige toekomst. De tewerkstellingskansen op een gefragmenteerde arbeidsmarkt, die bovendien met minder kwalitatieve banen zal worden geconfronteerd, zullen relatief beperkt blijven. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Glasgow. De onderzoekers zeggen hun twijfels te hebben over de thesis dat de huidige jeugdwerkloosheid in Europa van tijdelijke aard zal zijn. De groei zal volgens het rapport van de Schotse wetenschappers wellicht vooral zijn gesitueerd in beroepen aan de rand van de arbeidsmarkt, zoals nul-uurbanen. Er wordt aan toegevoegd dat werkonzekerheid voor jongeren wellicht een blijvend gegeven zal worden.

“Er moeten op zijn minst vraagtekens geplaatst worden achter de optimistische toekomstvisie op de Europese arbeidsmarkt,” zegt onderzoeker Andy Furlong, professor sociale wetenschappen aan de University of Glasgow. “De hoge werkloosheid bij jongeren wordt vaak bestempeld als een tijdelijk fenomeen dat op termijn opnieuw zal gevolgd worden door een grote vraag naar jonge arbeidskrachten. Het is echter de vraag of een terugkeer naar die situatie mogelijk zal zijn. Een aantal van de problemen op de huidige arbeidsmarkt, zoals de nul-uurbanen, vormen immers mogelijk een onderdeel van een gewijzigde economische omgeving. Er mag dan ook verwacht worden dat vooral in die niet-traditionele arbeidsvormen een groei zal worden gekend.”

Professor Furlong benadrukt ook dat werkgevers zich wellicht zullen proberen te verzetten tegen het opgeven van een bijzonder winstgevend arbeidsmodel, dat hen immers toegang tot een bijzonder flexibele arbeidsmarkt biedt en hen de mogelijkheden aanreikt om de beperkingen van het traditionele arbeidsrecht te omzeilen. “De cijfers zijn angstwekkend,” voert Furlong nog aan. “Het is bovendien ook bijzonder twijfelachtig of de situatie voor de volgende generatie beter zal zijn dan voor de jongeren die zich op dit ogenblik op de West-Europese arbeidsmarkt aanbieden. Jongeren zullen ongetwijfeld nog voor een langere tijd met moeilijkheden op de arbeidsmarkt worden geconfronteerd. Werkzekerheid zal in de nieuwe economische omgeving mogelijk een zeldzaamheid blijken.”

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidmarkt, europa |  Facebook |