01-11-17

Bank weet relatief weinig over consument

De bank is één van de belangrijkste adviseurs waarop de consument tijdens zijn leven beroep kan doen, maar toch blijken de financiële instellingen relatief weinig inzicht te hebben in de persoonlijkheid en de gewoontes van hun klanten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Segmint, leverancier van software voor sterk gereguleerde industrieën, bij meer dan tweeëntwintighonderd bankklanten in de Verenigde Staten. Vastgesteld werd immers dat 64 procent van de respondenten van mening is dat online retailers zoals Amazon, Netflix en Zappos inmiddels meer over de consumenten weten dan de traditionele bank.

“Financiële instellingen beschikken over een goudmijn klanteninzichten die hen in staat zouden stellen hun consumenten nuttig advies te verstrekken,” betoogt Rob Heiser, chief executive van Segmint. “Deze services kunnen de bank in staat stellen een vruchtbare relatie met hun klanten uit te bouwen en tegelijkertijd ook een groter aandeel in het beheer van het persoonlijke vermogen te verwerven.” Er werd daarbij vastgesteld dat ook 54 procent van de consumenten geïnteresseerd zou zijn in marketing-communicatie van hun bank, op voorwaarde dat de aangeboden informatie op hun persoonlijke financiële behoeftes zou zijn afgestemd. Bij millennials loopt dat cijfer op tot 63 procent.

Er moet anderzijds worden vastgesteld dat 16 procent van de respondenten de communicatie van zijn bank vervelend vindt. Wel moet worden opgemerkt dat de banken op dit vlak nog relatief goed scoren. De communicatie van kredietkaartmaatschappijen wordt immers door 53 procent van de consumenten vervelend genoemd. Verder bleek dat 33 procent van de consumenten van zijn bank informatie ontvangt die geen enkele persoonlijke relevantie heeft. Tevens moest worden opgetekend dat 28 procent van de respondenten van zijn bank voorafgaand aan het afsluiten van een hypotheek al graag de nodige informatie terzake zou hebben ontvangen.

Lees Verder

14:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank |  Facebook |

22-01-17

Relatie tussen bank en onderneming ligt vaak moeilijk

Kleine bedrijven hebben vaak een moeilijke relatie met hun bankier. Dat blijkt ook uit een studie van de financiële dienstverlener Amicus Commercial Finance, gebaseerd op een enquête bij meer dan vijfhonderd managers van kleine bedrijven in Groot-Brittannië. Er moest daarbij worden vastgesteld dat 46 procent van de ondervraagden hun banken een gebrek aan flexibiliteit toeschrijft, terwijl 30 procent betoogt dat de bankiers zich niet behulpzaam opstellen. Bovendien beklaagt 40 procent er zich over in het verleden al slechte raad van de bank te hebben gekregen. De onderzoekers maken dan ook gewag van een verontrustende vaststelling.

Uit de enquête bleek dat 47 procent van de ondernemers van mening is dat het advies van de bank een negatieve impact heeft gehad op de prestatis van het bedrijf. Bovendien zegt 16 procent door het advies uiteindelijk in een slechtere situatie te zijn geraakt. Er moet dan ook worden vastgesteld dat 52 procent van de ondernemers het voorbije jaar een bankadvies naast zich heeft neergelegd. Daarnaast maken veel ondernemers hun beklag dat ze bij hun bank met een callcenter moeten communiceren. Volgens 22 procent zijn die interacties tijdrovend, terwijl 17 procent toegeeft gefrustreerd te raken door de contacten met de callcenters. Daarnaast zegt 10 procent dat het systeem met callcenters te ingewikkeld is.”

“Het is zorgwekkend dat het advies van de banken door de onderneming geregeld moet worden afgewezen of met negatieve consequenties wordt gevolgd,” benadrukt John Wilde, managing director van Amicus Commercial Finance. “Er moet een toenemende kloof worden vastgesteld tussen de zakelijke services en flexibiliteit die door de ondernemers worden geëist en het advies dat hen door de banken wordt verstrekt. Werkkapitaal en cashflow hebben per definitie een dynamisch karakter, maar vele traditionele banken zijn er de voorbije jaren niet meer in geslaagd om met dat gegeven efficiënt om te gaan.” Vooral in de sectoren technologie en communicatie wordt geklaagd over de kwaliteit van het bankadvies.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank |  Facebook |

12-01-17

Consument ziet technologiebedrijf als potentiële bank

Grote technologiebedrijven zouden ook met financiële diensten een omvangrijk en wereldwijd cliënteel kunnen uitbouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture bij meer dan dertigduizend consumenten in achttien landen. Vastgesteld werd dat bijna 33 procent van de consumenten interesse zou hebben voor bankactiviteiten die door ondernemingen zoals Google, Facebook of Amazon zouden worden aangeboden. In de leeftijdsgroep tussen achttien en eenentwintig jaar loopt dat cijfer zelfs op tot 41 procent en in markten zoals de Verenigde Staten wordt zelfs een score van 50 procent bereikt.

De consument blijkt niet alleen voor bankservices bereid om het aanbod van de bekende technologiebedrijven te gebruiken, want 29 procent gaf toe zich ook voor verzekeringsproducten tot deze ondernemingen te willen wenden. Bovendien erkende 38 procent bereid te zijn op de deze entiteiten beroep te doen voor het inwinnen van financieel advies. “De consument verwacht dat alle zakelijke transacties het kwalitatieve niveau halen van de diensten die ze ontvangen van Google, Amazon, Facebook en Apple,” zegt Alan McIntyre, managing director van Accenture Banking. “Dat kan vooral voor de bankwereld een grote uitdaging betekenen.”

“Banken moeten filialen creëren die een geavanceerde digitale beleving garanderen, maar moeten ook een gemakkelijke locatie bieden,” benadrukt Alan McIntyre. “Tegelijkertijd moet een online digitale ervaringen worden ontwikkeld die de confrontatie met de grote technologiespecialisten kan overleven. De grote meerderheid van de hedendaagse consumenten benaderen hun bankrelaties uit en transactioneel standpunt. Om loyaliteit op te bouwen, moeten de banken zich assertiever opstellen in het gebruik dat een persoonlijk aanbod garandeert op het tijdstip en de locatie dat optimaal aan de eisen van de consument tegemoet komt.”

In Brazilië zou 60 procent van de consumenten bereid zijn om hun bankaccount naar een technologiebedrijf over te hevelen. In Indonesië en Italië worden scores van respectievelijk van 54 procent en 52 procent gehaald.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank |  Facebook |

20-05-14

Tablet favoriete platform voor financiële transacties

Mobiel bankieren zal in Europa de volgende jaren een snelle groei kennen, maar tablets zullen daarbij snel het marktleiderschap naar zich toe trekken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Forrester. Het fenomeen kan volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan het snelgroeiende aanbod financiële applicaties en een grotere veiligheid in vergelijking met mobiele platformen. Forrester noemt het onwaarschijnlijk dat bankieren op een mobiele telefoon door de consument ooit evenveel vertrouwd zal worden als financiële transacties op desktops of tablets, die immers slechts zelden de woning verlaten en veel minder risico’s op verlies of diefstal opleveren.

Lees Verder

15:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tablet, bank |  Facebook |

28-03-14

Banken hebben al voor 100 miljard dollar moeten schikken met Amerikaanse autoriteiten

De grootste banken van de wereld hebben sinds het uitbreken van de financiële crisis al bijna 100 miljard dollar moeten betalen om in de Verenigde Staten juridische geschillen rond hun activiteiten te schikken. Dat blijkt uit een berekening van de Britse zakenkrant Financial Times. Opgemerkt wordt dat sinds het uitbreken van de financiële crisis door banken al 99,5 miljard dollar aan schikkingen diende te worden betaald, waarbij 15,5 miljard dollar afkomstig was van buitenlandse instellingen. Door de aanslepende onderzoeksfase werd volgens de krant vorig jaar in totaal een pakket van 52 miljard dollar aan schikkingen betaald.

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, schikking |  Facebook |

11-03-14

Toegankelijkheid websites financiële instellingen onvoldoende

Een grote meerderheid van de Europese banken biedt aan de consument geen optimale toegang tot hun websites. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitad de Oviedo in Spanje bij nagenoeg vijftig banken in de Europese Unie. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 74 procent van de onderzochte banken geen optimale toegang tot hun websites bieden. Er wordt aan toegevoegd dat de financiële instellingen een grotere aandacht moeten hebben voor dit technologisch en sociale probleem. Volgens de onderzoekers krijgen onder meer consumenten met een lichamelijke handicap door het probleem geen optimale toegang tot online financiële activiteiten.

Lees Verder

11:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: website, bank |  Facebook |

07-03-14

Bankiers kunnen veel lessen trekken uit gedrag van primaten

Sociale netwerken van primaten kunnen veel lessen aanreiken om grote maatschappelijke crisissen, zoals de financiële crisis van zes jaar geleden, te helpen voorspellen en vermijden. Dat is de slotsom van een studie van wetenschappers aan de University of California. De Amerikaanse onderzoekers merken daarbij op dat het gedrag van de resusaap en de bankwereld beiden complexe netwerken vertonen. Crisissen worden volgens de wetenschappers in beide werelden vaker veroorzaakt door breuken in de interne netwerken dan door verlammende externe factoren. Er wordt aan toegevoegd dat catastrofale instortingen zouden kunnen worden vermeden door de veranderingen in deze interne netwerken op te volgen.

“Het is misschien niet conventioneel om apen met een financieel systeem te vergelijken, maar er kunnen toch een aantal opmerkelijke overeenkomsten worden opgetekend,” voert onderzoeksleider Fushing Hsieh, professor statistiek aan de University of California, aan. “Er kan zowel in een apenpopulatie als in de bankwereld worden gedetecteerd wanneer er een mogelijke crisis dreigt. Bij een studie van resusapen in het California Primate Research Center bleek dat de machtsstructuur bij de apen vooral gebaseerd is op wederzijdse verzorging, vechtpartijen en statussignalen zoals het ontbloten van de tanden. Die gedragingen worden in de bankwereld weerspiegeld door het interbank-leningen, kredietverstrekkingen, effecten-activiteiten en verzekeringen.”

“Activiteiten binnen een gemeenschap die de andere relaties beïnvloeden, zijn het meest cruciaal," zeggen de onderzoekers. “In de apengemeenschap moet daarbij verwezen worden naar onder meer het ontbloten van de tanden en ander status-gedrag dat duidelijk maakt wie in het sociale netwerk bovenaan de hiërarchie staat. Deze gedragingen bepalen relaties op lange termijn en de agressie tussen individuele dieren. In de financiële wereld kan dit cruciale gedrag worden vergeleken met de interbank-activiteiten, waar een gelijkenis kan worden aangetroffen met de hiërarchie in de apen-populatie. Deze netwerken van zijn cruciaal belang, aangezien ze de stabiliteit van de andere relaties of netwerken bepalen.”

“Door de verandering van de patronen in deze cruciale netwerken en in de afhankelijk-structuren is het mogelijk om een toenemende verstoring van het systeem waar te nemen, waardoor opkomende problemen kunnen worden geïdentificeerd en kan worden tussengekomen vooraleer de situatie een castastrofaal kantelpunt heeft bereikt,” zeggen de onderzoekers nog.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, primaten |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende