21-02-14

Computer vormt hinderpaal communicatie tussen arts en patiënt

Artsen die tijdens de consultaties teveel gefocust zijn op hun computerschermen, dreigen een aantal niet-verbale signalen van hun patiënten over het hoofd te zien. Bovendien heeft een overdreven aandacht voor computer-technologieën een negatieve impact op de communicatie met de patiënten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University bij honderd patiëntenbezoeken, die met videocamera werden vastgelegd. De aanwezigheid van computers blijkt het voor de patiënt volgens de Amerikaanse onderzoekers moeilijker te maken om de aandacht van de arts te trekken. Bovendien toont de studie aan dat ook de patiënt zelf door het computerscherm wordt beïnvloed.

“Wanneer artsen teveel aandacht besteden aan hun computerscherm, is het veel moeilijker om naar de patiënten te luisteren, probleem-oplossend op te treden en creatief te denken,” waarschuwt onderzoeksleider Enid Montague, professor geneeskunde aan de Northwestern University. “Het onderzoek toonde aan dat het oogcontact tussen patiënt en arts door de aanwezigheid van een computerscherm een heel ander patroon vertoont. Niet alleen raadpleegt de arts vaker de elektronische patiëntendossiers, maar ook de patiënt zelf wordt door het computerscherm aangetrokken, onafhankelijk of de digitale gegevens kunnen worden opgemerkt of begrepen.”

De resultaten van het onderzoek moeten volgens Montague aanleiding geven voor een efficiëntere training van artsen in het gebruik van technologie en het optimaliseren van de gebruikte apparatuur. “Onder meer zou moeten gedacht worden aan interactieve schermen, waar een digitale dialoog tussen de arts en zijn patiënt kan worden gestimuleerd,” voert de onderzoeker aan. “Elektronische patiëntendossiers moeten aan het medisch personeel immers de mogelijkheid bieden om een efficiënte en gecoördineerde gezondheidszorg aan te bieden. Aangezien de technologie een impact heeft op deze patronen, dient er gezorgd te worden voor de uitbouw van een omgeving die een optimale interactie tussen patiënt en arts mogelijk maakt.”

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arts, communicatie, technologie |  Facebook |

10-01-14

Gelukkige mensen gaan minder vaak naar de arts

Gelukkige mensen gaan minder vaak naar de arts. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan bij meer dan zesduizend Amerikaanse vijftigplussers. Een grotere levenstevredenheid is volgens de Amerikaanse onderzoekers dan ook een grote predictor voor een gezond gedrag en een hogere levensverwachting. De wetenschappers merken op dat algemeen wordt aangenomen dat een goede gezondheid tot een grotere levenstevredenheid leidt, maar blijkt die relatie ook in de andere richting te werken. Een hogere levensverwachting wordt gekoppeld aan 4,6 artsenbezoeken per jaar, maar bij een lage tevredenheid stijgt dat cijfer tot 6,3 bezoeken per jaar.

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, arts |  Facebook |

24-08-13

Artsen minder goed in handhygiëne dan verplegers

Artsen gaan minder zorgvuldig om met handhygiëne dan verplegend personeel. Dat is de conclusie van een rapport van de World Health Organization (WHO) over een onderzoek bij drieënveertig ziekenhuizen in vijf landen. De organisatie wijst erop dat een gebrek aan handhygiëne jaarlijks leidt tot miljoenen infecties, die uiteindelijk duizenden doden kunnen veroorzaken. Er wordt wel opgemerkt dat er een duidelijke verbetering kon worden opgetekend in de handhygiëne van medisch personeel. Sinds twee jaar geleden een programma werd gelanceerd om het belang van handhygiëne te benadrukken, kon volgens de organisatie een verbetering van 16 procentpunten worden opgetekend.

De onderzoekers stellen dat 67 procent van het medisch personeel consequent de gepaste handhygiëne toepast. Bij het begin van het project was dat volgens het rapport slechts 51 procent. De kennis over het belang van handhygiëne is volgens de onderzoekers met één derde toegenomen. “Bewustwordingscampagnes blijken een succesvolle manier te zijn om de handhygiëne gevoelig te verbeteren, zonder dat de betrokken landen zware investeringen moeten doen,” merkt onderzoeker Mary-Louise McLaws, professor aan School of Public Health and Community Medicine van de University of New South Wales (UNSW) in Australië, op.

Toch merkt professor McLaws merkt echter op dat er nog een grote weg moet worden afgelegd. “Voor de lancering van het programma negeerden ongeveer de helft van het medisch personeel de geijkte hygiëne,” merkt de wetenschapster op. “Maar ook op dit ogenblik geldt dat nog steeds voor één derde van de betrokkenen.” De onderzoekers stelden vast dat verplegers met een score van 71 procent de beste resulaten laten optekenen, terwijl artsen met een totaal van 60 procent helemaal onderaan staan gerangschikt. De onderzoekers merken nog op dat het gebruik van alcohol tot belangrijke vooruitgang heeft geleid. Die impact was het meest op te merken in landen met een laag en gemiddeld inkomen.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hygiëne, arts, verpleger |  Facebook |

30-05-13

Artsen onvoldoende geïnformeerd over nevenwerkingen geneesmiddelen

Geneesheren krijgen van de vertegenwoordigers van farmaceutische bedrijven onvoldoende informatie over de potentiële bijwerkingen van geneesmiddelen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek bij meer dan tweehonderd huisartsen in Vancouver, Montreal, Sacramento en Toulouse. De onderzoekers wijzen erop dat eerder al is uitgewezen dat de verstrekte informatie van de vertegenwoordigers van de farmabedrijven een grote impact heeft op het voorschrijfgedrag van de artsen. Wanneer die informatie niet volledig is, dreigt de veiligheid van het voorschrijfgedrag volgens de onderzoekers in het gedrang te komen.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, arts |  Facebook |

12-12-12

Eén op vier Amerikaanse artsen is actief op sociale media

Eén op vier Amerikaanse artsen doet minstens dagelijks beroep op sociale media om medische informatie te raadplegen. Bovendien gebruikt 14 procent sociale media dagelijks om zelf nieuwe informatie aan te vragen. Dat is de conclusie van een enquête van onderzoekers van het Johns Hopkins Kimmel Cancer Center bij nagenoeg vijfhonderd Amerikaanse geneesheren. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat oncologen vooral beroep doen op sociale media om op de hoogte te blijven van innovatie, terwijl huisartsen vooral contact willen onderhouden met collega's en advies willen winnen van sectorgenoten. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt speciale medische online communities te gebruiken, maar slechts 7 procent zou gebruik maken van Twitter. Volgens de onderzoekers voelen vele artsen zich meer comfortabel in een louter medische online omgeving dan in een meer openbare ruimte zoals Twitter of Facebook.

Lees Verder

19:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arts, sociale media, gezondheid |  Facebook |

26-09-12

Meerderheid artsen wordt met agressie geconfronteerd

In Australië worden 70 procent van de artsen geconfronteerd met verbale of geschreven agressie. Bovendien is bijna 33 procent de voorbije twaalf maanden met agressie op de werkvloer geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University bij bijna duizend beoefenaars van medische beroepen. De onderzoekers Danny Hills en Catherine Joyce merken op dat vooral jongere artsen het risico lopen om met agressie geconfronteerd te worden. Ook in een ziekenhuisomgeving wordt een hogere graad van agressie opgemerkt.

Lees Verder

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arts, agressie |  Facebook |

13-06-12

Nog altijd grote loonkloof bij Amerikaanse artsen

Mannelijke artsen verdienen in de Verenigde Staten nog altijd 12.000 dollar per jaar meer dan hun vrouwelijke collega's. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan en de Duke University. Over een carrière van dertig jaar maakt dat een verschil van meer dan 350.000 dollar. De onderzoekers noemen de resultaten van hun studie verrassend en ontnuchterend. In dergelijke hoge opleidingen zou men volgens hen immers een grotere gelijkheid kunnen verwacht hebben.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, arts |  Facebook |