11-11-12

Vergrijzing babyboomers uitdaging voor het transport

De vergrijzing van de babyboomers kan een belangrijke impact hebben op het transport. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Association of Retired Persons (AARP). Er wordt op gewezen dat de babyboomers de eerste generatie vormden die al op jonge leeftijd een auto bestuurde en sindsdien steeds meer mobiel is geworden. Naarmate deze generatie echter met pensioen gaat, zal volgens het rapport ook hun mobiel gedrag verschuiven. De keuzes die daarbij gemaakt worden, kunnen volgens de organisatie een grote invloed hebben op het transport.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomers, vergrijzing, transport |  Facebook |

08-08-12

Babyboomers vertegenwoordigen 70 procent Amerikaanse beschikbare inkomen

De Babyboomers, geboren na het einde van de tweede wereldoorlog en voor het midden van de jaren zestig, vertegenwoordigen op dit ogenblik 44 procent van de bevolking van de Verenigde Staten, maar beschikken wel over 70 procent van het totale Amerikaanse beschikbare inkomen. Bovendien vertegenwoordigt deze leeftijdsgroep 49 procent van de totale aankoop van consumptiegoederen. Dat blijkt uit een rapport van de bureaus Nielsen en BoomAgers. Er wordt aan toegevoegd dat de in 63 procent van de babyboomer-gezinnen, ondanks de economische crisis, nog altijd minstens één persoon fulltime werk heeft. Bovendien wordt er opgemerkt dat de jongere generaties bekend staan als early adopters van technologie, de babyboomers toch 40 procent van de draadloze dienstverlening betalen en 41 procent van het totale publiek van Apple-computers uitmaken. Volgens Nielsen omvat deze generatie ook een niche-populatie van techno-boomers, die volop gebruik maken van nieuw communicatietechnologieën en sociale netwerken.

Lees Verder

17:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomers, verenigde staten |  Facebook |

07-09-11

Babyboomers herdefiniëren ook het grootouderschap

De hedendaagse grootouder-populatie is heel anders dan de meeste marketeers veronderstellen. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van Metropolitan Life. Er wordt opgemerkt dat het grootste gedeelte van de hedendaagse grootouders bestaan uit babyboomers tussen vijfenveertig en vierenzestig jaar, die belangrijke bedragen besteden aan een brede waaier van activiteiten en producten, gaande van geavanceerde fietsen tot nieuwe universiteits-opleidingen.

"Op dit ogenblik vertegenwoordigen grootouders 60 procent van het totale Amerikaanse inkomen," stippen de onderzoekers aan. "Dat is 10 procent meer dan dertig jaar geleden. Bovendien groeit de grootouders-bevolking twee keer zo snel aan dan de rest van de Amerikaanse bevolking. Vorig jaar konden er in de Verenigde Staten ongeveer 65 miljoen grootouders worden geteld. Tegen het einde van het decennium zal dat echter gegroeid zijn tot 80 miljoen eenheden. Op dat ogenblik zal één derde van de Amerikaanse volwassenen grootouder zijn."

"Ook vele grootouders werden getroffen door de economische crisis, maar in het algemeen was de impact veel minder zwaar dan bij hun kinderen," wordt er opgemerkt. "Dat betekent dat de grootouders in staat zijn geweest om hun kinderen bij te springen. Twee jaar geleden besteedden Amerikaanse grootouders 7,6 miljard dollar aan kinderproducten. Dat betekent een stijging met 71 procent tegenover tien jaar voordien. Bovendien werd een bedrag van 2,43 miljard dollar aan schoolmateriaal besteed. Dat is drie keer meer dan tien jaar voordien."

"Die opstelling heeft echter ook met waarden te maken," stipt Metropolitan Life aan. "De grootouders van de huidige generatie waren destijds ook de eerste golf babyboomers die het ouderschap herdefinieerden. Het is dan ook geen verrassing dat deze groep ook het grootouderschap wil heruitvinden. Bovendien is deze groep hoger opgeleid dan voorgaande generaties en heeft ze ook meer reizen ondernomen. De babyboomers groeiden op in een periode van sociale en politieke onrust en hebben een gevoel van verplichting en verantwoordelijkheid aangeleerd."

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grootouders, babyboomers |  Facebook |

26-07-10

Babyboomers zijn voor marketeers een vergeten klasse

Marketeers hebben op dit ogenblik vooral aandacht voor de milieubetrokkenheid van de millennial-generatie en de korting-gerichtheid van Generation X, maar verliezen daarbij de generatie van de babyboomers uit het oog. Dat zegt Doug Anderson, vice-president onderzoek en ontwikkeling bij het onderzoeksbureau Nielsen. Anderson wijst erop dat er nagenoeg geen enkel economische marktsegment of productcategorie kan worden aangegeven waar de babyboomers geen belangrijke rol spelen, zelfs op het gebied van technologie, met inbegrip van mobiele telefoons en computers. Anderson voegt er aan toe dat de babyboomers op het gebied van nieuwe producten misschien wel niet de voorlopers zijn, maar ook niet lang achterblijven.

"Babyboomers kopen aan een even snel tempo dan andere leeftijdsgroepen," merkt Anderson op tegenover het magazine Marketing Daily, eraan toevoegend dat de babyboomer-generatie alleen al in de Verenigde Staten 78 miljoen consumenten vertegenwoordigt. "Vaak kopen ze ook nog eens producten voor hun kinderen, wat betekent dat de economie hier te maken heeft met dubbele consumenten." Andersen merkt op dat babyboomers 38,5 procent vertegenwoordigen van de omzet van consumptiegoederen, terwijl marketeers slechts 5 procent van hun budgetten toewijzen aan de leeftijdscategorie van vijfendertig tot vijfenzestig jaar, die dan ook nog gedeeltelijk uit de Generation X bestaat.

Marketeers gaan er volgens Andersen onterecht vanuit dat babyboomers weigerachtig zijn om met nieuwe technologieën en merken te experimenteren of al jarenlang trouw zijn aan één bepaald merk en wellicht niet geneigd zijn om naar een andere aanbieder aan te trekken. Bovendien worden babyboomers door de marketeers volgens Andersen vaak op een verkeerde manier benaderd. Babyboomers moeten volgens hem benaderd worden op een manier die ze zullen accepteren. Babyboomers mogen volgens hem niet vereenzelvigd worden met zevenentwintigjarigen, maar ook niet met zevenenzestigjarigen. Babyboomers worden volgens Andersen te vaak benaderd als een rustige en bezadigde consumentengroep, terwijl ze in werkelijkheid bijzonder actief zijn en ook langer gezond blijven.

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, babyboomers |  Facebook |

23-02-09

Babyboomers zijn geen techno-analfabeten

Men doet er verkeerd aan om babyboomers als techno-analfabeten te bestempelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau van Forrester Research. Daarbij wordt erop gewezen dat 60 procent van alle babyboomers overtuigde gebruikers zijn van sociale media zoals blogs, forums, podcasts en online videos. Dat is een stijging met 50 procent tegenover vorig jaar. Onderzoeksleider Jeremiah K. Owyang stelt dat de adoptie van sociale media voor alle generaties geldt. Nochtans hebben marketeers traditioneel het moeilijk om online communities te bewerken waar babyboomers zich ophouden, terwijl die groep nochtans meer dan gemiddeld kapitaalkrachtig is. Owyang wijst er daarbij op dat marketeers deze groep van babyboomers echter op een specifieke manier moeten benaderen.

"Marketeers hebben het traditioneel moeilijk om online communities met babyboomers - vijftigers en zestigers - te benaderen," aldus Jeremiah K. Owyang tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. "Maar in plaats van weg te vluchten van oudere online consumenten, zouden ze zich moeten richten op sociale netwerken en websites die op babyboomers zijn gericht. Elke leeftijdsgroep is actief in sociale media en het feit dat steeds meer babyboomers deze kanalen gebruiken, is een duidelijk signaal dat we hier niet met een rage te maken hebben. Met mag niet vergeten dat het alleen al in de Verenigde Staten om een bevolkingsgroep van 100 miljoen mensen gaat."

Forrester Research wijst er bovendien op dat het hier om een groep consumenten gaat die bovengemiddeld kapitaalkrachtig is. "Deze categorie besteedt jaarlijks miljarden dollars aan reizen, auto's en gadgets," ordt er daarbij opgemerkt. "Het is echter de kunst om deze groep aan te spreken op een manier die niet te ingewikkeld is en die niet teveel overdreven inspanningen vergt. Oudere consumenten zijn immers minder snel geneigd om in te schrijven op acties die allerlei formaliteiten vergen of die hen vragen om foto's of video's te uploaden. Babyboomers hebben daarentegen een voorkeur om aan enquêtes deel te nemen en commentaren te leveren op nieuwsverhalen en producten.

19:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, babyboomers, sociale media |  Facebook |

15-12-08

Millennium-generatie optimistisch over toekomst

De Millennium-generatie, geboren sinds de jaren tachtig, toont zich bijzonder positief en hoopvol over de toekomst. Maar tegelijkertijd voelt deze internet-generatie zich op dit ogenblik ook nerveus en gestresseerd. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau StrategyOne in opdracht van frisdrankenproducent Pepsi. Ruim tachtig procent van deze generatie zegt hoopvol gestemd te zijn over de toekomst, terwijl 65 procent zich optimisch voelt. Maar 57 procent zegt de toekomst opwindend te vinden, tegenover 49 procent bij Generation X (dertigers en veertigers), 38 procent bij de Babyboomers (vijftigers en zestigers) en 27 procent bij de Post-Wargeneratie (senioren).

"Uit het onderzoek is gebleken dat 95 procent van de Millennials het belangrijk vindt om een positieve kijk te hebben op het leven en niemand heeft op lange termijn een negatieve toekomstvisie, maar toch blijkt dat 56 procent zich over hun huidige levensomstandigheden gestresseerd en nerveus te voelen," aldus de onderzoekers. "Dat is meer dan in de andere leeftijdscategorieën. Bij de Post-Wargeneratie bedraagt dat slechts 36 procent, bij Generation X 43 procent en bij de Babyboomers 51 procent." Bovendien zegt 71 procent van de Millennials zich meer te amuseren dan zich zorgen te maken over de toekomst. Ook daarmee scoren ze minder positief dan de gemiddelde bevolking (78 procent).

Ondanks deze resultaten zegt 68 procent van de Millennials in het algemeen optimistisch te zijn over de toekomst op lange termijn. Bij de gemiddelde Amerikaanse bevolking is dat 65 procent. Millennials zijn het meest optimistisch over hun algemeen welzijn (84 procent) en hun relaties met familie en vrienden (81 procent). Ook zegt 77 procent optimistisch te zijn over zijn professionele carrière. Dat is meer dan de Generation X (66 procent), de Babyboomers (59 procent) en de Post-Wargeneratie (22 procent). Ook zegt 78 procent van de Millennials optimistisch te zijn over zijn gezondheid. Daarna volgen de financiële situatie (64 procent) en hun romantisch leven (61 procent).

10-06-08

Sociale netwerken niets voor babyboomers

Veertigplussers nemen intensief deel aan mond-aan-mond reclame en waarderen persoonlijke aanbevelingen en opinies van experts, maar zijn relatief weinig actief op het vlak van sociale netwerken en blogs, hoewel ze nochtans hevige gebruikers zijn van andere online diensten. Dat blijkt uit een rapport van het onderzoeksbureau JWT Boom. Deze generatie wil volgens de onderzoekers wel degelijk met anderen omgaan in communities rond gemeenschappelijke interesses en belangen, maar grijpen daarbij terug naar de meer traditionele internetkanalen, zoals e-mail, om in contact te blijven.

In deze leeftijdscategorie zegt 96 procent gebruik te maken van e-mail. Daarmee wil 92 procent in contact blijven met vrienden en familie en 84 procent ontvangt via e-mail foto's van vrienden en familie. Maar 53 procent zegt dat ze geen sociale netwerken bezoeken of dat ook in de toekomst van plan is om te doen. Slechts 22 procent zegt dat wel gedaan te hebben en 26 procent zegt van plan te zijn dat ooit te doen. Reden om niet naar sociale netwerken te gaan zijn bezorgdheid om de privacy (47 procent) en een overvolle agenda (39 procent), terwijl 32 procent geen enkel voordeel ziet in sociale netwerken.

Deze babyboomers hebben ook weinig of geen interesse in het schrijven van blogs (67 procent), deel te nemen aan sociale netwerken (63 procent), online games te spelen met anderen (55 procent), het luisteren naar podcasts (55 procent) en het downloaden van muziek (44 procent). Verder blijkt deze groep wel te participeren in vertrouwde online communities en opinies te delen over producten. Ze staan ook opening voor traditionele marketing en e-marketing, op voorwaarde dat de boodschap afkomstig is van een bron of een merknaam die ze kennen en vertrouwen. Meer dan 55 procent heeft een product of service gekocht in een e-mail, terwijl 75 procent doorgeklikt heeft op producten en diensten die op de website zijn gepromoot.

Verder zegt 93 procent van alle respondenten dat ze een website hebben bezocht, wanneer ze daar eerst in de krant of een magazine een artikel hebben gelezen. De meeste babyboomers zijn geneigd een website te vertrouwen indien die gekoppeld is aan een vertrouwd merk of geloofwaardige expertise naar voor brengt. Volgens 83 procent moet de content afkomstig zijn van experts, auteurs of een autoriteit die een geloofwaardigheid heeft over het onderwerp en 66 procent vertrouwt websites waarvan de content is gesponsord door een bedrijf dat ze kennen en vertrouwen. Ook zegt 62 procent dat ze een site vertrouwen indien ze die al langer kennen en het merk hebben leren vertrouwen.

Babyboomers participeren wel meer dan jongere leeftijdsgroepen in virale marketing. Zo zegt 93 procent van de babyboomers dat ze geneigd zouden zijn om productinformatie of nieuws te delen met vrienden. In de Verenigde Staten vertegenwoordigen babyboomers meer dan 83 procent van de nationale koopkracht.

07-03-08

Babyboomers willen niet met pensioen

De generatie van de babyboomers – geboren tussen 1946 en 1964 – nadert stilaan de pensioengerechtigde leeftijd, maar een groot deel van deze groep is van plan in meer of mindere mate actief te blijven. Dat zegt het Amerikaanse consulentenbureau FocalPoint International. Vooral de Amerikaanse KMO-sector mag volgens de onderzoekers een belangrijke injectie verwachten van de babyboomers.

“Het rapport van FocalPoint International voert aan dat de babyboomers actiever zijn dan hun voorgangers,” aldus het magazine Forbes. “Ze zijn bovendien van plan om ook na hun pensioen nog verder actief te blijven, vooral in de KMO-sector. Dat zal leiden tot een nieuw soort ondernemers en van de babyboomers de meest ondernemende generatie uit de geschiedenis maken.”

“Meer en meer babyboomers beginnen met een eigen onderneming,” aldus Dominic Rubino, ondervoorzitter van FocalPoint International. “Het is interessant om te zien hoe de tijden veranderen. In het verleden was het vooral de middenklasse die vooral bezig was met ondernemen, maar vandaag zijn vooral de oudere en jongere generaties die interesse tonen in het ondernemerschap.”

De onderzoekers wijzen erop dat vele Amerikaanse babyboomers financieel niet in staat zijn om zich volledig uit het actieve leven terug te trekken. “Daarom zullen zij ook na hun pensionering minstens gedeelte part-time blijven werken,” aldus FocalPoint International. “Op die leeftijd wordt het starten van een bedrijf ook minder risicovol beschouwd en zorgt het voor een evenwicht tussen werk en leven.”

Vooral babyboomers die bij hun bedrijf tot een voortijdig vertrek zijn gedwongen, zouden sneller geneigd zijn om zelf een onderneming op te starten.

13:43 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, babyboomers, pensioen, arbeid |  Facebook |

26-12-07

Babyboomer eist groen en kwaliteit

Een maatschappelijk bewuste houding is één van de drijvende krachten achter het winkelgedrag en de merkvoorkeuren van babyboomers. Dat blijkt uit een Amerikaanse enquête van de onderzoekbureaus AARP Services en Focalyst. Daarbij stelt 70 procent van de consumenten die voor 1964 zijn geboren, dat ze een verantwoordelijkheid voelen om de wereld beter te maken.

“In totaal gaat het daarbij om 40 miljoen groene babyboomers en zestigplussers,” aldus het online magazine MarketingCharts. “Deze groep blijkt kwaliteit te eisen en heeft belangstelling voor reclame, maar dit geldt zowel in positieve als negatieve zin. Ze hebben aandacht voor reclame voor producten die ze willen aankopen, maar ze stellen zich ook kritisch op en gaan er dikwijls vanuit dat er in reclame weinig waarheid schuilt.”

Deze groep wil volgens de onderzoekers dat reclame meer echte productinformatie zou bevatten, zodat het gemakkelijker wordt om beslissingen te nemen. Verder blijkt dat 88 procent van deze groep merktrouw is. Het gemiddelde bij hun generatiegenoten bedraagt 78 procent. Minstens 50 procent van de groene boomers koopt merken die milieuveilig zijn. Maar milieuveilig is voor hen niet hetzelfde als organische producten. Minder dan één derde is bereid om meer te betalen voor organische producten.

Bij 70 procent van de groene boomers is een goede klantenservice belangrijk. Het algemeen gemiddelde in die leeftijdscategorie bedraagt 45 procent. De onderzoekers kwamen verder tot de vaststelling dat groene boomers minder televisie kijken dan hun generatiegenoten en meer aandacht hebben voor gedrukte media, zoals kranten, tijdschriften en boeken.

Meer over milieu en natuur

12:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomers, milieu, reclame |  Facebook |

27-09-07

Ook babyboomers houden van mobiele technologie

Hoewel de jongere consument nog altijd de belangrijkste klant is voor de mobiele technologie, beginnen ook steeds meer babyboomers zich ervoor te interesseren. Bovendien is hun gedrag opvallend gelijklopend met dat van de jongere gebruikers, ook als het gaat om bellen achter het stuur van de auto. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau InsightExpress.

Uit het onderzoek van InsightExpress blijkt dat ongeveer 80 procent van de Amerikanen een mobiel telefoontoestel bezit. Erg grote verschillen tussen de verschillende leeftijdscategorieën zijn er niet. Bij Generation Y (18 tot 24 jaar) ligt de penetratie op 85 procent, gevolgd door Generation X (25 tot 44 jaar) met 82 procent, jonge Babyboomers (45 tot 54 jaar) met 80 procent en oudere Babyboomers (55 tot 64 jaar) met 79 procent.

Ouderen zijn volgens de onderzoekers heel snel om nieuwe technologieën op te pikken. Zo heeft 51 procent van Generation Y een mobiele telefoon die toegang heeft tot het internet. Zij worden gevolgd door Generation X (47 procent), maar ook de jongere Babyboomers (39 procent). De oudere Babyboomers komen aan 31 procent. Daarnaast hebben jongere Babyboomers ook sms-mogelijkheden (75 procent), ringtones (54 procent) en camphones (52 procent).

Generation Y zendt de meeste tekstberichten, met 43 procent die elke dag minstens één bericht verstuurt. Maar ook 16 procent van de jonge Babyboomers en tien procent van de oudere Babyboomers zendt met zijn mobiele telefoon dagelijks minstens één bericht. Daarnaast heeft acht procent van Generation Y toegang tot het mobiel internet, meer bij de jonge Babyboomers is dat ook al vier procent, één procent meer dan de oudere Babyboomers.

Bij Generation Y zendt 47 procent sms-berichten terwijl hij achter het stuur zit. Maar bij jongere Babyboomers is dat ook al 37 procent en bij de oudere Babyboomers 28 procent. Bij Generation Y ontvangt 40 procent enige vorm van reclame op zijn mobiele telefoon, maar bij de Babyboomers is dat ook al opgelopen tot 25 procent.

20:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: babyboomers, mobiele telefonie |  Facebook |