10-01-18

Meerderheid autochauffeurs positief tegenover zelfrijdende auto

Meer dan de helft van de autobestuurders is bereid om over te stappen op zelfrijdende wagens. Dat blijkt uit een onderzoek van Harris Interactive en Accenture bij meer dan twintigduizend autobestuurders in negentien verschillende landen. Vastgesteld werd dat 54 procent van de respondenten bereid bleek om in de toekomst als een passagier in een autonome auto mee te rijden. Vooral mannelijke vijfenvijftigplussers uit de hogere inkomenscategorieën zouden weinig problemen hebben om zich in de toekomst door een zelfrijdende wagen te laten voeren. Eén op drie consumenten zien ook technologiebedrijven als de beste leverancier van autonome voertuigen.

“De interesse in zelfrijdende wagens wordt mee door de leeftijd bepaald,” stippen de onderzoekers aan. “In de leeftijdsgroep tussen veertien en zeventien jaar zou 71 procent bereid zijn om met een autonome wagen als passagier mee te rijden. Ook in de categorie tussen achttien en vierendertig jaar blijkt nog altijd 61 procent geen enkel probleem te hebben om het stuur uit handen te geven en zich volledig door technologie te laten vervoeren. Tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar bleek dat cijfer echter al te zijn gedaald tot 53 procent. Bij de vijfenvijftigplussers is nog amper 37 procent bereid om op zelfrijdende wagens beroep te doen.”

Tegelijkertijd blijkt volgens de onderzoekers ook een invloed van het inkomen. Daarbij wordt aangevoerd dat bij de hogere inkomens 62 procent van de respondenten zich tegenover de introductie van de zelfrijdende auto positief opstelt. In de middencategorieën valt dat aandeel echter al terug tot 54 procent. Bij de lagere inkomensgroepen zou nog slechts 47 procent zich met een autonome wagen willen laten vervoeren. Autoconsulent Edmunds geeft aan dat de autonome besturing één van de elementen is van een brede waaier aan technologische innovaties die de volgende jaren in de autosector zullen kunnen worden opgemerkt.

Een aantal van die toepassingen zullen volgens Edmunds nog vele jaren op zich laten wachten, maar andere innovaties zouden al op korte termijn mogen worden verwacht.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto |  Facebook |

21-10-17

Elektrische wagens tonen superieure betrouwbaarheid

Elektrische wagens laten op het gebied van betrouwbaarheid goede scores optekenen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse gebruikersorganisatie Consumer Reports. Zowel technische tests als getuigenissen van consumenten zouden de superioriteit van elektrische wagens bevestigen. Vooral de Chevrolet Bolt EV toonde zich volgens het rapport bijzonder betrouwbaar. Er wordt aan toegevoegd dat het type wellicht één van de meest betrouwbare wagens uit het volledige gamma van General Motors is. Het Model 3 van Tesla kon nog niet aan een test worden onderworpen, maar de onderzoekers zeggen ook daar een hoge graad van vertrouwdheid te vermoeden.

“Elektrische auto’s zijn bijzonder betrouwbaar,” benadrukt Jake Fisher, hoofd automotive testing bij Consumer Reports. “De aandrijving is van nature minder gecompliceerd dan hybride versies of alternatieven met traditionele brandstofmotoren. Er is immers geen sprake meer van een verbranding van brandstoffen en koeling, waardoor de elektrische wagens ook minder onderdelen hebben die defect kunnen raken of aan slijtage onderhevig kunnen zijn, zoals filters en ontstekingskaarsen.” In de rangschikking van de merken staat de Japanse autobouwer Toyota voor het vijfde jaar op rij op de eerste plaats. Cadillac, dochtermerk van General Motors, staat als 27ste merk helemaal onderaan.

In het algemeen kan volgens de onderzoekers weliswaar worden gesteld dat elektrische aandrijving tot een grotere betrouwbaarheid leidt, maar toch wordt aangegeven dat een aantal nieuwe technologieën - onder meer voor muziekstreaming en brandstofefficiëntie - een negatieve impact op het eindresultaat hebben. Aangevoerd wordt dat nagenoeg alle nieuwe wagens of modellen met nieuwe technologie een groter risico lopen geconfronteerd worden met een defecte motor, een haperende transmissie of onbruikbare toepassingen. Het Model 3 van Tesla is nog niet getest, maar er kan volgens Consumer Reports tegenover het Model S en het Model X, die wel in de lijst werden opgenomen, geen enkel verschil worden vermoed.

Lees Verder

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto |  Facebook |

09-05-17

Bestuurder semi-autonome wagen reageert trager op noodsituatie

In semi-autonome wagens reageren chauffeurs trager op noodsituaties dan bij een manuele besturing. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Clemson University in de Verenigde Staten, die het gedrag van een vijftigtal chauffeurs van semi-autonome wagens in een simulator analyseerden. Bovendien bleek dat vervolgens sterker wordt gereageerd om de vertraging te compenseren. Manuele chauffeurs reageren volgens de onderzoekers sneller en rustiger op een noodsituatie. De conclusies maken volgens de onderzoekers duidelijk dat chauffeurs moeten aanleren om op een efficiënte manier met semi-autonome wagens om te gaan, zodat de verkeersveiligheid gegarandeerd kan blijven.

“Net zoals andere technologieën, worden ook automatische auto’s verondersteld perfect te functioneren,” benadrukken de onderzoekers David Neyens en Sijun Shen. “Toch zullen incidenten niet kunnen worden uitgesloten. Het is dan ook de vraag wat er gebeurt wanneer dergelijke problemen zich manifesteren. Simulaties tonen alvast dat een aantal knelpunten verder moeten worden bekeken.” David Neyens merkt op dat autonome wagens moeten worden beschouwd als een disruptieve innovatie die tot een fundamentele verandering in de transportsector zal leiden en de potentie heeft om de veiligheid van het autoverkeer gevoelig te verbeteren.

“De verandering in technologie zal echter gepaard gaan met een wijziging in het gedrag,” betoogt professor Neyens. “Wanneer autonome wagens hun intrede hebben gedaan, zullen de chauffeurs zich wellicht wijden aan activiteiten die niet langer aan het autoverkeer zijn gelinkt. Er moet dan ook gewerkt worden aan de ontwikkeling van mechanismen, zoals alarmsignalen, die de veiligheid zullen kunnen garanderen. Ook zal de opleiding van de chauffeur moeten worden aangepast. Het wordt in de toekomst veel minder belangrijk om vlot te kunnen schakelen, maar wel wordt het cruciaal dat hij in staat is op een adequate manier te reageren wanneer het systeem defect raakt of verkeerde beslissingen neemt.”

Ook bij volledig geautomatiseerde wagens zal de chauffeurs volgens Neyens nog altijd een opleiding nodig hebben, maar die vorming zal volgens hem nog weinig gelijken op de theoretische en praktische cursussen die vandaag nog worden gegeven.

Lees Verder

19:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto |  Facebook |

29-09-16

Senioren wantrouwen afhankelijkheid van autotechnologieën

Senioren hebben dubbele houding tegenover innoverende autotechnologieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McMaster University bij vijfendertig oudere eigenaars van auto’s die met een aantal technologische innovaties, zoals camera’s of navigatie, waren uitgerust. De onderzoekers zeggen te kunnen bevestigen dat senioren weliswaar interesse tonen in toepassingen zoals camera’s als alternatief voor achteruitkijkspiegels of het probleem van de dode hoek aan te pakken, maar anderzijds moet worden vastgesteld dat de technologieën slechts selectief worden gebruikt.

“Toen de huidige generatie senioren voor de eerste keer achter het stuur van de auto plaats nam, was van veiligheidstechnologie nauwelijks sprake,” benadrukt onderzoeksleider Jessica Gish, docent gezondheidszorg aan de McMaster University. “Vaak was er zelfs geen wettelijke verplichting om een veiligheidsgordel te dragen. Sindsdien is er echter bijzonder veel veranderd. Ook de senioren zeggen deze nieuwe oplossingen, die de verkeersveiligheid ten goede komen, te verwelkomen en erkennen de meerwaarde van de introductie van deze innoverende technologieën, maar blijken zich met het nieuwe arsneaal toch niet helemaal comfortabel te voelen.”

“Ook senioren hebben het gebruik van deze nieuwe technologieën snel onder de knie,” zegt Jessica Gish. “Ook blijkt dat ze graag van een aantal technologische hulpmiddelen, onder meer bij het parkeren, gebruik maken. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat ook een aantal programma’s worden uitgeschakeld. Onder meer bleek dat vele senioren weinig gebruik maakten op de adaptieve cruisecontrole, waarbij automatisch de afstand tot de voorligger wordt geregeld. Men liet daarbij verstaan zich niet comfortabel te voelen met een technologie die het controle over het voertuig uit handen van de bestuurder neemt.”

“Senioren ontwikkelen een kritische relatie met deze moderne technologieën,” voert Jessica Gish nog aan. “Jongere bestuurders zijn tot een grote afhankelijkheid van de technologie bereid, maar blijken ook snel te panikeren wanneer onder meer het navigatiesysteem uitvalt. Senioren zien meer een gedeelte verantwoordelijkheid tussen de bestuurder en de technologie en erkennen dat de chauffeur steeds de controle over het voertuig moet kunnen behouden.” Er moet volgens Gish echter verder worden afgewacht of de gewenning aan het nieuwe aanbod ook bij de senioren uiteindelijk tot een grotere afhankelijkheid zal leiden.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto, senioren |  Facebook |

04-09-16

Betrouwbaarheid auto’s verder toegenomen

Ondanks de toevoeging van allerlei elektronische gadgets die voor technische problemen zouden kunnen zorgen, is de betrouwbaarheid van de autobouwers gestegen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent JD Power over de kwaliteit van drieëndertig automerken. Daarbij werd vastgesteld dat eenentwintig automerken een verbetering van de kwaliteit lieten optekenen. In totaal werd tegenover vorig jaar een verbetering met 6 procent gemeld. JD Power merkt bovendien op dat voor de eerste keer in zevenentwintig jaar de ranglijst niet door een luxewagen wordt aangevoerd. Op de eerste plaats eindigt immers het Zuid-Koreaanse merkt Kia. Voordien voerde Porsche de lijst aan.

Kia liet 83 technische problemen per honderd nieuwe voertuigen optekenen. Op de tweede plaats staat Porsche met 84 defecten, gevolgd door Hyndai (92), Toyota (93) en BMW (94). Onder aan de rangschikking stonden Fiat, Volvo, Land Rover en Mini, dat 216 problemen diende te melden. Gemiddeld werden 105 defecten opgetekend. Dat betekende een daling met zeven problemen tegenover vorig jaar. “Chrysler en Jeep, die gedurende vele jaren in de onderste regionen van de rangschikking stonden, lieten de grootste vooruitgang optekenen en stegen elk elf plaatsen,” benadrukt Renee Stephens, vice-president kwaliteit bij JD Power. “Jaguar viel daarentegen met vierentwintig plaatsen terug.”

“Touchscreens, stemherkenning en andere gadgets hebben autobouwers in het verleden grote problemen bezorgd en hebben de scores op het gebied van betrouwbaarheid gedurende jaren naar beneden gehaald,” zegt Renee Stephens. “De constructeurs lijken echter een keerpunt te hebben bereikt. De verbetering kan ongetwijfeld gedeeltelijk worden toegeschreven aan de consument, die met de technologieën meer vertrouwd is geraakt. Maar anderzijds kan worden vastgesteld dat de constructeurs hebben ingegrepen, onder meer door een vereenvoudiging van de gadgets, die voor vele gebruikers vaak moeilijk hanteerbaar bleken.”

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto |  Facebook |

26-06-14

Auto’s houden consumenten online video het langste vast

Online video's met auto's en dieren zetten gebruikers vaker aan om de volledige clip uit te kijken dan alternatieven met een muzikale content. Dat is de conclusie van een rapport van videospecialist Coull, gebaseerd op een analyse van 12,4 miljoen video’s in zestig landen. Opgemerkt wordt dat 61 procent van de respondenten video’s met auto’s helemaal bleken uit te kijken. Bij dieren valt dat al terug tot 49 procent, maar bij muziek wordt slechts een score van 33 procent opgetekend. Coull merkt op dat ook mensen en blogs (52 procent) en toerisme en evenementen (51 procent) een relatief grote interesse wegdragen.

“Het uitkijken van een volledige clip is een belangrijke aanwijzing van een engagement en is voor marketeers dan ook een meetinstrument dat een grote meerwaarde kan bieden,” merkt Irfon Watkins, chief executive van Coull, op. “Online videoreclame heeft de voorbije jaren bijzonder snel aan populariteit gewonnen en die trend lijkt zich ook in de toekomst verder door te zetten. De beschikbaarheid van preroll-reclame, voorafgaand aan de eigenlijke videocontent, is echter beperkt. Reclame kan echter ook verder in de video ingelast worden. Het is voor marketeers dan ook belangrijk te weten dat hun boodschap daadwerkelijk het doelpubliek bereikt en de consument niet vooraf al heeft afgehaakt.”

De onderzoekers stelden onder meer vast dat 75 procent een kwart van sportvideo’s uitkijken, maar tegen het midden van de clip valt dat cijfer terug tot 62 procent. Uiteindelijk blijkt 43 procent van de betrokkenen de video helemaal tot op het einde uit te kijken. Ook politieke videoclips en actualiteit worden uiteindelijk door 43 procent van de respondenten helemaal uitgekeken. De onderzoekers noteerden daarnaast ook dat het publiek in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika met een score van bijna 50 procent de grootste bereidheid toont om video’s helemaal uit te kijken. In Japan en Rusland vallen die cijfers echter de terug tot respectievelijk 20 procent en 18 procent.

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto, online video |  Facebook |

07-06-14

Huismoeder is cruciaal bij de aankoop van gezinswagen

Moeders hebben een cruciaal beslissingsrecht bij de aankoop van een nieuwe gezinswagen. Dat is de conclusie van een rapport van de autosite Cars.com. De onderzoekers stelden vast dat 73 procent van de huismoeders aangeeft de enige beslissingnemer te zijn bij de aankoop van een nieuwe gezinswagen. De onderzoekers stelden ook vast dat de huismoeders een groter vertrouwen hebben in online assistentie dan in de informatie die bij dealers wordt verkregen. Wanneer de dealer echter het vertrouwen van de huismoeder heeft gewonnen, kan hij volgens Cars.com verzekerd zijn van een bijzonder trouwe klant.

Lees Verder

07:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: auto |  Facebook |