19-06-10

Helft bevolking Bangladesh blootgesteld aan arsenicum

In Bangladesh zijn tot 77 miljoen mensen de voorbije decennia blootgesteld aan toxische niveaus van arsenicum in het drinkwater. Dat is ongeveer de helft van de totale bevolking van Bangladesh. Dat blijkt uit een onderzoek van het Medical Center van de University of Chicago. Uit een onderzoek over een periode van tien jaar bij twaalfduizend respondenten, bleek dat 20 procent van alle overlijdens te wijten was aan arsenicum-vergiftigingen bij het drinken van gecontamineerd water. Onderzoeksleider Habibul Ahsan stelt dat tientallen miljoenen mensen het risico lopen vroegtijdig te overlijden en er dringend actie nodig is om de blootstelling aan arsenicum terug te schroeven en alternatieve bronnen van drinkbaar water aan te bieden. Arsenicum is schadelijk voor de lever, huid, nieren en de bloedsomloop en kan kanker veroorzaken.

Ahsan stelt dat de bevolking van West-Bengalen (India), Argentinië, Chili en gedeelten van Mexico en de Amerikaanse staten Nevada, New Mexico en New Hampshire eveneens het risico het risico lopen op de blootstelling van arsenicum bij gecontamineerde bronnen. Volgens de World Health Organization gaat het hier om de grootste massa-vergiftiging uit de geschiedenis van de mensheid. "Het is de eerste keer dat de relatie tussen de inname van arsenicum en verhoogd risico op overlijden wordt gemeten, maar het probleem beperkt zich niet tot Bangladesh," merkt Habibul Ahsan op tegenover het persbureau Reuters. "Er werd voor Bangladesh gekozen omdat 90 procent van de bevolking gebruik maakt van grondwater als de belangrijkste bron voor zijn drinkbaar water. Ook elders vormt arsenicum in het grondwater een bedreiging voor de openbare gezondheid, al is dat misschien minder uitgesproken dan in Bangladesh."

Uit het onderzoek van de University of Chicago bleek dat de 25 procent met de hoogste blootstelling aan arsenicum, 70 procent meer kans hadden om binnen een periode van zes jaar te overlijden. Mensen die matige hoeveelheden arsenicum dronken, liepen een grotere kans om aan een chronische ziekte te overlijden dan mensen die een hoeveelheid binnen kregen die onder de aanbevolen limiet van 10 microgram per liter van de World Health Organization bleven. De onderzoekers breiden hun studie uit naar een grotere groep om ook de effecten van lagere dosissen te onderzoeken, zoals in het grondwater in een aantal regio's in de Verenigde Staten, Argentinië, Mexico en een aantal andere landen. Ahsan stelt dat het immers nog niet duidelijk is waar de exacte veiligheidsgrens ligt. Hij stelde dat het niet gemakkelijk zal zijn om de waterbronnen in Bangladesh te saneren, gezien de armoede van het land.

18:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bangladesh, arsenicum |  Facebook |

03-09-07

Arsenicum groter probleem dan gedacht

Arsenicum vormt een toenemende bedreiging voor de wereldgezondheid. Dat zegt de World Health Organisation (WHO). Tijdens een congres van de Britse Royal Geographical Society benadrukten vertegenwoordigers van de organisatie beseffen grote groepen mensen immers niet dat zij grote hoeveelheden van het chemisch product binnenkrijgen. Het gif komt ook via het water in het voedsel terecht en de verspreiding van de chemicaliën blijkt een grotere omvang te hebben dan voorheen werd gedacht.

"De meeste landen hebben wel een waterbron met gevaarlijk hoge waarden arsenicum, dat is bekend, maar nu pas realiseren we ons de omvang van het probleem,” benadrukte WHO-adviseurs Alan Smith. Vooral India en Bangladesh zouden worden getroffen. Men is er voor zijn drinkwatervoorziening immers afhankelijk van grondwater dat een te hoog arsenicumgehalte heeft. Dat kost jaarlijks talloze mensen het leven.

Het probleem is volgens de onderzoekers echter groter dan wordt gedacht. In totaal zouden bijna 140 miljoen mensen in zeventig landen worden bedreigd. Het gif is ook gevonden in Westerse landen en activiteiten als mijnbouw kunnen eveneens leiden tot verontreiniging, aldus de onderzoekers. Er wordt aan toegevoegd dat er dan ook meer aan het probleem moet worden gedaan dan alleen het testen van het water en het in kaart brengen van de gebieden waarin het voorkomt.

Arsenicum kan longziekten en kanker veroorzaken, zelfs lang nadat mensen gestopt zijn met het drinken van vervuild water. Er is volgens onderzoekers nu een verband aangetoond tussen arsenicum in water en in voedsel, met name in gebieden met irrigatielandbouw. Tientallen miljoenen mensen krijgen via hun drinkwater meer arsenicum binnen dan de toegestane bovengrens van de World Health Organisation.

15:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, arsenicum |  Facebook |