16-03-13

Silicon Valley krijgt oog voor boeiende architectuur

Silicon Valley vertoont een plotse aandacht voor architectuur. Dat zegt John Barton, directeur architecturaal design aan de Stanford University, naar aanleiding van de plannen die de bedrijven Nvidia en Google recent hebben bekend gemaakt voor de bouw van nieuwe campussen. Eerder waren er ook al de opmerkelijke architectuurprojecten van onder meer Apple, Facebook en Samsung. Daarmee wordt volgens de waarnemers een echte trendbreuk gecreëerd tegenover het begintijdperk van de technologie-sector, waar bedrijven zoals Hewlett-Packard vanuit eenvoudige garages zijn gegroeid en waaruit de eenvoudige esthetiek van Silicon Valley zou zijn gegroeid.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: silicon valley, architectuur |  Facebook |

27-08-12

Frank Gehry ontwerpt uitbreiding campus Facebook

Het sociale netwerkbedrijf Facebook heeft de bekende architect Frank Gehry gevraagd om de uitbreiding van zijn campus in Menlo Park te ontwerpen. In de uitbreiding is onder meer de constructie van een nieuw gebouw met een daktuin voorzien. Frank Gehry staat onder meer bekend voor het ontwerp van het Guggenheim Museum in Bilbao, de Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, het State Centre aan het Massachusetts Institute of Technology in de Amerikaanse stad Cambridge en de Cinematheque Française in Parijs. Facebook, dat oorspronkelijk gevestigd was in Palo Alto, nam vorig jaar het hoofdkwartier van Sun Microsystems in Menlo Park over. De site van Palo Alto was immers te klein geworden en kon niet mee evolueren met de verdere groei van het sociale netwerkbedrijf. De werken aan de uitbreiding zouden begin volgend jaar van start moeten gaan.

Lees Verder

17:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: frank gehry, facebook, architectuur |  Facebook |

06-04-12

Duurzaam gebouw werkt niet altijd kostenbesparend

Naarmate een kantoor een beter energielabel heeft, wordt het opmerkelijk genoeg geconfronteerd met hogere energiekosten. Die is de conclusie van een rapport van vastgoedconsulent Jones Lang LaSalle, waar gewag gemaakt wordt van hogere facturen voor elektriciteit en verwarming. Voor dat fenomeen kunnen volgens de vastgoedconsulent verschillende oorzaken worden aangeduid. Op het gebied van waterverbruik wordt volgens het rapport daarentegen wel een goede score gerealiseerd.

"Gebouwen met een beter energielabel zijn meestal nieuw recent gebouwd en gelegen op een goede locatie," merkt de vastgoedconsulent op. "Het personeel hanteert er vaak een flexibele werkagenda. Daardoor stijgt de intensiteit waarmee de gebouwen worden benut. Daarnaast worden duurzaam gebouwde kantoren ook niet per definitie duurzaam gebruikt, terwijl dat gebruik juist van groot belang is voor de energiekosten. Ook een zuinige auto zal door een hard en sportief rijgedrag meer verbruiken dan was bedoeld."

Kantoren met een goed energielabel scoren volgens het rapport daarentegen wel goed op waterverbruik. "Dat ligt aanmerkelijk lager dan bij minder duurzame gebouwen," merken de vastgoedconsulent op. "De kosten worden er onder meer beperkt door de installatie van waterbesparende toiletten." De duurzame potentie van gebouwen kan volgens de consulent beter worden benut wanneer er gebruik zou gemaakt worden van een zogenaamde greenlease, waarbij de eigenaar zich tot bepaalde opleveringsvoorwaarden verbindt, terwijl de huurder zich aan specifiek duurzame gebruiksregels houdt.
          

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, architectuur |  Facebook |

16-02-12

Virtuele realiteit maakt planning architect gemakkelijker

Virtuele realiteit kan een belangrijk hulpmiddel worden in de architectuur. Dat zegt Moritz Luck, één van de oprichters van het bedrijf Inreal Technologies, een spinoff van het Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Het bedrijf heeft een technologie ontwikkeld die een toekomstig bouwproject in virtuele realiteit naar voor kan brengen. Moritz Luck heeft het over een belangrijke innovatie in de architectuur. Inreal Technologies werd twee jaar geleden opgericht om het project uit te bouwen.

"Zelfs het meest exacte bouwplan kan niet alle details en design-opties weergeven," merkt Moritz Luck op. "De bouwheer heeft verbeelding nodig om zich een idee te kunnen vormen over het gebouw dat uiteindelijk zal worden opgetrokken. De driedimensionale video-brillen van Inreal Technologies bieden echter een waarheidsgetrouwe weerspiegeling in virtuele realiteit, waardoor bouwers nog voor de aanvang van de werken toegang krijgen tot hun toekomstige woning."

De video-bril is geïntegreerd met gevoelige bewegingsensoren, die de positie en beweging van het hoofd controleren en daardoor in realtime een aanpassing van de virtuele omgeving mogelijk maken. "Wijzigingen aan het originele ontwerp - zoals de kleur van de muren, de aard van de vloerbedekking of de layout van de kamer - kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd," voert Luck nog aan. "Naast de voordelen voor de klant, wordt ook de werktijd van de architect tijdens de planningsfase van het bouwproject gevoelig gereduceerd."

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, virtuele realiteit |  Facebook |

17-11-11

Inrichting kantoor kan productiviteit beïnvloeden

De inrichting van het kantoor is voor vele werknemers heel belangrijk. Voor een niet onbelangrijk gedeelte van de personeelsleden zorgt een goede kantoorinrichting zelfs voor een grotere productie. Dat is de conclusie van een Nederlands onderzoek van de recruteringssite NationaleVacaturebank. De onderzoekers stellen dat de enquête ondernemers tot nadenken moet aanzetten. De meeste werkgevers staan er immers niet bij stil dat de kantooromgeving een belangrijke inbreng kan hebben op bedrijfsniveau.

Het onderzoek bracht aan het licht dat de kantoorinrichting voor 83 procent van de werknemers belangrijk is, waarbij opgemerkt wordt dat 42 procent van de ondervraagden aangeeft zelfs productiever te worden van een goede kantoorinrichting. Ook bleek dat bijna 20 procent van de werknemers zich vrolijker voelen wanneer er veel kleur is op kantoor. Volgens 10 procent van de ondervraagden heeft kunst op kantoor een inspirerende werking.

Bij een goede inrichting van een kantoor wordt in de eerste plaats gedacht aan planten (26 procent), gevolgd door kleur (17 procent) en kunst (10 procent).

15:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, human resources, kantoor |  Facebook |

11-10-11

Moskou denkt opnieuw aan het Strassenhaus

De Russische hoofdstad overweegt om terug te grijpen naar een oud verkeersplan, waarbij flatgebouwen zouden worden opgetrokken met verkeerswegen boven op het dak. Het concept werd ontwikkeld door de Duitse ingenieur Roland Lipp. Daarbij zouden boven gebouwen van twee verdiepingen autostrades worden gebouwd. De infrastructuur zou ook de aanleg van elektriciteitsvoorzieningen voorzien. In de plannen zijn ook parkeergelegenheden en commerciële ruimtes voorzien.

Roland Lipp, die in Oost-Duitsland is geboren en in Rusland werd opgeleid, stelde zijn plannen voor het zogenaamde Strassenhaus vier jaar geleden voor. Het idee wekte de interesse van Yury Luzhkov, de gewezen burgemeester van Moskou. Rond het concept werden sindsdien echter geen verdere concrete initiatieven meer genomen. Luzhkov werd vorig jaar door de Russische president Dmitry Medvedev uit zijn functie ontheven. Sergei Sobyanin, de opvolger van Luzhkov, zou de plannen nu echter opnieuw willen bekijken.

Het project zou ongeveer 31 miljoen dollar per kilometer kosten. De plannen zouden kunnen worden overwogen voor de geplande stadsuitbreiding van Moskou. Sergei Tkachenko, directeur van het strategisch ontwikkelingsplan voor Moskou, had het Strassenhaus twee jaar geleden echter al afgewezen. In de nieuwe plannen zou een gordel van hoogspanningslijnen door huizenblokken worden vervangen. De elektriciteitslijnen zouden in speciale kokers in de infrastructuur worden verwerkt.

16:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moskou, strassenhaus, architectuur |  Facebook |

10-08-11

Amerikaanse architectuur moet zich aanpassen aan tornado-gevaar

Bij het ontwerp van gebouwen moet met strengere normen worden gewerkt om de schade en het verlies aan levens door tornado's terug te schroeven. Dat is de conclusie van een rapport van de Amerikaanse National Science Foundation over de schade die het voorbije tornadoseizoen in de Verenigde Staten heeft veroorzaakt. De voorbije lente kende één van de zwaarste tornado-seizoenen uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

"Men kan niet stellen dat de huidige bouwnormen tekort schieten, maar ze beperken zich wel tot absolute minimum-vereisten," merkt onderzoeker Rakesh Gupta, professor engineering aan de Oregon State University. "Bovendien blijkt dat een aantal gebouwen niet volledig aan de gestelde normen voldoen, te wijten aan minderwaardig constructiewerk en gebrek aan controles. De sector moet betere prestaties kunnen voorleggen. De schade van het tornado-seizoen had niet zo hoog moeten zijn dan nu het geval is geweest."

"Het is mogelijk om structuren te ontwerpen en bouwen die bestand zijn tegen een windkracht van meer dan 140 mijl per uur, waardoor ze beter bestand zouden zijn tegen tornado's en orkanen," voert Gupta nog aan. De onderzoekers merken ook op dat meer rekening gehouden moet worden met lokale omstandigheden. Zoals infrastructuur in San Francisco is voorzien op aardbevingen, zouden andere regio's zich volgens hen moeten instellen op gevaren zoals orkanen of tornado's. Een nationale bouwcode is volgens de onderzoekers wel gemakkelijk, maar niet de beste oplossing voor elke locatie.

14:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, tornado |  Facebook |

21-06-11

Bedrijven besteden meer aandacht aan duurzame gebouwen

Gedwongen door de stijgende energiekosten, stellen managers dat de grotere nood aan besparingen aanleiding geven tot zwaardere inspanningen om bedrijfsgebouwen energie-efficiënter te maken. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het Institute for Building Efficiency van het concern Johnson Controls, de International Facility Management Association en het Urban Land Institute. De onderzoekers voegen er aan toe dat 80 procent van de ondervraagden er rekening mee houdt dat de energiekosten volgend jaar een dubbelcijferige groei zullen kennen.

"Die bezorgdheid drijft bedrijven ertoe om de inspanningen op het gebied van energie-management en efficiëntie-projecten tot op recordniveaus te brengen," merkt het webmagazine GreenBiz.com op. "Kostenbesparingen zijn dan ook de belangrijkste reden voor het doorvoeren van dergelijke maatregelen. Daarnaast wordt gewezen op stimulerende initiatieven van de overheid en een verbetering van het imago bij het brede publiek. De beperking van de uitstoot, vorig jaar nog de tweede belangrijkste motivatie, is teruggezakt naar de vierde plaats."

Uit het onderzoek blijkt dat 70 procent van de ondervraagden van mening is dat energiemanagement belangrijker is geworden. Vorig jaar was slechts 60 procent die mening toegedaan. In India is dat cijfer inmiddels gestegen tot 89 procent, gevolgd door China (85 procent), Noord-Amerika (66 procent) en Europa (61 procent). Het opdrijven van de efficiëntie van gebouwen blijft de belangrijkste strategie voor het terugdringen van de uitstoot. Die strategie haalt een score van 52 procent in Noord-Amerika, gevolgd door Europa (28 procent), China (27 procent) en India (24 procent).

 

 

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, energie, architectuur |  Facebook |

20-02-11

Vertikaal dorp wint internationale architectuurprijs

Op de internationale Housing Tomorrow heeft een ontwerp voor een vertikaal dorp de eerste plaats gehaald. Het winnende ontwerp van de Chinees-Nederlandse architectengroep Yushang Zhang, Rajiv Sewtahal, Riemer Postma en Qianqian Cai vertrekt van het idee dat verticale architectuur door zijn bouw in de hoogte ruimte bespaart en daarmee grotere gedeelten van de natuur intact kunnen houden. De tweede plaats ging naar het project Lace Hill van het Amerikaanse Forrest Fulton Architecture, gevolgd door Learning from Slums van het Italiaanse duo Antonio Minto en Angelo Renna.

Housing Tomorrow is een jaarlijkse competitie, waarbij aan architecten, ontwerpers, bouwkundigen en studenten wordt gevraagd om alternatieve woonvormen te bedenken. ‘Vertical Village: Sustainable Village-style Living’. In het concept van de verticale architectuur moeten hoge stadsgebouwen ook etages omvatten waar gewassen worden verbouwd, zodat de bewoners zelf in hun basisbehoeften op het gebied van voeding zouden kunnen voorzien.

"In een dorp krijgt men de mogelijkheid woningen te bouwen die verschillende levensstijlen vertegenwoordigen," verduidelijken de winnende architecten. "Een dorp neemt echter teveel grond in beslag die aan de natuur zou moeten toebehoren. Hoge appartementsgebouwen spelen in op efficiëntie en capaciteit, maar dat gaat ten koste van het unieke karakter van de persoonlijke woonvorm. Het Vertical Village wil echter een derde alternatief, dat de positieve punten van de twee extremen bevat, aanbieden."

21-01-11

Eilandengroep The World dreigt te vergaan

De kunstmatige eilandengroep The World voor de kust van Dubai dreigt helemaal geërodeerd te worden indien er niet snel opnieuw met bouwwerken wordt begonnen. Dat heeft Josef Kleindienst, ontwerper van Heart of Europe, een project van zes eilanden binnen het hele project. Kleindienst merkt op dat de eilanden onderhevig zijn aan het water, dat door de getijden en de wind opgejaagd wordt en de kunstmatige landgebieden aanvreet. Indien de eilanden niet langer ontwikkeld en onderhouden worden, is erosie volgens Kleindienst onvermijdelijk.

De werken aan de kunstmatige eilandengroep werden door de impact van de economische crisis nagenoeg stopgezet. Een groot aantal van de kopers van de eilanden is zelfs nog niet begonnen met de werken, nadat de vastgoedprijzen in Dubai tegenover hun piekhoogte met 60 procent terugvielen. Op dit ogenblik is Kleindienst nog het enige noemenswaardige project op de kunstmatige eilandengroep, ook al heeft Heart of Europe inmiddels een gevoelige vertraging opgelopen.

Onderaannemer Penguin Marine, dat in de juridisch dispuut ligt met Kleindienst over de betaling van het transport van goederen en bouwvakkers naar de eilandengroep, merkte op dat het hele project letterlijk door de zee verzwolgen dreigt te worden. Onder meer zouden de kanalen tussen de eilanden compleet aan het verzanden zijn. Kleindienst zegt er echter op te vertrouwen dat het project tegen het midden van het decennium zal kunnen worden afgerond. Onder meer zouden een aantal problemen met vergunningen inmiddels zijn opgelost.

15:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, bouw, dubai, the world |  Facebook |

06-01-11

Peking bouwt duplicaat van Arabische Burj Khalifa

In de Chinese hoofdstad Peking zal een nieuw luxehotel worden gebouwd dat gemodelleerd zal zijn op de Burj Khalifa uit Dubai, de hoogste wolkenkrabber van de wereld. Dat hebben woordvoerders van het stadsbestuur van Peking bevestigd. De plannen voor het nieuwe zevensterren-hotel zouden inmiddels klaar zijn. Met het project zou een bedrag gemoeid zijn van 1,3 miljard dollar. Er werd aan toegevoegd dat bij de bouw van het nieuwe complex beroep zal gedaan worden op medewerking van Saudi-Arabië. Verdere details over die samenwerking werden niet bekend gemaakt.

Het nieuwe project zou gesitueerd zijn in het Mentougou-district in Mentougou. Het hotel zou worden ingeplant op het einde van de boulevard Chang An, die over het beroemde Tiananmen Square loopt. Een mogelijke deadline voor de oplevering van het project werd niet bekend gemaakt. De Burj Khalifa, met 828 meter het hoogste gebouw van de wereld, werd in januari vorig jaar in Dubai geopend. Met dat project was een bedrag gemoeid van 1,5 miljard dollar.

Inmiddels zijn in de Burj Khalifa de prijzen gevoelig gedaald, maar de meeste eigenaars blijken niet van plan te zijn om een verkoop te overwegen. Wel worden inmiddels delen van het complex aan sterk verlaagde prijzen verhuurd. Faisal Baig, directeur van de vastgoedgroep PropSquare Real Estate, merkt op dat de meeste eigenaars financieel sterk genoeg zijn en zich dan ook niet aangezet voelen om hun eigendommen aan de verlaagde marktprijs te verkopen. Bovendien is er volgens Baig ook het prestige-aspect dat hen tegenhoudt om te snel tot een verkoop over te gaan.

19:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, burj khalifa, china, dubai |  Facebook |

17-12-10

Museum Braziliaanse architect Oscar Niemeyer geopend

In Niteroi, in de omgeving van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro, is het museum van de bekende architect Oscar Niemeyer geopend. Het gebouw van de Oscar Niemeyer Foundation werd geopend op de dag dat Niemeyer honderdendrie jaar werd. Niemeyer is onder meer de ontwerper van Brasilia, de Braziliaanse futuristische hoofdstad. Ook in Niteroi werden een aantal klassieke Niemeyer-gebouwen opgetrokken. De architect ontwierp ook het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Onlangs werd in Avilas in het noorden van Spanje ook het Oscar Niemeyer cultureel centrum, het jongste werk van de Braziliaanse architect, geopend.

11-10-10

Cultureel erfgoed Moskou krijgt meer aandacht

Vladimir Resin, interim-burgemeester van Moskou, wil met erfgoedorganisaties samenwerken. Dat heeft Resin gezegd tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van de erfgoedgroep Arkhnadzor, waarbij hij zich bereid verklaarde om een gemeenschappelijke raad op te richten om historische gebouwen te beschermen. Konstantin Mikhailov, woordvoerder van Arkhnadzor, stelde na afloop dat de autoriteiten proberen een constructieve dialoog op te bouwen. Mikhailov voegde er aan toe dat Yury Luzhkov, de ontslagen voorganger van Vladimir Resin, nooit erfgoedorganisaties heeft ontvangen en hun opmerkingen steeds naast zich heeft neergelegd. Luzhkov wordt ervan beschuldigd talloze historische gebouwen in Moskou te hebben laten afbreken.

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, erfgoed, moskou, vladimir resin |  Facebook |

29-08-10

Gerechtelijk geschil rond oude tekeningen New York

Het stadsbestuur van New York heeft een schadeclaim ingediend tegen vastgoedontwikkelaar Sam Buckley, die een aantal oude architectuur-tekeningen van het Parks Department wil verkopen, waaronder vroege plannen van de Bethesda Fountain in Central Park. De verkoper zegt de waterverf-tekeningen geërfd te hebben van zijn vader, die hen meer dan vijftig jaar geleden in een afvalcontainer zou hebben gevonden. Het stadsbestuur voert aan dat de tekeningen uit de negentiende eeuw dateren en in de meeste gevallen van de hand zijn van Jacob Wrey Mould, één van de meest beroemde architecten en ontwerpers van New York.

"De tekeningen zijn kunstwerken en getuigenissen van de culturele geschiedenis van de stad," merkt een woordvoerder van het stadsbestuur op tegenover de krant New York Post. "De werken zijn uniek en onvervangbaar." Het stadsbestuur werd tijdens de zomer door het veilinghuis Christie's op de hoogte gebracht van het bestaan van de tekeningen, nadat Buckley een reeks van zesentachtig werken had binnengebracht met het oog op een mogelijke veiling. Christie's had het Parks Department gecontacteerd voor een schatting van de werken en de hoop dat het stadsbestuur de werken zou willen kopen vooraleer ze op een veiling zouden worden aangeboden.

Een woordvoerder van het stadsbestuur merkt echter op dat de tekeningen in opdracht van de overheid werden gemaakt en de stempel van het Department of Public Parks dragen. Bovendien zijn ze voorzien van een dossiernummer, wat volgens de woordvoerder aantoont dat de werken tot de collectie van het stadsbestuur behoren en onbedoeld verloren zijn gegaan. In ieder geval blijven de tekeningen volgens de claim eigendom van de stad. Het stadsbestuur kon voor de rechtbank verkrijgen dat Christie's en Buckley een verbod opgelegd krijgen om de werken te verkopen in afwachting van een verder onderzoek. Buckley en Christie's hebben zich daarmee akkoord verklaard. De partijen zouden aan een minnelijke schikking werken.

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, jacob wrey mould, new york |  Facebook |

28-08-10

Architectuur-iconen raken niet meer verkocht

HowHouse02_thumb[1].jpgDe Amerikaanse vastgoedcrisis heeft er ook toe geleid dat een aantal creaties van architectuur-iconen niet meer verkocht raken. Onder meer panden van architecten Frank Lloyd Wright, Richard Neutra of Rudolph Schindler blijven op de markt of moeten met zware verliezen worden verkocht. Vastgoedmakelaar Brian Linder merkt daarbij op dat geïnteresseerden in dergelijke panden in het verleden geen rekening hielden met de vraagprijs, maar daar is volgens hem op dit ogenblik geen sprake meer van. Linder heeft zelf een pand van Richard Neutra uit de tweede helft van de jaren dertig van de vorige eeuw te koop staan. Het pand werd in mei met een vraagprijs van 815.000 dollar op de markt gebracht, maar dat is inmiddels gedaald tot 675.000 dollar.

"De prijzen van die panden zijn echter nog niet gedaald tot het niveau waarop geïnteresseerden bereid zouden zijn om kunstgeschiedenis te kopen," merkt Linder op tegenover het persbureau Associated Press. "Een pand van John Lautner uit het einde van de jaren veertig in de Verdugo Mountains buiten Los Angeles is inmiddels al twee jaar op de markt. De oorspronkelijke vraagprijs bedroeg 2 miljoen dollar, maar dat is inmiddels al gedaald tot ongeveer 1,5 miljoen dollar. Het How House van Rudolph Schindler werd twee jaar geleden tegen een vraagprijs van 5 miljoen dollar op de markt gebracht. Op dit ogenblik wordt nog 1,9 miljoen dollar gevraagd. De prijs van het Ellis House van Frank Lloyd Wright is op één jaar gedaald van 15 miljoen dollar tot 7,5 miljoen dollar."

Volgens schatter James Ebert, gespecialiseerd in architecturaal waardevolle panden, zegt dat de prijzen nog verder zullen moeten dalen om geïnteresseerden aan te trekken. Hij voegt er aan toe dat vele van deze panden in slechte toestand verkeren en dure onderhoudswerkzaamheden moeten ondergaan. "In goede economische omstandigheden zijn mensen bereid om extra te betalen voor kunstwerken," markt Ebert op. "Maar in een economische recessie verliezen de architecturale en creatieve meerwaarde hun impact te verliezen en wordt meer gekeken naar het zuivere woonkarakter van de panden." Omdat de betrokken panden functioneel niet altijd tot de top behoren, zouden banken ook minder geneigd zijn om de nodige leningen te bieden om de vraagprijs te dekken.

12:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, architectuur, vastgoed |  Facebook |

15-08-10

Moskou laat wolkenkrabber gedeeltelijk afbreken

moskoubuilding.jpgHet residentiële complex Dom na Mosfilmovskoi in Moskou moet gedeeltelijk worden afgebroken. Het complex is immers hoger dan de stedenbouwkundige voorschriften toelaten. Projectontwikkelaar Don-Stroi Invest zegt dat één van de torens van het project van 213 meter tot 192 meter zal worden teruggebracht. Dom na Mosfilmovskoi is een elite-vastgoedproject in Moskou. De werken aan het project gingen zes jaar geleden van start en zouden volgens planning dit jaar moeten kunnen worden afgerond worden. Een stedelijke commissie heeft echter achterhaald dat het complex veel hoger was dan in de plannen was voorzien en eiste dat de nodige correcties zouden worden doorgevoerd.

De plannen van het Dom na Mosfilmovskoi omvatten twee torens met respectievelijk tweeëndertig en zevenenveertig verdiepingen, verbonden door een gedeelte met zeven etages. In totaal zou het project 219.000 vierkante meter woonruimte moeten bieden hebben. De prijzen voor dit soort penthouses kunnen oplopen tot bijna 10.000 dollar per vierkante meter. De duurste penthouses van Moskou halen echter prijzen tot 50.000 dollar per vierkante meter. Vaak reserveren de bouwheren deze penthouses voor zichzelf. Architect Sergei Skuratov had er voor gewaarschuwd dat de afbraak de stabiliteit van het gebouw in het gedrang zou kunnen brengen. Dat wordt echter door Don-Stroi Invest ontkend.

Een groot aantal appartementen is bovendien al verkocht. Don-Stroi Investment merkt echter op dat met de eigenaars een financiële regeling zal worden getroffen. Oleg Mitvol, prefect van het district Moskou-Noord en als gewezen federaal milieu-inspecteur een grote actievoerder tegen illegale bouwactiviteiten, benadrukt dat de originele plannen naar de letter moeten worden gevolgd en al de rest moet worden afgebroken. Volgens Oleg Mitvol heeft ook Yury Luzhkov, burgemeester van Moskou, duidelijk gemaakt dat er een einde moet komen aan de illegale bouwpraktijken. Het stadsbestuur van Moskou treedt de jongste tijd strenger op tegenover bouwovertredingen. De voorbij winter leidde dat tot een controversiële afbraak van woningen in de Rechnik-wijk.

24-07-10

Parijs heeft opnieuw ontwikkelingsplannen voor Ile Seguin

In de Franse hoofdstad Parijs zijn er opnieuw plannen om het Ile Seguin te ontwikkelen. Het Seine-eiland ten zuidwesten van de Eiffel-toren ligt al achttien jaar verlaten. In die periode werden het voor het Ile Seguin, gelegen in de voorstad Boulogne-Billancourt, verschillende plannen naar voor geschoven, maar die werden stuk voor stuk verworpen. Projectontwikkelaar SAEM Val de Seine Aménagement heeft echter aan architect Jean Nouvel opdracht gegeven om een nieuw plan op te stellen voor het Ile Seguin. Hij wil van het gebied een kunsteiland maken, met een grote concertzaal en een mogelijk museum, naast een ontwikkeling voor gemengde bestemming. De verkoop van privé-eigendom zou gebruikt worden om de publieke projecten en infrastructuur te financieren.

Financiële details over het project zijn nog niet bekend, maar er wordt gewag gemaakt van een investering van miljoenen euro. De regionale overheid zou plannen hebben om de ontwikkeling van de concertzaal, die ongeveer 150 miljoen euro zou kosten. De ontwikkeling van het Ile Seguin heeft in het verleden al tot heel wat controverses geleid. Gehoopt wordt dat het project over zeven jaar gerealiseerd zou kunnen zijn. Op het Ile Seguin was lange tijd een belangrijke fabriek van autobouwer Renault gevestigd. De fabriek sloot achttien jaar geleden zijn deuren. Er werden toen verschillende toekomstplannen naar voor geschoven. Een aantal gewezen arbeiders van Renault eiste dat de fabriek, die een belangrijke rol speelde in de stakingen uit de jaren zestig, behouden zou blijven.

Tien jaar geleden probeerde de Franse miljardair François Pinault een gedeelte van het Ile Seguin om te vormen tot een museum voor moderne kunst. Pinault beloofde 150 miljoen euro te investeren in het project en hij huurde de gelauwerde architect Tadao Ando in om het museum te ontwerpen. Pinault zou er zijn persoonlijke kunstcollectie tentoon stellen. Vijf jaar geleden maakte hij echter bekend zijn plannen voor Ile Seguin op te geven en zijn museum over te brengen naar Venetië. Pinault voerde aan ontgoocheld te zijn dat er na vijf jaar nog altijd geen plannen waren om de rest van het eiland te ontwikkelen. Hij voegde er aan toe geen zin te hebben dat zijn museum jarenlang naast braakliggende terreinen of bouwsites zou liggen.

16:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: parijs, ile seguin, jean nouvel, architectuur |  Facebook |

04-06-10

Toekomst huis Sovjet-architect Melnikov blijft onzeker

In de Russische hoofdstad Moskou blijft een controverse heersen rond de woning van de gewezen Sovjet-architect Konstantin Melnikov. De woning langs de Krivoarbatsky Pereulok in Moskou werd tachtig jaar geleden gebouwd en bij het overlijden van Viktor Melnikov, de zoon van de architect-schilder, werd bij testament bepaald dat het gebouw moest omgevormd worden tot een staatsmuseum, waarin het werk en de personen van de Melnikovs aan bod moest komen. Ondanks dat testament dreigt het pand echter alsnog in privéhanden te komen. De Russische senator Sergei Gordeyev kocht vijf jaar geleden immers de helft van het eigendom en wil het gebouw nu opnieuw helemaal in handen krijgen. Gordeyev zegt dat hij van het gebouw een privémuseum wil maken. Het dispuut rond de toekomst van het Melnikov-huis sleept al meer dan twintig jaar aan.

De woning die Konstantin Melnikov in Moskou heeft gebouwd, wordt internationaal erkend als een architecturaal meesterwerk. Twee decennia geleden organiseerde de Unesco in Rusland het jaar van Melnikov, waarmee de culturele nalatenschap van de architect-schilder officieel werd erkend. Na de dood van Konstantin Melnikov werd het huis gemeenschappelijk eigendom van zijn twee kinderen. Dochter Lyudmila liet haar deel achter aan haar zoon Alexei Ilganayev, die zijn eigendomsdeel verder doorverkocht aan Sergei Gordeyev. Ook zoon Viktor Melnikov gaf zijn deel zes jaar geleden door aan zijn dochter Yelena Melnikova, maar kwam daar later op terug en beweerde dat zij hem misleid had om de eigendomsoverdracht te ondertekenen. De rechtbank gaf Viktor Melnikov gelijk, maar herriep die beslissing nadat Yelena Melnikova kon bewijzen dat haar vader kon lezen toen hij de documenten ondertekende.

Yelena Melnikova stelde onderhandelingen gevoerd te hebben met de Russian Avantgarde Foundation om haar aandeel in de woning in te ruilen voor een nieuw appartement. Het was volgens haar de enige reden om het museum te realiseren en de woning van haar vader te bewaren. Yekaterina Kariskaya, de dochter van Viktor Melnikov daagde Melnikova echter voor de rechter. Kariskaya voerde aan dat Melnikova geen recht had op de woning en benadrukte dat de woning aan de overheid zou moeten overgedragen worden om een museum te creëren. De Russian Avantgarde Foundation benadrukt dat het dispuut de realisatie van het museum tegenhoudt, aangezien het pand daardoor één enkele eigenaar moet hebben. De Russische regering had echter weinig interesse, tot vice-premier Alexander Zhukov vorige maand het minister van cultuur opdracht gaf het dossier te onderzoeken. Russian Avantgarde zegt voorstander te zijn een privémuseum, maar bereid te zijn samen te werken.

16:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, moskou, konstantin melnikov |  Facebook |

25-02-10

Architectuurprijs voor Bayer-kantoorgebouw Diegem

bayer_architectuurprijs2Het nieuwe Bayer-kantoorgebouw in Diegem heeft de tweejaarlijkse Belgische Prijs voor Architectuur en Energie van de Koninklijke Federatie van Architectenverenigingen van België ontvangen. Juryvoorzitter Rik Van Rossen benadrukte dat het gebouw een imposant design combineert met de inzet van energiezuinige, milieuvriendelijke technologieën en duurzame materialen. Daarmee zet Bayer volgens Van Rossen de trend voor het kantoor voor de toekomst. Het gebouw werd door de Europese Commissie eerder al bekroond als Partner ion the GreenBuilding Programme. De onderscheidingen en de talloze positieve reacties op het gebouw, zowel in de buitenwereld als bij de eigen medewerkers, bevestigen volgens Markus Arnold, topman van Bayer Benelux, dat de investering een goede keuze is geweest. In het project werden ook tal van eigen ontwikkelingen en producten van Bayer en zijn partners gebruikt.

Markus Arnold wees er ook nog op dat het nieuwe kantoorgebouw perfect past in de duurzaamheidsstrategie van Bayer. Reginald Schellen, architect van het kantoorgebouw, benadrukte dat van bij de start van het project duurzame technologieën en toepassingen centraal stonden, zoals dat volgens hem altijd zou moeten gebeuren. Op die manier kan immers een totaalconcept worden uitgewerkt, wat met ingrepen achteraf compleet onmogelijk zou zijn. In het nieuwe kantoorgebouw van Bayer werden dan ook een bijzonder brede waaier van duurzaamheidsprinciepes gehanteerd. Daarbij werd zelfs rekening gehouden met een mogelijk toekomstig gebruik van de site. Door een vrije overspanning van gevel naar gevel, zonder tussenkolommen, werd onder meer tegemoet gekomen aan de vraag naar toekomstgerichte flexibiliteit.

"Op het gebied van technische installaties werd gestreefd naar een maximale integratie van energiezuinige technologieën in een innovatief totaalconcept," werd er aan toegevoegd. Daarbij werd onder meer gewerkt met betonkernactivering en warmtepompen. Bovendien werd ook gezorgd voor een optimale ventilatie, waardoor de goede luchtkwaliteit bijdraagt tot een gezonde werkomgeving. In het kader van een maximale energiebesparing en een minimale milieu-impact werden in het park voor het kantoorgebouw bovendien waterpartijen aangelegd. Die moeten fungeren als een regenwaterbuffer, waarbij regenwater maximaal kan worden gebruik voor het spelen van de sanitaire kernen. Dankzij de toegepaste innovatieve technieken ligt het energieverbruik in het nieuwe kantoorgebouw volgens de betrokkenen 50 procent lager dan in een traditioneel kantoorcomplex. Bovendien wordt de extra investering in zes tot zeven jaar volledig terugverdiend.

17:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, milieu, architectuur, bayer |  Facebook |

20-08-09

Gigantische fraude bij renovaties Bolshoi Theater

De restauratie van het beroemde Bolshoi Theater in Moskou heeft zestien meer gekost dan oorspronkelijk was gebudgetteerd. Dat blijkt uit een rapport van de Russische Auditkamer die het dossier moet opvolgen. De budgetovertredingen worden in grote toegeschreven aan de kosten die onderaannemers hebben aangerekend. Daarbij wordt opgemerkt dat het Directoraat voor Constructie, Reconstructie en Restauratie - de bouwheer van de renovatiewerken - de controle over de prijs en de duur van de werken compleet heeft verloren, waardoor de kosten compleet uit de pan konden swingen. Bepaalde onderaannemers bleken dubbel betaald te zijn voor hetzelfde werk, terwijl ook de omvang en de aard van de werken werden gewijzigd.

Oorspronkelijk was voor de restauratie van het Bolshoi Theater een budget voorzien van 15 miljard roebel. Dat komt overeen met een bedrag van 610 miljoen dollar. Het theater werd vijf jaar geleden gesloten voor renovatiewerken en zou vorig jaar opnieuw moeten geopend worden, maar de verbouwers stootten tijdens de werken op een aantal structurele problemen, waardoor de heropening voor onbepaalde tijd moest worden uitgesteld. Alleen al dit jaar en vorig jaar werden de prijzen voor de restauratie met 943 miljoen roebel verhoogd. Ook merkte de Auditkamer op dat prijzen arbitrair werden vastgelegd en dat er zelfs facturen werden ingediend voor werken die nooit werden uitgevoerd, wat vorig jaar al leidde tot een onnodige kost van 158 miljoen roebel.

"De Auditkamer voegt er aan toe dat er ook helemaal geen stappen werden ondernomen om op te treden tegen de overtredingen," aldus The Moscow Times. De Auditkamer heeft aangekondigd dat het rapport werd overgemaakt aan de Onderzoekscommissie en de Russische regering. Men hoopt nu het gerenoveerde Bolshoi Theater over vijf jaar te zullen kunnen openen. Wanneer het opnieuw in gebruik genomen wordt, zou het ook opnieuw zijn originele akoestiek moeten terugkrijgen. Die ging grotendeels verloren tijdens de renovaties gedurende het Sovjet-tijdperk. Ook de Sovjet-embleem met de hamer en sikkel boven de gevel van het theatercomplex wordt verwijderd. Naast het historische Bolshoi Theater is een gloednieuw theatergebouw opgetrokken.

11:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: theater, architectuur, rusland, bolshoi |  Facebook |

23-07-09

Architecturaal erfgoed Moskou blijft bedreigd

bolshoitheatreDe historische architectuur van Moskou wordt bedreigd door nieuwbouwprojecten. Dat blijkt uit een rapport van Moscow Architecture Preservation Society. Daarbij wordt opgemerkt dat projectontwikkelaars aansturen op een afbraakgolf, ondersteund door kortzichtige stadsambtenaars. De organisatie waarschuwde drie jaar geleden al voor een bedreiging van het bouwkundig erfgoed van Moskou. Dat rapport had toen wel enig succes. Sindsdien werd immers geen enkel gebouw op de lijst van de organisatie afgebroken. Maar de Moscow Architecture Preservation Society voegt er aan toe dat dit slechts een tijdelijke opluchting is geweest. Sinds begin vorig jaar werden immers talloze andere historische gebouwen afgebroken of zwaar beschadigd.

"De vernieling is bijna vergelijkbaar met de periode tussen de jaren dertig en zestig," aldus Natalya Dushkina, docente aan het Moscow Architecture Institute, in het rapport. "Maar nu worden vele gebouwen geviseerd die het geluk hadden om de vernielingen door Stalin en Kroetsjev te overleven. Het rapport voegt er aan toe dat Moskou weliswaar wetten heeft die de verdediging van historische gebouwen zouden moeten garanderen, maar er wordt opgemerkt dat de grote corruptie ervoor zorgt dat die wetgeving ook daadwerkelijk wordt toegepast. In een aantal gevallen wordt wel de gevel van de betrokken gebouwen bewaard, maar wordt de rest met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Volgens The Moscow Times worden onder meer het Bolsjoi Theater, het Mayakovskaya metrostation, het Central House of Artists en de kinderwinkel Detsky Mir bedreigd. Detsky Mir, ooit de grootste kinderwinkel van Europa, werd vorig jaar gesloten. Zijn nieuwe eigenaar Sistema-Hals voert een renovatie van 200 miljoen dollar door, met inbegrip van bioskopen en een voedselmarkt, maar waarbij zwaar geraakt wordt aan de authenticiteit van het complex. Het gerenoveerde gebouw gaat over twee jaar opnieuw open. Eerder al verdwenen het beroemde Hotel Moskva uit de jaren dertig en de supermarkt Voyentorg, die nog voor de eerste wereldoorlog werd gebouwd. Dat gaf aanleiding tot de oprichting van de Moscow Architecture Preservation Society.

18:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, moskou |  Facebook |

20-06-09

Ennis House van Frank Lloyd Wright staat te koop

ennishouseHet beroemde Ennis House van architect Frank Lloyd Wright in Los Angeles staat te koop. De kostprijs bedraagt 15 miljoen dollar. Het pand wordt door de Ennis House Foundation, die onlangs een voorlopige restauratie van het complex heeft afgerond. Het Ennis House werd een viertal jaar geleden opgenomen in de beschermde lijst van de National Trust for Historic Preservation. Frank Lloyd Wright was één van de meest opvallende architecten van de voorbije eeuw. Onder meer het ontwerp van het Guggenheim Museum in New York is mede van zijn hand. Maar hij is ook de architect van het Robie-huis in het zuiden van Chicago en Fallingwater in Bear Run in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

"Het Ennis House is jarenlang ten prooi geweest van verval en schade door aardbevingen en neerslag," zegt het persbureau Reuters. "De Ennis House Foundation zegt het complex altijd als een goed huisvader proberen bewaren te hebben en daarin ook vooruitgang geboekt te hebben, maar voegt er aan toe dat een privébezitter met een juiste visie en de nodige financiële middelen het bouwwerk beter kan beschermen dan een kleine organisatie met beperkte budgetten." De verkoop krijgt ook de steun van Eric Lloyd Wright, de kleinzoon van de beroemde Amerikaanse architect. Het complex vormde het decor van films zoals Blade Runner en televisiereeksen zoals Twin Peaks en Buffy The Vampire Slayer. De verdere restauratiekosten zouden kunnen oplopen tot 7 miljoen dollar.

Het Ennis House, geïnspireerd door de Maya-architectuur, werd in 1924 gebouwd. Frank Lloyd Wright ontwierp het gebouw voor textielhandelaar Charles Ennis. Het complex was het laatste voorbeeld van een reeks van vier woningen die Wright ontwierp in zijn experimentele textile block stijl. In 1936 werd het gebouw door Mabel Ennis, de weduwe van de textielhandelaar, verkocht. Nadien waren er verschillende eigenaars, waaronder radiofiguur John Nesbitt. Augustus O. Brown, de laatste private eigenaar van het Ennis House, schonk het pand aan een stichting die hij had opgericht om ervoor te zorgen dat de architectuur van Wright bewaard zou blijven. Het Ennis House staat inmiddels op het Amerikaanse National Register of Historic Places.

04-06-09

Tempelhof zal Berlijn 35 miljoen euro kosten

tempelhof1 Het stadsbestuur van Berlijn kan de terreinen van de gewezen luchthaven Tempelhof voor een bedrag van 35 miljoen euro volledig in bezit krijgen. Dat hebben de Berlijnse Senaat en de Duitse Bondsregering afgesproken. Tot nu toe waren de terreinen en de gebouwen van de luchthaven gedeelde eigendom van Berlijn en de Duitse regering. Bovendien krijgt de Duitse regering ook nog eens een gedeelte van de meerwaarde die de volgende jaren op de terreinen zou gerealiseerd worden. De Berlijnse senaat moet ook het deficiet van de gewezen luchthaven, dat door het beheerbedrijf Berliner Immobiliën Management (BIM) geschat wordt op 14,2 miljoen euro, dragen. Eerder had de Berlijnse burgemeester Klaus Wowereit nog gezegd ervan uit te gaan dat de waarde van de terreinen op nul lag.

Berlijn heeft na de eenmaking een periode van twintig jaar gigantische bouwprojecten achter de rug, onder meer in de wijken Regierungsviertel, Pariser Platz, Hauptbahnhof en Potsdamer Platz. Maar met de aangekondigde sluiting van de luchthaven Tegel en de vlaktes van de al gesloten luchthaven Tempelhof komt daar nog eens een potentiële bouwoppervlakte van 170 hektaren bij. Dat is tweeënhalve keer zo groot als het Central Park in New York. Voor Tempelhof wil de Berlijnse Senaat daarvoor een alternatief uitproberen. Men zou geen grote projectontwikkelaars proberen aan te trekken, maar wel nieuwe initiatieven willen stimuleren vanuit de omliggende stadsdelen. De terreinen van Tempelhof zouden daarbij onder meer kunnen aangewend worden voor tuinen en zelfs boerderijen, maar er zouden ook sites kunnen komen voor festivals, kinderdagverblijven en kampeerplaatsen.

De luchthaven Tempelhof werd wereldberoemd door de luchtbrug die door de geallieerden tussen juni 1948 en mei 1949 werd opgezet om de bevolking van West-Berlijn tijdens de blokkade van de stad door Sovjet-troepen te bevoorraden. De luchtroutes boden de enige toegang tot West-Berlijn en haar 2 miljoen inwoners. Gedurende 320 dagen voerden militaire vliegtuigen voedsel, medicijnen en alle andere belangrijke zaken aan. Het monumentale luchthavengebouw werd ontworpen door architect Ernst Sagebiel en aangepast door de Nazi-bouwheer Albert Speer en is inmiddels een beschermd monument. Vele Berlijners willen Tempelhof ook erkend zien als Werelderfgoed van de Unesco.

13:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, berlijn, luchtvaart, tempelhof |  Facebook |

10-05-09

Crisisvergadering op komst voor Ground Zero

De plannen voor Ground Zero in New York moeten opnieuw besproken worden. Dat heeft Michael Bloomberg, de burgemeester van New York gezegd. Er gaan steeds meer stemmen op om de bouwplannen van ontwikkelaar Larry Silverstein terug te schroeven. Door de economische crisis is er immers minder behoefte aan kantoorruimte dan bij het uitwerken van de plannen, enkele jaren geleden, was voorzien. De onenigheid over de realisaties dreigen echter voor uitstel te zorgen. Daardoor komt ook het tijdschema voor de opening van het project in het gedrang. Men wil immers dat het herdenkingsmonument kan geopend worden op 11 september 2011, op de tiende verjaardag van de aanslagen op het WTC-complex in New York.

In de plannen van Larry Silverstein zouden er op de WTC-site vijf nieuwe torengebouwen komen. Maar de ontwikkelaar en de Port Authority of New York and New Jersey, op de site een vervoercentrum wil uitbouwen zijn voor de tweede keer in zware discussies gewikkeld over de toekomst van het project. Silverstein heeft de rechten om drie van de vijf torens te bouwen. De rechten voor de resterende twee liggen bij de Port Authority. Silverstein wil dat de Port Authority de financiering van zijn drie torens helpt rond krijgen, maar heeft slechts voor één toren een toezegging gekregen. Die onenigheid dreigt de deadline voor het hele project, die al enkele keren werd verschoven, nog verder uit te stellen.

Gouverneur David Paterson van New York heeft nu opgeroepen om de bouwplannen soberder te houden. "We mogen niet de fout van het verleden maken om onrealistische verwachtingen te stellen die in de weg zouden staan van pragmatische oplossingen," aldus Paterson tegnover het persbureau Associated Press. Ook gouverneur Jon Corzine van New Jersey heeft al aangedrongen op een spoedige realisatie van tenminste een gedeelte van het project. Door de economische crisis krijgen de deelnemers aan het project het echter moeilijker om de financiering van hun plannen rond te krijgen. Silverstein zou nog beschikking hebben over een budget van 1 miljard dollar. Dat is niet voldoende om de drie torens te bouwen.

16:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, architectuur, ground zero |  Facebook |

03-12-08

Britse architectuur is afgrijselijk

De hedendaagse Britse architectuur is ontgoochelend tot afgrijselijk. Dat zegt Andres Duany, één van de stuwende krachten aan Poundbury, het modeldorp van de Britse kroonprins Charles. Volgens Duany worden de leidinggevende Britse modernisten, zoals Richard Rogers, Zaha Hadid en Frank Gehry, steeds meer irrelevant. Volgens hem zouden ze een stap opzij moeten zetten om plaats te maken voor jong talent. Volgens Sunand Prasad, voorzitter van het Royal Institute of British Architects, leeft Andres Duany in een andere wereld.

"Het is onverklaarbaar waarom architecten en planologen nog altijd blijven streven naar radicale innovaties, alsof de tweede wereld nog altijd maar pas is geëindigd," benadrukte Duany tegenover de Britse krant The Guardian. "Alleen architectuur die zichzelf verwart met mode als een platform voor culturele expresse, blijft een avantgardistische richting volgen, zonder rekening te houden met budgetoverschrijdingen, sociale en technologische disfuncties en een groot gebrek aan populaire ondersteuning."

Gebouwen worden volgens Duany, ontworpen in zinloze vormen en getooid met verbazend ruwe kleuren. Duany stelt dat een trendy architectuur moet vermeden worden, aangezien die snel verouderd raakt. Daarnaast zegt hij dat openbare gebouwen duidelijk zouden moeten opvallen, terwijl de privé woningbouw in de achtergrond zou moeten opgaan. Ook is hij een tegenstander van transparante gevels, die vele gebouwen door de wanorde binnen op een niet-onderhouden tuin zouden doen lijk. Daarnaast stelt hij dat ommuurde terreinen moeten vermeden worden, aangezien die sociale interactie ondermijnen.

Verder stelt Duany dat men er moet voor zorgen dat er niet teveel gebouwen door één enkele architect worden ontworpen, aangezien diversiteit het kenteken is van een succesvol stadsplan. Ook bochtige wegen moeten volgens hem vermeden worden, omdat die tot verwarring en ergernis zouden zorgen. Evenmin zouden er in de voorsteden grote retailparken mogen aangelegd worden. "Elke baan in die parken betekent immers een kans minder om leven te brengen in het centrum van de steden," voert de architect aan.

Andres Duany is ontwerper van Seaside, de site in Florida die gebruikt werd als decor van de film 'The Truman Show'. Sunad Prasad zegt echter dat Duany het contact met de hedendaagse werkelijkheid heeft verloren. "Het is onwaar dat de meeste architecten alleen maar aan zelfexpressie denken, ongeacht de context," aldus de voorzitter van de Britse architectenorganisatie. "Het is vooral de commerciële druk die ertoe leidt dat gebouwen opgetrokken worden op sites die daarvoor niet geschikt zijn."

Veel van de opmerkingen van Duany zijn volgens Prasad terug te brengen tot de keuze om de maatschappij op te bouwen rond de auto en de manier waarop de constructeurs van autostrades de controle over het stadsontwerp overnamen. "Dat was een verkeerde keuze," aldus Prasad. "Maar de meeste architecten en planologen zijn al lang andere wegen uitgegaan. Duany gaat tekeer tegen een probleem dat niet meer bestaat."

13:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, poundbury, andres duany |  Facebook |

30-06-08

Chicago hoofdstad duurzame architectuur

43_sears_tower_one_lgChicago is de belangrijkste architectuurstad van de Verenigde Staten. Dat moet blijken uit een enquête van het internationale designbedrijf RMJM Hillier bij de bevolking en experts. Chicago gaat New York en Boston vooraf. Vooral de Sears Tower, de geherwaardeerde rivieroevers en het grote aantal duurzame ontwikkelingen worden volgens de onderzoekers als de belangrijkste architecturale troeven van Chicago naar voor geschoven.

Uit het onderzoek blijkt dat de architectuur van Chicago door 87 procent van zijn bewoners als goed tot uitstekend wordt bestempeld. Boston kwam op een tweede plaats met 64 procent. New York haalde hier een score van 63 procent. Door de inbreng van leden van het American Institute of Architect wist New York echter alsnog de tweede plaats te bemachtigen. Volgens de onderzoekers kan Chicago bestempeld worden als de hoofdstad van het duurzaam design.

De top tien wordt rondgemaakt door Los Angeles (4), Portland (5), San Francisco (6), Seattle (7), Denver (8), Philadelphia (9), Washington (10). Los Angeles staat opmerkelijk hoog genoteerd, aangezien de stad geconfronteerd wordt met een belangrijke vervuilingsproblematiek, maar het stadsbestuur verplicht projectontwikkelaars duurzame elementen in hun plannen op te nemen, zoals droogtebestendige aanplantingen en recyclagemateriaal.

11:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, chicago, duurzaamheid |  Facebook |

29-06-08

Nieuwe plannen voor Battersea Power Station

739px-Battersea.power.station.london.arpHet Londense Battersea Power Station, onder meer bekend van de cover van de elpee Animals van Pink Floyd, krijgt een nieuwe toekomst. De site zou omgebouwd worden met winkels, woningen, een hotel, kantoren en een ecotoren van driehonderd meter hoogte. De Ierse projectontwikkelaar Real Estate Opportunities (REO) wil driehonderd miljoen dollar investeren in de afgedankte steenkoolcentrale, die dit keer zou werken op biobrandstoffen, afval en andere hernieuwbare producten.

Het Battersea Power Station werd ook door filmmakers gebruikt en is onder meer te zien in 'The Children of Men', 'The Dark Knight' en de Hitchcock-thriller 'Sabotage'. De centrale domineert sinds 1933 de skyline van West-Londen. De plannen voor de renovatie werden getekend door de Uruguayaanse architect Rafael Vinoly, die op de site onder meer een grote transparante schoorsteen wil neerplanten. Die moet volgens hem contrasteren met de monumentale massa die werd gecreëerd door de architecten Theo Halliday en Giles Gilbert Scott. De site zou emissie-vrij moeten worden.

Het is echter niet de eerste keer dat er plannen opduiken om het Battersea Power Station te moderniseren. In 1983 kwam de Britse zakenman John Broome naar buiten met plannen op de elektriciteitscentrale om te bouwen tot een gigantisch themapark. Broome kreeg daarbij de steun van de toenmalige Britse premier Margaret Thatcher, maar de plannen werden niet gerealiseerd en de centrale takelde verder af. Later volgden nog andere renovatieplannen, met onder meer een restaurant met één tafel op de top van één van de schoorstenen. Ook nu krijgen de plannen heel wat tegenstand.

11:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, londen, battersea |  Facebook |

03-05-08

Romeins museum Ara Pacis moet verdwijnen

AraPacisAls het van de Romeinse burgemeester Gianni Alemanno afhangt, wordt het Ara Pacis-museum, ontworpen door architect Richard Meier en pas twee jaar geleden afgewerkt, weer afgebroken. Volgens de rechtse, pas verkozen Alemanno past het gebouw niet in de barokke stijl van zijn omgeving. De burgemeester heeft aangekondigd een referendum te zullen organiseren over de toekomst van het gebouw.

“Het complex is gevestigd langs de oevers van de Tiber in het hart van Rome,” aldus BBC News. “Het museum is opgetrokken uit glas en travertin-marmer en bevat onder meer een tweeduizend jaar oud offeraltaar. Er werden al ook een reeks vooraanstaande tentoonstellingen in gehouden.” De Amerikaanse architect Richard Meier reageerde met ongeloof op het nieuws en heeft zich voorgenomen om Alemanno over het museum te gaan praten.

De opvallende structuur – met onder meer vijfhonderd vierkante meter glasoppervlakte – was één van de eerste gebouwen in moderne architectuur die sinds de periode van dictator Benito Mussolini in het centrum van Rome is opgetrokken. “Er is echter een probleem van compatibiliteit,” aldus burgemeester Alemanno. “In dit gedeelte van de stad moet elke interventie gebeuren in de heersende stijl.”

Het Ara Pacis-museum zou tot tweeduizend bezoekers per dag trekken.

Meer over architectuur en wonen

14:18 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rome, ara pacis, architectuur |  Facebook |

04-02-08

Le Corbusier kandidaat voor Werelfderfgoed

Frankrijk probeert de Unesco ervan te overtuigen om het werk van de modernistische architect Le Corbusier volgend jaar op te nemen in de lijst van het Werelderfgoed. Christine Albanel, de Franse minister van cultuur, gaat daarvoor een officieel verzoek indienen. Het Franse initiatief wordt ondersteund door Duitsland, Argentinië, België, India, Japan en Zwitserland. Ook in die landen is belangrijk werk van Le Corbusier te vinden.

Le Corbusier werd in 1887 als Charloes-Edouard Jeanneret geboren in Zwitserland. In 1917 verhuisde hij naar Frankrijk, waar hij zijn naam veranderde en de Franse nationaliteit aannam. Le Corbusier was actief als stedebouwkundige, schilder, beeldhouwer, schrijver en designer. Hij wordt door sommigen als de meest invloedrijke architect van de twintigste eeuw bestempeld.

In totaal omvat de lijst van Christine Albanen een twintigtal projecten van Le Corbusier. De bouwstijl van Le Corbusier wordt gekenmerkt door het gebruik van gewapend beton en het ontwerpen van zeer grote projecten, tot complete steden toe. Het enige bouwwerk van Le Corbusier in België is het maison Guiette in Antwerpen, dat in 1926 gebouwd werd als woonhuis en atelier voor de schilder René Guiette.

Le Corbusier kwam in 1965 op 78-jarige leeftijd bij een zwemongeval in Roquebrune, in de buurt van Nice, om het leven.

Meer over architectuur en bouw

30-01-08

New-York krijgt nieuwe residentiële wolkenkrabber

De Amerikaanse projectontwikkelaar Larry Silverstein heeft plannen voorgesteld om het hoogste residentiële gebouw van New York te bouwen. Het complex zou opgetrokken worden langs Church Street, amper twee gebouwenblokken verwijderd van de voormalige site van het World Trade Center. Het gebouw zou tachtig verdiepingen tellen en zou worden ontworpen door architect Robert A.M. Stern.

Volgens de plannen van Larry Silverstein zou het gebouw tachtig verdiepingen tellen en 143 luxe-appartementen omvatten. Op de eerste 22 verdiepingen zou een Four Seasons Hotel komen met 175 kamers. Het complex zou onder meer ook een zwembad, een danszaal, ontmoetingsruimtes en een fitness-center omvatten. Het project zou tegen 2010 moeten opgeleverd kunnen worden.

Lower Manhatten telt nu tien hotels met in totaal 2.474 kamers. Op dit ogenblik worden er nog acht extra hotels gebouwd of zijn voorzien, met in total 1.972 kamers. Larry Silverstein wijst erop dat Lower Manhattan de voorbije jaren een grondig gedaantewisseling heeft ondergaan. “Er is een permanente transformatie gebeurd in alle sectoren,” voerde hij aan. “Dat geldt zowel voor de commerciële als voor de residentiële activiteiten, maar ook voor handel en toerisme.”

Meer over wonen en bouwen

13:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: architectuur, new york |  Facebook |