28-09-16

Banken beginnen Londense divisies af te bouwen

Sinds de beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten kan bij Amerikaanse banken een streven worden onderkend om activiteiten van Londen naar andere Europese metropolen over te hevelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbedrijf DHR International. Daarbij wordt volgens het rapport vooral gekeken naar andere toonaangevende financiële centra zoals Frankfurt en Parijs. Door het Brits vertrek uit de Europese Unie zou Londen immers aan slagkracht als internationaal centrum verliezen. Bovendien wordt opgemerkt dat de banken met een verhuis naar goedkopere steden een kostenbesparing tot 40 procent zouden kunnen realiseren.

“Een aantal Amerikaanse banken gebruiken de brexit als een handig excuus om meer banen uit Londen te kunnen weghalen,” benadrukt Stephane Rambosson, managing partner bij DHR International. “Verscheidene financiële groepen hadden al plannen gemaakt om een aantal activiteiten, waaronder vele ondersteunende diensten, uit Londen weg te halen. Die ingrepen vormden meestal een onderdeel van kostenbesparingen die door vele banken werden opgezet. De brexit is echter een katalysator geworden voor een radicaler optreden en heeft de financiële sector een aanzet gegeven om de ingreep niet langer uit te stellen en meteen tot actie over te gaan.”

“De resultaten van het onderzoek suggereren dat de waarschuwingen voor een dreigend banenverlies in London City door een Brits vertrek uit de Europese Unie nu werkelijkheid beginnen te worden,” geeft Stephane Rambosson nog aan. Er wordt dan ook herinnerd aan de standpunten van de meeste financiële instellingen in de aanloop naar het Britse referendum over een verder lidmaatschap van de Europese Unie. Onder meer de campagne Britain Stronger in Europe, die streefde naar een verder lidmaatschap van de Europese Unie, genoot onder meer de steun van banken zoals Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan en MorganStanley.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banken, londen |  Facebook |

04-06-14

Banksector draagt weinig bij tot Europese economische groei

De banksector heeft geen enkele bijdrage geleverd aan de economische groei. Dat is de boodschap van een rapport van de European Systemic Risk Board. Er wordt daarbij opgemerkt dat de Europese banksector minstens evenveel middelen uit de economie terugtrekt dan een bijdrage wordt geleverd aan de groei. Het rapport voert aan dat de Europese banksector moet worden geassocieerd met onevenwichten zoals een overinvestering in de vastgoedsector en het weghalen van talent uit andere sectoren. Bovendien wordt aangestipt dat de activiteiten van de sector vooral gericht zijn op sectoren met een beperkte economische groei.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banken |  Facebook |

18-03-14

Banken reageren tegengesteld op ontvangen van overheidssteun

Banken die door overheidssteun werden gered, bleken een grotere bereidheid te hebben om risicovolle leningen goed te keuren en kapitaal naar risicovolle investeringen af te leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan en de University of Washington naar het beleid van banken die ondersteuning hebben genoten van het Amerikaanse Troubled Asset Relief Program (Tarp). De Amerikaanse onderzoekers stelden dat de Tarp-banken na hun redding 21 procent meer risicovolle activiteiten lieten optekenen dan andere financiële instellingen. Anderzijds bleek dat de Tarp-regeling de geredde banken niet heeft aangezet om meer leningen toe te staa.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banken, overheidssteun |  Facebook |

31-08-13

Banken trekken zich vooral terug uit armere wijken

Banken sluiten vooral kantoren in buurten met een hoge werkloosheid en maatschappelijke achterstand. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nottingham naar banksluitingen in Groot-Brittannië sinds het einde van de jaren tachtig. De onderzoekers stelden daarbij vast dat twee derde van de sluitingen sinds het midden van de jaren negentig dienden te worden opgemerkt in gebieden waar het armste derde van de Britse bevolking woont. Vooral de armere stadswijken, multiculturele gebieden in de grote metropolen en traditionele industriële buurten zouden het grootste aantal sluitingen zijn geconfronteerd.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banken, sluitingen |  Facebook |

03-06-13

Britse grootbanken hebben kwart personeel weggestuurd

Eind dit jaar zullen de vier grote Britse banken nog 606.000 werknemers tellen. Dat is het laagste niveau in negen jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers van de financiële informatieverstrekker Bloomberg. Er wordt opgemerkt dat het personeelsbestand van Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, Barclays en HSBC Holding op vijf jaar tijd met 24 procent is afgebouwd. Tegelijkertijd lopen de winsten van de instelling opnieuw in de richting van recordcijfers. Volgens de vakbonden moet gevreesd worden dat de toestand voor de werknemers nog verder zal verslechteren.

Lees Verder

15:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banken |  Facebook |

16-04-13

Westerse banken nog ver verwijderd van Aziatische doelstellingen

Vele westerse banken met activiteiten op de Aziatische markt worden afgeremd door de financiële crisis en een onvermogen om in te spelen op de nuances van de lokale markten. Dat is uit een rapport van consulent KPMG gebleken. Er wordt opgemerkt dat bijna alle westerse banken hebben aangegeven hun activiteiten in Azië uit te breiden, maar de meeste zijn er volgens het rapport in praktijk niet in geslaagd om die doelstellingen te realiseren. Er moeten volgens het rapport dan ook geografisch en productmatig klemtonen worden gelegd.

"Lokale managers geven geregeld aan dat hun westerse hoofdkantoren geen inzicht hebben in de lokale marktdynamieken of er niet in slagen een geschikte strategie te ontwikkelen," merkt de consulent op. "Slechts in twee regionale Aziatische markten hebben westerse banken een nadrukkelijke aanwezigheid kunnen uitbouwen. In Hongkong hebben westerse instellingen meer dan 90 procent van de totale bankactiviteiten in handen. Ook in Singapore vertegenwoordigen westerse banken 72 procent van de markt."

Daarna volgen Zuid-Korea (19 procent), Maleisië (18 procent), India (8 procent), Indonesië (8 procent), Thailand (6 procent), de Filippijnen (2 procent) en China (1 procent). "Bij de honderd grootste Aziatische banken zijn slechts vijftien westerse instellingen te vinden," wordt er opgemerkt. "De resterende vijfentachtig instellingen zijn van lokale origine. Toch hebben de westerse banken nog uitzicht op een groot potentieel, aangezien vele Aziaten nog altijd geen bankrekening bezitten en de middenklasse slechts tot een matig aanbod aan financiële diensten toegang heeft."

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banken, azië |  Facebook |

26-09-12

Britse consument slechts matig tevreden over grote banken

De Britse consumenten zijn minder tevreden over de diensten van de grote banken dan over de service van exclusief online collega’s en grote retailers. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse consumentenorganisatie Which bij ongeveer vijftigduizend respondenten. De banken haalden een gemiddelde tevredenheidsscore van 62 procent. De hoogste score werd echter opgetekend voor First Direct, de online dochter van HSBC Holdings. First Direct kreeg een waardering van 86 procent. Bij de grote traditionele banken stond HSBC Holdings met een puntentotaal van 60 procent op de eerste plaats.

Lees Verder

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, banken |  Facebook |

31-08-12

Chinese banken verdacht van assistentie bij Iraanse geldtransacties

Openbare aanklagers in de Verenigde Staten zeggen nieuwe bewijzen gevonden te hebben dat Chinese banken Iran zouden geholpen met met financiële transacties. Dat betekent een directe inbreuk tegen de financiële sancties die door de Verenigde Staten tegen Iran werden opgelegd. Eerder al werden een aantal andere banken gesanctioneerd omdat ze met hun Amerikaanse divisies miljarden dollars hadden getransfereerd voor rekening van Iran en andere landen die onder embargo staan. Onder meer de Britse banken HSBC Holdings en Standard Chartered troffen minnelijke schikkingen om, zonder expliciet schuld te bekennen, hun Iran-dossier af te sluiten zonder verdere gerechtelijke procedures. De Amerikaanse autoriteiten merken op dat Chinese banken en regulatoren, in tegenstelling tot hun Europese tegenhangers, grotendeels de Amerikaanse vragen naar informatie naast zich hebben neergelegd. Aangevoerd wordt dat de Chinese zakensector geen enkel signaal geeft de Amerikaanse sancties tegen Iran te aanvaarden.

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, iran, banken |  Facebook |

13-11-11

Binnenlandse situatie doorslaggevend voor Russische banken

Het ratingbureau Moody's stelt dat de kredietwaardigheid van de Russische banksector mogelijk naar beneden zal moeten worden bijgesteld. Daarbij wordt vooral gewezen naar een mogelijke besmetting door problemen in de rest van de wereld. Anderen stellen echter dat de Russische banksector op dit ogenblik veel beter gewapend is tegen een crisis dan drie jaar geleden en de toekomst vooral zal worden bepaald door beslissingen en gebeurtenissen op de lokale markt.

"Moody's verwijst voor zijn waarschuwing naar de slechte prestaties van de wereldeconomie, in combinatie met de negatieve gevolgen van de Europese schuldencrisis, een inkrimping van de liquiditeit, de trage groei van de kredietverlening en de druk op de kwaliteit van de activa," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "Het ratingbureau merkt op dat de Russische banken zijn blootgesteld aan een besmetting door de wereldwijd markten, het lage vertrouwen van de deposanten, een slechte bedrijfsvoering en wettelijke tekortkomingen."

Andere experts merken echter op dat het Russische banksysteem in een veel sterkere positie verkeren dan drie jaar geleden. "De banken zijn veel rustiger," voert Anatoly Aksakov, voorzitter van de Russische vereniging van regionale banken, aan. "Er is de voorbije jaren de nodige expertise opgebouwd en de sector is klaar om eventuele problemen aan te pakken." Volgens Richard Hainsworth, directeur van het onafhankelijke ratingbureau RusRating, zullen de banken niet door de wereldwijde recessie, maar mogelijk door binnenlandse Russische beslissingen eventueel worden getroffen.

"Ook drie jaar geleden werden de problemen niet veroorzaakt door de mondiale gebeurtenissen, maar wel door de korte oorlog met Georgië," aldus Hainsworth. "Ook vandaag zullen binnenlandse beslissingen van doorslaggevend belang zijn. Er is een probleem in de wereld, maar dat zal geen invloed hebben op Rusland, tenzij Rusland die onzekerheid zou katalyseren."

11:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, banken, rating |  Facebook |

23-09-09

Zwaartepunt financiële wereld verschuift steeds meer naar Azië

De leidende positie van Londen en New York als de belangrijkste financiële centra van de wereld wordt steeds meer bedreigd door de opkomst van Aziatische steden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de City of London Corporation. In de toptien van de financiële centra zijn volgens het rapport inmiddels vijf Aziatische steden te vinden. Deze gegevens bevestigen de onderzoekers de trend dat het zwaartepunt van de financiële wereld steeds meer begint te verschuiven naar snelgroeiende markten, waarbij vooral Azië een centrale rol speelt. Er wordt aan toegevoegd dat de financiële centra in de groeimarkten door de economische crisis veel minder zwaar zijn getroffen dan de westerse landen. In de topvijf van de financiële markten blijft Londen voorlopig op een eerste plaats staan, gevolgd door New York, maar daarna volgen Hong Kong, Singapore en Shenzhen.

22:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, londen, financien, azie, banken |  Facebook |

23-09-08

Banken met risicogedrag moeten beboet worden

Lord Adair Turner, de nieuwe voorzitter van de Financial Services Authority (FSA), zegt dat er boetes zouden moeten opgelegd kunnen worden aan banken die aan hun toplui bonussen betalen die risicovol gedrag aanmoedigen. Volgens Lord Turner hoeven banken niet bekend te maken hoeveel er wordt betaald, maar zouden ze wel hun bonusstructuren moeten verduidelijk. Banken die risicogedrag stimuleren, zouden volgens Lord Turner verplicht moeten worden om meer kapitaal opzij te houden, waardoor hun kosten zouden stijgen.

"De nieuwe FSA-voorzitter wil dat banken duidelijk maken hoe hun bonusstructuur in elkaar zit," aldus BBC News. "Indien daarbij blijkt dat zij daarmee een risicovol gedrag, dat misschien wel geschikt lijkt op het huidige moment, maar later tot problematische toestanden zou kunnen leiden, aanmoedigen, zou de FSA volgens Lord Turner de mogelijkheid moeten hebben om hen te verplichten een grotere kapitaalreserve aan te leggen, aangezien zij een grotere risico-instellingen zijn geworden." Een aantal analisten stelt trouwens dat bonussen zouden moeten gebaseerd zijn op resultaten op langere termijn.

Critici stellen dat de bonuscultuur van het Londense financiële centrum bijgedragen heeft tot de huidige financiële crisis, maar Lord Turner waarschuwt dat dit aspect niet overroepen mag worden. "Volgens hem zijn andere factoren veel belangrijker om te garanderen dat de huidige kredietcrisis en de daaruitvolgende financiële problemen zich niet meer zullen herhalen," aldus nog BBC News. "Zo zouden regelgevers volgens hem van veel dichterbij moeten controleren hoeveel liquide middelen er in het systeem zitten."

13:02 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banken, kredietcrisis, fsa, lord adair turner |  Facebook |