02-09-17

Arbeidsmarkt kan profiteren van innovatieve vervoersystemen

Het transport heeft een belangrijke impact op de toegang tot de arbeidsmarkt. Daarbij heeft echter vaak vooral het begin en het einde van de verplaatsing vaak een cruciale invloed. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southern California (USC). Opgemerkt wordt dat de vele werknemers een oplossing moeten vinden om zich van de woning naar de eerste halte van het openbaar vervoer te begeven, maar ook om zich van de eindhalte naar de werkplek te kunnen verplaatsen. Daarbij kunnen transportmiddelen zoals autodelen of de fiets de mogelijkheden op de arbeidsmarkt gevoelig verbeteren.

“In een stad zoals San Diego hebben autobezitters uit wijken met een laag inkomen toegang tot dertig keer meer arbeidsplaatsen dan collega’s die van het openbaar vervoer gebruik moeten maken,” benadrukt onderzoeksleider Marlon Boarnet, professor stadsplanning aan de University of Southern California. “De kloof is vooral groot in wijken met beperkte transportmiddelen. Oplossingen om de afstanden tussen het openbaar vervoer en de woning en werkplaats van de betrokkene te overbruggen, kunnen voor de werknemer een groter aantal arbeidsplaatsen bereikbaar maken. Deze oplossingen blijken zelfs efficiënter dan traditionele strategieën, zoals de verhoging van de frequenties van het openbaar vervoer.”

Uit het onderzoek bleek dat werknemers uit wijken met een laag inkomen in San Diego binnen een verplaatsing van dertig minuten met de auto 444.677 arbeidsplaatsen zouden kunnen bereiken. Met het openbaar vervoer vallen die opportuniteiten echter terug tot 24.703 banen. “Wanneer echter van de fiets of de auto gebruik zou kunnen gemaakt worden om zich naar de meest nabije halte van het openbaar vervoer te begeven, zouden die mogelijkheden kunnen worden verdubbeld,” betoogt professor Boarnet. “Onder meer de introductie van innovatieve vervoersystemen zoals autodelen of fietsdelen zouden dan ook een belangrijke impuls voor de arbeidsmarkt kunnen betekenen.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt |  Facebook |

26-06-17

Japans en Chinees op Britse arbeidsmarkt best betaalde talen

Duits is op de Britse arbeidsmarkt de meest gezochte buitenlandse taal, maar voor Japans en Chinees wordt het hoogste loon geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Adzuna. Anderzijds moet volgens de onderzoekers worden opgemerkt dat de vraag naar Arabische talen tegenover het voorbije jaar met 31,5 procent is gedaald. Adzuna merkt nog op dat in Londen de breedste waaier van buitenlandse talen wordt gevraagd, waarbij ook het Nederlands, Zweeds en Deens in de top tien kunnen worden teruggevonden. Vooral in de verkoop, het onderwijs en de toerisme en catering worden buitenlandse talen gevraagd.

Kandidaten die de Japanse taal beheersen, kunnen in Groot-Brittannië rekenen op een gemiddeld jaarsalaris van 32.355 pond, gevolgd door Chinees met 31.119 pond. “Er kan op de Britse arbeidsmarkt een duidelijke toename in belangstelling voor niet-Europese talen worden opgemerkt,” aldus Adzuna. “Ook het Arabisch en het Russisch worden in de top tien van gevraagde talen vermeld.” Het Duits, dat vorig jaar nog de beste vergoeding liet optekenen, is inmiddels met een salaris van 31.030 pond - een daling met 1,8 procent tegenover vorig jaar - naar een vierde plaats teruggevallen. Het Frans staat op een derde plaats met 31.079 pond. In de top tien staan verder ook nog Spaans, Italiaans, Portugees en Pools.

“De groeiende interesse voor niet-Europese talen moet mogelijk aan de brexit worden toegeschreven,” meent Doug Monro, oprichter van Adzuna. “Britse werkgevers kijken mogelijk uit naar een toekomst buiten de Europese Unie. Er is dan ook misschien sprake van een signaal dat het Britse bedrijfsleven verder in de wereld kijkt voor groeimogelijkheden.” Desondanks blijft het Duits op de Britse arbeidsmarkt met 8.154 vacatures - een stijging met 7,9 procent tegenover vorig jaar - de meest gevraagde taal. Op de tweede plaats staat het Frans met 7.050 vacatures, gevolgd door het Spaans, Italiaans, Nederlands, Russisch, Pools, Chinees, Zweeds en Arabisch.

Voor Nederlandstaligen telde Adzuna in Groot-Brittannië 1.832 vacatures.

Lees Verder

09:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: talen, arbeidsmarkt |  Facebook |

20-01-17

Zwitserland heeft grootste concurrentiekracht op arbeidsmarkt

Wereldwijd beschikt Zwitserland over de beste troeven om talent aan te trekken. Dat blijkt uit een rapport van consulent Adecco, het Human Capital Leadership Institute of Singapore en de Franse onderzoeksinstelling Insead. Op de tweede plaats staat Singapore, gevolgd door Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Zweden. De top tien bestaat verder uit Australië, Luxemburg, Denemarken, Finland en Noorwegen. België eindigt op een zestiende plaats. Daarmee presteert het land weliswaar minder goed dan Luxemburg en Nederland, dat op een elfde plaats eindigde, maar staat wel één plaats hoger dan Duitsland. Frankrijk volgt pas op een vierentwintigste plaats.

Opmerkelijk is de derde plaats van Groot-Brittannië. Dat is de hoogste positie die het land ooit heeft bereikt, ondanks de politieke en financiële onzekerheid die door de brexit wordt veroorzaakt. Die negatieve impact zou volgens de onderzoekers echter worden gecompenseerd door de flexibele arbeidsmarkt en de externe openheid van het land. De eerste vijfenveertig plaatsen in de rangschikking zijn nagenoeg exclusief ingenomen door landen met een hoog inkomen, op uitzondering van Maleisië (28), Costa-Rica (39) en Montenegro (44), die zich in de hogere middenklasse bevinden. Helemaal onderaan in de rangschikking staat Madagascar, vooraf gegaan door Burkina Faso, Zimbabwe, Mozambique en Tanzanië.

De onderzoekers zeggen tevens vastgesteld te hebben dat de technologische verandering een grote impact kan hebben op de strijd om talent. Er wordt opgemerkt dat overal in de wereld steeds meer mensen door machines worden vervangen, maar kan er anderzijds ook vastgesteld worden dat technologie ook nieuw opportuniteiten creëert. Organisaties en individuen zullen zich volgens de onderzoekers dan ook moeten aanpassen aan een nieuwe werkomgeving, waarin technologische knowhow, vaardigheden, flexibiliteit en samenwerking cruciaal zullen zijn voor succes en waarin horizontale netwerken de traditionele hiërarchie als nieuwe leiderschapsstructuren zullen vervangen. Landen die zich het best instellen op de automatisering, bigdata en cloudcomputing zullen de volgende jaren volgens de onderzoekers op de beste arbeidsmarkt kunnen rekenen.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt |  Facebook |

16-12-16

Ook op arbeidsmarkt hebben netwerken een grote impact

Ook op de arbeidsmarkt hebben netwerken een grote impact. Er moet immers vastgesteld worden dat de helft van de werknemers toegeeft zijn baan gevonden te hebben met behulp van een vriend of een kennis. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia. Bovendien moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat deze manier van rekrutering nog aan populariteit blijkt te winnen. Er wordt dan ook opgemerkt dat deze manier van werving zowel aan de rekruteerder als aan de werknemers belangrijke voordelen kan bieden. Wel wordt gewaarschuwd voor een dreigend gebrek aan diversiteit op de werkvloer.

“Werknemers die door vrienden of kennissen een baan hebben gevonden, blijken minder snel weer te vertrekken,” zegt onderzoeksleider Ian Schmutte, professor economie aan de University of Georgia. “Aanbevelingen lijken dan ook tot een betere overeenkomst tussen het bedrijf en de werknemer te leiden. Voor bedrijven levert deze manier van werken een belangrijke meerwaarde op, aangezien de kost van een groter personeelsverloop kan worden vermeden. Bovendien kan vaak een hogere productiviteit worden opgetekend. De betrokken werknemers blijken anderzijds vaak op een hoger salaris te kunnen rekenen.”

Deze manier van rekruteren is voor de werkgever ook een mogelijkheid om zich vooraf optimaal over een kandidaat-medewerker te informeren. “De meeste mensen begeven zich echter meestal in een omgeving van personen met gedeelde interesses en karakteristieken,” zegt Ian Schmutte anderzijds. “Daardoor kan het personeelsbestand van een bedrijf uiteindelijk bestaan uit werknemers die onderling grote gelijkenissen vertonen. Daardoor kan de diversiteit op de werkvloer in het gedrang te zullen worden gebracht. Bovendien kunnen de sociale netwerken ertoe leiden dat de historische patronen waarop het personeelsbestand is gebaseerd, in stand worden gehouden.”

Ian Schmutte erkent echter dat het moeilijk is om de baten en nadelen van de rekrutering op basis van aanbevelingen tegen elkaar af te wegen. “Het is dan ook niet duidelijk welke impact een stimulering of ontmoediging van deze wervingsstrategieën zou kunnen hebben,” aldus de professor.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt |  Facebook |

18-05-14

Wereldeconomie lijdt gigantische verliezen door mismatch talent en arbeidsmarkt

De mismatch van talent en arbeidsmarkt kost aan de wereldeconomie miljarden dollar verliezen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) en het sociale netwerk Linkedin. Het feit dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt niet optimaal op elkaar worden afgestemd, zou de wereldeconomie volgens het rapport jaarlijks 150 miljard dollar verlies kosten. Daarbij wordt gewag gemaakt aan een verlies van 130 miljard dollar door de onmogelijkheid om extra productiviteit te genereren. Bovendien zouden vermijdbare wervingskosten een verlies van 19,8 miljard dollar veroorzaken. In Nederland zijn vraag en aanbod volgens het rapport het best op elkaar afgesteld.

Lees Verder

11:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt |  Facebook |

05-05-14

LinkedIn blijft favoriete netwerk voor werkzoekenden

LinkedIn blijft het favoriete sociale netwerk om een nieuwe baan te vinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het platform TipTopJob bij een groep Britse werkzoekenden. LinkedIn eindigde met een score van 41 procent op de eerste plaats, gevolgd door Facebook met een voorkeur van 32 procent. De microblogdienst Twitter eindigt op de laatste plaats met een score van amper 3 procent. De onderzoekers merken op dat de meeste werkzoekenden ervan overtuigd zijn dat netwerking de beste manier is om een nieuwe baan te vinden. Daarom hebben sociale platformen volgens TipTopJob een grote populariteit verworven als startpunt voor de zoektocht naar een vacature.

Lees Verder

14:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: linkedin, arbeidsmarkt |  Facebook |

27-04-14

Vrouwen moeten na langere onderbreking opnieuw in de arbeidsmarkt kunnen stappen

Er moeten speciale programma’s worden ontwikkeld om vrouwelijke werknemers na een langere onderbreking toe te laten hun carrière weer op te nemen. Dat zegt Julianne Miles, oprichter van Woman Returners, een Britse organisatie die ondersteuning biedt aan vrouwelijke werknemers die na een langere periode van afwezigheid, meestal voor de opvoeding van kinderen, opnieuw hun plaats op de arbeidsmarkt willen innemen. Miles verwijst daarbij naar een studie die heeft uitgewezen dat 70 procent van de vrouwelijke werknemers ervoor terugdeinzen om hun carrière te onderbreken. Bovendien vertonen ze na een lange afwezigheid volgens Miles vaak een gebrek aan vertrouwen in de eigen professionele mogelijkheden.

Lees Verder

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, vrouw |  Facebook |