09-03-18

Consument verwacht positieve impact van artificiële intelligentie

Voor een grote meerderheid van de bevolking maakt artificiële intelligentie inmiddels deel uit van het dagelijkse leven. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Gallup en de Northeastern University bij meer dan drieduizend consumenten in de Verenigde Staten. Uit de studie bleek dat 85 procent van de respondenten minstens één apparaat, programma of dienst met artificiële intelligentie gebruikt. Daarbij wordt in de eerste plaats gewezen op navigatie-applicaties (84 procent), op korte afstand gevolgd door streamingdiensten voor video en muziek. Minder verwacht is volgens de onderzoekers de penetratie van digitale persoonlijke assistenten op smartphones.

“Er kon worden vastgesteld dat 47 procent van de ondervraagden op zijn smartphone een dienst zoals Siri van Apple of Assistant van Google gebruikt,” aldus de onderzoekers. “Daarbij wordt uiteraard meestal op spraaktechnnologie beroep gedaan.” Daarnaast kon worden vastgesteld dat inmiddels ook 22 procent van de ondervraagden zegt gebruik te maken van intelligente domotica-toepassingen, die nochtans nog niet lang op de markt aanwezig zijn. Online navigatiediensten en streamingservices maken al sinds het midden van het voorbije decennium deel uit van het dagelijkse leven, terwijl Amazon de eerste generatie van zijn Echo pas zeven jaar geleden lanceerde.

In het algemeen kan volgens de onderzoekers worden verwacht dat de adoptie van artificiële intelligentie in de toekomst een substantiële groei zal kennen. “Onder meer heeft Amazon voorspeld dat zijn domotica-assistent Alexa binnen de volgende drie tot vijf jaar door minstens 100 miljoen mensen zal worden geactiveerd,” wordt er opgemerkt. “Bovendien wordt verwacht dat over drie jaar ruim twee miljard mensen van spraaktechnologie gebruik zullen maken om het internet te gebruiken. Ongeveer een kwart van die interacties zouden bovendien een commerciële intentie hebben.”

Uit het onderzoek blijkt nog dat 76 procent van de ondervraagden zich optimistisch opstelt over de impact van deze technologieën op hun leven en werk. Toch geeft 73 procent aan te vrezen dat de toepassingen tot banenverlies zullen leiden. Slechts 23 procent meent echter dat ook zijn eigen tewerkstelling in het gedrang zou kunnen komen.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

30-09-17

Creatieve beroepen niet bevreesd voor artificiële intelligentie

Marketeers geven toe dat artificiële intelligentie op de arbeidsmarkt slachtoffers zal maken, maar zijn er ook van overtuigd dat creatieve beroepen in belangrijke mate gespaard zullen blijven. Dat is de conclusie van een onderzoek van The Drum en consulent Sysomos bij een tweehonderdtal marketeers. Er werd immers vastgesteld dat 61 procent van de ondervraagden van mening was dat de integratie van artificiële intelligentie tot banenverlies zal leiden, maar tegelijkertijd zegt 63 procent dat creatieve beroepen bestand zullen zijn tegen de dreiging van deze nieuwe vorming van automatisering. Opgemerkt wordt dat marketeers overtuigd zijn dat creativiteit vooral een menselijke eigenschap zal blijven.

Uit het onderzoek bleek dat 85 procent van de marketeers van mening is dat artificiële intelligentie binnen een periode van vijf jaar in hun sector een belangrijke impact zal hebben. Vastgesteld werd verder dat 51 procent de technologie wil inzetten voor klantendiensten, gevolgd door mediaplanning en het verwerven van strategische informatie (34 procent). Ook wil 62,4 procent in artificiële intelligentie investeren om de productiviteit te verhogen, terwijl 60 procent verwijst naar een grotere efficiëntie. Anderzijds bleek dat slechts 46 procent van de ondervraagden meent een sterk inzicht in de technologie te hebben. Ook werd opgetekend dat 63,1 procent de mogelijkheden van de technologie nog niet heeft onderzocht.

Volgens 25 procent van de ondervraagden zal artificiële intelligentie 20 procent van hun dagelijkse activiteiten overnemen, terwijl 20 procent meent dat de technologie 50 procent van zijn taken zal kunnen opslorpen. Tegelijkertijd moet worden opgetekend dat slechts 1 procent vreest dat 90 procent tot 100 procent van zijn opdracht uiteindelijk zal verdwijnen. “De meeste marketeers zijn van mening dat ze in hun huidige baan ook in de toekomst nog nodig zullen zijn,” benadrukt Sysomos. “Tegelijkertijd wordt aangevoerd dat vooral routinematige, repetitieve en voorspelbare arbeidsplaatsen in het gedrang zullen worden gebracht.”

Lees Verder

11:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

02-09-17

Artificiële intelligentie blijft uitdaging voor retailsector

Het publiek steeds meer vertrouwd met de beginselen van artificiële intelligentie, maar voor merken kan het een belangrijke uitdaging zijn om de technologie als basis te gebruiken voor de shoppingervaring van de toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Goldsmiths University London en het marketingbureau OMD Emea bij vijftienduizend consumenten in dertien Europese landen. Opgemerkt wordt dat de shoppers een vip-behandeling verwachten en merken artificiële intelligentie zullen moeten inzetten om het publiek te voorzien van een kwalitatieve en gepersonaliseerde ervaring die door de consument wordt geëist.

Uit het onderzoek bleek dat twee op drie consumenten aangeeft met artificiële intelligentie vertrouwd te zijn. Tevens kon worden vastgesteld dat bijna 25 procent van de respondenten aangeeft al van de technologie - aan de hand van een apparaat of een applicatie - gebruik te maken. Nog eens 41 procent gaf te kennen van plan te zijn in de toekomst op artificiële intelligentie beroep te doen. Wel erkende 47 procent door het besef met artificiële intelligentie te werken, zich wellicht minder geduldig te zullen opstellen. Ook zou 17 procent de hulp van artificiële intelligentie in de retail afwijzen, maar daarbij wordt opgemerkt dat 15 procent elke vorm van assistentie zou weigeren.

“In twee verschillende groepen kan een hogere vorm van terughoudendheid tegenover artificiële intelligentie worden opgetekend,” betogen de onderzoekers. “Enerzijds kan er weerstand worden gevonden bij jongere consumenten, die vaak van mening zijn dat ze de technologie niet nodig hebben, terwijl oudere verbruikers zich vaak argwanend opstellen omdat ze de concepten en zijn toepassingen niet begrijpen.” De onderzoekers merken nog op dat de retailers duidelijk maken dat artificiële intelligentie een meerwaarde kan creëren voor de consumenten en door transparantie en databescherming het vertrouwen van de gebruiker moeten versterken.

Lees Verder

09:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

08-06-17

Werknemer raakt gefrustreerd door dreiging artificiële intelligentie

Werknemer raakt gefrustreerd door dreiging artificiële intelligentie

De mogelijke concurrentie van artificiële intelligentie vormt op dit ogenblik de zwaarste stressfactor op de Amerikaanse werkvloer. Dat is de conclusie van een studie van marktonderzoeker Toluna en het online leerplatform Udemy bij meer dan duizend werknemers in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 52 procent van de werknemers erkent zich op dit ogenblik meer gestresseerd te voelen dan één jaar geleden. Opgemerkt wordt dat inmiddels 60 procent van de Amerikaanse arbeidskrachten toegeven zich op werkvloer meestal of altijd gestresseerd te voelen. Bij millennials loopt dat cijfer nog verder op tot 64 procent.

Bij de frustraties op de werkvloer blijkt vooral de vrees om zijn arbeidsplaats kwijt te raken aan artificiële intelligentie of andere nieuwe technologieën. Deze problemen worden door 43 van de ondervraagden naar voor geschoven. Buiten de werkvloer wordt daarentegen vooral gewezen naar het moeilijke politieke klimaat van dit ogenblik (50 procent). Daarnaast wordt door een grote groep werknemers ook gewezen op de druk om nieuwe vaardigheden aan te leren om op de veranderende verantwoordelijkheden te kunnen blijven inspelen. Tevens vreest een belangrijke groep over onvoldoende vaardigheden te beschikken om zijn taak op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren.

De onderzoekers zeggen anderzijds vastgesteld te hebben dat vele werknemers bereid zijn belangrijke inspanningen te doen om aan de gestelde problemen een antwoord te bieden. Daarbij wordt opgemerkt dat 42 procent zelfs eigen geld heeft geïnvesteerd in zijn professionele ontwikkeling. Er werd ook vastgesteld dat 57 procent leermogelijkheden als één van de meest belangrijke aspecten van de werkvloer-cultuur bestempelen. Tevens bleek bij de jongere werknemers 54 procent een individuele coaching zou prefereren om zich verder professioneel te kunnen ontwikkelen. De onderzoekers kwamen ook tot de conclusie dat 54 procent stress door meditatie of fysieke activiteit probeert te bestrijden.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

31-05-17

Winkelvloer toont toenemende interesse in artificiële intelligentie

In de loop van de volgende drie jaar wil 45 procent van de retailers kunstmatige intelligentie inzetten om de beleving van de consument te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau BRP Consult. De onderzoekers stelden vast daarbij vast dat 55 procent van de retailers de consumentenbeleving wil verbeteren, zodat ook de klantentrouw zou kunnen worden opgedreven. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van een verbetering van de mobiele shopping-ervaring en de creatie van een naadloze overlapping van de verschillende verkoopkanalen. Bovendien wordt een streven opgemerkt naar de versterking van het ecommerce-aanbod met elementen uit de fysieke verkoop.

“De klantenbeleving is in de nieuwe winkelomgeving, die online en offline aspecten combineert, veel complexer geworden dan in een wereld waar ecommerce en de fysieke winkelomgeving sterk waren gescheiden,” benadrukt Perry Kramer, vice-president bij BRP Consult. “Daarom investeren retailers in technologieën die het mogelijk maken om ook in de online winkelomgeving koopwaar fysiek uit te proberen of verkopers te raadplegen. Er wordt over de hele lijn getracht aan de consument een optimale beleving aan te bieden. Die complexe benadering wordt nog intensiever naarmate de impact van sociale media, het internet-of-things, kunstmatige intelligentie en machine learning toeneemt.”

Er wordt dan ook opgemerkt dat de consument in de toekomst wellicht vaker zal worden geconfronteerd met artificiële intelligentie zoals Siri of Alexa, terwijl de klantendienst mogelijk door een chatbot zal worden vertegenwoordigd. “De menselijke interactie zal daarbij vaak minder efficiënt blijken dan de kunstmatige intelligentie,” wordt in het rapport aangevoerd. Onder meer wordt opgemerkt dat diverse retailers al gebruik maken van technologie om de klantenervaring te verbeteren. Daarbij blijkt dat inmiddels 89 procent van de retailers sociale mediacommentaar hanteren als een instrument om de klanttevredenheid te meten, tegenover 59 procent vorig jaar.

Lees Verder

http://www.prweb.com/releases/2017/05/prweb14345509.htm

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

01-04-17

Artificiële intelligentie wordt voor bankklant belangrijkste aanspreekpunt

Over enkele jaren zal artificiële intelligentie voor het merendeel van de banken het populairste instrument zijn om de interactie met de consument te onderhouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Accenture bij nagenoeg zeshonderd executives van financiële instellingen in ruim dertig landen in Europa, Noord-Amerika, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Vastgesteld werd daarbij dat 76 procent van de ondervraagden van mening bleken dat voor de banksector artificiële intelligentie binnen een periode van drie jaar het belangrijkste platform zal worden om de interactie met de klanten te voeren.

Volgens de respondenten zal artificiële intelligentie vooral worden ingezet om data en inzichten te verwerven en analyseren (60 procent), gevolgd door een verhoogde productiviteit (59 procent) en kostenbesparingen (54 procent). Uit het onderzoek bleek dat 71 procent van de ondervraagden bovendien van oordeel was dat artificiële intelligentie de mogelijkheid heeft om op termijn het gezicht van hun organisatie of merk te worden. Bovendien was 78 procent ervan overtuigd dat artificiële intelligentie het gebruik het interactie-platform zal vergemakkelijken en voor de klant een meer persoonlijke ervaring te ontwikkelen.

Wel waarschuwde meer dan 33 procent van de respondenten dat de voordelen van artificiële intelligentie pas tenvolle zullen kunnen worden ervaren wanneer een aantal grote knelpunten - zoals privacy, datakwaliteit en integratie - worden aangepakt. “Banken kunnen artificiële intelligentie niet alleen gebruiken om de taak van de werknemers fundamenteel te herschikken, maar kan ook de aard van de functies worden veranderd,” stippen de onderzoekers aan. “Daardoor kan de efficiëntie en flexibiliteit van het personeel worden verhoogd en kunnen vaardigheden worden ontwikkeld die optimaal aan de behoeften en wensen van de consument beantwoorden.”

Lees Verder

12:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

25-01-17

Inzicht in artifiële intelligentie blijft achter op hype

De meeste marketing-verantwoordelijken zijn ervan overtuigd dat artificiële intelligentie de volgende jaren een revolutie in hun sector zal veroorzaken, maar slechts een kleine groep begrijpt de technologie en nog minder worden de programma’s daadwerkelijk gebruikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Demandbase en Wakefield Research bij vijfhonderd marketing-executives. De resultaten van de studie tonen volgens waarnemers echter ook dat een hype niet altijd gepaard blijkt te gaan met een daadwerkelijke implementering van een technologie of diepere inzichten in de producten of toepassingen die al op de markt werden geïntroduceerd.

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de respondenten van mening is dat artificiële intelligentie tegen het eind van dit decennium tot een revolutie in de marketing zal leiden. Tevens werd vastgesteld dat 98 procent ervan overtuigd is dat artificiële intelligentie aan de marketing van hun bedrijf een voordeel zal bieden. Daarbij zegt 60 procent dat artificiële intelligentie een beter inzicht in de accounts zullen garanderen, terwijl 56 procent ervan overtuigd is dat de technologie tot een meer gedetailleerde analyse van campagnes zal leiden en 50 procent gelooft in een grotere efficiëntie bij de identificatie van potentiële consumenten.

Tegelijkertijd moet volgens de onderzoekers echter ook worden gewezen op een opmerkelijk gebrek aan inzicht en adoptie van artificiële intelligentie. Slechts 26 procent van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben de technologie te begrijpen. Bovendien diende te worden vastgesteld dat amper 10 procent op dit ogenblik daadwerkelijk artificiële intelligentie al in hun bedrijven heeft toegepast. Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met een aantal uitdagingen waarmee de marketeers worden geconfronteerd. Daarbij merkt 60 procent op dat artificiële intelligentie niet gemakkelijk in de bestaande technologie kan worden geïntegreerd, terwijl 54 procent moeilijkheden verwacht met de training van medewerkers.

Tenslotte zegt 46 procent rekening te houden met problemen voor de interpretatie van de resultaten.

Lees Verder

08:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |