04-06-14

Meeste babyboomers denken niet meer aan volledig pensioen

Een belangrijk gedeelte van babyboomers heeft zelfs geen intentie meer om met pensioen te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Adelaide bij nagenoeg negenhonderd Australiërs tussen vijftig en vijfenzestig jaar. De onderzoekers stelden vast dat slechts 26 procent van de respondenten aangaf plannen te hebben om zich volledig uit de arbeidsmarkt terug te trekken. Daarentegen zou 42 procent zijn actieve carrière willen afbouwen door van een fulltime naar een parttime baan over te schakelen en 25 procent zijn parttime uren verder zou willen reduceren. Een groep van 7 procent zegt zelfs helemaal niet aan een afbouw van zijn carrière te denken.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomer, pensioen |  Facebook |

04-02-14

Shoppinggedrag millennials en babyboomers toont weinig verschil

Het shoppinggedrag van millennials en babyboomers vertoont meer gelijkenissen dan algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Radius Global Market Research. De onderzoekers zeggen immers vastgesteld te hebben dat beide leeftijdsgroepen zich comfortabel voelen met onder meer online research en het gebruik van sociale media. Er wordt aan toegevoegd dat beide groepen ook dezelfde motieven hanteren en bij hun aankopen vooral streven naar kwaliteit en waarde. Er wordt dan ook opgemerkt dat marketeers bij het ontwikkelen van campagnes verder dienen te kijken dan het leeftijdsverschil tussen hun doelgroepen.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: shoppinggedrag, millennial, babyboomer |  Facebook |

31-07-13

Babyboomers worden tijdelijk antwoord op tekort aan vaardigheden

De babyboomers worden mogelijk een cruciale bevolkingsgroep om bij de bedrijven een tijdelijk tekort aan vaardigheden op te vangen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Executives Online. Opgemerkt wordt dat vele bedrijven ervaren interim-managers nodig hebben om tijdelijke tekorten aan vaardigheden in hun management-teams op te vangen. Die leemtes zouden door de babyboomer-generatie volgens Executives Online perfect kunnen worden opgevuld. De bereidheid van werknemers om hun beroepsloopbaan te verlengen en pas later met pensioen te gaan, zal er volgens het rapport voor zorgen dat deze voorraad aan talent verder zal blijven aangroeien.

Deelnemers aan het onderzoek merken op dat babyboomers vaak vaardigheden hebben opgebouwd die jongere collega’s nog niet hebben kunnen verwerven. Er wordt aan toegevoegd dat deze oudere groep werknemers vaak een breder inzicht in de activiteiten van de bedrijven of sectoren hebben opgebouwd en daardoor problemen vanuit een bredere invalshoek en strategisch kunnen benaderen. Ook wordt opgemerkt dat deze oudere werknemers vaak onmiddellijk renderen omdat er niet meer moet worden geïnvesteerd in vorming en opleiding. Verscheidene respondenten gaven dan ook aan van plan te zijn om beroep te willen doen op de expertise van deze oudere werknemers.

Uit het onderzoek bleek dat 70 procent van de onderzochte interim-managers ouder waren dan vijftig jaar, terwijl 18,7 procent een zestigplusser is. Ook bleek dat meer dan een kwart van de ondervraagde bedrijven oudere interim-krachten had aangeworven omdat de gevraagde vaardigheden in het bestaande team niet aanwezig waren. Bovendien gaf 16 procent aan de extra management-capaciteit nodig gehad te hebben om een tijdelijk project te kunnen afwerken. Daarnaast zei 16 procent op zoek was naar een permanente invulling van een vacature, maar niet snel genoeg de gepaste kandidaat te hebben kunnen vinden.

Lees Verder

15:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomer, vaardigheden |  Facebook |

05-03-13

Babyboomer staat open voor nieuwe merken en ervaringen

Babyboomers staan open voor nieuwe merken en ervaringen, maar tonen zich ontgoocheld in de kwaliteit van de reclame waaraan ze worden blootgesteld. Dat is de conclusie van een enquête van het digitale mediabedrijf Mi9 bij ruim vijfhonderd Australische consumenten tussen vijftig en zeventig jaar oud. De onderzoekers stelden vast dat 72 procent van de ondervraagden zich bereid toonde om nieuwe merken uit te proberen. Daarentegen gaf slechts 6 procent aan tevreden te zijn over de manier waarop ze door adverteerders worden benaderd. De onderzoekers merken op die ontevredenheid wellicht in belangrijke mate te maken heeft met de verkeerde perceptie die adverteerders over hun oudere consumenten hebben. Daarbij wordt opgemerkt dat 67 procent van de ondervraagden zich jonger voelt dan zijn ouders op diezelfde leeftijd.

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomer, marketing |  Facebook |

20-01-13

Partner tijdens middelbare leeftijd belangrijk voor overlevingskansen

De aanwezigheid van een partner vormt een cruciale factor voor de gezondheid tijdens de middelbare leeftijd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University naar gegevens van bijna vijfduizend Amerikaanse zestigplussers. De afwezigheid van een partner blijkt volgens de onderzoekers in deze fase van het leven een verhoogd risico op een vroegtijdig overlijden te creëren. Sociale banden tijdens de middelbare leeftijd kunnen volgens de onderzoekers dan ook belangrijke indicaties geven over vroegtijdige mortaliteit.

"De aanwezigheid van een partner tijdens de middelbare leeftijd beschermt tegen een vroegtijdig overlijden," merkt onderzoeksleider Ilene Siegler op. "Mensen die nooit getrouwd zijn geweest, bleken twee keer zoveel risico op een vroegtijdig overlijden te hebben dan leeftijdsgenoten die heel hun volwassen leeftijd een stabiel gezinsleven hebben gekend. Ook het verlies van een partner zonder een vervanging verhoogt het risico op een overlijden tijdens de middelbare leeftijd en vermindert de kans om een hoge ouderdom te bereiken."

Zelfs wanneer risicogedrag en persoonlijkheid in rekening worden genomen, blijkt de relatiestatus volgens de onderzoekers nog altijd een belangrijke factor te zijn in de overlevingskansen op middelbare leeftijd. De onderzoekers stellen dat aandacht moet worden besteed aan de alternatieve relatievormen van de babyboomers. "Deze patronen blijken gekoppeld te zijn aan een afwijkend systeem van emotionele en functionele ondersteuning, wat eerder al is gekoppeld aan mortaliteit," voeren de onderzoekers nog aan.

Lees Verder

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, babyboomer |  Facebook |

19-11-10

China staat voor grote demografische verschuivingen

Er zijn in China een aantal belangrijke verschuivingen op komst. Dat is de conclusie van een rapport van de financiële groep Morgan Stanley. Daarbij wordt onder meer gewezen naar de Chinese versie van de babyboomers, die geboren is na de jaren zeventig van de vorige eeuw. Tegen het midden van het decennium zal die bevolkingscategorie voor heet eerst meer dan 50 procent van de totale Chinese populatie vertegenwoordigen. Daarnaast moet er volgens Morgan Stanley ook rekening gehouden worden met de verdere verstedelijking van China. Daarbij wordt opgemerkt dat de steden over zestig jaar 63 procent van de totale stedelijke bevolking zullen vertegenwoordigen. Op dit ogenblik is dat 47 procent.

Morgan Stanley merkt op dat de Chinese babyboomers een groter niveau van economisch optimisme te kennen geven dan de oudere generaties. De babyboomers zijn immers groot geworden in een periode van opmerkelijke economische groei. Er wordt aan toegevoegd dat deze generatie mogelijk ook het geboortecijfer zal verdubbelen. Aangezien de meeste Chinese babyboomers uit een éénkind-gezin komen, hebben zij de toelating om zelf twee kinderen te hebben. Daarnaast wordt ook gewezen op de vergrijzing van de Chinese populatie, waarbij tijdens de tweede helft van het nieuwe decennium de groep gepensioneerden sneller zal groeien dan de arbeidspopulatie.

Al die tendenzen zullen volgens Morgan Stanley leiden tot een grotere digitalisering en mechanisering, terwijl ook de vraag naar gezondheidszorg, levensverzekeringen en medische apparatuur zou stijgen. Maar er wordt ook gewezen op de verdere verstedelijking van de Chinese maatschappij. Daardoor zal de koopkracht van 300 miljoen mensen volgens Morgan Stanley gevoelig worden opgedreven. Ook wordt opgemerkt dat op dit ogenblik ongeveer 150 miljoen Chinezen over een kredietkaart beschikken. Dat aantal zal echter snel toenemen, wat volgens het rapport ook een bijkomende stimulans zal zijn voor de verdere uitbreiding van de Chinese e-commerce.

11-03-10

Amerikaanse babyboomers grijpen naar marihuana

In de Verenigde Staten blijkt het marihuana-gebruik een opmerkelijke stijging te vertonen bij de oudere generaties. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Daarbij wordt erop gewezen dat marihuana lang voorbehouden bleek voor jongeren, maar nu steeds meer zijn intrede doet bij vijftigplussers. Dat heeft volgens het rapport te maken met het feit dat de babyboomers in de jaren zestig en zeventig een belangrijke groep vormden in de marihuana-subcultuur, maar nu ouder aan het worden zijn. Twee jaar geleden gaf 2,9 procent van de Amerikaanse vijftigplussers aan marihuana te gebruiken. Zes jaar voordien was dat slechts 1,9 procent. De grootste stijging werd opgetekend in de leeftijdscategorie tussen vijfenvijftig en negenvijftig jaar, waar het marihuana-gebruik tijdens die periode van 1,6 procent tot 5,1 procent is gestegen.

"Waarnemers verwachten dat die trend nog verder zal stijgen naarmate de babyboomers - geboren tussen 1945 en 1964 - ouder worden," aldus het persbureau Associated Press. "In totaal leven er in de Verenigde Staten 78 miljoen babyboomers. Voor een groot gedeelte van die bevolkingsgroep heeft marihuana nooit het stigma gehad dat er wel was bij de vroegere generaties. Veel babyboomers hebben marihuana al decennia geleden uitgeprobeerd. Sommigen zijn het sindsdien blijven gebruiken, terwijl anderen na hun pensioen opnieuw naar marihuana grijpen, louter uit ontspanning of als remedie tegen de ongemakken en pijnen van het ouder worden. Voorstanders van een versoepeling van de Amerikaanse drugswetgeving hopen dat deze evolutie een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren om hun doelstelling te realiseren."

"Lange tijd waren de oudere Amerikanen, die niet vertrouwd waren met marihuana en het product als een bijzonder gevaarlijke drug bestempelden, de grootste tegenstanders van de legalisatie," benadrukt Keith Stroup, oprichter van de National Organization for the Reform of Marijuana Laws (NORML), tegenover Associated Press. "Op dit ogenblik beseft deze leeftijdsgroep - ongeacht of ze al dan niet marihuana gebruiken - dat het allemaal weinig om het lijf heeft en dat het gebruik niet als een strafbaar feit zou mogen worden bestempeld. Vele ouderen hebben dan ook al aangegeven voorstander te zijn van een legalisering." Er worden een aantal pijnverzachtende bijwerkingen toegekend aan marihuana. In veertien Amerikaanse staten is het geneeskundig gebruik van marihuana toegestaan, maar in de andere staten blijft elk gebruik illegaal.