06-01-18

Automatisering dreigt vooral grotere ongelijkheid te creëren

Automatisering zal niet zozeer leiden tot een massaal banenverlies, maar zal wel de ongelijkheid nog verder doen toenemen. Dat is de conclusie van een rapport van de Commission on Economic Justitie van het Institute for Public Policy Research (IPPR). In het onderzoek wordt opgemerkt dat in Groot-Brittannië een loonmassa van ongeveer 290 miljard pond aan automatisering zouden kunnen worden blootgesteld. Dat komt overeen met ongeveer 33 procent van de volledige inkomsten van de Britse werkvloer. Tevens werd vastgesteld dat lage lonen een grotere kans op automatisering lopen dan superieure salarissen.

“Door de automatisering zal de arbeid niet verdwijnen, maar wel veranderen,” aldus de onderzoekers. “Wel moet worden vastgesteld dat het fenomeen kan leiden tot lagere gemiddelde lonen en een beperkt aantal werkuren, waardoor een groter deel van het nationaal inkomen van lonen naar winsten zal worden overgeheveld. In een aantal economische sectoren zullen onder invloed van een hogere productiviteit en afzet de lonen en tewerkstelling stijgen. Daardoor zal een gedeelte van de getroffen loonmassa van 290 miljard pond weliswaar kunnen worden gecompenseerd, maar dat bedrag zal niet meer op dezelfde manier worden verdeeld. Rekening moet worden gehouden met een grotere salarisongelijkheid.”

“De overheid moet dan ook zorgen dat de lasten en baten van de automatisering gelijk worden verdeeld,” wordt in het rapport betoogd. “Zonder een gepaste tussenkomst van de overheid zal de ongelijkheid wellicht nog worden versterkt. Er moet immers rekening worden gehouden met het ongelijke bezit van kapitaal, terwijl hooggeschoolde arbeidskrachten erin zullen lukken betere banen en hogere salarissen te vinden. Indien de automatisering slecht wordt aangepakt, dreigt een ongewenste economisch paradox. Terwijl de totale maatschappij van een grotere rijkdom zal kunnen genieten, dreigt voor velen ook een versterking van de ongelijkheden in macht en beloning.”

De onderzoekers waarschuwen dat de impact van de automatisering ook beïnvloed kan worden door locatie, gender en etniciteit. “Terwijl in Londen 39 procent van de banen een grote kans op automatisering hebben, kan dat in Noordwest-Engeland en Noord-Ierland oplopen tot 48 procent,” wordt er aangevoerd.

Lees Verder

13:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automatisering |  Facebook |

03-04-17

Automatisering bedreigt sociale contacten op werkvloer

Hoewel de automatisering door een overgroot deel van de werknemers eerder als een opportuniteit dan als een risico wordt bestempeld, vrezen velen voor een negatieve impact van de technologie op de sociale relaties op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Capita Resourcing bij ruim twaalfhonderd Britse werknemers. Daarbij werd vastgesteld dat 67 procent van de respondenten de vrees te kennen gaf dat de introductie van robotica de werkvloer minder sociaal en vriendelijk zal maken. Daarbij benadrukte ook 82 procent dat de productiviteit vooral wordt gedragen door relaties en niet door geautomatiseerde processen.

De onderzoekers stelden vast dat 91 procent van de ondervraagden de automatisering eerder een opportuniteit dan een risico noemden, maar tegelijkertijd benadrukte 55 procent de huidige relatie tussen werknemers en robotica omschrijft als een leerproces met een aantal probleempunten. Bij de werkgevers benadrukte 83 procent daarentegen dat een goed evenwicht tussen mens en machine een belangrijke concurrentiële factor zal blijken te zijn. Daarbij werd er vooral op gewezen dat de automatisering van de werkvloer zal leiden tot de creatie van nieuwe vaardigheden (54 procent) en functies met een grotere toegevoegde waarde (53 procent).

Jo Matkin, managing director van Capital Resourcing, benadrukt dat de werkgevers de bezorgdheden van hun medewerkers over de automatisering ter harte moeten nemen. “De automatisering biedt uiteraard aan de werkgever diverse voordelen, maar werknemers zijn niet enkel bezorgd voor de impact op hun tewerkstellingen, maar ook op de cultuur op de werkvloer,” betoogt Matkin. “Een goede communicatie zal daarbij cruciaal blijken te zijn voor de een succesvolle implementering van de automatisering.” Het onderzoek bracht nog aan het licht dat 54 procent van de werkgevers de volgende vijf jaar voor human resources een belangrijke rol toekent in de training van het personeel in de omgang met robots.

Lees Verder

21:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automatisering |  Facebook |

28-03-17

Werknemer niet afkerig van artificiële intelligentie op werkvloer

Werknemers staan niet afkerig van de inzet van artificiële intelligentie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onderzoek van het rekruteringsbedrijf Jobsite bij meer dan vierduizend Britse werknemers. Vastgesteld werd dat 76 procent van de ondervraagden te kennen gaf zich niet ongemakkelijk te voelen over een automatisering op de werkvloer. Volgens 54 procent zal de vooruitgang van de technologie uiteindelijk voor een versterking van hun bestaande baan vormen. Slechts 33 procent daarentegen geeft aan te vrezen door de inzet van robots zijn baan te zullen verliezen. Bij de werkgevers kon nog een groter optimisme worden geregistreerd.

Vastgesteld werd dat de werknemers vooral van mening zijn dat artificiële intelligentie hen zal helpen taken sneller uit te voeren (63 procent). Daarnaast wordt opgemerkt dat de technologie de werknemers in staat zal stellen zich op het meest zinvolle werk te concentreren (55 procent). Bij de taken die door artificiële intelligentie zouden kunnen worden ondersteund wordt vooral gewezen naar de facturatie van klanten (52 procent), cyberbeveiliging (49 procent) en administratie (46 procent). Wel erkende 37 procent dat zijn arbeidsplaats in het gedrang zou kunnen komen, maar twee op drie respondenten gaven aan van plan te zijn bijkomende trainingen te volgen om hun posities te versterken.

Uit het onderzoek bleek nog dat vooral de industriële productie en banksector in eerste instantie met de automatisering zullen worden geraakt. In sectoren waar een intensievere menselijke betrokkenheid noodzakelijk is - zoals de sociale zorg en management - wordt daarentegen aan automatisering relatief weinig kansen gegeven. Bij de werkgevers kon volgens de onderzoekers nog sterkere positieve reacties worden opgetekend. Slechts 20 procent van de bedrijfsleiders drukte de vrees uit dat mogelijk een aantal banen in het gedrang zouden kunnen komen, waarbij vooral gewezen wordt op administratieve en ondersteunende diensten.

Bij werkgevers die al taken hebben geautomatiseerd, wordt vooral gewezen op de opportuniteit om tijd vrij te maken voor taken met een grotere meerwaarde (67 procent), gevolgd door een betere klantenservice (49 procent).

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automatisering |  Facebook |