08-06-17

Werknemer raakt gefrustreerd door dreiging artificiële intelligentie

Werknemer raakt gefrustreerd door dreiging artificiële intelligentie

De mogelijke concurrentie van artificiële intelligentie vormt op dit ogenblik de zwaarste stressfactor op de Amerikaanse werkvloer. Dat is de conclusie van een studie van marktonderzoeker Toluna en het online leerplatform Udemy bij meer dan duizend werknemers in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 52 procent van de werknemers erkent zich op dit ogenblik meer gestresseerd te voelen dan één jaar geleden. Opgemerkt wordt dat inmiddels 60 procent van de Amerikaanse arbeidskrachten toegeven zich op werkvloer meestal of altijd gestresseerd te voelen. Bij millennials loopt dat cijfer nog verder op tot 64 procent.

Bij de frustraties op de werkvloer blijkt vooral de vrees om zijn arbeidsplaats kwijt te raken aan artificiële intelligentie of andere nieuwe technologieën. Deze problemen worden door 43 van de ondervraagden naar voor geschoven. Buiten de werkvloer wordt daarentegen vooral gewezen naar het moeilijke politieke klimaat van dit ogenblik (50 procent). Daarnaast wordt door een grote groep werknemers ook gewezen op de druk om nieuwe vaardigheden aan te leren om op de veranderende verantwoordelijkheden te kunnen blijven inspelen. Tevens vreest een belangrijke groep over onvoldoende vaardigheden te beschikken om zijn taak op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren.

De onderzoekers zeggen anderzijds vastgesteld te hebben dat vele werknemers bereid zijn belangrijke inspanningen te doen om aan de gestelde problemen een antwoord te bieden. Daarbij wordt opgemerkt dat 42 procent zelfs eigen geld heeft geïnvesteerd in zijn professionele ontwikkeling. Er werd ook vastgesteld dat 57 procent leermogelijkheden als één van de meest belangrijke aspecten van de werkvloer-cultuur bestempelen. Tevens bleek bij de jongere werknemers 54 procent een individuele coaching zou prefereren om zich verder professioneel te kunnen ontwikkelen. De onderzoekers kwamen ook tot de conclusie dat 54 procent stress door meditatie of fysieke activiteit probeert te bestrijden.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

31-05-17

Winkelvloer toont toenemende interesse in artificiële intelligentie

In de loop van de volgende drie jaar wil 45 procent van de retailers kunstmatige intelligentie inzetten om de beleving van de consument te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau BRP Consult. De onderzoekers stelden vast daarbij vast dat 55 procent van de retailers de consumentenbeleving wil verbeteren, zodat ook de klantentrouw zou kunnen worden opgedreven. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van een verbetering van de mobiele shopping-ervaring en de creatie van een naadloze overlapping van de verschillende verkoopkanalen. Bovendien wordt een streven opgemerkt naar de versterking van het ecommerce-aanbod met elementen uit de fysieke verkoop.

“De klantenbeleving is in de nieuwe winkelomgeving, die online en offline aspecten combineert, veel complexer geworden dan in een wereld waar ecommerce en de fysieke winkelomgeving sterk waren gescheiden,” benadrukt Perry Kramer, vice-president bij BRP Consult. “Daarom investeren retailers in technologieën die het mogelijk maken om ook in de online winkelomgeving koopwaar fysiek uit te proberen of verkopers te raadplegen. Er wordt over de hele lijn getracht aan de consument een optimale beleving aan te bieden. Die complexe benadering wordt nog intensiever naarmate de impact van sociale media, het internet-of-things, kunstmatige intelligentie en machine learning toeneemt.”

Er wordt dan ook opgemerkt dat de consument in de toekomst wellicht vaker zal worden geconfronteerd met artificiële intelligentie zoals Siri of Alexa, terwijl de klantendienst mogelijk door een chatbot zal worden vertegenwoordigd. “De menselijke interactie zal daarbij vaak minder efficiënt blijken dan de kunstmatige intelligentie,” wordt in het rapport aangevoerd. Onder meer wordt opgemerkt dat diverse retailers al gebruik maken van technologie om de klantenervaring te verbeteren. Daarbij blijkt dat inmiddels 89 procent van de retailers sociale mediacommentaar hanteren als een instrument om de klanttevredenheid te meten, tegenover 59 procent vorig jaar.

Lees Verder

http://www.prweb.com/releases/2017/05/prweb14345509.htm

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

01-04-17

Artificiële intelligentie wordt voor bankklant belangrijkste aanspreekpunt

Over enkele jaren zal artificiële intelligentie voor het merendeel van de banken het populairste instrument zijn om de interactie met de consument te onderhouden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Accenture bij nagenoeg zeshonderd executives van financiële instellingen in ruim dertig landen in Europa, Noord-Amerika, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Vastgesteld werd daarbij dat 76 procent van de ondervraagden van mening bleken dat voor de banksector artificiële intelligentie binnen een periode van drie jaar het belangrijkste platform zal worden om de interactie met de klanten te voeren.

Volgens de respondenten zal artificiële intelligentie vooral worden ingezet om data en inzichten te verwerven en analyseren (60 procent), gevolgd door een verhoogde productiviteit (59 procent) en kostenbesparingen (54 procent). Uit het onderzoek bleek dat 71 procent van de ondervraagden bovendien van oordeel was dat artificiële intelligentie de mogelijkheid heeft om op termijn het gezicht van hun organisatie of merk te worden. Bovendien was 78 procent ervan overtuigd dat artificiële intelligentie het gebruik het interactie-platform zal vergemakkelijken en voor de klant een meer persoonlijke ervaring te ontwikkelen.

Wel waarschuwde meer dan 33 procent van de respondenten dat de voordelen van artificiële intelligentie pas tenvolle zullen kunnen worden ervaren wanneer een aantal grote knelpunten - zoals privacy, datakwaliteit en integratie - worden aangepakt. “Banken kunnen artificiële intelligentie niet alleen gebruiken om de taak van de werknemers fundamenteel te herschikken, maar kan ook de aard van de functies worden veranderd,” stippen de onderzoekers aan. “Daardoor kan de efficiëntie en flexibiliteit van het personeel worden verhoogd en kunnen vaardigheden worden ontwikkeld die optimaal aan de behoeften en wensen van de consument beantwoorden.”

Lees Verder

12:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

25-01-17

Inzicht in artifiële intelligentie blijft achter op hype

De meeste marketing-verantwoordelijken zijn ervan overtuigd dat artificiële intelligentie de volgende jaren een revolutie in hun sector zal veroorzaken, maar slechts een kleine groep begrijpt de technologie en nog minder worden de programma’s daadwerkelijk gebruikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Demandbase en Wakefield Research bij vijfhonderd marketing-executives. De resultaten van de studie tonen volgens waarnemers echter ook dat een hype niet altijd gepaard blijkt te gaan met een daadwerkelijke implementering van een technologie of diepere inzichten in de producten of toepassingen die al op de markt werden geïntroduceerd.

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de respondenten van mening is dat artificiële intelligentie tegen het eind van dit decennium tot een revolutie in de marketing zal leiden. Tevens werd vastgesteld dat 98 procent ervan overtuigd is dat artificiële intelligentie aan de marketing van hun bedrijf een voordeel zal bieden. Daarbij zegt 60 procent dat artificiële intelligentie een beter inzicht in de accounts zullen garanderen, terwijl 56 procent ervan overtuigd is dat de technologie tot een meer gedetailleerde analyse van campagnes zal leiden en 50 procent gelooft in een grotere efficiëntie bij de identificatie van potentiële consumenten.

Tegelijkertijd moet volgens de onderzoekers echter ook worden gewezen op een opmerkelijk gebrek aan inzicht en adoptie van artificiële intelligentie. Slechts 26 procent van de ondervraagden zegt vertrouwen te hebben de technologie te begrijpen. Bovendien diende te worden vastgesteld dat amper 10 procent op dit ogenblik daadwerkelijk artificiële intelligentie al in hun bedrijven heeft toegepast. Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met een aantal uitdagingen waarmee de marketeers worden geconfronteerd. Daarbij merkt 60 procent op dat artificiële intelligentie niet gemakkelijk in de bestaande technologie kan worden geïntegreerd, terwijl 54 procent moeilijkheden verwacht met de training van medewerkers.

Tenslotte zegt 46 procent rekening te houden met problemen voor de interpretatie van de resultaten.

Lees Verder

08:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

06-01-17

Publiek toont gezonde interesse in artificiële intelligentie

De consument toont zich bereid om artificiële intelligentie te omarmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture in zesentwintig landen, waarbij telkens ruim duizend consumenten werden ondervraagd. Vastgesteld werd dat op dit ogenblik slechts 4 procent van de ondervraagden eigenaar is van artificiële intelligentie zoals Google Home of Amazon Echo, maar tevens kon worden opgemerkt dat 65 procent te kennen geeft deze technologieën op een regelmatige basis te gebruiken. Ook wordt opgemerkt dat in de groep van de millennials al 84 procent getuigt op hun smartphones gebruik te maken van assistenten die werken op basis van stemtechnologie.

“Algemeen kon worden vastgesteld dat de consument een interesse toont in een groot aantal toepassingen van persoonlijke assistenten,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij wordt in de eerste plaats gewezen naar de gezondheidszorg (60 procent), gevolgd door toerisme (59 procent) en entertainment (51 procent).” Er blijven echter wel belangrijke bekommernissen op het gebied van privacy. Er moest immers vastgesteld worden dat slechts iets meer dan 33 procent van de respondenten aangeeft bereid te zijn hun persoonlijke gegevens aan de fabrikanten van technologie toe te vertrouwen, terwijl slechts 13 procent zijn vertrouwen in de zoekmachine-providers uitdrukt.

“Deze onzekerheid bij de consument vormt een belangrijke uitdaging voor het internet-of-things,” zegt David Sovie, managing director van de elektronica-divisie van Accenture. “De consumenten maken zich zorgen over de privacy van hun persoonlijke gegevens, die zouden kunnen worden gestolen of op een andere manier gecompromitteerd zouden kunnen worden. Bovendien moet worden vastgesteld dat de prijzen van de geconnecteerde apparaten vaak overdreven hoog liggen voor de geleverde waarde. Indien deze obstakels niet kunnen worden aangepakt, dreigt de marktgroei van de sector stil te vallen. Wanneer wel oplossingen worden geboden, mag op een snelle acceleratie worden gerekend.”

Lees Verder

17:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

25-10-16

Artificiële intelligentie wordt sterker dan sociale media

Artificiële intelligentie zal op marketing en communicatie een grotere impact hebben dan sociale media. Dat blijkt uit een enquête van het bureau Weber Shandwick en marktonderzoeker KRC Research bij honderdvijftig marketeers en meer dan tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada, China en Brazilië. Vastgesteld werd dat 55 procent van de marketeers van mening is dat artificiële intelligentie een grotere impact zal hebben op marketing en communicatie dan sociale media ooit heeft gehad. Bovendien merkte 58 procent op dat bedrijven binnen een periode van vijf jaar op artificiële intelligentie beroep zullen moeten doen om hun concurrentiekracht te behouden.

De onderzoekers stelden ook vast dat 68 procent van de marketeers aangeeft aangeven dat artificiële intelligentie in hun organisatie al wordt gebruikt of wordt voorbereid. Tevens zei 85 procent van de ondervraagden te verwachten dat artificiële intelligentie ook tot een verschuiving in het personeelsbestand zou leiden. Daarbij wordt erop gewezen dat de technologie nieuwe vaardigheden zal vereisen (40 procent), maar ook een aantal functies overbodig zal maken en tot een banenverlies zal leiden (45 procent). Volgens 57 procent van de ondervraagden zullen de bedrijven al binnen een periode van twee jaar over de nieuwe vaardigheden moeten kunnen beschikken.

Ook bij de consumenten zegt 45 procent van artificiële intelligentie een positieve impact op hun leven te verwachten. Daarentegen vreest slechts 7 procent voor een negatieve invloed. Verder getuigde 82 procent van de consumenten in de media een positieve boodschap over artificiële intelligentie, zoals potentiële voordelen op het gebied van gezondheidszorg en informatie, te hebben gelezen. Anderzijds maakte 49 procent gewag van een matige bezorgdheid rond onder meer cyberbeveiliging. Nog bleek dat 18 procent van de consumenten aangeeft over de materie heel goed geïnformeerd te zijn, terwijl 33 procent erkent een volkomen leek terzake te zijn.

Lees Verder

15:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |

31-08-16

Artificiële intelligentie moet vooral beleving consument versterken

Artificiële intelligentie moet vooral in staat zijn de beleving van de consument te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Morar Consulting en Squiz bij een groep Britse managers. Uit het onderzoek blijkt dat 66 procent van de ondervraagden artificiële intelligentie vooral wil inzetten om de consument een superieure beleving te kunnen aanbieden. Voor 44 procent moet de technologie het mogelijk maken om mensen de kans te bieden zich toe te leggen op taken die een belangrijker meerwaarde creëren. Daarnaast meent 24 procent dat artificiële intelligentie moet helpen om de impact van menselijke fouten te reduceren. Tenslotte maakt 15 procent gewag van een snellere levering van diensten.

“Artificiële intelligentie kan bedrijven op verschillende manieren helpen de beleving van de consument te versterken,” merken specialisten op in een reactie op het onderzoek. “De technologie kan onder meer instrumenten aanreiken om een beter inzicht te verwerven in de houding en het gedrag van de consument. Dat biedt de mogelijkheid om aan de klant intelligente aanbevelingen te bezorgen. Bovendien biedt artificiële intelligentie de kans om aan de consument de gepaste diensten en ondersteuning te bezorgen.” Tegelijkertijd moesten Squiz en Morar Consulting echter ook vaststellen dat een belangrijk aantal respondenten ook bezorgdheid over mogelijke negatieve consequenties uitdrukt.

Daarbij merkt 36 procent op dat het gebrek aan menselijke controle of overzicht mogelijke problemen zou kunnen opleveren. Daarnaast verwijst 30 procent naar de hoogte van de noodzakelijke investeringen die aan toepassingen van artificiele intelligentie zijn gekoppeld. Tenslotte vreest 25 procent voor mogelijke fouten die door de technologie zou worden gemaakt. Experts merken op dat de bezorgdheid over een gebrek aan controle wellicht nog helemaal zal kunnen worden weggewerkt, maar wel kunnen volgens hen de producenten ervoor zorgen dat de marktprijzen worden verlaagd en de technologie minder gevoelig wordt voor fouten.

Lees Verder

18:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: artificiële intelligentie |  Facebook |