21-05-12

Online banners blijven gemengde reacties uitlokken

Online banners blijven ook na bijna twintig jaar nog altijd een controversieel reclamedium. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Prestige Marketing. Het onderzoek toonde aan dat 39 procent van de consumenten op een banner doorklikt omdat ze al geïnteresseerd waren in het geadverteerde product of omdat hun belangstelling werd gewekt voor een artikel waarvan ze voordien nog niet hadden gehoord. Daarentegen zegt 61 procent niet op een banner in te willen gaan omdat ze niet van hun huidige online taak wensen te worden afgeleid.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banner, internet, marketing |  Facebook |

24-10-11

Twitter heeft relatief weinig te lijden van banner-blindheid

De microbloggingsite Twitter lijkt minder getroffen te worden door banner-blindheid dan grote delen van de rest van het internet. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Lab42. Daarbij wordt opgemerkt dat de intensievere gebruikers van de microbloggingsite ook meer reageren op de reclames dan de accidentele bezoeker. De onderzoekers merken op dat de reclames op Twitter een relatief grote gelijkenis vertonen met de rest van de content, wat ze aantrekkelijker zouden maken voor de gebruiker.

Uit het onderzoek blijkt dat 37,2 procent van de ondervraagden verschillende keren per dag een bezoek brengt aan Twitter. Daarbij geeft 27,2 procent meerdere keren per dag met een mobiel apparaat het sociale netwerk te bezoeken. Daarnaast brengt 32,8 procent dagelijks een bezoek aan Twitter, waarbij 28 procent gebruik maakt van een mobiel platform. Bij bezoekers die meer dan honderd keer per maand een bezoek brengen aan het sociale netwerk en daarbij meer dan duizend advertenties bekijken, blijkt 20,4 procent op minstens één commerciële campagne gereageerd te hebben.

"Dat is een groot verschil met gebruikers die het sociale netwerk slechts één tot negen keer per maand hebben bezocht en daar minder dan honderd advertenties hebben bekeken," merken de onderzoekers op. "In die groep blijkt slechts 1,57 procent gereageerd te hebben op minstens één commerciële campagne. In de tussenliggende categorieën neemt het engagement stelselmatig toe, met 4,41 procent voor één tot vierentwintig bezoeken, 8,77 procent voor vijfentwintig tot negenenveertig bezoeken en 13,82 procent voor vijftig tot negenennegentig bezoeken."

 

18:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banner, reclame, twitter |  Facebook |

30-11-10

Populariteit online banners blijft beperkt

Online banners vormen nog altijd de reclame die door consumenten het meest wordt genegeerd. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van Adweek Media en het bureau Harris. Uit het onderzoek blijkt dat 43 procent van de respondenten aangeeft het minst aandacht te schenken aan online banners. Met een score van 20 procent is zoekmachine-reclame volgens het rapport het tweede minst populaire reclame-platform, gevolgd door televisiereclame (14 procent), radioreclame (7 procent) en krantenreclame (6 procent). Opgemerkt wordt dat bij het werpen van banners en zoekreclame jongere consumenten nagenoeg een even hoge score laten optekenen als de oudere generatie.

Hoewel de leeftijdscategorie van achttien tot vierendertig jaar quasi met het internet is opgegroeid, blijkt deze groep niet veel positiever te staan tegenover banners dan de oudere generaties internetgebruikers. Bij die jongere gebruikers zegt 42 procent banners het meest te negeren. In die groep zegt bovendien 21 procent zoekmachine-reclame het vaakst links te laten liggen. Op het gebied van leeftijd blijkt het grootste verschil te liggen in de televisie-reclame. Opvallend is dat vijfenvijftig-plussers weliswaar het meest trouwe televisie-publiek zijn, maar tegelijkertijd ook het meest geneigd zijn om televisie-reclame links te laten liggen.

Bij de vijfenvijftigplussers zegt 20 procent televisie-reclame te negeren. In de leeftijdscategorie tussen achttien en vierendertig is dat 9 procent. Bij de categorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar stijgt dat tot 13 procent en in de categorie tussen vijfenveertig en vierenvijftig jaar tot 14 procent. "Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het jongere publiek minder snel geneigd is om televisie te kijken dan andere generaties en dan ook mogelijk minder geneigd is om het negeren van dat reclame-platform te vernoemen," aldus het magazine TechChrunch.com. Slechts 9 procent van de ondervraagden zegt trouwens geen enkele reclamevorm te negeren.

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banner, internet, reclame |  Facebook |

22-02-10

Online banner krijgt een tweede leven

Online banners hebben een nieuwe toekomst. Dat zegt Brian Morrissey, analist bij het bureau ThinkEquity. Er is volgens hem een nieuwe online reclame-architectuur in ontwikkeling die een compleet nieuw model zal aanbieden voor de verkoop en aankoop van reclame. De online banner was het eerste succesvolle online reclamemodel, maar werd door de betaalde zoekopdrachten in het begin van dit decennium naar de achtergrond gedrongen. Maar Morrissey stelt dat de nieuwe technologieën een tweede leven zullen creëren voor de online banner. Hij voegt er aan toe dat online banners door die nieuwe technologieën in staat zullen zijn om een specifiek geïnteresseerd publiek te bereiken, wat in het verleden nauwelijks mogelijk was. Die evolutie zal volgens Morrissey ook een extra stimulans betekenen voor de online reclamesector.

"Ruim vijftien jaar geleden lanceerde Hot Wired de eerste internet-banner," merkt het magazine Adweek op. "Sinds die eerste banner voor AT&T heeft de sector miljard dollars inkomsten gerealiseerd, maar is ook het symbool van mislukking geworden. Zijn positie als belangrijkste online reclame-icoon werd rond de eeuwwisseling weggeveegd door de betaalde zoekopdrachten van Google. Sindsdien is de banner naar het tweede plan verschoven, ook al vertegenwoordigen zoekpagina's slechts een kleine fractie van de totale online trafiek. Die situatie is echter langzaamaan aan het veranderen. Door nieuwe technologieën kan de banner-sector de beste elementen uit de zoekreclame overnemen, maar kan die combineren met extra mogelijkheden, zoals gerichte acties voor een specifiek geïnteresseerd publiek."

"Door deze nieuwe technologieën krijgt men de kans om te beslissen welke reclame voor de individuele consument het meest aantrekkelijk zal zijn," merkt Nathan Woodman, ontwikkelaar bij het reclamebureau Havas Digital, op. Adweek merkt op dat op dit ogenblik slechts een klein gedeelte van de online reclame van dergelijke systemen gebruik maakt, maar volgens het onderzoeksbureau Forrester Research zal 30 procent van alle online reclame tegen het einde van dit jaar daarvan gebruik maken. Grote internetbedrijven zoals Google, Yahoo en Microsoft werken volgens Adweek op dit ogenblik aan projecten in die richting of hebben die al gerealiseerd. Ook de reclamebureau's zijn volgens Adweek dit keer bijzonder snel om op het nieuwe aanbod in te spelen. Centraal daarbij staat dat voor elke consument en elk ogenblik een perfecte reclame beschikbaar is.

20:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, banner, reclame |  Facebook |

23-11-09

Kleine bedrijven weinig geïnteresseerd in zoekmachines en banners

Een meerderheid van de kleinere bedrijven is van plan om volgend jaar meer gebruik te maken van marketingcampagnes met e-mail en sociale media, maar meer dan de helft zegt niet te zullen terugvallen op online banners en bijna één op vier zegt niet te zullen investeren in zoekmachines. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau VerticalResponse. De onderzoekers stellen dat de kleine bedrijven wellicht te weinig vertrouwd zijn met banners en zoekmachines en zich daardoor terughoudend opstellen. Aanbieders van deze kanalen zouden er volgens VerticalResponse dan ook goed aan doen om kleinere bedrijven over het nut van deze kanalen te informeren. E-mailcampagnes zijn volgens de onderzoekers de meest populaire online marketinginstrumenten van de kleinere bedrijven. Algemeen gezien vormen radio en televisie de marketingkanalen die deze bedrijven het minst gebruiken.

13:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: banner, marketing, e-mail, zoekmachine, sociale media |  Facebook |

02-07-09

Groot gedeelte consumenten negeert online banners

Televisiereclame is voor de consument het beste middel om aankoopbeslissingen te maken, terwijl online banners grotendeels worden genegeerd. Dat is de conclusie van een Amerikaans onderzoek van het bureau Harris Interactive. De onderzoekers stellen daarbij dat online video en digitale video recorders de live programmering op televisie gevoelig hebben veranderd, maar er wordt aan toegevoegd dat de resultaten van het onderzoek aantonen dat televisiereclame nog altijd bijzonder nuttig is voor de consument. Anderzijds geeft Harris Interactive toe dat een internetstrategie essentieel is voor een complete marketingcampagne, maar dat men moet beseffen dat online reclamebanners slechts door enkelen nuttig wordt gevonden en door velen worden genegeerd.

"Uit het onderzoek blijkt dat 37 procent van de consumenten van mening is dat televisiereclame bijzonder behulpzaam zijn bij het maken van aankoopbeslissingen," aldus Harris Interactive. "Daarna volgen krantenreclame (17 procent) en zoekmachines (14 procent). Het minst wordt teruggevallen op radioreclame (3 procent) en online banners (1 procent)." Harris Interactive voegt er wel aan toe dat 28 procent van de consumenten aangeeft dat reclame geen enkele hulp betekent bij het nemen van aankoopbeslissingen. Ook wordt gesteld dat de resultaten duidelijk variëren naargelang de leeftijd van de consumenten. In de leeftijdscategorie van achttien tot vierendertig jaar noemt 50 procent televisiereclame nuttig, terwijl bij vijfenvijftigplussers 31 procent krantenreclame nuttig vindt.

Verder blijkt uit het onderzoek dat 46 procent van de consumenten aangeeft online banners te negeren, gevolgd door zoekmachinereclame (17 procent), televisiereclame (13 procent), radioreclame (9 procent) en krantenreclame (6 procent). Ook hier kunnen afwijkingen worden opgemerkt tussen de verschillende leeftijdsgroepen. In de leeftijdscategorie tussen vijfendertig en vierenveertig jaar zegt 50 procent online banners te negeren, tegenover 43 procent in de leeftijdscategorie van achttien tot vierendertig jaar. In die leeftijdscategorie zegt 20 procent zoekmachinereclame te negeren, terwijl 20 procent van de vijfenvijftigplussers televisiereclame negeert. Eén op tien consumenten zegt geen enkel reclametype te negeren.

15:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, banner, reclame, televisie |  Facebook |