01-02-17

Armoede groter gezondheidsrisico dan alcohol en obesitas

Mensen die zich onderaan de socio-economische ladder bevinden, leven gemiddeld twee jaar minder lang dan personen aan de top van de hiërarchie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het consortium Lifepath. Daardoor wordt het sociale niveau een grotere risicofactor voor gezondheidsproblemen en vroegtijdige overlijdens dan alcoholconsumptie en obesitas. Bovendien zouden de sociale omstandigheden bijna even zwaar wegen als een sedentaire levensstijl. Gewaarschuwd wordt dat meer dan één derde van de volledige populatie in Bulgarije, Roemenië, Griekenland, Letland en Hongarije met een risico op armoede en sociale uitsluiting te worden geconfronteerd. In de helft van de achtentwintig lidstaten van de Europese Unie leeft minstens één op drie kinderen in armoede.

In het algemeen kon worden gesteld dat een lage sociale rang een gemiddelde levensduur met meer dan vijfentwintig maanden doet inkrimpen. Zwaar alcoholgebruik verhoogt de mortaliteit daarentegen met zes maanden, terwijl obesitas acht maanden vroeger tot een overlijden zou leiden. Diabetes en roken zouden het leven met respectievelijk vier en bijna vijf jaar inkorten. “Een lage socio-economische status is wereldwijd één van de grootste oorzaken van een vroegtijdige dood, maar het gezondheidsbeleid denkt er vaak niet aan om het probleem te beschouwen als een risicofactor die dringend moet worden geviseerd.”

De impact van de sociale rang op de levensverwachting moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de chronische stress waaraan deze groep wordt blootgesteld. “Aangezien de levensomstandigheden kunnen worden beïnvloed, zou het beleid armoede moeten meenemen in de lijst met risicofactoren die door gezondheidsstrategieën zouden moeten worden aangepakt,” benadrukt hoofdonderzoeker Silvia Stringhini, epidemiologe aan de Université de Lausanne in Zwitserland. “Roken, drinken en lichamelijke inactiviteit vormen onderdeel van het nationale en internationale gezondheidsbeleid, maar ook sociale rang zou kunnen worden aangepakt met een gericht fiscaal of educatief beleid.”

Lees Verder

18:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede |  Facebook |

23-12-16

Armoedige jeugd leidt tot psychologische deficit

Kinderen die in armoede opgroeien, dreigen als een volwassene ook met een psychologische deficit te worden geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University bij meer dan driehonderd proefpersonen, die van hun negende tot vierentwintigste jaar werden gevolgd. Er wordt aan toegevoegd dat de schade zich in een brede waaier van problemen kan uiten. De resultaten van de studie maken volgens de onderzoekers duidelijk dat de strijd tegen armoede zo snel mogelijk moet worden gestart, zodat kinderen wel de nodige kansen krijgen aangereikt om in betere omstandigheden aan de economie en de maatschappij deel te nemen.

“Kinderen die in armoede opgroeien, worden als volwassenen met meer psychologische problemen, met inbegrip van asociaal gedrag - zoals agressie of pesterijen - of uitingen van hulpeloosheid geconfronteerd dan leeftijdsgenoten uit de middenklasse,” benadrukt onderzoeksleider Gary Evans, professor kinderpsychologie aan de Cornell University. “Arme kinderen bleken ook vaker aan chronische psychologische stress te lijden en vaker een deficit in het ruimtelijk kortetermijn-geheugen te vertonen. Personen die in een arme omgeving worden geboren, dreigen met een groter aantal psychologische problemen te zullen moeten afrekenen.”

“Armoede leidt tot een hoge vorm van stress,” zegt professor Evans nog. “Iedereen wordt met stress geconfronteerd, maar armoede doet die druk nog sterk toenemen. Bovendien staan ook de ouders onder stress. Dat zadelt de kinderen op met een cumulatieve blootstelling aan risico’s.” De resultaten van de studie hebben volgens de onderzoeker belangrijke implicaties, aangezien kinderen die in armoede worden geboren, ook als volwassene in een achtergestelde situatie zullen blijven steken. Dat is volgens Gary Evans zeker het geval in de Verenigde Staten, die de laagste sociale mobiliteit van de westerse democratische wereld kennen.

Lees Verder

19:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede |  Facebook |

16-06-14

Verhuis naar betere omgeving heeft op jongens en meisjes andere invloed

De verhuis vanuit een achtergestelde omgeving naar een woongebied met een hoger maatschappelijk niveau hebben op de mentale gezondheid van jongens en meisjes een verschillende impact. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University bij meer dan vierduizend Amerikaanse gezinnen uit achtergestelde woonbuurten. Terwijl bij de meisjes een positieve impact kon worden ervaren op de mentale gezondheid, bleken jongens vaak met grotere psychische problemen te worden geconfronteerd. Het fenomeen heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat in hogere sociale omgevingen voor meisjes positievere opportuniteiten worden aangeboden.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede, gezondheid |  Facebook |

Achtergestelde omgeving maakt jongeren sneller seksueel actief

De leeftijd waarop adolescenten seksueel actief worden, is genetisch beïnvloed, maar dat geldt niet wanneer de betrokkene opgegroeid is in een omgeving die door een stresserende armoede wordt getypeerd. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers van de Cornell University. Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat het gebrek aan maatschappelijke en economische middelen de plaats innemen van de natuurlijke ontwikkeling die in een minder stressvolle omgeving kunnen worden verwacht. De resultaten van de studie bevestigen volgens de onderzoekers eerdere research, waaruit bleek dat verhoogde risicofactoren de genetische invloed kan afzwakken.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: seksualiteit, armoede |  Facebook |

23-04-14

Onzekere arbeidsmarkt houdt werknemers gevangen in armoede

Een onzekere arbeidsmarkt houdt mensen gevangen in een armoedeval. Dat zegt Julia Unwin, oprichter van de Joseph Rowntree Foundation. Urwin benadrukt dat veel werkgevers de verantwoordelijkheid voor hun personeel hebben laten vallen en bijdragen tot de creatie van een model van werkonzekerheid. Unwin benadrukt dat werkgevers de verantwoordelijkheid over hun personeel moeten opnemen en aan hun medewerkers een aanvaardbare vergoeding en een vast contract moeten aanbieden. Onzekere en slecht betaalde banen vormen volgens Unwin geen uitweg uit de armoede. Dat is volgens haar de reden waarom gezinnen met onzeker werk vaak meer met armoede worden geconfronteerd dan werklozen.

Lees Verder

13:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: armoede, arbeid |  Facebook |

12-04-14

Arme wijken worden gedomineerd door angsten en depressies

Residenten van armere buurten lopen een grotere kans om in hun leven vreselijke gebeurtenissen mee te maken, met negatieve gevolgen voor de gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University in een aantal achtergestelde buurten van de Amerikaanse stad Chicago. De onderzoekers stellen vast dat deze negatieve gebeurtenissen uiteenlopende vormen kunnen aannemen, zoals overvallen, het verlies van tewerkstelling of de dood van een geliefde. Er wordt aan toegevoegd dat de gerelateerde stress vaak leidt tot angsten, depressies en andere ziekten.

Lees Verder

10:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: angst, depressie, armoede |  Facebook |

31-03-14

Ecotoerisme kan belangrijke impact hebben op armoede lokale bevolking

Beschermde natuurgebieden in Costa Rica konden de armoede in naburige gemeenschappen met 16 procent verminderen, vooral door het stimuleren van ecotoerisme. Dat is gebleken uit een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia State University. De onderzoekers stelden vast dat het toegenomen toerisme goed is voor twee derde van de vermindering van de armoede door beschermde gebieden. Veranderingen in de infrastructuur en landgebruik had volgens het rapport weinig effect op de armoede in de omliggende gemeenschappen. De studie suggereert dat door het gebruik van armoederamingen en andere gegevens de impact van beschermingsprogramma’s op de lokale bevolking beter kan worden gemeten.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecotoerisme, armoede |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende