20-01-17

Zwitserland heeft grootste concurrentiekracht op arbeidsmarkt

Wereldwijd beschikt Zwitserland over de beste troeven om talent aan te trekken. Dat blijkt uit een rapport van consulent Adecco, het Human Capital Leadership Institute of Singapore en de Franse onderzoeksinstelling Insead. Op de tweede plaats staat Singapore, gevolgd door Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Zweden. De top tien bestaat verder uit Australië, Luxemburg, Denemarken, Finland en Noorwegen. België eindigt op een zestiende plaats. Daarmee presteert het land weliswaar minder goed dan Luxemburg en Nederland, dat op een elfde plaats eindigde, maar staat wel één plaats hoger dan Duitsland. Frankrijk volgt pas op een vierentwintigste plaats.

Opmerkelijk is de derde plaats van Groot-Brittannië. Dat is de hoogste positie die het land ooit heeft bereikt, ondanks de politieke en financiële onzekerheid die door de brexit wordt veroorzaakt. Die negatieve impact zou volgens de onderzoekers echter worden gecompenseerd door de flexibele arbeidsmarkt en de externe openheid van het land. De eerste vijfenveertig plaatsen in de rangschikking zijn nagenoeg exclusief ingenomen door landen met een hoog inkomen, op uitzondering van Maleisië (28), Costa-Rica (39) en Montenegro (44), die zich in de hogere middenklasse bevinden. Helemaal onderaan in de rangschikking staat Madagascar, vooraf gegaan door Burkina Faso, Zimbabwe, Mozambique en Tanzanië.

De onderzoekers zeggen tevens vastgesteld te hebben dat de technologische verandering een grote impact kan hebben op de strijd om talent. Er wordt opgemerkt dat overal in de wereld steeds meer mensen door machines worden vervangen, maar kan er anderzijds ook vastgesteld worden dat technologie ook nieuw opportuniteiten creëert. Organisaties en individuen zullen zich volgens de onderzoekers dan ook moeten aanpassen aan een nieuwe werkomgeving, waarin technologische knowhow, vaardigheden, flexibiliteit en samenwerking cruciaal zullen zijn voor succes en waarin horizontale netwerken de traditionele hiërarchie als nieuwe leiderschapsstructuren zullen vervangen. Landen die zich het best instellen op de automatisering, bigdata en cloudcomputing zullen de volgende jaren volgens de onderzoekers op de beste arbeidsmarkt kunnen rekenen.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt |  Facebook |

16-12-16

Ook op arbeidsmarkt hebben netwerken een grote impact

Ook op de arbeidsmarkt hebben netwerken een grote impact. Er moet immers vastgesteld worden dat de helft van de werknemers toegeeft zijn baan gevonden te hebben met behulp van een vriend of een kennis. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia. Bovendien moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat deze manier van rekrutering nog aan populariteit blijkt te winnen. Er wordt dan ook opgemerkt dat deze manier van werving zowel aan de rekruteerder als aan de werknemers belangrijke voordelen kan bieden. Wel wordt gewaarschuwd voor een dreigend gebrek aan diversiteit op de werkvloer.

“Werknemers die door vrienden of kennissen een baan hebben gevonden, blijken minder snel weer te vertrekken,” zegt onderzoeksleider Ian Schmutte, professor economie aan de University of Georgia. “Aanbevelingen lijken dan ook tot een betere overeenkomst tussen het bedrijf en de werknemer te leiden. Voor bedrijven levert deze manier van werken een belangrijke meerwaarde op, aangezien de kost van een groter personeelsverloop kan worden vermeden. Bovendien kan vaak een hogere productiviteit worden opgetekend. De betrokken werknemers blijken anderzijds vaak op een hoger salaris te kunnen rekenen.”

Deze manier van rekruteren is voor de werkgever ook een mogelijkheid om zich vooraf optimaal over een kandidaat-medewerker te informeren. “De meeste mensen begeven zich echter meestal in een omgeving van personen met gedeelde interesses en karakteristieken,” zegt Ian Schmutte anderzijds. “Daardoor kan het personeelsbestand van een bedrijf uiteindelijk bestaan uit werknemers die onderling grote gelijkenissen vertonen. Daardoor kan de diversiteit op de werkvloer in het gedrang te zullen worden gebracht. Bovendien kunnen de sociale netwerken ertoe leiden dat de historische patronen waarop het personeelsbestand is gebaseerd, in stand worden gehouden.”

Ian Schmutte erkent echter dat het moeilijk is om de baten en nadelen van de rekrutering op basis van aanbevelingen tegen elkaar af te wegen. “Het is dan ook niet duidelijk welke impact een stimulering of ontmoediging van deze wervingsstrategieën zou kunnen hebben,” aldus de professor.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt |  Facebook |

18-05-14

Wereldeconomie lijdt gigantische verliezen door mismatch talent en arbeidsmarkt

De mismatch van talent en arbeidsmarkt kost aan de wereldeconomie miljarden dollar verliezen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) en het sociale netwerk Linkedin. Het feit dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet optimaal op elkaar worden afgestemd, zou de wereldeconomie volgens het rapport jaarlijks 150 miljard dollar verlies kosten. Daarbij wordt gewag gemaakt aan een verlies van 130 miljard dollar door de onmogelijkheid om extra productiviteit te genereren. Bovendien zouden vermijdbare wervingskosten een verlies van 19,8 miljard dollar veroorzaken. In Nederland zijn vraag en aanbod volgens het rapport het best op elkaar afgesteld.

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt |  Facebook |

05-05-14

LinkedIn blijft favoriete netwerk voor werkzoekenden

LinkedIn blijft het favoriete sociale netwerk om een nieuwe baan te vinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform TipTopJob bij een groep Britse werkzoekenden. LinkedIn eindigde met een score van 41 procent op de eerste plaats, gevolgd door Facebook met een voorkeur van 32 procent. De microblogdienst Twitter eindigt op de laatste plaats met een score van amper 3 procent. De onderzoekers merken op dat de meeste werkzoekenden ervan overtuigd zijn dat netwerking de beste manier is om een nieuwe baan te vinden. Daarom hebben sociale platformen volgens TipTopJob een grote populariteit verworven als startpunt voor de zoektocht naar een vacature.

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, arbeidsmarkt |  Facebook |

27-04-14

Vrouwen moeten na langere onderbreking opnieuw in de arbeidsmarkt kunnen stappen

Er moeten speciale programma’s worden ontwikkeld om vrouwelijke werknemers na een langere onderbreking toe te laten hun carrière weer op te nemen. Dat zegt Julianne Miles, oprichter van Woman Returners, een Britse organisatie die ondersteuning biedt aan vrouwelijke werknemers die na een langere periode van afwezigheid, meestal voor de opvoeding van kinderen, opnieuw hun plaats op de arbeidsmarkt willen innemen. Miles verwijst daarbij naar een studie die heeft uitgewezen dat 70 procent van de vrouwelijke werknemers ervoor terugdeinzen om hun carrière te onderbreken. Bovendien vertonen ze na een lange afwezigheid volgens Miles vaak een gebrek aan vertrouwen in de eigen professionele mogelijkheden.

Lees Verder

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, vrouw |  Facebook |

24-03-14

Meertaligheid is belangrijke troef op internationale markt

Engelstalige bedrijven doen onvoldoende inspanningen om bij hun medewerkers het aanleren van een tweede taal te stimuleren. Dat is de conclusie van het bedrijf Speexx, gespecialiseerd in online taaltrainingen. Opgemerkt wordt dat de betrokken bedrijven door het gebrek aan interesse in vreemde talen belangrijke opportuniteiten dreigen te verliezen. Een meertaligheid biedt volgens de onderzoekers immers toegang tot een extra groep potentiële klanten, terwijl ook de reputatie bij bestaande buitenlandse cliënten gevoelig zou kunnen worden verbeterd. Bovendien wordt gewag gemaakt van belangrijke kostenbesparingen.

Lees Verder

16:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: meertaligheid, arbeidsmarkt |  Facebook |

17-03-14

Mentale gezondheidsproblemen wegen zwaar op Britse arbeidsmarkt

Mentale problemen hebben een grote impact op de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) over de arbeidsmarkt in Groot-Brittannië. De onderzoekers merken op dat mentale gezondheidsproblemen elk jaar 4,5 procent van het Britse bruto binnenlands product doet verdampen. Bovendien wordt opgemerkt dat mentale problemen de belangrijkse reden zijn waarom Groot-Brittannië het grootste arbeidsongeschiktheid van de ontwikkelde wereld kent. Er wordt opgemerkt dat dan ook inspanningen dienen te worden gedaan om mentale problemen zo vroeg mogelijk op te sporen en te identificeren.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, arbeidsmarkt |  Facebook |