24-01-11

Toekomst Australian Grand Prix blijft in ongewisse

Er is nog altijd geen duidelijkheid over het voortbestaan van de Australian Grand Prix in Melbourne. Het huidige contract loopt over vier jaar af. Ted Baillieu, de eerste minister van de deelstaat Victoria, onthoudt zich voorlopig van elke commentaar, na een oproep van Robert Doyle, de burgemeester van Melbourne. Volgens Doyle is een contractverlenging niet opportuun, gezien de stijgende kosten en het gebrek aan lokale belangstelling. De editie van vorig jaar kostte de overheid 30 miljoen pond. Ron Walker, voorzitter van de Australian Grand Prix, zegt dat de race onrechtstreeks veel baat bijbrengt.

Ted Baillieu weigerde echter uitspraken te doen over de toekomst van de wedstrijd. Hij stelde wel dat er zal voor gezorgd worden dat de Australian Grand Prix in de toekomst meer financiële baten zal opbrengen dan op dit ogenblik het geval is. Hij voegde er aan toe er alle vertrouwen in te hebben dat de onkosten van de wedstrijd kunnen worden teruggeschroefd. Burgemeester Doyle merkt echter op dat de kosten van de race tegen het einde van het contract met Formula One Management van Bernie Ecclestone zullen opgelopen zijn tot 40 miljoen pond per jaar.

"Veertien jaar geleden vormde de Australian Grand Prix een onderdeel van een vierdaags evenement met sponsoring," voert Doyle aan. "Toen moest de overheid een bedrag van 1,7 miljoen Australische dollar bijpassen. Vandaag is dat echter opgelopen tot 50 miljoen dollar. Al krijgt de stad door het evenement misschien wel een groot voordeel aan gratis reclame en zullen ook de inkomsten van de locale economie gevoelig stijgen, dan nog zal het moeilijk zijn om die voordelen te laten opwegen tegen een uitgavenpost van 70 miljoen dollar."