27-05-12

Nanotechnologie wapen in strijd tegen resistente bacteriën

Nanotechnologie kan een belangrijk element vormen om het probleem van resistentie tegen antibiotica te bestrijden. Dat zeggen onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). De onderzoekers stellen dat nanotechnologie het mogelijk maakt om bacteriën met zwaardere dosissen antibiotica te bestoken zonder dat schade wordt toegebracht aan de rest van het lichaam. Op die manier kan nanotechnologie volgens de onderzoekers een aantal mogelijke neveneffecten van antibiotica ontwijken en de gezonde bacteriën in het lichaam te sparen.

De voorbije decennia zijn bacteriën steeds resistenter geworden tegen bestaande geneesmiddelen. Eén van de strategieën om dat probleem aan te pakken is het overweldigen van de defensie van de bacteriën door de inzet van gerichte nanopartikels om grote dosissen van bestaande antibiotica toe te kunnen dienen. "Resistentie betekent niet dat de bacterie ongevoelig is geworden voor het antibioticum, maar wel dat ze alleen nog kan worden overwonnen met hogere concentraties van het bestrijdingsmiddel," merkt onderzoeksleider Aleks Radovic-Moreno op.

"Vaak is het echter onmogelijk om hoge dosissen toe te dienen omdat antibiotica vaak een toxische inwerking hebben op het lichaam," stipt Radovic-Moreno nog aan. "Door nanotechnologie kunnen aanvallen tegen bacteriën echter geconcentreerd worden, zodat de rest van het lichaam gespaard blijft." In de ontwikkeling van het Massachusetts Institute of Technology wordt aan de nanopartikels een positieve lading meegegeven om zich aan de ziektekiemen te binden en aan te vallen.

Het experiment was gericht op het toedienen van vancomycine, een product om resistente infecties te bestrijden, maar de partikels zouden volgens de onderzoekers kunnen worden gemodificeerd om andere antibiotica of combinaties van geneesmiddelen te leveren.

Lees Verder

09:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nanotechnologie, bacterie, gezondheid |  Facebook |

24-03-12

Nut van vroegtijdige blootstelling aan bacteriën bewezen

Het is belangrijk dat immuniteit in een vroeg levensstadium wordt opgebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Brigham and Women's Hospital bij muizen. Daarbij stelden de Amerikaanse onderzoekers vast dat bacterie-vrije muizen abnormaal vaak geconfronteerd werden met aandoeningen van de longen en darmen. Wanneer de dieren op jonge leeftijd echter blootgesteld werden aan bacteriën, bleek er sprake te zijn van een genormaliseerd immuunsysteem en ziektepreventie.

Het principe dat een vroegtijdige blootstelling aan bacteriën de immuniteit versterkt, bestaat al langer. Het fenomeen zou volgens wetenschappers een verklaring kunnen vormen voor de wereldwijde toename van allergieën en auto-immuunziektes in stedelijke omgevingen. "Tot nu toe werd daarvoor echter geen rechtstreeks wetenschappelijk bewijs gevonden," merken de onderzoekers op. "Uit het onderzoek met muizen is nu echter aangetoond dat de reacties worden veroorzaakt door de hyperactiviteit van een unieke klasse van immuniteitcellen."

De onderzoekers stelden ook vast dat muizen die alleen tijdens hun eerste levensweken aan bacteriën werden blootgesteld, tijdens hun later leven toch een normaal immuun-stelsel bleken te beschikken. "De bescherming die tijdens de eerste levensperiode wordt opgebouwd, werkt lang door," voeren de onderzoekers aan. "Het onderzoek toont aan dat de omgeving tijdens de eerste levensperiode een belangrijke impact kan hebben op latere fases. Het onderzoek laat ook toe de factoren te bepalen die belangrijk zijn om bescherming tegen allergieën en auto-immuunziektes te bieden."

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, bacterie |  Facebook |

30-09-11

Transportnetwerk belangrijk in verspreiding resistente ziektes

Het transportnetwerk speelt een belangrijke rol in de verspreiding van bacteriën die resistent zijn aan antibiotica. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. Onderzoeksleider Joe Eisenberg, professor aan de School of Public Health van de University of Michigan, stelt dat niet alleen het gebruik van antibiotica de verspreiding van resistente organismes mogelijk maakt. Het fenomeen moet volgens hem in een bredere context worden bekeken.

"De resistentie E.coli-bacterie werd veel meer opgemerkt in dorpen langsheen verbindingswegen dan in afgelegen, landelijke gemeenschappen," merkt Joe Eisenberg op. "Dat geeft aan dat wegen een belangrijke rol spelen in de verspreiding van resistente bacteriën. Niet alleen het individuele gebruik van antibiotica speelt een rol in de verspreiding van de ziektes, maar ook de verplaatsingen in en uit een gebied, samen met de waterkwaliteit en hygiëne. Maar ook die twee laatste factoren worden beïnvloed door de aanwezigheid van wegeninfrastructuur."

Resistente bacteriën kunnen onder meer worden doorgegeven wanneer een besmette persoon voedingsproducten verwerkt of in contact komt met water. "Wegeninfrastructuur beïnvloedt de gezondheid niet alleen door een grotere toegang te verschaffen tot antibiotica, maar ook door het creëren van een ander niveau van hygiëne en waterkwaliteit," voert Eisenberg nog aan. "Wanneer er een beleid rond antibiotica moet worden opgezet, mag dan ook niet alleen gekeken worden naar het voorschrijfgedrag van artsen, maar ook aan bredere omgevingsinvloeden."

Eerder was ook al aangetoond dat verbindingswegen een cruciale rol speelden in de verspreiding van infectieziektes.

15:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bacterie, gezondheid, resistentie |  Facebook |

24-09-11

Bacterie produceert oneindige voorraad waterstof

Amerikaanse onderzoekers hebben een procedé ontwikkeld dat naar eigen zeggen een oneindige voorraad waterstof kan leveren voor brandstofcellen. Daarbij zou gebruik gemaakt worden van bacteriën. Tot nu toe was er een externe bron van elektriciteit nodig om de productie van waterstof op te zetten. Dat zou door het nieuwe procedé echter niet langer nodig zijn. Er wordt wel opgemerkt dat de huidige productiekosten van de nieuwe technologie te hoog liggen om de toepassing commercieel rendabel te maken.

"Er bestaan bacteriën die op een natuurlijke manier in de omgeving aanwezig zijn en die de mogelijkheid hebben op elektronen buiten de cel vrij te geven, zodat ze in staat zijn om elektriciteit te produceren tijdens het afbreken van organische materie," aldus onderzoeker Bruce Logan. "De microben kunnen, vooral binnen een zogenaamde microbiologische brandstofcel, elektrische stroom produceren." Vooral het feit dat er geen elektrische bron meer nodig is om energie toe te voegen aan de productie van waterstof, wordt door Logan de grote doorbraak genoemd.

Waterstof wordt al lang bestempeld als één van de belangrijkste brandstoffen van de toekomst, maar voorlopig is men er nog altijd niet in geslaagd een ideale toepassing te vinden. Het nieuwe systeem heeft volgens Logan alleen zout en zoet water en een aantal membranen nodig om de productie te kunnen garanderen. Logan merkt echter op dat de technologie nog in de kinderschoenen staat. Daardoor kan er op dit ogenblik volgens hem op dit ogenblik ook nog geen sprake zijn van een commerciële toepassing.

16:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bacterie, brandstofcel, waterstof |  Facebook |

10-01-11

Hongkong experimenteert gegevensopslag in bacteriën

Onderzoekers van de School of Life Sciences aan de Chinese University of Hongkong zeggen een methode ontwikkeld te hebben om informatie op te slaan in bacteriën. Daarmee moet het volgens hen in de toekomst mogelijk zijn om grote gegevensbestanden voor lange periodes op te slaan. De Chinese onderzoekers zeggen daarbij beroep gedaan te hebben op E.coli, een bacterie die vooral berucht is als bron van ernstige voedselvergiftigingen. Bio-opslag - de wetenschap van het opslaan van informatie in levende organismen, is een relatief jong terrein. De eerste experimenten werden ongeveer een tiental jaar geleden uitgevoerd.

Vier jaar geleden maakte een team van de Japanse Keio University bekend met succes een versie van de relativiteitsformule van Albert Einstein opgeslagen te hebben in de genetische structuur van een alledaagse bodembacterie. "Omdat bacteriën zich constant reproduceren, zou een groep van deze eencellige organisme die informatie voor een periode van duizenden jaren kunnen opslaan," aldus het persbureau AFP. "De onderzoekers in Hongkong zeggen echter belangrijke vooruitgang geboekt te hebben tegenover die eerste successen. Onder meer is men er naar eigen zeggen in geslaagd om meer complexe gegevens op te slaan."

Dat zou er volgens de onderzoekers uiteindelijk kunnen toe leiden dat niet alleen tekst, maar ook beelden, muziek en zelfs video in deze cellen zouden kunnen worden opgeslagen. De onderzoekers voegen er aan toe dat de opslagmethode bijzonder compact is. Eén gram bacterie zou eenzelfde hoeveelheid informatie kunnen opslaan als 450 harddisks met een capaciteit van tweeduizend gigabytes. Ook werd er een drievoudige veiligheidsstructuur ingebouwd. Deze biocryptografie moeten ervoor zorgen dat onder meer mutaties in sommige cellen de opgeslagen gegevens niet kunnen vervalsen. Eén van de onderzoekers merkte op dat hackers machteloos staan tegenover bacteriën. 

19:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bacterie, data-opslag, hongkong |  Facebook |