02-03-14

Informatica kan basis leggen voor volgende bankencrisis

Een volgende bankencrisis zal mogelijk te danken zijn aan een gebrekkig informatica-beleid. Dat zegt Feng Li, professor informatie-management aan de City University London. De onderzoeker merkt op dat vele banken nog altijd beroep doen op technologie die decennia geleden werd ontwikkeld en eigenlijk niet meer voldoet aan de huidige verwachtingen. Hij voegt er aan toe dat slechts 20 procent van alle investeringen in informatica toegespitst wordt op de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Bovendien is meer dan de helft van die nieuwe ontwikkelingen gericht op onmiddellijke doelstellingen of projecten op korte termijn. Daardoor is slechts een marginaal pakket investeringen voorzien voor doelstellingen op langere termijn.

“Twee jaar geleden veroorzaakte een routine software-update in India een informatica-crash bij Royal Bank of Scotland, waardoor zeventien miljoen consumenten dagenlang niet aan hun rekeningen konden,” voert professor Li aan. “In maart vorig jaar zorgde bij dezelfde bank een hardware-crash ervoor dat miljoenen consumenten geen toegang meer hadden tot online financiële diensten en bankautomaten. Enkele dagen voor kerstmis vorig jaar, in het midden van de drukste online shopping-periode van het jaar, werd het concern opnieuw door een aantal informatica-pannes getroffen. Dergelijke problemen kunnen leiden tot een financiële chaos die bedrijven en gezinnen zware verliezen kan toebrengen.”

“Indien dergelijke problemen niet snel worden verholpen, kunnen zelfs maatschappelijke crisissen volgen,” zegt Feng Li nog. “Indien werkgevers geen mogelijkheid hebben om hun medewerkers te betalen, dreigen hypotheek of huishuur niet betaald te kunnen worden. Ook kan het financieel gebrek ertoe leiden dat geen boodschappen kunnen worden gedaan, transport en energie wordt betaald. Dat kan tot een belangrijke sociale onrust leiden. Door de massale stroom transacties die elke dag in de financiële sector worden geregistreerd, heeft een grote bank slechts enkele dagen tijd om zich van een zwaar informatica-probleem te herstellen. Indien dat niet lukt, zou de bank de achterstand niet meer kunnen ophalen. Dat is uiteraard een extreem rampscenario, maar kan toch niet helemaal worden uitgesloten, aangezien veel systemen nog dateren uit de jaren zestig of zeventig.”

“Hoewel de meeste banken bijzonder veel geld investeren in informatica, gaat bijna 80 procent van de budgetten naar het onderhoud en de aanpassing van de bestaande en vaak verouderde systemen,” merkt professor Li op. “De rest van de bestedingen wordt verdeeld over projecten op korte en middellange termijn. Daarbij gaat echter meer dan de helft naar het beantwoorden van een onmiddellijke nood of wettelijke vereiste aanpassingen. Daardoor blijft amper 9 procent van alle budgetten beschikbaar voor strategische projecten op middellange of lange termijn. Dat is onvoldoende om de snelle evoluties binnen de informaticasector te kunnen opvolgen.”

“De oudere financiële kaders beschouwen informatica nog steeds als een kost,” benadrukt Feng Li. “De druk op kostenbesparingen heeft de voorbije twintig jaar geleid tot een grotere afhankelijkheid van informatica-outsourcing. Bovendien wordt informatica vaak bestempeld als een sector met gemiste project-deadlines, onderschatte budgetten en mislukkingen. Dat heeft bij de oudere kaders vaak geleid tot een vooroordeel tegenover informatica, waardoor beslissingen op lange termijn veel moeilijker worden. Er kan bij de oudere kaders dan ook een gebrek aan economische wil worden opgemerkt om strategische informatica-initiatieven te ondersteunen.”

Lees Verder

07:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatica, bankencrisis |  Facebook |