24-06-10

Slovenië treedt toe tot samenwerkingsverband Balkan

Slovenië, een land dat sinds zijn onafhankelijkheid van het voormalige Joegoslavië steeds heeft benadrukt deel uit te maken van de Adriatische en Alpijnse regio's, is verrassend toegetreden tot het Southeast European Cooperation Process (SEECP), een regionaal samenwerkingsverband dat rond de West-Balkan is opgebouwd. Slovenië werd het twaalfde lid van het samenwerkingsverband, dat met Bulgarije, Griekenland en Roemenië al drie lidstaten van de Europese Unie in zijn rangen had. De Sloveense president Danilo Turk merkte op dat Slovenië ernaar uitkeek om deel uit te maken van het samenwerkingsverband, dat zich volgens hem in een dynamische en veelbelovende regio bevindt. Diplomaten noemen de toetreding van Slovenië, een land dat grenst aan Oostenrijk en Italië, bijzonder veelbelovend is.

"De toetreding van Slovenië geeft aan dat initiatieven zoals het Southeast European Cooperation Process werkt," merkte één van de diplomaten op. Hij voegde er echter aan toe dat de versterking van het model van regionale samenwerking ook als een teken zou kunnen worden gezien dat de Europese Unie geen onmiddellijke plannen heeft om nog nieuwe lidstaten op te nemen, op uitzondering van Kroatië. Zopas is Macedonië, in opvolging van Turkije, voorzitter geworden van het Southeast European Cooperation Process. De Turkse president Adbullah Gül zei er daarbij overtuigd te zijn dat de verwezenlijkingen die onder het Turkse voorzitterschap werden opgestart met het voorzitterschap van Macedonië verder zullen worden doorgevoerd. Gül voegde er aan toe dat Turkije droomt van een Balkan-regio die de democratische waarden en de hoogste normen in mensenrechten nastreeft en volledig geïntegreerd zou worden met de Europese en Euro-Atlantische organisaties.

De Turkse president voegde er aan toe dat een doorgevoerd en coherent beleid ertoe zou leiden dat er duurzame oplossingen zouden kunnen gevonden worden voor de huidige problemen in de Balkan. Hij voegde er aan toe dat dit beleid alle landen van de Balkan zou moeten omvatten, met inbegrip van Kosovo. "Ongeacht onze visie ten opzichte van de status van Kosovo, zouden we er allemaal moeten voor zorgen dat Kosovo deel kan uitmaken van deze regionale samenwerking," benadrukte hij. Kosovo, dat zich ruim twee jaar geleden onafhankelijk verklaarde, is geen lid van het samenwerkingsverband. Griekenland en Roemenië, twee leden van het Southeast European Cooperation Process, erkennen de vroegere Servische provincie niet als een onafhankelijke staat. Gül riep ook nog op tot gezamenlijke inspanningen om het terrorisme te bestrijden.

18:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: balkan, slovenie |  Facebook |

13-06-10

Corruptie in Balkangebied blijft een belangrijk probleem

Een groot gedeelte van de bevolking van de West-Balkan blijft ervan overtuigd dat de corruptie op een hoog niveau blijft en zelfs nog toeneemt, zowel in de openbare sector als in de industrie. Dat blijkt uit een onderzoek van de organisatie Gallup House en het European Fund for the Balkans. Daarbij bleek dat meer dan twee op drie van de inwoners van het Balkangebied ervan overtuigd is dat corruptie zowel in de openbare sector en het bedrijfsleven wijdverspreid blijft. Corruptie over het bedrijfsleven haalt de hoogste score in Kroatië (92 procent), gevolgd door Servië (91 procent) en Bosnië-Herzegovina (90 procent). Corruptie op regeringsniveau haalt de hoogste score in Kosovo (84 procent), gevolgd door Bosnië-Herzegovina (81 procent). Met een score van 49 procent is Montenegro een opvallende uitzondering.

In Bosnië-Herzegovina en Kosovo zegt meer dan een kwart van de respondenten in hun dagelijks leven persoonlijk geraakt te zijn door de georganiseerde misdaad. Meer dan de helft van de Albanezen zegt dat ze het voorbije jaar een geschenk of omkoopsom hebben moeten betalen om een probleem opgelost te krijgen. In Kroatië is dat slechts 8 procent. Robert Manchin, managing director van Gallup Europe, benadrukt dat het vertrouwensniveau van de bevolking in hun regering en het gerechtelijk apparaat cruciaal is voor het eigen gevoel van welzijn. Hij voegt er aan toe dat mensen die vertrouwen hebben in hun regering, zich ook minder geraakt voelen door de economische situatie, ongeacht hun daadwerkelijke materiële situatie. Dusan Reljic, onderzoeker aan het Duitse Institute for International and Security Affairs (SWP), verwijst naar de wetteloze periode in het Balkangebied tijdens de jaren negentig, toen geweld en criminaliteit overheersten.

Die periode heeft volgens Reljic een nieuwe sector - de verboden economie - gecreëerd. Die periode viel samen met het economisch embargo van de internationale gemeenschap tegen het voormalige Joegoslavië. Vanuit het hedendaags perspectief wordt dat embargo door velen vandaag als een contraproductieve maatregel bestempeld. Reljic zegt te geloven dat de landen uit de West-Balkan een grote kans hebben om hun eigen maatschappij uit te zuiveren, met de controlerende begeleiding van de Europese Unie als een belangrijke factor. Hij waarschuwt echter dat een aantal lidstaten van de Europese Unie niet gehaast zijn om de regio te integreren en dat de voorwaarden voor een eventueel lidmaatschap geloofwaardig moeten zijn. Indien daar geen geloofwaardigheid achter wordt gevoeld, zullen de politieke elites uit de West-Balkan volgens hem ook niet meer geneigd zijn om grote inspanningen te doen om aan die voorwaarden te beantwoorden.

16:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: corruptie, balkan |  Facebook |

14-06-08

Balkan-economie kent stevige groei

De economieën van de Balkanlanden kennen een stevige economische groei. De slechtste prestatie in de regio werd geleverd door Macedonië, die het voorbije jaar een groei kende van 5 procent. De economie in de eurozone groeide slechts met iets meer dan 2 procent. Volgens een rapport van de Verenigde Naties is het in de Balkan inmiddels veiliger dan in West-Europa. Verwacht wordt dat alle Balkanlanden voor 2015 bij de Europese Unie zullen horen.

“Arbeid is in de Balkanlanden niet zo goedkoop als in India of China, maar dat wordt gecompenseerd door de gunstige ligging,” aldus het magazine Fem Business. “Vooral ICT-bedrijven maken graag gebruik van de Balkanlanden voor nearshoring. Het grootste deel van de buitenlandse investeringen op de Balkan zijn afkomstig uit landen zoals Italië, Duitsland en Oostenrijk. Russische bedrijven zijn dan weer vooral geïnteresseerd in de energiesector.”

Er wordt echter opgemerkt dat vooral de bureaucratie het voor buitenlandse bedrijven moeilijker maakt om in het Balkan-gebied activiteiten op te zetten worden. Dat blijkt ook uit cijfers van de Wereldbank, die in een onderzoek naar landen waar het gemakkelijk is om zaken te doen, Macedonië pas op een 75ste plaats rangschikt en Albanië op een 136ste plaats staat.

12:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nearsourcing, balkan |  Facebook |