22-05-13

Australië kan nieuwe economie uitbouwen op basis van algen

Een nieuwe energiesector op basis van algen-biobrandstoffen kan de Australische transportsector en voedingsveiligheid op lange termijn garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische denktank Future Directions International (FDO). Er wordt aan toegevoegd dat deze nieuwe energiesector potentieel een waarde heeft van 50 miljard dollar per jaar en ongeveer vijftigduizend nieuwe banen zou kunnen creëren. Toepassingen van deze nieuwe industrie zouden kunnen worden teruggevonden in brandstof, voeding, plastiek, textiel en papier, meststoffen, chemicaliën en farmaceuticsche producten.

"Met een oppervlakte van amper 6.000 vierkante kilometer zouden alle energiebehoeften van het Australische transport kunnen worden ingevuld," merkt onderzoeksleider Julian Cribb op. "Bovendien kan het project worden gerealiseerd zonder een nadelige impact op land, natuurgebieden of andere sectoren van de economie. In realiteit zal de sector integendeel gebruik maken van vele producten die nu in het afvalcircuit terecht komen. Om een energiesector op basis van algen uit te bouwen heeft men alleen zon nodig. Australië heeft per vierkante meter het meeste zon ter wereld."

"Fossiele brandstoffen zijn afkomstig van algen die miljoenen jaren geleden zijn gestorven," zegt Cribb nog. "Het is zinvoller om die brandstoffen vers te produceren, waardoor een nieuwe industriële sector kan worden gecreëerd die zijn winsten opnieuw in Australië kan investeren in plaats van te moeten besteden aan import. De algen-industrie zou niet alleen een besparing van 40 miljard dollar per jaar opleveren bij de import van olie, maar ook de brandstofvoorraden in de toekomst garanderen en nieuwe industrieën creëren in een brede waaier van sectoren."

Lees Verder

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, australië, brandstof |  Facebook |

06-04-13

Australische economie kan draaien met exclusief duurzame energie

Een emissierecht van 50 dollar tot 100 dollar per ton koolstofdioxide zouden energie op basis van fossiele brandstoffen economisch minder rendabel maken dan hernieuwbare bronnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New South Wales in Australië aan de hand van computer-simulaties. De onderzoekers merken op dat rendabele duurzame energie sneller zou kunnen worden gerealiseerd dan de Australische regering voorhoudt.

"Energie uit wind en zonnekracht zullen tegen het einde van het volgend decennium goedkoper zijn dan officiële cijfers tot nu toe laten uitschijnen," merkt onderzoeksleider Mark Diesendorf, professor aan het Institute of Environmental Studies van de University of New South Wales, op. "Indien er voldoende politieke wil aanwezig is, is het mogelijk om de fossiele brandstoffen compleet uit de Australische elektriciteitsproductie te halen. Die strategie zal een financiële inspanning vergen, maar is volgens de modellen duidelijk haalbaar."

De onderzoekers stelden vast dat windkracht de belangrijkste bijdrage zou kunnen leveren tot een duurzaam energienet. Windkracht zou volgens de berekeningen tussen 46 procent en 59 procent van de totale productie kunnen leveren, terwijl de verschillende technologieën van zonnekracht tussen 30 procent en 40 procent zouden kunnen bijdragen. Waterkracht en biobrandstoffen zouden het resterende gedeelte voor hun rekening nemen. Duurzame bronnen vertegenwoordigen op dit ogenblik ongeveer 10 procent van de totale Australische energieproductie.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, energie |  Facebook |

05-04-13

Ook Australië geconfronteerd met toenemend probleem levensbedreigende obesitas

Het niveau van levensbedreigende obesitas is bij Australische vrouwen op tien jaar tijd met bijna 70 procent toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University. De onderzoekers stelden vast dat de index voor lichaamsgewicht voor Australische vrouwen vijf jaar geleden 27,1 punten bedroeg, tegenover een niveau van 26 punten tien jaar voordien. Bovendien steeg de frequentie van levensbedreigende obesitas tijdens dezelfde periode van 2,5 procent naar 4,2 procent.

"Overgewicht is één van de grootste gezondheidsproblemen waarmee de Australische bevolking wordt geconfronteerd," merkt onderzoeksleider Julie Pasco op. "Researchers kijken daarbij vooral naar de evolutie van het lichaamsgewicht, maar het is cruciaal om ook aandacht te hebben voor cijfers over levensbedreigende obesitas, waarbij een grens van 40 punten wordt overschreden. Naarmate de score op die index stijgt, nemen ook de gezondheidsrisico's toe. Obesitas kostte aan de Australische maatschappij vijf jaar geleden al meer dan 8 miljard dollar."

De onderzoekers merken op dat steeds meer moet worden geïnvesteerd in uitrusting die tegemoet komt aan een toenemende bevolkingsgroep patiënten met levensbedreigende obesitas. "Aangezien verwacht kan worden dat het aantal patiënten met levensbedreigende obesitas in de toekomst nog verder zal toenemen, zal ook rekening gehouden moeten worden met een stijging van de kosten die aan de problemen zijn verbonden," voert Julie Pasco nog aan. Er wordt nog opgemerkt dat de toename van het probleem over alle leeftijdscategorieën en sociaal-economische klassen kon worden vastgesteld.

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas, australië, gezondheid |  Facebook |

18-03-13

Australië ondervindt steeds meer concurrentie voor Chinese investeringen

Australië bleef het voorbije jaar de belangrijkste bestemming voor Chinese directe investeringen, maar krijgt daarbij steeds meer concurrentie van andere landen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent KPMG en het China Studies Centre van de University of Sydney. Opgemerkt wordt dat de Chinese directe investeringen zowel op het gebied van industriesector, geografische bestemming als investeerders-type een grotere diversificatie kennen. Australië was de voorbije acht jaar de belangrijkste bestemming voor Chinese investeringen.

"Australië verliest duidelijk zijn dominante status in Chinese directe investeringen," voert onderzoeksleider Hans Hendrischke aan. "Voor de Verenigde Staten en Canada halen hun achterstand tegenover Australië op. Ook de rest van de wereld strijdt steeds agressiever om Chinese investeringen." Eind vorig jaar had China 51 miljard dollar geïnvesteerd in Australië, gevolgd door de Verenigde Staten (50,7 miljard dollar) en Canada (36,7 miljard dollar). Andere belangrijke bestemmingen zijn Brazilië en Rusland. In Europa en Afrika zijn respectievelijk Groot-Brittannië en Nigeria de belangrijkste bestemmingen.

Vijf jaar geleden registreerde Australië een recordbedrag van 16,2 miljard dollar aan Chinese investeringen. Het voorbije jaar bedroegen die investeringen 11,4 miljard dollar. Dat betekende wel een stijging met 21 procent tegenover het jaar voordien, gespreid over zevenentwintig transacties. "Australië blijft een prioritaire bestemming voor Chinese investeringen, dankzij de grote voorraad grondstoffen, stabiele en betrouwbare institutionele systemen en een uitstekend imago op het gebied van levensstijl," merkt Hendrischke nog op."

Mijnbouw en grondstoffen blijven de belangrijkste sectoren voor Chinese investeringen in Australië, maar steeds meer worden ook projecten opgezet rond gaswinning, landbouw, hernieuwbare energie en immobiliën.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, australië, investeringen |  Facebook |

14-02-13

Ook in noodsituaties blijven ingeburgerde gewoontes overeind

Ook noodsituaties zetten de bevolking niet snel aan om ingeburgerde gewoontes op te geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische National Climate Change Adaptation Research Facility naar de kwetsbaarheid van de lokale bevolking na de overstromingen die Australië tijdens de eerste twee jaar van dit decennium hebben getroffen. Onder meer wordt opgemerkt dat veel getroffen bewoners met het verzekeringsgeld eerder een droomkeuken installeerden dan de woning meer bestand te maken tegen volgende overstromingen. De meeste respondenten gaven toe dat de overstromingen weinig aan hun gedrag zouden veranderen.

Lees Verder

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, overstroming |  Facebook |

06-02-13

Australië biedt veel mogelijkheden voor geconcentreerde zonnekracht-technologie

De kost van geconcentreerde zonnekracht-technologie zal tegen het einde van dit decennium zijn gehalveerd. Dat hebben wetenschappers van de Australische Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) gezegd. Opgemerkt wordt dat de technologie op dit ogenblik nog bijzonder duur is in vergelijking met andere brandstoffen, maar toch bijzonder veel potentieel heeft. De wetenschappers voegen er aan toe dat Australië bijzonder goed geplaatst is om een leidende positie in te nemen in het onderzoek naar de technologie.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, zonnekracht |  Facebook |

15-12-12

Apple ook meest populair bij Australische consument

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple is ook bij de Australische consument het meest populaire merk. Dat blijkt uit een onderzoek van de website Product Review, gespecialiseerd in productbesprekingen. Apple haalt in het rapport een score van 4,33 sterren. Op de tweede plaats staat het bedrijf Steelcraft, producent van onder meer kinderwagens, met 4,02 sterren. De derde plaats wordt ingenomen door Dyson, producent van onder meer stofzuigers, met een score van 3,95 sterren, gevolgd door koffiemachine-producent DéLonghi (3,89 sterren) en Breville, aanbieder van huishoudtoestellen (3,68 punten). Samuel Williamson, marketing manager van Product Review, merkt op dat het aantal bezoekers van de website het voorbije jaar met 38 procent is gestegen. Dat benadrukt volgens Williamson het belang van een positieve mond-aan-mond reclame. Hij zegt te verwachten dat deze trend zich in de toekomst nog verder zal doorzetten.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, australië |  Facebook |

29-11-12

India en Australië moeten handelsbetrekkingen intensifiëren

India en Australië moeten hun bilaterale handelsbetrekkingen opdrijven, vooral het gebied van technologie. Een betere band leidt tot belangrijke groeimoeilijkheden voor beide landen. Dat heeft de Indiase zakenman Ratan Tata gezegd ter gelegenheid van de ontvangst van een eredoctoraat aan de University of New South Wales. Ratan Tata, voorzitter van het grootste industriële concern van India, gaf nog verder aan dat de burgers van beide landen elkaar ook beter moeten leren kennen. Ratan Tata zegt dat Australië in India een belangrijke afzetmarkt zou kunnen terugvinden, terwijl India op zoek is naar hightech-expertise die Australië in overvloed bezit.

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, australië, handel, ratan tata |  Facebook |

28-11-12

Australië moet dringend werk maken van ondergrondse wateropslag

Australië moet bij overvloedige regenval het overtollige water ondergronds opslaan om zich voor te bereiden op grote droogteperiodes in de toekomst. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan het Australische National Centre for Groundwater Research and Training (NCGRT). Australië heeft volgens het rapport grote mogelijkheden voor de ondergrondse opslag van water, zodat er voldoende reserves kunnen worden opgeslagen om bij droogteperiodes van de toekomst steden, woningen, bedrijven, landbouw en het leefmilieu te bevoorraden. De onderzoekers merken op dat ook geld, voedselproducten en andere belangrijke producten worden opgeslagen voor later gebruik. Dat zal volgens hen ook met water moeten gebeuren.

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, wateropslag |  Facebook |

25-11-12

Australië moet investeren in klimaatmaatregelen

De Australische export van steenkool en gas zal in de toekomst een belangrijke toename kennen. Het land dreigt echter wel met een aantal belangrijke knelpunten, zoals een gebrek aan arbeidskrachten en een flessenhals in de de infrastructuur geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een rapport van het International Energy Agency (IEA). In het rapport wordt ook positief gereageerd op de maatregelen die de Australische overheid heeft genomen om de klimaatverandering te helpen bestrijden, maar er wordt aan toegevoegd dat het land belangrijke investeringen zal moeten realiseren om zijn klimaatdoelstellingen te bereiken. Australië is de negende grootste energieproducent van de wereld.

Lees Verder

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, energie, klimaat |  Facebook |

24-11-12

Australië wil waterniveau rivierbekken Murray-Darling herstellen

Australië heeft een plan goedgekeurd om het Murray-Darling Basin, een netwerk van rivieren met een oppervlakte van één miljoen vierkante kilometer, te redden. Dat heeft Tony Burke, Australisch minister van milieu, bekend gemaakt. In het plan is voorzien dat elk jaar 2.750 gigaliter water in het rivierennetwerk zal worden geïnjecteerd. Het netwerk strekt zich over duizenden kilometers uit van Queensland tot Zuid-Australië en is van belang voor het dagelijkse leven van miljoenen mensen, maar is decennialang geconfronteerd met een overexploitatie en grote droogteperiodes. Dat heeft ook geleid tot grote zoutconcentraties. In het plan is voorzien dat jaarlijks twee miljoen ton zout zou worden weggespoeld.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, milieu, rivier, murray-darling |  Facebook |

17-11-12

Australisch immigratiebeleid strookt niet met economische conjunctuur

Het immigratiebeleid van de huidige Australische regering strookt helemaal niet met het huidige economische klimaat, waardoor veel Australiërs de concurrentie met immigranten moeten aangaan om een baan te vinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Centre for Urban and Population Research (CPUR) van de Monash University. De onderzoekers merken op dat Australië het voorbije decennium een groei-mentaliteit heeft aangekweekt, waarbij men volgens hen vergeten is om de veronderstellingen aan de realiteit te toetsen. Er wordt aan toegevoegd dat een aantal visum-maatregelen moeten worden teruggeschroefd.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, immigratie |  Facebook |

13-11-12

Australië moet inhaalbeweging doen in online retail

De Australische retailsector wordt met een belangrijke achterstand geconfronteerd in de online sector. Dat is de conclusie van een onderzoek van Experian. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 53 procent van de Australische retailers geen enkel online verkoopskanaal heeft geïmplementeerd. Toch blijkt twee op drie Australische retailers toe te geven een negatieve impact ondervonden te hebben van de concurrentie van internationale online handelaars. Bij de dertig meest succesvolle retailsites op de Australische markt, blijkt één derde in het buitenland gevestigd te zijn. Stephen Conroy, Australisch minister voor de digitale economie, waarschuwde dat de retailsector zonder een online aanwezigheid weinig overlevingskansen heeft.

Lees Verder

10:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, internet, retail |  Facebook |

29-10-12

Australië kent stabiele sociale cohesie

Australië blijft een stabiele sociale cohesie kennen, ondanks de veranderende maatschappij door een aangroeiende populatie, een toenemende diversiteit en een onzeker economisch klimaat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University en de Scanlon Foundation. De onderzoekers stelden vast daarbij vast dat de wereldwijde financiële crisis weinig invloed heeft gehad op de tevredenheid van de Australiërs met hun financiële situatie.

“De voorbije tien jaar is de Amerikaanse populatie met 15 procent toegenomen,” stipt onderzoeksleider Andrew Markus, professor internationale studies aan de Monash University, op. “Zowel de autochtonen als ingeweken bevolking blijkt echter een sterk gevoel van trots te hebben over de Australische manier van leven.” De onderzoekers merken wel op dat het vertrouwen in de Australische regering op drie jaar tijd nagenoeg is gehalveerd van 48 procent naar 26 procent.

De houding tegenover immigratie blijkt daarentegen nagenoeg ongewijzigd gebleven te zijn. Daarbij wordt opgemerkt dat 56 procent de huidige immigratie onder of net op het ideale peil blijft. Daarbij heeft 77 procent een positieve opinie over immigranten die omwille van vaardigheden of familieredenen naar Australië komen. Daarentegen staat minder dan 25 procent positief tegenover asielzoekers die met de boot in het land arriveren en in Australië een permanent verblijf hopen te verkrijgen.

Lees Verder

19:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, sociale cohesie |  Facebook |

21-07-12

Australië boekt wereldrecord economische groei

Australië heeft eind juni een periode van eenentwintig jaar onafgebroken economische groei afgerond. Daarmee heeft het land een prestatie geleverd die geen enkel ander ontwikkeld land in recente tijden heeft laten optekenen. Terwijl de wereld door een economische crisis werd getroffen, slaagde Australië er ook dit jaar in een groei te realiseren, gebaseerd op zijn handel met Azië, zijn mijnindustrie en stimulerende maatregelen van de overheid. Tijdens de eerste twee kwartalen van het Australische financiële jaar werd een groei opgetekend van 1,0 procent. Het derde kwartaal liet nog een stijging met 0,9 procent optekenen. Cijfers over het vierde kwartaal worden in september bekend gemaakt, maar volgens de bank HSBC Holdings mag verwacht worden dat de positieve trend van de eerste drie kwartalen zich verder zal doortrekken. Jeremy Thorpe, hoofd economie en beleid bij consulent PricewaterhouseCoopers, zegt de Australische economie zich de voorbije twintig jaar bijzonder dynamisch en weerbaar heeft getoond.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, economische groei |  Facebook |

01-05-12

Australië viert einde van grote droogteperiode

In Australië is officieel een einde gekomen aan de Big Dry, een droogteperiode die negen jaar heeft aangesleept. De vooruitzichten zijn volgens Joe Ludwig, Australisch minister van landbouw, gevoelig verbeterd tegenover de voorbije periode. Het einde aan de droogteperiode betekent volgens de minister een mijlpaal voor de Australische landbouw. Dat betekent echter ook dat er een einde komt aan de uitzonderlijke subsidies die aan de Australische landbouwers werd toegekend om de gevolgen van de droogtes op te kunnen vangen. De landbouwsector heeft dan ook al afwijzend gereageerd.

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, droogte, landbouw |  Facebook |

05-04-12

Australische autobestuurders blijven zweren bij Japanse merken

De Australische autobestuurders blijven zweren bij Japanse merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Roy Morgan Research. De onderzoekers merken daarbij op dat slechts 8 procent van de potentiële autokopers bij de keuze van een nieuwe wagen het Japanse merk Toyota zou uitsluiten. Op de tweede plaats volgt het eveneens Japanse Mazda, dat slechts door 12 procent niet in overweging zou worden genomen. De Chinese merken halen daarentegen allemaal scores van meer dan 60 procent.

Op de derde plaats staats staat Honda, dat voor 14 procent niet voor een aankoop in aanmerking zou komen. Daarbij bestaat de top drie volledig uit Japanse merken. Volgens Roy Morgan Research zullen de volgende vier jaar ruim 2,2 miljoen Australiërs een nieuwe wagen kopen. "Dat betekent een stijging met 10 procent tegenover de vorig periode," wordt er opgemerkt. "Inmiddels zijn er echter meer dan vijfenveertig automerken op de Australische markt actief, wat betekent dat ook de concurrentiestrijd voor die autobestuurders is toegenomen."

"Het verwerpen van een merk in de aanloop naar het aankoopproces is een belangrijke indicator voor de prestatie van een autobouwer," merkt Norman Morris, directeur zakelijke communicatie bij Roy Morgan Research, op. "De verwerping van een merk vertegenwoordigt een gedeelte van de markt dat voor een autobouwer onbereikbaar blijft. Oorzaken zijn vaak negatieve eerdere ervaringen, negatieve mond-aan-reclame, negatieve dealer-ervaringen en bij duurdere wagens vaak de kost van het eigendom."

Lees Verder

17:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, australië |  Facebook |

24-03-12

Jagers maakten einde aan bestaan Australische reusachtige vertebraten

De eerste Australiërs hebben met hun jachtactiviteiten kort na hun aankomst op het continent meer dan 40.000 jaar geleden ervoor gezorgd dat de voorhistorische reuzendieren werden uitgeroeid. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van Chris Johnson, zoöloog aan de University of Tasmania. Het onderzoek maakt volgens de wetenschappers een einde aan het aanslepende debat over de oorzaak van het plotselinge verdwijnen van de reusachtige vertebraten uit het Australische ecosysteem en de dramatische verandering van het landschap dat daarop volgde.

"Nadat de reuzen-vertebraten waren verdwenen, werd in Australië een snelle verandering van de vegetatie opgetekend," merken de onderzoekers op. "Oorspronkelijk bestond het landschap afwisselend uit regenwoud en open graslanden, maar al vlug verschenen overal eucalyptus-bomen. Dat was het gevolg van een daling in de planten-consumptie door de grote herbivoren, waardoor de wouden zich konden uitbreiden en ook de mogelijkheid voor grote bosbranden werd gecreëerd."

Volgens sommige wetenschappers was het verdwijnen van deze reuzen-vertebraten mogelijk te wijten aan een klimaatverandering, maar dat wordt door Chris Johnson tegengesproken. "Het feit dat de dieren 40.000 jaar geleden plots verdwenen, maakt duidelijk dat het fenomeen geen enkele band heeft met het klimaat," merkt hij op. "Op dat ogenblik was het klimaat immers bijzonder stabiel. Wel blijkt dat de dieren verdwenen kort nadat de mens in Australië was verschenen. Vermoedelijk is de jacht de uiteindelijke oorzaak geweest."

10:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, jacht, vertebraten |  Facebook |

05-02-12

Olifant mogelijk wapen tegen grote Australische bosbranden

Het uitzetten van olifanten zou kunnen helpen om in Australië grote bosbranden te voorkomen. Dat heeft David Bowman, professor ecologie aan de University of Tasmania, gezegd. De onderzoeker zegt dat de bosbranden met minder radicale middelen niet meer onder controle te houden zullen zijn. De huidige maatregelen zijn volgens Bowman niet meer dan lapwerk, dat bovendien bijzonder duur en totaal inefficiënt is. Er moet volgens de ecoloog dan ook buiten de normale strategieën worden gedacht om het probleem te helpen bestrijden.

Professor Bowman geeft toe dat zijn voorstel provocatief kan lijken, maar het is volgens hem dan ook bedoeld om iedereen wakker te maken en de ernst van de situatie duidelijk te maken. "De omvang van het Australische landschap maken rooibeurten en besproeiing vanuit de lucht weinig praktisch," merkt hij op. "Bovendien moet er een biologische oplossing voor het probleem worden gevonden." Bowman stelt dat olifanten ervoor zouden kunnen zorgen dat het savanne-gras, oorzaak van vele bosbranden, geen kans krijgt om te groeien.

Ook zou men volgens Bowman de Australische aboriginals een permanente opdracht kunnen geven om aan natuurbeheer te doen. Dat heeft volgens hem het voordeel dat de gezondheid van de aboriginal-populatie gevoelig zou verbeteren wanneer hen een belangrijke taak zou worden toevertrouwd. Niet iedereen is echter gewonnen voor het idee van David Bowman. Er wordt onder meer gewezen op het feit dat het uitzetten van andere soorten eerder al tot gigantische problemen heeft geleid.

21:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, brand, natuur, olifant |  Facebook |

29-11-11

Australië werkt aan grootste maritieme reservaat ter wereld

De Australische regering heeft plannen om in de Koraalzee het grootste maritieme reservaat van de wereld uit te bouwen. Volgens Tony Burke, Australisch minister van leefmilieu, zal de beschermde een omvang krijgen die anderhalve keer de oppervlakte van Frankrijk vertegenwoordigd. In het gebied zouden nieuwe visbeperkingen worden opgelegd. De exploratie naar olie en gas zou definitief worden verboden. Activisten voeren echter aan dat belangrijke riffen en paaigronden van verscheidene vissoorten buiten de volledig beschermde gebieden liggen.

"De biodiversiteit van de Koraalzee is cruciaal," aldus Tony Burke tegenover BBC News. Het gebied, voor de kust van Queensland in het noordoosten van Australië, is een biotoop van onder meer haaien en tonijn en omvat geïsoleerde tropische riffen en diepzee-canyons. In het gebied liggen ook drie Amerikaanse schepen die gedurende de Battle of the Coral Sea tijdens de tweede wereldoorlog tot zinken werden gebracht. In het huidige plan zouden in sommige delen van het reservaat vislicenties worden toegekend.

Volgens de Queensland Seafood Industry Association moet er een groter gebied beschikbaar worden gesteld voor commerciële visvangst dan in het huidige plan is voorzien. Volgens professor Terry Hughes, specialist koraalriffen aan de James Cook University, noemt het plan echter een goede stap om het imago van Australië als wereldleider op het gebied van maritiem beheer te bevestigen. Hughes wijst erop dat het verboden gebied honderden kilometer buiten de kust is gelegen en geen enkele impact zal hebben op de recreationele visserij, terwijl commerciële visvangst nauwelijks bestaat.

Het grootste maritieme reservaat bevindt zich op dit ogenblik uit rond de Britse Chagos Islands in de Indische Oceaan. Het gebied heeft een oppervlakte van 545.000 kilometer. Het Koraalzee-reservaat zou een oppervlakte van 989.842 vierkante kilometer krijgen.

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: korzaalzee, natuurreservaat, australië |  Facebook |

13-06-11

Emissiehandel meest efficiënte maatregel in beperking uitstoot

Financiële maatregelen zijn de meest efficiënte manier om de pollutie terug te drijven. Dat is de conclusie van de onafhankelijke Australische Productivity Commission in een vergelijkend onderzoek naar milieumaatregelen in China, Japan, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Zuid-Korea en Nieuw-Zeeland. Het rapport betekent een ondersteuning van de plannen van de Australische regering voor het invoeren van een emissiebelasting.

"De huidige Australische labor-regering wil tegen midden volgend jaar een emissiebelasting invoeren en wil over vijf jaar een volwaardige handel in uitstootrechten uitbouwen," aldus het persbureau AFP. "Het plan stuit echter op zwaar verzet van de conservatieve oppositie en de bedrijfswereld." De Australische onderzoekscommissie merkt op dat in een aantal onderzochte landen gebruik gemaakt wordt van emissiehandel, terwijl overal maatregelen werden ingevoerd zoals doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.

"Uit het onderzoek is gebleken dat het systeem van uitstootrechten het meest kostenefficiënt is," merkt de Productivity Commission op. "Maatregelen voor het aanmoedigen van kleinschalige projecten voor hernieuwbare energie en biobrandstoffen leveren daarentegen weinig resultaten op tegenover substantieel hogere onkosten. Uitstootrechten zijn gebaseerd op een markmechanisme en bevestigen dat directe prijsinterventies de grootste resultaten opleveren."

19:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, emissiehandel, milieu |  Facebook |

Australië wil oorlog verklaren aan wilde kamelen

Australië overweegt uitstootrechten toe te kennen voor het doden van wilde kamelen. Dat zou moeten kunnen bijdragen tot het bestrijden van de klimaatverandering. Het voorstel staat in een adviesrapport van het Australische ministerie van klimaatverandering en energie-efficiëntie. Het bedrijf Northwest Carbon heeft voorgesteld om ongeveer 1,2 miljoen wilde kamelen te doden. De dieren werden in Australië ingevoerd voor de vroege kolonisten in de negentiende eeuw.

"De wilde kamelen brengen zware schade toe aan de Australische vegetatie," merkt het persbureau AFP op. "Bovendien produceert een kameel een hoeveelheid methaan die vergeleken kan worden met één ton koolstofdioxide per jaar. Daardoor zijn de wilde kamelen collectief één van de grootste producenten van broeikasgassen in Australië." Northwest Carbon stelt voor de kamelen vanuit een helikopter neer te schieten of hen op te jagen en naar slachthuizen over te brengen voor consumptie.

Het idee van Northwest Carbon werd door de Australische regering weerhouden voor een verdere discussie over het ontwikkelen van nieuwe economische mogelijkheden voor landbouwers, bosontwikkeling en landeigenaars die met creatieve manieren komen om de uitstoot van broeikasgassen terug te schroeven. Australië is bijzonder afhankelijk van steenkoolcentrales en mijnbouw en is daarmee per hoofd van de bevolking één van de grootste vervuilers van de wereld.

10:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, kameel, methaan, uitstootrechten |  Facebook |

05-01-11

Australische bedrijven trekken massaal naar emiraten

Het voorbije jaar hebben 235 nieuwe Australische bedrijven zich in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigd. Dat heeft Raymi Van der Spek, voorzitter van de Australian Business Council in Dubai. Daarmee verdubbelt de Australische industrie nagenoeg zijn aanwezigheid in de regio. Voordien waren er immers al ongeveer 300 Australische ondernemingen gevestigd in de emiraten. Een groot gedeelte daarvan heeft zijn aandacht volgens Van der Spek echter verschoven van Dubai naar Abu Dhabi, dat zich probeert te profileren als een centrum van toerisme en cultuur. Een groot gedeelte van de Australische bedrijven in de regio is actief in de bouwsector.

"Abu Dhabi heeft een reeks van belangrijke toeristische projecten aangekondigd en versterkt zijn status als een belangrijke culturele bestemming," aldus het webmagazine Arabian Business. "Abu Dhabi heeft duidelijk aangegeven een verdere groei te willen realiseren, terwijl die rol in het verleden enkel door Dubai werd gespeeld. Inmiddels heeft Abu Dhabi voor 32,6 miljard dollar aan projecten voorzien, met inbegrip van een eerste buitenlandse vestiging van het Franse Louvre en een nieuw filiaal van het Guggenheim Art Museum. De toeristische sector heeft meer dan vijfenvijftig projecten gepland, met inbegrip van golfclubs, hotels en kunstmatige eilanden."

Daarna werkt Abu Dhabi aan infrastructuurprojecten voor wegen en spoorlijnen voor een totaal bedrag van 82 miljard dollar. Van de driehonderd Australische bedrijven die in de emiraten zijn gevestigd, is er een honderdtal actief in de bouwsector. Elizabeth Gordon, handelsvertegenwoordiger van Australië in Dubai, merkt op dat de handel in de bouwsector tussen beide landen dit jaar een gevoelige groei zal kennen. Het voorbije jaar exporteerde Australië voor 78,2 miljoen dollar bouwproducten naar de Verenigde Arabische Emiraten. Gordon voegt er aan toe dat Australische bedrijven bijzonder veel opportuniteiten zien in de constructiesector, zoals de nieuwe duurzame stad Masdar City en het spoorwegennet.

18-11-10

Melbourne twijfelt aan toekomst Grote Prijs Australië

Het is niet uitgesloten dat het contract voor de Grote Prijs van Australië niet wordt verlengd. Dat heeft John Brumby, premier van de Australische provincie Victoria, gezegd. De autorace, die gehouden wordt op een stratencircuit in het Albert Park in Melbourne, leverde de organisatoren dit jaar een verlies op van bijna 50 miljoen Australische dollar. Dat komt overeen met een bedrag van 48,9 miljoen Amerikaanse dollar. De voorbije drie jaar heeft de organisatie telkens een verlies opgeleverd. De labour-partij van Brumby staat voor een verkiezingsperiode en de oppositie heeft zware kritiek op het belastinggeld dat besteed wordt aan de verlieslatende autorace.

Melbourne organiseert de Grote Prijs van Australië sinds veertien jaar. Voordien werd de wedstrijd gehouden op een stratencircuit in Adelaide. Het contract van Melbourne met de Formule Eén loopt nog vier jaar. Brumby zei te beseffen dat er heel uiteenlopende meningen de ronde doen op het evenement en er rekening mee te houden dat het initiatief bijzonder veel geld kost. Hij merkte echter op dat er de volgende jaren een evaluatie zal gemaakt worden om een beslissing te nemen over de toekomst. Op dit ogenblik heeft het volgens hem geen zin daarover concrete uitspraken te doen. Voor de Formule Eén zou het wegvallen van de wedstrijd geen cruciaal probleem vormen, want er zijn talloze kandidaten om opengevallen ruimtes op te vullen.

Ook in Australië zelf zouden een aantal partijen interesse hebben om de organisatie van Melbourne over te nemen. Onder meer organisatoren in New South Wales en Queensland zouden de evoluties in Melbourne opvolgen. Inmiddels was er ook twijfel ontstaan of de wedstrijd volgend jaar zou kunnen worden georganiseerd. Australian Grand Prix, de organisator van het evenement, heeft immers een zwaar dispuut met de Confederation of Australian Motor Sport (CAMS). Die weigert immers voorlopig zijn goedkeuring te geven voor de wedstrijd van volgend jaar. De autosportfederatie voert aan dat de wedstrijd zonder de inzet van zijn veiligheidsexpertise niet kan worden georganiseerd. De organisatoren protesteren echter tegen het bedrag van 500.000 pond dat daarvoor zou moeten worden betaald.

19:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, formule eén, melbourne |  Facebook |

15-11-10

Australië moet controversiële mijnbelasting uitbreiden

 

De Australische regering moet zijn controversiële mijnbelasting uitbreiden. Dat heeft de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) gezegd. De belasting, die op bijzonder veel verzet stuit bij de mijnbedrijven, is volgens de organisatie nochtans verantwoord, maar zou moeten toegepast worden op alle bedrijven die in de sector actief zijn. Volgens de huidige regeling zouden alleen de grootste bedrijven in een aantal mijnsectoren worden getroffen. Een aantal mijnbedrijven heeft al gedreigd om Australische projecten te schrappen indien de belasting blijft gehandhaafd. De Australische regering heeft onder druk van de bedrijven zijn mijnbelasting al versoepeld.

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, mijnindustrie |  Facebook |

20-08-10

Shell verschuift focus naar Australische gasactiviteiten

Shell.jpgHet olieconcern Royal Dutch Shell wil het volgende decennium 50 miljard dollar investeren in Australië. Daarmee wordt de Australische regio het belangrijkste investerings-gebied van Shell. Dat is het gevolg van de grotere nadruk die Shell wil leggen op de gasproductie, ten koste van de oliewinning. Over twee jaar zou gas meer dan 50 procent van de productie bij Shell moeten vertegenwoordigen. In Australië lopen op dit ogenblik meer dan een dozijn projecten voor vloeibaar gas voor de Aziatische markt. Verwacht wordt dat Shell steeds meer gasreserves zal investeren en zijn Australische downstream-activiteiten mogelijk aan Aziatische of Amerikaanse raffineerders zal verkopen.

"De vooruitzicht voor Australië zijn uitstekend," merkt Ann Pickard, voorzitter van Shell Australia, op tegenover het persbureau Bloomberg. "Dat is het gevolg van de implementatie van verbeterde technologieën en de groeiende vraag in Azië naar milieuvriendelijker brandstoffen." In maart van dit jaar nam Shell samen met PetroChina de energiegroep Arrow Energy over, waardoor een toegang werd gerealiseerd tot reserves om gasprojecten in Queensland te ontwikkelen. Samen met Chevron neemt Shell ook deel aan het Gorgon-gasproject. Bovendien wil Shell een pionier worden op het gebied van drijvende technologieën voor vloeibaar gas.

Volgens een aantal waarnemers is dat slechts het begin voor Shell in Australië. Aiden Bradley, analist bij Goldman Sachs, merkt in een rapport op dat Shell zich de volgende jaren zal toeleggen op de Australische regio en investeringen in gasprojecten. Dat zal volgens hem een bijzonder grote impact hebben op de Australische energieproductie. Ook Ge Aiji, project manager bij PetroChina, stelt dat er op termijn een grote vraag zal zijn naar Australische gasprojecten. "China heeft een snelgroeiende economie en steeds meer wordt ernaar gestreefd om vervuilende energie door milieuvriendelijker alternatieven te vervangen," merkt hij op.

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, energie, gas, shell |  Facebook |

28-07-10

Nieuwe onderzeese telecommunicatie voor Australië en Nieuw-Zeeland

De Aziatische telecommunicatie-providers Pacnet en Pacific Fibre hebben een samenwerkingsverband ondertekend voor de gezamenlijke aanleg van de Pacific Fibre, een onderzeese kabel die de het telecommunicatie-verkeer tussen Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten moet vergemakkelijken. Met het project zou een kostprijs van 400 miljoen dollar zijn gemoeid. De kabel krijgt een lengte van 13.600 kilometer en verbindt Sydney met Auckland en Los Angeles. De kabel krijgt in eerste instantie een capaciteit van 5,12 terabits per seconde, maar dat kan worden uitgebreid tot 12 terabits per seconde. Pacnet en Pacific Fibre zullen elk een gedeelte van de kabel uitbaten, maar zijn samen verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud.

De nieuwe kabel zou over drie jaar operationeel moeten zijn. De capaciteit van de Pacific Fibre ligt gevoelig hoger dan de bestaande verbindingen. De onderzeese verbinding Sydney-Guam van provider Pipe Networks heeft een capaciteit van 1,92 terabits per seconde. Op dit ogenblik zijn er slechts vijf grote kabelverbindingen tussen Azië en de Verenigde Staten, met onder meer ook nog de verbinding Southern Cross die gedeeltelijk in handen is van provider Optus. Bill Barney, chief executive van Pacnet, zegt dat de nieuwe kabel een grotere impact zal hebben op de Australische breedband-markt dan het Australische National Broadband Network. De nieuwe kabel zal volgens hem internationale flessenhalsen en vertragingen ontwijken.

"Het nieuwe project lost niet alleen het probleem van de individuele consument op de Australische markt op, maar zorgt ook voor een betere ontsluiting naar de rest van de wereld," voert hij aan. De bedoeling van de Pacific Fibre is onder meer om de aankoopkosten van capaciteit uit de Verenigde Staten voor Australische en Nieuw-Zeelandse providers te verlagen, zodat zijn een goedkoper onbeperkt breedband kunnen aanbieden aan prijzen die vergelijkbaar zijn met de Japanse, Amerikaanse en Zuid-Koreaanse markt. Pacnet en Pacific Fibre gaan in eerste instantie op zoek naar een partner voor de aanleg van de kabel. Daarbij vallen de namen van onder meer Alcatel-Lucent, Fujitsu, NEC Corporation en Huawei.

15-07-10

Groot-Brittannië en Australië halen beste score palliatieve zorgen

Groot-Brittannië en Australië hebben de beste systemen voor palliatieve zorgen. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van de Economist Intelligene United, waarbij gekeken werd naar de toegang tot gespecialiseerde diensten, de kwaliteit van de palliatieve zorgen en het publieke bewustzijn over het probleem. Groot-Brittannië en Australië kregen in het rapport beiden een score van 79 procent, gevolgd door Nieuw-Zeeland (77 procent) en Ierland (68 procent en België). De onderzoekers merken op dat de toegang tot medicatie en hulpverleners in vele landen een probleem vormt. Bovendien wordt opgemerkt dat de meeste systemen, zelfs al worden ze op een uitstekende financiële manier ondersteund, nog altijd grotendeels steunen op liefdadige instellingen en filantropische initiatieven. Met een score van 19 procent staat India helemaal op de laatste plaats.


Naast India haalden ook Oeganda (21 procent), Brazilië (22 procent), China (23 procent) en Mexico (27 procent) bijzonder lagere scores. David Praill, chief executive van Help the Hospices in the United Kingdom en mede-voorzitter van de Worldwide Palliative Care Alliance, merkt op dat in die landen dringend actie moet worden ondernomen. "Opvang en palliatieve zorgen blijven nog altijd voor een grote groep mensen ontoegankelijk, vooral in de ontwikkelingslanden, waar elk jaar miljoenen mensen onder de meest pijnlijke omstandigheden." De onderzoekers stellen dat onder meer een goed uitgebouwd netwerk van opvangcentra en een sterke overheidsondersteuning ervoor gezorgd hebben dat de lijst wordt aangevoerd door Groot-Brittannië, dat nochtans niet het allerbeste gezondheidssysteem heeft.


De Verenigde Staten staan op de negende plaats. Daarbij wordt opgemerkt dat het land weliswaar over een uitstekende infrastructuur beschikt, maar geconfronteerd wordt met zware financiële lasten voor de patiënten en hun omgeving door het gebrek aan sociale zekerheid. Bovendien blijken patiënten in de Verenigde Staten hun curatieve behandeling te moeten stopzetten indien ze een tussenkomst wensen te krijgen voor de palliatieve zorgen. Opvallend is volgens de onderzoekers dat ook een aantal ontwikkelde landen relatief laag staan genoteerd, zoals Denemarken (22) en Japan (23). Een aantal van die landen richt zich volgens de onderzoekers hoofdzakelijk op het curatieve aspect. Daarnaast blijken Rusland, Portugal en Zuid-Korea bij de laatste tien landen gerangschikt te staan. In totaal werden veertig landen onderzocht.

06-06-10

Xstrata reageert tegen voorstel Australische mijnbelasting

De mijngroep Xstrata heeft zijn investeringen in twee Australische projecten stopgezet. Oorzaak is het feit dat de Australische regering een voorstel heeft ingediend om de winsten van mijnactiviteiten extra te belasten. Het mijnconcern besliste daardoor een investering met een waarde van 586 miljoen Australische dollar voorlopig op te schorten. Die financiële middelen waren voorzien voor investeringen in twee mijnen in Queensland. In totaal wou Xstrata een bedrag van van 6,6 miljard Australische dollar investeren in de twee projecten. De investeringen zouden volgens Xstrata 3.350 banen hebben gecreëerd. Over twee jaar wil de Australische regering een belasting van 40 procent heffen op de winsten van mijnactiviteiten. Eerder al dreigde Fortescue Metals, producent van ijzererts, al investeringsprojecten ter waarde van 15 miljard dollar te schrappen indien de Australische regering zijn plannen niet zou terugschroeven.

Volgens Xstrata is de beslissing het gevolg van een herziening van zijn Australische activiteiten, die werd doorgevoerd nadat de Australische regering zijn plannen had bekend gemaakt. In totaal worden projecten voor een gezamenlijke waarde van 22 miljard Australische dollar herbekeken. Daarbij zouden volgens het concern in totaal 14.725 banen zijn gemoeid. Door de beslissing worden het steenkoolproject Wandoan en de kopermijn Ernest Henry getroffen. Het concern zegt dat de beslissing van de Australische overheid een grote mate van onzekerheid heeft gecreëerd over de toekomst van mijninvesteringen in Australië. De belasting zorgt er volgens Xstrata voor dat de waarde van de oorspronkelijk goedgekeurde projecten en exploraties uithollen tot op een niveau dat een verdere investering niet langer kan worden verdedigd.

Wandoan en Ernest Henry liggen beide in Queensland, de thuisstaat van de Australische premier Kevin Rudd. Volgens hem is de dreigende taal van Xstrata niet meer dan een poging om uit onderhandelingen alsnog meer te halen. Rudd stelde zich niet te zullen laten intimideren door de uitspraken van de mijnindustrie. Peter Freyberg, chief executive van het Zwitserse Xstrata, zegt er echter van overtuigd te zijn dat de beslissing van de Australische regering alsnog zal worden bijgestuurd. Freyberg voegt er aan toe bereid te zijn om een dialoog aan te gaan, maar dan moet de Australische regering volgens hem echter wel de situatie opnieuw analyseren. Gavin Wendt, analist bij het adviesbureau Mine Life, stelde tegenover het persbureau Bloomberg echter dat het weinig waarschijnlijk is dat de Australische regering nog op zijn beslissing zou terugkomen. Dat zou immers politiek gezichtsverlies betekenen.

14:48 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australie, xstrata |  Facebook |

31-05-10

Australië legt juridische klacht neer tegen Japanse walvisvangst

De Australische regering heeft bekend gemaakt juridische stappen te zullen ondernemen tegen de Japanse walvisvangst in de Antarctische wateren. Daarbij wordt opgemerkt dat de jaarlijkse vangst een inbreuk vormt op het internationale verbod op de commerciële walvisjacht. Japan, dat jaarlijks honderden walvissen doodt, zegt dat de jacht een onderdeel vormt van wetenschappelijk onderzoek. Critici voeren echter aan dat dit een drogreden is om de commerciële walvisjacht te verdoezelen en dat het walvisvlees ook als voedsel wordt verkocht. De Australische regering legt een formele klacht neer bij het Internationale Hof van Justitie in Den Haag. Met de klacht anticipeert Australië op een nieuwe vergadering van de International Whaling Commission (IWC) in Marokko, waar een akkoord wordt betracht voor een nieuwe benadering voor de walvisvangst.

De International Whaling Commission overweegt een commerciële walvisvangst toe te laten, maar wil daar met strikte quota wel een beperking op stellen. De Australische openbaar aanklager Robert McClelland en de Australische milieuminister Peter Garrett stellen dat de klacht een bewijs moet vormen van hun vastbeslotenheid om een einde te maken aan het Japanse programma van de zogenaamde wetenschappelijke walvisvangst. Er is al vijfentwintig jaar een verbod op commerciële walvisvangst, maar Japan maakt van zijn wetenschappelijk programma gebruik om elk jaar opnieuw een walvisvloot uit te sturen. Australië probeerde geruime tijd om een einde te maken aan de praktijken en had Japan tot november tijd gegeven om zijn walvisjacht stop te zetten. Uiteindelijk werd echter besloten om juridische stappen te ondernemen.

Milieubewegingen juichen de juridische actie van de Australische regering toe. Maar de Australische milieupartij zegt dat de beslissing een politieke zet is van de Australische eerste minister Kevin Rudd, die hoopt zijn tanende populariteit op te krikken door een verkiezingsbelofte van drie jaar geleden opnieuw op te pikken. Japan is de tweede grootste handelspartner van Australië. De Australische regering zegt te hopen dat de juridische actie geen schade zal aanrichten aan de vriendelijke relaties tussen beide landen. Het Japanse ministerie van visserij heeft echter al gezegd bijzonder teleurgesteld te zijn in de Australische actie. Daar wordt opgemerkt dat Japan er zal blijven aan herinneren dat de walvisvangst volledig wettelijk is en in overeenstemming is met de internationale conventie over de walvisjacht, maar er wordt aan toegevoegd dat het probleem geen hypotheek mag leggen op de goede relaties tussen beide landen.

12:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: walvisvangst, australie, japan |  Facebook |