26-10-09

Meer ruimte voor commerciële sector in ruimtevaart

De commerciële sector kan perfect ingeschakeld worden om de bemande ruimtevaart te stimuleren. Dat zegt het Amerikaanse Augustine Panel, dat de het bemande ruimtevaartprogramma van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA moet bestuderen. Het Augustine Panel zegt dat de commerciële sector goedkopere oplossingen kan bieden voor het verder zetten van de bemande ruimtevaart. De NASA ontwikkelt op dit ogenblik twee nieuwe raketten en een ruimtecapsule voor astronauten, maar volgens het Augustine Panel voldoen die systemen niet aan de onmiddellijke behoefte van het Amerikaanse ruimteprogramma. Indien het transport naar het International Space Station zou overgedragen worden aan de privésector, zou de NASA volgens het rapport de ruimte krijgen om aan complexere en fundamenteler ruimtevaartprojecten te werken.

"De tijd is rijp om een markt te creëren die commerciële bedrijven zou toelaten om zowel cargo als bemanning te transporteren tussen de aarde en activiteiten in de nabije ruimte," merkt Norm Augustine, voorzitter van het Augustine Panel en gewezen chief executive van het ruimtevaartbedrijf Lockheed Martin op. "Dat is geen eenvoudige opdracht, maar wel veel minder complex dat het ontwikkelen van missies naar bijvoorbeeld de planeet Mars. De NASA zou er beter aan doen om zijn budgetten en immense expertise in te zetten voor ambitieuzere doelstellingen dan het opzetten van een taxidienst tussen de aarde en het ruimtestation of andere projecten in de nabije ruimte." Er wordt daarbij opgemerkt dat de NASA op dit ogenblik te veel opdrachten krijgt met onvoldoende financiële middelen.

Het Augustine Panel stelt dat volgens de huidige planning de Ares-draagraket en de Orion-capsule in 2017 operationeel zouden kunnen worden. Dat is echter één jaar na het afronden van het internationale ruimtestation. Aangezien men daartegen nog niet klaar zal zijn om opnieuw met maanlandingen te starten, heeft Orion geen enkel operationeel vooruitzicht. Indien de projecten rond het ruimtestation echter worden verlengd, zullen er volgens het Augustine Panel minder financiële middelen ter beschikking kunnen worden gesteld van Ares en Orion, zodat die projecten verder zouden moeten worden uitgesteld. Daarom moet de NASA zich volgens het Augustine Panel richten op verdere toekomstprojecten en de huidige activiteiten overlaten aan de commerciële sector, die daarvoor zou vergoed worden door de overheid, maar zijn diensten ook zou kunnen aanbieden aan andere landen en ruimtetoeristen.