22-05-13

Australië kan nieuwe economie uitbouwen op basis van algen

Een nieuwe energiesector op basis van algen-biobrandstoffen kan de Australische transportsector en voedingsveiligheid op lange termijn garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische denktank Future Directions International (FDO). Er wordt aan toegevoegd dat deze nieuwe energiesector potentieel een waarde heeft van 50 miljard dollar per jaar en ongeveer vijftigduizend nieuwe banen zou kunnen creëren. Toepassingen van deze nieuwe industrie zouden kunnen worden teruggevonden in brandstof, voeding, plastiek, textiel en papier, meststoffen, chemicaliën en farmaceuticsche producten.

"Met een oppervlakte van amper 6.000 vierkante kilometer zouden alle energiebehoeften van het Australische transport kunnen worden ingevuld," merkt onderzoeksleider Julian Cribb op. "Bovendien kan het project worden gerealiseerd zonder een nadelige impact op land, natuurgebieden of andere sectoren van de economie. In realiteit zal de sector integendeel gebruik maken van vele producten die nu in het afvalcircuit terecht komen. Om een energiesector op basis van algen uit te bouwen heeft men alleen zon nodig. Australië heeft per vierkante meter het meeste zon ter wereld."

"Fossiele brandstoffen zijn afkomstig van algen die miljoenen jaren geleden zijn gestorven," zegt Cribb nog. "Het is zinvoller om die brandstoffen vers te produceren, waardoor een nieuwe industriële sector kan worden gecreëerd die zijn winsten opnieuw in Australië kan investeren in plaats van te moeten besteden aan import. De algen-industrie zou niet alleen een besparing van 40 miljard dollar per jaar opleveren bij de import van olie, maar ook de brandstofvoorraden in de toekomst garanderen en nieuwe industrieën creëren in een brede waaier van sectoren."

Lees Verder

16:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: algen, australië, brandstof |  Facebook |

06-04-13

Australische economie kan draaien met exclusief duurzame energie

Een emissierecht van 50 dollar tot 100 dollar per ton koolstofdioxide zouden energie op basis van fossiele brandstoffen economisch minder rendabel maken dan hernieuwbare bronnen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of New South Wales in Australië aan de hand van computer-simulaties. De onderzoekers merken op dat rendabele duurzame energie sneller zou kunnen worden gerealiseerd dan de Australische regering voorhoudt.

"Energie uit wind en zonnekracht zullen tegen het einde van het volgend decennium goedkoper zijn dan officiële cijfers tot nu toe laten uitschijnen," merkt onderzoeksleider Mark Diesendorf, professor aan het Institute of Environmental Studies van de University of New South Wales, op. "Indien er voldoende politieke wil aanwezig is, is het mogelijk om de fossiele brandstoffen compleet uit de Australische elektriciteitsproductie te halen. Die strategie zal een financiële inspanning vergen, maar is volgens de modellen duidelijk haalbaar."

De onderzoekers stelden vast dat windkracht de belangrijkste bijdrage zou kunnen leveren tot een duurzaam energienet. Windkracht zou volgens de berekeningen tussen 46 procent en 59 procent van de totale productie kunnen leveren, terwijl de verschillende technologieën van zonnekracht tussen 30 procent en 40 procent zouden kunnen bijdragen. Waterkracht en biobrandstoffen zouden het resterende gedeelte voor hun rekening nemen. Duurzame bronnen vertegenwoordigen op dit ogenblik ongeveer 10 procent van de totale Australische energieproductie.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, energie |  Facebook |

05-04-13

Ook Australië geconfronteerd met toenemend probleem levensbedreigende obesitas

Het niveau van levensbedreigende obesitas is bij Australische vrouwen op tien jaar tijd met bijna 70 procent toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University. De onderzoekers stelden vast dat de index voor lichaamsgewicht voor Australische vrouwen vijf jaar geleden 27,1 punten bedroeg, tegenover een niveau van 26 punten tien jaar voordien. Bovendien steeg de frequentie van levensbedreigende obesitas tijdens dezelfde periode van 2,5 procent naar 4,2 procent.

"Overgewicht is één van de grootste gezondheidsproblemen waarmee de Australische bevolking wordt geconfronteerd," merkt onderzoeksleider Julie Pasco op. "Researchers kijken daarbij vooral naar de evolutie van het lichaamsgewicht, maar het is cruciaal om ook aandacht te hebben voor cijfers over levensbedreigende obesitas, waarbij een grens van 40 punten wordt overschreden. Naarmate de score op die index stijgt, nemen ook de gezondheidsrisico's toe. Obesitas kostte aan de Australische maatschappij vijf jaar geleden al meer dan 8 miljard dollar."

De onderzoekers merken op dat steeds meer moet worden geïnvesteerd in uitrusting die tegemoet komt aan een toenemende bevolkingsgroep patiënten met levensbedreigende obesitas. "Aangezien verwacht kan worden dat het aantal patiënten met levensbedreigende obesitas in de toekomst nog verder zal toenemen, zal ook rekening gehouden moeten worden met een stijging van de kosten die aan de problemen zijn verbonden," voert Julie Pasco nog aan. Er wordt nog opgemerkt dat de toename van het probleem over alle leeftijdscategorieën en sociaal-economische klassen kon worden vastgesteld.

Lees Verder

16:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas, australië, gezondheid |  Facebook |

18-03-13

Australië ondervindt steeds meer concurrentie voor Chinese investeringen

Australië bleef het voorbije jaar de belangrijkste bestemming voor Chinese directe investeringen, maar krijgt daarbij steeds meer concurrentie van andere landen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent KPMG en het China Studies Centre van de University of Sydney. Opgemerkt wordt dat de Chinese directe investeringen zowel op het gebied van industriesector, geografische bestemming als investeerders-type een grotere diversificatie kennen. Australië was de voorbije acht jaar de belangrijkste bestemming voor Chinese investeringen.

"Australië verliest duidelijk zijn dominante status in Chinese directe investeringen," voert onderzoeksleider Hans Hendrischke aan. "Voor de Verenigde Staten en Canada halen hun achterstand tegenover Australië op. Ook de rest van de wereld strijdt steeds agressiever om Chinese investeringen." Eind vorig jaar had China 51 miljard dollar geïnvesteerd in Australië, gevolgd door de Verenigde Staten (50,7 miljard dollar) en Canada (36,7 miljard dollar). Andere belangrijke bestemmingen zijn Brazilië en Rusland. In Europa en Afrika zijn respectievelijk Groot-Brittannië en Nigeria de belangrijkste bestemmingen.

Vijf jaar geleden registreerde Australië een recordbedrag van 16,2 miljard dollar aan Chinese investeringen. Het voorbije jaar bedroegen die investeringen 11,4 miljard dollar. Dat betekende wel een stijging met 21 procent tegenover het jaar voordien, gespreid over zevenentwintig transacties. "Australië blijft een prioritaire bestemming voor Chinese investeringen, dankzij de grote voorraad grondstoffen, stabiele en betrouwbare institutionele systemen en een uitstekend imago op het gebied van levensstijl," merkt Hendrischke nog op."

Mijnbouw en grondstoffen blijven de belangrijkste sectoren voor Chinese investeringen in Australië, maar steeds meer worden ook projecten opgezet rond gaswinning, landbouw, hernieuwbare energie en immobiliën.

Lees Verder

17:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, australië, investeringen |  Facebook |

14-02-13

Ook in noodsituaties blijven ingeburgerde gewoontes overeind

Ook noodsituaties zetten de bevolking niet snel aan om ingeburgerde gewoontes op te geven. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Australische National Climate Change Adaptation Research Facility naar de kwetsbaarheid van de lokale bevolking na de overstromingen die Australië tijdens de eerste twee jaar van dit decennium hebben getroffen. Onder meer wordt opgemerkt dat veel getroffen bewoners met het verzekeringsgeld eerder een droomkeuken installeerden dan de woning meer bestand te maken tegen volgende overstromingen. De meeste respondenten gaven toe dat de overstromingen weinig aan hun gedrag zouden veranderen.

Lees Verder

18:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, overstroming |  Facebook |

06-02-13

Australië biedt veel mogelijkheden voor geconcentreerde zonnekracht-technologie

De kost van geconcentreerde zonnekracht-technologie zal tegen het einde van dit decennium zijn gehalveerd. Dat hebben wetenschappers van de Australische Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) gezegd. Opgemerkt wordt dat de technologie op dit ogenblik nog bijzonder duur is in vergelijking met andere brandstoffen, maar toch bijzonder veel potentieel heeft. De wetenschappers voegen er aan toe dat Australië bijzonder goed geplaatst is om een leidende positie in te nemen in het onderzoek naar de technologie.

Lees Verder

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australië, zonnekracht |  Facebook |

15-12-12

Apple ook meest populair bij Australische consument

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple is ook bij de Australische consument het meest populaire merk. Dat blijkt uit een onderzoek van de website Product Review, gespecialiseerd in productbesprekingen. Apple haalt in het rapport een score van 4,33 sterren. Op de tweede plaats staat het bedrijf Steelcraft, producent van onder meer kinderwagens, met 4,02 sterren. De derde plaats wordt ingenomen door Dyson, producent van onder meer stofzuigers, met een score van 3,95 sterren, gevolgd door koffiemachine-producent DéLonghi (3,89 sterren) en Breville, aanbieder van huishoudtoestellen (3,68 punten). Samuel Williamson, marketing manager van Product Review, merkt op dat het aantal bezoekers van de website het voorbije jaar met 38 procent is gestegen. Dat benadrukt volgens Williamson het belang van een positieve mond-aan-mond reclame. Hij zegt te verwachten dat deze trend zich in de toekomst nog verder zal doorzetten.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, australië |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende