04-08-17

Amerikaanse consument vindt Duitsland beste autobouwer

In de Verenigde Staten blijkt de vermogende klasse weliswaar een betere opinie te hebben op de Amerikaanse autobouwers dan vorig jaar, maar de Duitse constructeurs blijven de grootste waardering genieten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan 2.500 Amerikaanse consumenten met een jaarinkomen van minstens 150.000 dollar. Vastgesteld werd dat 35 procent van de ondervraagden aangeeft van mening te zijn dat in Duitsland de beste wagens van de wereld worden vervaardigd. Vorig jaar stond Duitsland met een score van 28 procent op een derde plaats. De tweede positie wordt ingenomen door de Amerikaanse autobouwers, die een score halen van 32 procent.

Daarmee stijgen de Amerikaanse autobouwers één plaats in de rangschikking. Er kon wel worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden erkent tegenover vorig jaar een betere mening over de Amerikaanse constructeurs te hebben gekregen, tegenover slechts 38 procent het jaar voordien. De onderzoekers benadrukken nog dat 76 procent van de vermogende consumenten zich in het algemeen ook een voorstander van Amerikaanse merken noemt. Vorig jaar werd de ranglijst nog aangevoerd door Japan, dat door 33 procent van de vermogende Amerikanen als de beste autoconstructeur ter wereld werd bestempeld.

Dat cijfer is inmiddels echter gekrompen tot 28 procent, waardoor het land ook tot een derde plaats is teruggevallen. Op de vierde plaats staat Zuid-Korea, dat zijn score van 2 procent naar 1 procent zag terugvallen. Voor de resterende landen blijft een score van 3 procent, tegenover 6 procent vorig jaar. Uit het onderzoek bleek nog dat gezinnen uit de vermogende Amerikaanse klasse gemiddeld 43.000 dollar investeren in de aankoop van een eerste auto. Wanneer naar de absolute topvermogens - met een jaarinkomen van minstens 450.000 dollar - wordt gekeken, loopt dat bedrag op tot ongeveer 83.000 dollar. Algemeen blijkt dat 97 procent van de Amerikaanse vermogende gezinnen ook minstens één auto in bezit heeft.

Lees Verder

12:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autosector |  Facebook |

27-07-17

Britse autobouwers willen geleidelijke overstap op elektrische aandrijving

Groot-Brittannië wil tegen 2040 de verkoop van nieuwe wagens met motoren op benzine en diesel verbieden, maar die ingreep dreigt desastreuze economische gevolgen te zullen hebben. Dat hebben vertegenwoordigers van de Britse autosector gezegd. Mike Hawes, chief executive van de Britse Society of Motor Manufacturers and Traders, zegt dat de autofabrikanten met de Britse overheid samenwerkt om een overstap naar elektrische wagens te promoten, maar waarschuwt daarbij dat bij die initiatieven beter met een wortel dan met een stok wordt gewerkt. Anderen merken echter op dat de sector voldoende tijd krijgt om zich aan te passen.

“Een verbod zou ook de huidige markt voor nieuwe wagens en de autosector in het algemeen, die in Groot-Brittannië aan meer dan 800.000 mensen werk verschaft, ondermijnen,” betoogt Mike Hawes tegenover de Britse krant The Guardian. “Er moet dan ook een voorkeur worden gegeven aan een positieve benadering, waarbij consumenten stimulansen zouden krijgen aangeboden om elektrische wagens te kopen. Indien de autosector niet voldoende tijd krijgt om zich aan de nieuwe situatie aan te passen, dreigt Groot-Brittannië een succesvolle economische sector te ondermijnen.”

Sommige experts wijzen er echter op dat de autobouwers voldoende tijd krijgen om het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen. “Een termijn van twintig jaar biedt voldoende ruimte om de overstap naar nieuwe aandrijfsystemen te overbruggen,” benadrukt David Bailey, professor economie aan de Aston University. “Tegen de gestelde deadline zullen de autobouwers, ongeacht de aankondiging van de overheid, trouwens toch al op elektrische wagens zijn overgeschakeld,” voert hij aan. “De autosector heeft echter wel gelijk wanneer wordt opgemerkt dat de overheid meer inspanningen moet doen om - al op korte termijn - de overstap naar elektrische en hybride modellen bij het publiek aan te moedigen.”

Volgens David Bailey moet alvast tot in de loop van het volgende decennium de aankoop van milieuvriendelijke auto’s worden gesubsidieerd, tot een keerpunt is bereikt en totale gebruikskosten - aankoop, onderhoud en verbruik - voor een elektrische wagen goedkoper zijn geworden dan voor een auto met een motor op benzine of diesel.

Lees Verder

14:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autosector |  Facebook |

27-09-16

Luxeproducenten belangrijkste leveranciers elektrische wagens?

Vermogende consumenten zullen zich voor de aankoop van een elektrische auto sneller wenden tot de constructeurs van luxewagens dan tot de Amerikaanse specialist Tesla. Dat blijkt uit een enquête van de bank UBS bij nagenoeg tienduizend consumenten in zes landen. Vastgesteld werd dat in de gezinnen met de grootste inkomens - boven de grens van 100.000 dollar per jaar - tussen 41 procent en 52 procent bij de aankoop van een elektrische wagen zou kiezen voor een model van een bekende constructeur van luxewagens. Tussen 20 procent en 29 procent zou daarentegen voor een alternatief van Tesla willen kiezen.

“De resultaten van de studie zouden dan ook een aanmoediging kunnen vormen voor de inspanningen die diverse traditionale luxemerken doen om zich een plaats op de markt van de elektrische auto’s toe te eigenen,” geeft Colin Langan, analist bij UBS, aan. “Verwacht wordt immers dat modellen uit de hogere marktsegmenten als eerste naar een elektrische aandrijving zullen overschakelen. De resultaten van de studie geven dan ook aan dat Tesla zich aan een sterke concurrentie mag verwachten wanneer de eerste producenten van luxewagens over een tweetal jaar hun eigen elektrische wagens op de markt zullen introduceren.”

“Wanneer daarentegen naar de volledige bevolking wordt gekeken, blijkt nog 13 procent tot 31 procent een voorkeur te vertonen voor traditionele automerken. Tesla haalt hier scores tussen 20 procent en 44 procent. Verder blijkt nog dat 54 procent van de ondervraagden verwacht dat elektrische wagens goedkoper zullen zijn dan hun voorlopers met een traditionele aandrijving. “Die verwachtingen staan nochtans loodrecht tegenover de vooruitzichten van de industrie, waaruit kan worden afgeleid dat elektrische wagens tegen een meerprijs tussen 11 procent en 20 procent op de markt zullen worden gebracht.

Een gelijkaardig verschil kan volgens de onderzoekers worden opgemerkt ten opzichte van de batterijen voor de elektrische wagens. Volgens de ondervraagden zal een batterij ongeveer 4.200 dollar kosten. Analisten verwachten echter dat die prijs op korte termijn alvast gevoelig hoger zal liggen.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tesla, autosector |  Facebook |

28-01-14

Showrooming is vast gegeven geworden in autosector

Showrooming is in de autosector een vast gegeven geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Placed. Onder meer werd vastgesteld dat 81 procent van de autoshoppers van een smartphone gebruik maken bij hun zoektocht naar een nieuwe wagen, terwijl 63 procent ook bij de autodealer mobiele apparaten raadplegen. De onderzoekers merken op dat online reclame het voorbije decennium al een revolutie heeft tot stand gebracht in de autoverkoop. Op diezelfde manier heeft volgens Placed ook het mobiele shoppen in de sector het voorbije jaar een explosie gekend, waardoor dealers volgens de onderzoekers op een totaal nieuwe manier engagement bij de consument moeten proberen te genereren.

“In vele sectoren blijft het fenomeen van showrooming, ondanks de vastgestelde groei, nog altijd relatief beperkt,” zegt David Shim, oprichter en chief executive van Placed. “In de autosector is dat niet het geval. In de autoverkoop is showrooming een mainstream gegeven geworden. De aankoop van een auto vertegenwoordigt één van de duurste transacties uit het gezinsbudget. Het is dan ook begrijpelijk dat de shopper van elk mogelijk instrument - met inbegrip van zijn smartphone - gebruik maakt om een aankoopbeslissing, die vaak bijzonder complex is, te nemen.” De onderzoekers stelden ook vast dat één kwart van de respondenten aangeeft tijdens het onderzoeksproces in de aanloop naar de aankoop van een wagen exclusief op zijn smartphone beroep te doen.

De onderzoekers stelden verder vast dat 33 procent van de respondenten aangeeft door mobiele reclames gestimuleerd te worden om van dealership te veranderen. Ook werd vastgesteld dat 72 procent van de showroomers meer geneigd is om bijkomende dealers te bezoeken dan andere geïnteresseerde consumenten. Die beslissing werd bij 52 procent van de showroomers gedragen door resultaten van mobiel onderzoek. Daarbij wordt onder meer gekeken naar prijsberekening en betaalfaciliteiten, de beschikbare voorraden en een vergelijking met lokale concurrenten. De onderzoekers voegen er aan toe dat de showroomers ook informatie inwinnen op gespecialiseerde marktplaatsen zoals Cars.com, AutoTrader of Edmunds.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: showrooming, autosector |  Facebook |

28-12-13

Japanse productiemethodes bedreigen welzijn werknemers in autobouw

De Japanse productiemethodes hebben in de Europese autosector duidelijk negatieve effecten gehad op het welzijn van de werknemers. Dat zegt Stephen Bouquin, hoogleraar arbeidseconomie aan de Université d'Évry Val-d'Essonne. De Japanse werkwijze heeft volgens hem weliswaar tot een hogere productie geleid, maar heeft tevens voor een piek in gezondheidsproblemen gezorgd. De Franse arbeidsdeskundige maakt daarbij gewag van extreme werkomstandigheden die de levenskwaliteit van de werknemers ernstig in het gedrang brengen. Hij merkt dan ook op dat voor de sector een arbeidsmodel moet worden ontwikkeld dat verder kijkt dan loutere productieniveaus en het welzijn van de werknemers centraal stelt.

Volgens onderzoekers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) is aangetoond dat werknemers uit de Japanse autosector door de structurering van het groepswerk in hun bedrijven, opmerkelijk productiever zijn dan hun collega’s in de rest van de wereld. Om zijn internationale concurrentiepositie te verbeteren, beslisten de Europese autoconstructeurs jaren geleden al om het Japanse productiemodel, dat onder meer door Toyota wordt gehanteerd, over te nemen. “Er zijn wereldwijd nog tien tot twaalf grote autocontructeurs actief en de concurrentie is moordend,” aldus Stephen Bouquin. “Dat heeft een gigangische impact gehad op de organisatie van het werk.”

“Er zijn nog altijd, zowel in Japan als Europa, werknemers die in de fabriek het slachtoffer worden van een hartaanval,” stipt Bouquin aan. “De meeste werknemers, meestal mannen, klagen over kwalen zoals hoofdpijn, rugpijnen, stijfheid in de armen en een gevoel van krachtverlies in de handen. Zelfs bij jonge werknemers moeten vaak klachten worden geregistreerd.” Francesco Tuccino, onderzoeker aan het Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (Ires) in Rome, merkt op dat het Japanse model een mentale impact zou kunnen hebben die werknemers in gevaar zou kunnen brengen omdat ze door de hoeveelheid aan taken geen tijd meer krijgen om na te denken.

Wolf Jäcklein, beleidsadviseur bij de vakbondsorganisatie IndustriAll, stelt dat de toenemende druk op de levenskwaliteit van de werknemers het gevolg is van de optimaliseringsprocessen bij de autocontstructeurs, waardoor secties zonder bijgevoegde waarde worden afgestoten, een hoog werkritme wordt opgelegd en het personeelsbestand zoveel mogelijk tot een minimum wordt herleid. “De vakbonden dienen een analyse te maken van de structurering van de autobedrijven, zodat een alternatief productie-model kan worden aangeboden dat een grotere aandacht besteedt aan het welzijn van de werknemers,” voert hij aan.

Lees Verder

10:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: autosector, gezondheid |  Facebook |

03-11-12

Rusland binnen twee jaar grootste automarkt van Europa

Rusland zou binnen twee jaar de grootste automarkt van Europa kunnen worden en daarmee Duitsland naar de tweede plaats verwijzen. Dat heeft Evgeniy Kudryashov, verantwoordelijke van het autodepartement bij het Russische ministerie van handel en industrie, gezegd tijdens het Sochi Investment Forum. Hij voegde er aan toe dat Rusland daarmee nieuwe mogelijkheden biedt voor de internationale automerken. Volgens een aantal ramingen zal de Russische autoverkoop dit jaar uitkomen op 1,44 miljoen exemplaren. Dat zou een stijging betekenen met 15,2 procent tegenover vorig jaar.

Kudryashov gaf ook aan dat de Russische regering een recyclage-programma ontwikkelt dat de autoconstructeurs moet toelaten om componenten te gebruiken en de kosten te reduceren. Volgens consulenten van PricewaterhouseCoopers hebben producenten van onderdelen grote mogelijkheden op de Russische markt indien de overheid er in slaagt een aantrekkelijk investeringsklimaat te creëren. Er wordt op gewezen dat de de autobouwers in Rusland een grotere interesse tonen in een lokale component-productie om de negatieve impact van wisselkoersen en onkosten voor logistiek en voorraden af te bouwen. Rusland is op dit ogenblik na Duitsland de grootste automarkt van Europa.

Volgens een aantal experts zal de toetreding van Rusland tot de World Trade Organisation (WTO) echter een druk zetten op de verdere lokalisering van de autoproductie in het land. "De douanetarieven zullen elk jaar worden verlaagd, zodat het voor toeleveranciers steeds minder interessant wordt om een productie in Rusland op te zetten," zegt Marcus Osegowitsh, directeur van Volkswagen Rusland. "De overheid moet dan ook een aantal aantrekkelijke maatregelen nemen om de toeleveranciers aan te zetten om hun productie naar de lokale markt over te hevelen."

Lees Verder

13:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, autosector |  Facebook |

23-11-09

Autosector gaat reclamebestedingen opnieuw opschroeven

De Amerikaanse autoconstructeurs zullen hun reclamebestedingen volgend jaar met 4,1 procent opdrijven tot ruim 19 miljard dollar. Dat blijkt uit een rapport van het bureau Borrell Associates. De voorbije jaren heeft de sector stelselmatig de reclamebestedingen teruggeschroefd, waardoor er volgens de onderzoekers volgend jaar van een echt breekpunt mag gesproken worden. Die trend is ook bijzonder belangrijk, aangezien de autosector één van de grootste categorieën vormt in de reclame. De onderzoekers voegen er aan toe dat de online reclamebestedingen van de autoconstructeurs het volgend jaar met 14 procent zullen stijgen, terwijl de dealers van nieuwe en tweedehands wagens een stijging met ongeveer 9 procent zouden laten optekenen. Dit jaar vertegenwoordigde online campagnes ongeveer 5 procent van de totale reclamebestedingen van de autosector. Online campagnes leiden volgens Borrell Associates tot een grote trafiek naar autoverkopers.

13:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, autosector |  Facebook |