23-01-13

Amerikaanse kranten achter wapenbeleid Barack Obama

De grote Amerikaanse kranten scharen zich nagenoeg unaniem achter de plannen van president Barack Obama om de wapenwet gevoelig te verstrengen. Dat zegt de conservatieve publicatie Newsbusters. Er wordt opgemerkt dat nagenoeg elk editoriaal over het wapenbezit in de grote kranten tussen midden december en half januari heeft opgeroepen tot een grotere controle op het wapenbezit, waarbij onder meer werd aangestuurd op een strengere wapenwet en een compleet verbod op het bezit van semi-automatische wapens.

Volgens Newsbusters.org hebben bij de twintig grootste kranten van de Verenigde Staten alleen The Wall Street Journal en The Orange County Register niet aan die algemene stroming deelgenomen. Newsbusters, die zich opwerpt als een voorloper in de strijd tegen de progressieve media, wijst erop dat de kranten onder meer hebben aangevoerd dat de kinderen van Newtown werden opgeofferd aan de Amerikaanse wapenlobby en dat semi-automatische wapens werden afgeschilderd als moordmachines.

Newsbusters hekelt onder meer The New York Times, die aanvoerde dat de grondwet niet elke Amerikaan een absoluut recht op het bezit van wapens biedt. Er wordt aan toegevoegd dat The New York Times op minder dan één maand tijd veertien editorials heeft gewijd aan de verstrenging van de wapenwet en zich daarmee als de grootste voorstander voor de beperking van het wapenbezit heeft opgeworpen. Ook hekelt Newsbusters de zware aanvallen van de krant op de Amerikaanse National Rifle Association.

Lees Verder

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wapenwet, media, barack obama |  Facebook |

15-09-12

Mitt Romney niet bevorderlijk voor Amerikaans imago in Europa

Een verkiezing van Mitt Romney tot Amerikaans president zou een negatieve impact hebben op het imago van de Verenigde Staten bij de Europese bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van het German Marshall Fund of the United States (GMF). De onderzoekers wijzen erop dat Romney slechts 23 procent van de Europeanen een positieve indruk heeft nagelaten, terwijl 39 procent zich negatief opstelt tegenover de republikeinse presidentskandidaat. Er wordt aan toegevoegd dat 38 procent van de Europeanen aangaf Romney niet te kennen of weigerde te antwoorden. Dat resultaat geeft volgens de onderzoekers aan dat Romney buiten het Amerikaanse thuisland nog altijd grotendeels een onbekende factor is. De onderzoekers stelden nog dat Duitsland in Europa de grootste afkeer van Romney lijkt te hebben. Bij de Duitse respondenten gaf immers 51 procent toe een negatief beeld te hebben over de republikeinse presidentskandidaat.

Lees Verder

20-02-12

Barack Obama heeft etnische identiteit Afro-Amerikaanse studenten veranderd

De historische verkiezing van de Amerikaanse president Barack Obama vier jaar geleden heeft tot een individuele en nationale reflectie geleid en heeft de eigen perceptie van Afro-Amerikaanse universiteitsstudenten helemaal veranderd. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de Cornell University. De onderzoekers voeren aan dat de studie uitwijst dat sociale of politieke gebeurtenissen een impact kunnen hebben op de perceptie over het eigen ras en over de visie van anderen op de eigen etnische afkomst.

"De verkiezing van Barack Obama heeft Afro-Amerikanen aangezet om na te denken over de positieve waarde die met hun etnische identiteit kan worden geassocieerd," merkt onderzoeker Anthony Burrow, professor menselijke ontwikkeling aan het College of Human Ecology aan de Cornell University, op. "Individuen die na de verkiezing van Barack Obama dieper hebben nagedacht over de gevolgen van die gebeurtenis, blijken de grootste verandering in de perceptie van hun raciale identiteit doorgemaakt te hebben."

De onderzoekers stelden vast dat onmiddellijk na de verkiezing van Barack Obama een grote bevestiging van alle aspecten van raciale identiteit kon worden opgemerkt. "De verkiezing had een positieve impact op de percepties over de eigen identiteit, de eigen etnische groep en de visie van anderen op hun etnische afkomst. "Op langere termijn blijkt echter die percepties echter het meest door te blijven werken bij de individuen die de gevolgen van de verkiezing van Obama het diepste hebben geëxploreerd," aldus de onderzoekers.

19:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barack obama, etnische afkomst |  Facebook |

26-08-11

Historische status Barack Obama wellicht middelmatig

Indien Barack Obama slechts één termijn als Amerikaans president kan aanblijven, zal hij waarschijnlijk niet als een groot leider de geschiedenis ingaan. Dat blijkt uit een statistisch onderzoek door Curt Nichols, professor politieke wetenschappen aan de Baylor University. Volgens de huidige stand van zaken zou Barack Obama volgens Nichols op een tweeëntwintigste plaats worden gerangschikt, tussen William McKinley en George H.W. Bush.

"Indien Obama bij de volgende verkiezingen in november volgend jaar niet wordt herverkozen tot president, zou hij graag als een echt goed president van één termijn de geschiedenis ingaan," aldus Nichols. "Met de huidige stand van zaken lijkt dat echter niet te zullen lukken. Indien Obama er daarentegen in slaagt om wel herverkozen te worden en zich echt kan opwerpen als een president die voor een transformatie heeft gezorgd, zou hij alsnog de status van nagenoeg-uitmuntend president kunnen bereiken, tussen George Washington en Thomas Jefferson."

"Zelfs wanneer hij slechts één termijn kan uitdoen, zou Obama graag een erkenning krijgen omwille van zijn progressieve instelling en inspanningen op het gebied van oorlogsvoering," voert Nichols nog aan. "Hij lijkt echter eerder te zullen afgestraft worden omdat hij er niet in geslaagd is om het land uit de economische crisis te halen. De onderzoekers blijken geen onderscheid te maken tussen presidenten die een crisis veroorzaken (George W. Bush) en presidenten die er niet in slagen om de crisis op te lossen (Jimmy Carter)."

08:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, verenigde staten, barack obama |  Facebook |

02-07-11

Barack Obama krijgt slecht rapport voor werkgelegenheid

Driekwart van de Amerikanen hebben een negatief oordeel over het werkgelegenheidsbeleid van president Barack Obama. Ook blijkt een meerderheid de president een negatief rapport te geven over de aanpak van het gezondheidsbeleid, het leefmilieu, de onrust in het Midden-Oosten en het onderwijs. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Harris. In februari van dit jaar had 29 procent van de Amerikanen een positief oordeel over het werkgelegenheidsbeleid van de president. Dat is nu echter gedaald tot 24 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de Amerikanen Barack Obama een slecht rapport geven over het onderwijsbeleid. Voor gezondheidszorg is dat 63 procent. Slechts 34 procent geeft de president op beide onderwerpen een positief oordeel. In februari had Obama nog een positieve score van 39 procent gekregen over onderwijs en 37 procent op het gebied van gezondheidsbeleid. Over de onrust in het Midden-Oosten daalde de positieve score van 39 procent naar 38 procent. Op milieugebied werd een daling van 41 procent naar 37 procent opgemerkt.

Bij de republikeinen haalt Barack Obama een maximale score van 13 procent op het gebied van milieubeleid. Bij de democraten daarentegen werden positieve scores opgetekend voor de aanpak van de onrust in het Midden-Oosten (65 procent), het milieubeleid (63 procent), de gezondheidszorg (63 procent) en onderwijs (60 procent). Daarentegen geeft ook bij de democraten aan de president slechts een positieve score van 42 procent voor de aanpak van de werkgelegenheid.

 

09:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barack obama, werkgelegenheid |  Facebook |

12-06-11

Barack Obama krijgt grootste vertrouwen voor aanpak budgettekort

De Amerikaanse bevolking heeft meer vertrouwen in president Barack Obama om het budgettekort terug te dringen dan in de leiders van de democraten en de republikeinen in het Amerikaanse Congres. Dat is de conclusie van een enquête van het Pew Research Center. Uit het onderzoek blijkt immers dat 22 procent van de Amerikanen ervan overtuigd is dat Obama in staat is om het budgettekort van de Verenigde Staten aan te pakken. De leiders van de democraten halen daarbij slechts een quotering van 12 procent, terwijl de republikeinen nog eens 5 procent lager score.

Volgens het onderzoek zegt 41 procent van de Amerikaanse bevolking dat de republikeinse partij het best geplaatst is om het deficit van de Verenigde Staten terug te dringen. De democraten halen een score van 38 procent. Begin april hadden de republikeinen daarbij echter een score van 46 procent gehaald, tegenover 34 procent voor de democraten. Volgens 74 procent van de Amerikanen is het deficit een belangrijk probleem dat onmiddellijk moet worden aangepakt. Volgens 22 procent kan het probleem echter ook aangepakt worden wanneer de economische situatie is verbeterd.

Voor 3 procent van de Amerikanen is het deficit van de Verenigde Staten geen echt probleem. Er wordt echter opgemerkt dat de bezorgdheid van het Amerikaanse publiek over het budgettekort is toegenomen. Op dit ogenblik bestempelt 28 procent van de Amerikanen het budgettekort als het economisch probleem dat hen het meest zorgen baart. In maart van dit jaar was dat slechts 24 procent en in december vorig jaar amper 19 procent. De werkloosheid blijft met een score van 38 procent het belangrijkste economisch probleem.

31-12-10

Barack Obama meest bewonderde man Verenigde Staten

De Amerikaanse bevolking heeft de meeste bewondering voor zijn president Barack Obama. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. Opgemerkt wordt dat Obama een grote voorsprong heeft opgebouwd tegenover zijn naaste concurrenten. Barack Obama haalt een score van 22 procent, gevolgd door de voormalige presidenten George W. Bush (5 procent) en Bill Clinton (4 procent). Bij de meest bewonderde vrouwen blijft minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton de lijst domineren. Sinds Hillary Clinton achttien jaar geleden voor het eerst haar opwachting maakte in de lijst, haalt ze voor de vijftiende keer een eerste plaats.

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barack obama |  Facebook |

28-11-10

Populariteit Obama ongewijzigd sinds verkiezingen

De midterm-verkiezingen hebben geen invloed gehad op de populariteit van de Amerikaanse president Barack Obama. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. Daarbij wordt opgemerkt dat het beleid van de Amerikaanse president door 38 procent van de bevolking wordt goedgekeurd. Dat is 1 procent meer dan tijdens de aanloop naar de verkiezingen begin november. Bij de republikeinen verzet 93 procent zich tegen het beleid van Obama. Ook in de conservatieve groep gaat 88 procent niet akkoord met de politiek van de president. Obama krijgt echter ook een negatief oordeel van 33 procent van de democraten en 30 procent van de liberalen.

Bij de onafhankelijken geeft 64 procent Obama een onvoldoende, terwijl de president bij de gematigde groep een negatieve score van 59 procent haalt. Er wordt wel opgemerkt dat de waardering voor Obama verschilt naar gelang de opleiding en de regio van de kiezers. Daarbij wordt aangevoerd dat Obama in het oosten een positieve score van 44 procent laat optekenen, maar in het zuiden daalt dat tot 33 procent. Ook blijken hoger opgeleide Amerikanen zich sneller achter de Amerikaanse president te scharen. In de groep met maximaal een diploma van middelbaar onderwijs haalt Obama slechts een positieve score van 30 procent, maar bij universitairen stijgt dat tot 45 procent en bij de groep met een verder gezette opleiding neemt die steun nog verder toe tot 56 procent.

Hoewel de machtsverhoudingen in het Amerikaanse Congres gevoelig zijn gewijzigd door de midterm-verkiezingen, is er in de perceptie van de Amerikaanse bevolking niet bijzonder veel veranderd. Slechts 13 procent geeft een positieve score aan het Amerikaanse proces. Dat is 2 procentpunten meer dan voor de verkiezingen. Volgens 67 procent van de Amerikanen gaat het met de Verenigde Staten trouwens de verkeerde kant op. Dat is 1 procentpunt meer dan voor de midterm-verkiezingen. Dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat dezelfde problemen bovenaan de agenda blijven staan. Daarbij zegt 36 procent dat de regering iets moet doen aan de tewerkstelling, terwijl 33 procent inspanningen wil om de economie te verbeteren.

20:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barack obama, politiek, verenigde staten |  Facebook |

03-07-10

Barack Obama investeert bijna 2 miljard dollar in zonnecentrales

De Amerikaanse president Barack Obama heeft aangekondigd dat de Amerikaanse regering bijna 2 miljard dollar zal investeren in nieuwe zonnecentrales. Het initiatief zal volgens de Amerikaanse president duizenden banen creëren en een stimulans betekenen voor het gebruik van hernieuwbare bronnen in de Verenigde Staten. Het initiatief kadert volgens de Amerikaanse president ook in een plan om nieuwe industrieën aan te trekken voor de Verenigde Staten. Hij voegde er aan toe dat de Amerikaanse regering agressief inspanningen zal blijven doen dat sectoren en banen van de toekomst vaste voet aan grond krijgen op de Amerikaanse markt. De subsidies kaderen in een fonds van 862 miljard dollar dat de Amerikaanse overheid ter beschikking heeft gesteld om de economische heropleving van de Verenigde Staten te ondersteunen.

Een gedeelte van de betrokken investeringen gaan naar het bedrijf Abengoa Solar, dat in de Amerikaanse staat Arizona één van de grootste zonnecentrales van de wereld wil bouwen. Alleen al de bouw van de centrale zou 1.600 banen creëren. Een tweede gedeelte gaat naar het bedrijf Abound Solar Manufacturing, dat zonnecentrales bouwt in de staten Colorado en Indiana. Volgens de Amerikaanse regering zouden de bouw van die projecten meer dan 2.000 banen opleveren en nadien voor 1.500 permanente banen zorgen. Het Amerikaanse ministerie van arbeid kondigde zopas aan dat tijdens de maand juni voor het eerst opnieuw een daling in de werkgelegenheid werd opgetekend. Dat is het gevolg van het einde van de Amerikaanse volkstelling, waarbij 225.000 mensen tijdelijk aan de slag konden. In de privésector steeg de tewerkstelling met 83.000 eenheden.

De Amerikaanse werkloosheid is inmiddels gedaald tot 9,5 procent. Barack Obama gaf toe dat het vele jaren kan duren vooraleer het banenverlies door de economische recessie weer volledig zal zijn weggewerkt, maar hij voegde er aan toe dat de Amerikaanse economie in de positieve richting aan het evolueren is. Het vertraagde tempo van het herstel is volgens de Amerikaanse president gedeeltelijk te wijten aan de Amerikaanse republikeinen, die volgens hem hun oude politieke spelletjes blijven spelen en hun macht gebruiken om de economische vooruitgang te saboteren. Obama benadrukte eerder dat het nodig zou zijn om de overheidsschuld tijdelijk op te drijven indien men de Amerikaanse economie opnieuw tot bloei wil laten komen. De republikeinen stellen echter dat dit de nationale veiligheid in het gedrang zou kunnen brengen en zware financiële lasten zou leggen op de schouders van de volgende generaties.

19-06-10

Barack Obama blijft bijzonder populair in rest van de wereld

De Amerikaanse president Barack Obama blijft wereldwijd een grote populariteit genieten, hoewel de steun in eigen land op een relatief laag niveau ligt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. In het rapport wordt gesteld dat Barack Obama ten opzichte van vorig jaar aan populariteit heeft moeten inboeten, maar nog altijd veel beter scoort dan zijn voorganger George W. Bush. In moslimlanden, met inbegrip van Egypte en Pakistan, blijven zowel de Verenigde Staten als Barack Obama weinig geliefd. Een aantal militaire bondgenoten zijn voorstander van het terugtrekken van hun aanwezigheid in Afghanistan, maar blijven wel achter politiek van anti-terorisme van de Verenigde Staten staan. In moslim-landen blijft men de Verenigde Staten bestempelen als een militaire bedreiging en de tegenstand tegen de Amerikaanse buitenlandse politiek blijft er bijzonder hoog.

In Groot-Brittannië is een meerderheid van 49 procent van de bevolking voorstander om de militaire aanwezigheid in Afghanistan te behouden. In Duitsland zegt echter 58 procent voorstander te zijn van het terugtrekken van de troepen. In Frankrijk is dat 52 procent. Maar in de drie landen blijft de algemene perceptie over de Verenigde Staten bijzonder positief. In de drie landen zegt meer dan 80 procent van de bevolking ervan overtuigd te zijn dat Barack Obama op internationaal vlak de juiste maatregelen neemt. In Kenia schaart 95 procent van de bevolking zich op dat vlak achter de Amerikaanse president. Ook in Nigeria haalt Barack Obama een score van 84 procent. In India, Japan en Zuid-Korea geniet de Amerikaanse president de steun van meer dan 70 procent van de plaatselijke bevolking.

In Egypte, waar Barack Obama vorig jaar een toespraak heeft gedaan tegenover de islamitische wereld, is de positieve instelling tegenover de Verenigde Staten met 10 procent tot 17 procent gedaald. Uit het onderzoek blijkt verder dat de nieuwe immigratie-wetgeving in Arizona de populariteit van de Verenigde Staten in buurland Mexico gevoelig heeft doen afnemen. Sinds de goedkeuring van de wet is de Amerikaanse populariteit in Mexico met 18 procent gedaald. Verder opgemerkt dat steeds meer mensen China bestempelen als de belangrijkste economie van de wereld. De Verenigde Staten behouden nog wel de leiding, maar de voorsprong tegenover China wordt steeds kleiner. In Pakistan, India en Japan wordt positief gereageerd op de groeiende economische macht van China. In Europa en de Verenigde Staten is de terughoudendheid echter groter.

19:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, barack obama |  Facebook |

19-04-10

Verenigde Staten over kwarteeuw naar planeet Mars

De Amerikaanse president Barack Obama stelt dat het mogelijk moet zijn om over een kwarteeuw astronauten rond de planeet Mars te sturen en hen veilig terug naar de aarde te halen. Daarna zou een bemande landing op de planeet moeten volgen. Dat heeft de Amerikaanse president gezegd in een toespraak tegenover medewerkers en een aantal gasten van het Kennedy Space Center in Florida. Obama stelde de National Aeronautics and Space Administration (NASA) een uitdagende doelstelling voorgeschoteld te hebben en ook de financiële middelen voorzien te hebben om die doelen te bereiken. Hij verwees daarbij naar een extra budget van 6 miljard dollar dat voor de volgende vijf jaar is voorzien. Over vijftien jaar zou er volgens de Amerikaanse president een nieuw ruimteschip moeten ontworpen zijn voor langere bemande ruimtevluchten in de verdere ruimte.

De Amerikaanse president heeft heel wat kritiek gekregen, nadat hij in februari van dit jaar bekend had gemaakt dat het Constellation-programma, dat de verouderde spaceshuttle-technologie moest vervangen, zou worden geschrapt. "Barack Obama merkte op dat het voorgestelde Orion-ruimteschip en de nieuwe Ares-draagraket - samen met de rest van het maan-gerichte programma - niet haalbaar waren," aldus Time Magazine. "De kosten zouden volgens te hoog oplopen en bovendien zou de ontwikkeling te lang aanslepen. Volgens Obama kon de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie meer moest kunnen bereiken dan met het Constellation-programma. De Amerikaanse president merkte daarbij op dat het geen zin heeft om hetzelfde pad te blijven volgen, maar dat er gewerkt moet worden aan nieuwe doorbraken."

Obama benadrukte verder te blijven voorstellen dat het International Space Station (ISS) tot het einde van de decennium operationaal zou blijven. Dat is vier jaar langer dan oorspronkelijk was voorzien. Het pendelverkeer naar het ruimtestation zou volgens hem moeten worden verder gezet door privébedrijven. Maar Obama liet wel ruimte voor de verdere ontwikkeling van de Orion-capsule. In eerste instantie zou de Orion een vereenvoudigde versie zijn van het ruimteschip dat was voorzien voor de pendeldiensten naar het station. Orion zou volgens Obama echter de technologische basis moeten vormen voor de ontwikkeling van een ruimteschip dat de astronauten verder in de ruimte zou kunnen brengen. In het midden van het decennium zou ook begonnen worden met de ontwikkeling van een nieuwe draagraket, maar die moet volgens hem uitgerust worden met een nieuw voortstuwingsysteem. Een verderzetting van de huidige technologie is volgens hem geen optie.

De Amerikaanse president voegde er aan toe dat zijn plannen 2.500 banen meer zouden creëren dan voorzien was in het Constellation-project.

14:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ruimtevaart, verenigde staten, barack obama |  Facebook |

13-02-10

Kredietgarantie voor nieuwe Amerikaanse kernreactoren

Verwacht wordt dat de Amerikaanse president Barack Obama een kredietgarantie zal aankondigen voor de bouw van twee kernreactoren in de staat Georgia. Indien het project wordt doorgezet, zal het voor de eerste keer zijn sinds de jaren zeventig dat in de Verenigde Staten nieuwe kernreactoren worden gebouwd. Twee jaar geleden deed het energiebedrijf Southern Company bij de Amerikaanse Nuclear Regulatory Commission een aanvraag voor de bouw van twee kernreactoren in Burke County, in de buurt van de stad Augusta. Het energiebedrijf heeft er al twee kernreactoren. De mogelijkheid voor kredietgaranties voor kernenergie werd vijf jaar geleden door de Amerikaanse overheid goedgekeurd. De lening wordt door de operator terugbetaald aan de banken en betaalt een commissie aan de federale overheid.

Southern Company hoopt eind volgend jaar een licentie te verwerven voor de bouw van de twee nieuwe kernreactoren. Indien het bedrijf er niet in slaagt om de lening terug te betalen, zal de Amerikaanse overheid de banken vergoeden. "Critici zeggen dat er een grote kans bestaat dat de lening niet terugbetaald zal kunnen worden," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "De leningen zijn al verscheidene keren opgeschort door onderhandelingen over de omvang van de commissie." De Amerikaanse overheid had vijf jaar geleden een bedrag van 18,5 miljard dollar voorzien voor mogelijke kredietgaranties voor de bouw van kernreactoren. President Barack Obama stelde eerder deze maand bekend om dat bedrag echter te verdrievoudigen.

Barack Obama wil een bedrag van 8,3 miljard dollar ter beschikking stellen als garantie voor Southern Company. Met de financiële steun wil Obama aangeven nucleaire energie te ondersteunen, in ruil om een klimaatwet door het Amerikaanse Congres te laten goedkeuren. Een woordvoerder van de president zegt dat Obama er al langer van overtuigd is dat nucleaire energie een onderdeel moet vormen van de Amerikaanse energiemix. Die moet een onderdeel vormen van een totale klimaatwetgeving die alle beschikbare energiebronnen wil afstemming op duurzaamheid. De republikeinse oppositie stelt zich sceptisch op tegenover de energieplannen van de president. Door het belang van kernenergie te benadrukken, hoopt de president die tegenstand te kunnen overwinnen.

13:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, verenigde staten, barack obama |  Facebook |

27-03-09

Barack Obama zet online strategie verder door

De Amerikaanse president Barack Obama zet zijn online strategie verder. In plaats van een traditionele persconferentie voor de traditionele media, heeft hij in het Witte Huis een conferentie gegeven voor een honderdtal genodigden en tegelijkertijd ook rechtstreeks op het internet. Obama maakte ook tijdens de presidentscampagne gebruik van het internet om een grote aanhang op te bouwen en een recordbedrag aan fondsen te verzamelen. Op diezelfde manier wil de president volgens zijn persverantwoordelijke rechtstreeks en ongefilterd met de Amerikaanse bevolking blijven praten. Volgens politicologen is deze strategie van Obama een manier om een bevolkingsgroep te bereiken die centraal was in zijn verkiezing tot president.

"Deze online ontmoeting is voor de president hetzelfde wat hij graag doet terwijl hij onderweg is, maar dit spaart heel wat transportkosten uit," aldus Robert Gibbs, persverantwoordelijke van Barack Obama, tegenover het persbureau. De website van het Witte Huis kreeg tienduizenden vragen binnen. Morley Winograd, een gewezen adviseur van voormalig vice-president Al Gore en nu hoofd van het Institute for Communication Technology Management aan de University of Southern California, stelt dat formele persconferenties slechts één kanaal zijn om in de nieuwe wereld van de online media een boodschap uit te zenden. Met traditionele media bereikt men volgens Winograd vooral oudere burgers, terwijl men met online media vooral jongeren kan bereiken.

Winograd voegt er wel aan toe dat de online aanpak ervoor zorgt dat het publiek zelf zijn vragen kan formuleren, terwijl die volgens de oude werkwijze naar voorgebracht werden door een journalistieke elite. Politocoloog Simon Rosenberg, president van het New Democrat Network, voert daarbij aan de Barack Obama het presidentschap totaal aan het veranderen is, zoals hij dat eerder ook al deed met de electorale politiek. "Obama laat doodgewone mensen toe om aan het beleid te participeren op een manier die in de traditionele mediawereld onmogelijk zou zijn geweest," aldus Rosenberg. "De gewone bruger verwacht ook een deel van het proces te kunnen vormen. De republikeinse strateeg Kevin Madden stelt echter dat Obama daarmee terugkeert naar de veilige omgeving waar hij zich het beste voelt, onder een bevriend publiek waar het optreden belangrijker is dan de inhoud.

15:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, barack obama |  Facebook |

21-03-09

YouTube heeft grote toekomst als diplomatiek kanaal

obamaNadat wijlen Amerikaans president Richard Nixon de pingpong-diplomatie lanceerde om de relaties tussen de Verenigde Staten en China te verbeteren, probeert huldigt huidig Amerikaans president Barack Obama eenzelfde principe met YouTube om de verhouding tussen zijn land en Iran te versoepelen. Eerder al maakte Obama een groot gebruik van het internet in zijn presidentiële verkiezingscampagne en heeft naar aanleiding van het Iraanse nieuwjaar nu een videoboodschap voor de Iraanse bevolking gelanceerd op het internet. Volgens Trita Parsi, voorzitter van de National Iranian American Council, stelt dat de aanpak van Obama lijkt te werken, want dat de boodschap zich als een bosbrand over het internet verspreidt.

"Het is verbazend hoeveel e-mails Amerikanen en Iraniërs naar elkaar hebben verstuurd met nieuwjaarswensen, met onderaan een link naar de boodschap van Barack Obama," aldus Trita Parsi. De videoboodschap werd geplaatst op de website van het Witte Huis en op het kanaal van het Witte Huis op YouTube. Amper achttien uur nadat de boodschap werd gelaneerd, had de video al 150.000 bezoekers geregistreerd, met 1.300 hoofdzakelijk positieve commentaren. Suzanne Maloney, Iran-specialist aan het Amerikaanse Brookings Institution, benadrukt dat het gebruik van online video voor een veel persoonlijker boodschap zorgt dan een geschreven statement of een rede op een podium.

De blog TechPresident.com, die de relatie tussen politiek en technologie bestudeert, stelt dat het gebruik van het internet Barack Obama toelaat om zijn woorden rechtstreeks en ongefilderd aan de Iraanse bevolking te richten. "Obama gebruikt het open platform van het internet om ervoor te zorgen dat zijn boodschap kan worden gehoord en niet kan worden bewerkt, zodat woorden uit hun context zouden kunnen worden gehaald en gemanipuleerd," zegt Andrew Rasiej, mede-oprichter van TechPresident.com, tegenover het persbureau AFP. "Het internet laat Obama niet alleen toe dat hij zich rechtstreeks tot de burgers van een bepaald land kan richten, maar biedt ook de zekerheid dat die burgers de boodschap ook verder zullen verspreiden. Dat maakt van het internet zo'n sterk kanaal."

Andrew Rasiej voert aan dat het internet de potentie heeft om de diplomatiek te veranderen zoals dat ook met de politiek is gebeurd. "Het wordt nu immers mogelijk dat niet alleen diplomaten met elkaar praten, maar dat ook de burgers van verschillende landen onderling in contact treden om gemeenschappelijke problemen en doelstellingen te bespreken," voert hij aan. "De videoboodschap van Obama is de eerste citizen-to-citizen diplomatie van deze eeuw, geleid door de eerste echte president van deze eeuw."

13:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, diplomatie, iran, barack obama |  Facebook |

01-02-09

Witte Huis wil Obama-merk commercieel beschermen

obama3_wMarketeers hebben al ruimschoots ingespeeld op de populariteit van de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama, maar het Witte Huis wil daar paal en perk aan stellen. Jen Psaki, woordvoerder van het Witte Huis, heeft aangekondigd dat er een beleid zal uitgestippeld worden om het gebruik van het Obama-merk te controleren, daarbij wel rekening houdend met de wereldwijde fascinatie voor de verkiezing van de nieuwe president, het recht op de vrije meningsuiting en de toegankelijkheid van video's en foto's op het internet. Onder meer wil het Witte Huis vermijden dat adverteerders zouden laten uitschijnen dat Barack Obama hun producten ondersteunt. Volgens analisten wordt het echter moeilijk om reclamemakers tegen te houden.

"We willen het imago van de president beschermen, maar daarbij er wel voor zorgen dat we niet ingaan tegen het enorme enthousiasme van het publiek voor de figuur van Barack Obama," stelt Jen Psaki tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. Onder meer meubelfabrikant Ikea, luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines en roomijsketen Ben & Jerry's hebben in nieuwe reclamecampagnes al uitvoerig verwezen naar de verkiezingsslogans 'Change' en 'Yes We Can' van Barack Obama. Brad Adgate, onderzoeksdirecteur van het Amerikaanse reclamebureau Horizon Media, zegt dat het nog nooit eerder is gebeurd dat een actief politicus naar voor geschoven wordt als ondersteuning voor een merk.

In het verleden heeft het Witte Huis zich al enkele keren moeten verzetten tegen het commercieel gebruik van zijn president, zoals dat onder meer in 1989 gebeurde met George H.W. Bush in een televisiereclame voor een geneesmiddel tegen verkoudheden, waarbij verwezen werd naar de Koude Oorlog. Jen Psaki gaf geen details over de maatregelen die het Witte Huis in overweging neemt tegen het ongevraagde gebruik van de Amerikaanse president in reclamecampagnes. Vermoed wordt dat geval per geval zal bekeken worden. Volgens Jonathan Band, specialist in intellectuele eigendomsrechten, zal het echter moeilijk worden om een beleid uit te werken, gezien vele adverteerders zich wellicht uitgebreid zullen beroepen op het recht op vrije meningsuiting. Bovendien is de regelgeving ook afhankelijk van de individuele Amerikaanse staten.

De unieke celebrity-status van Barack Obama zal volgens Al Ries, voorzitter van het Amerikaanse marketingbureau Ries & Ries, vele adverteerders in verleiding brengen om de president in hun campagnes op te voeren. "Maar dat zal niet blijven duren," aldus nog Ries. "Ook de populariteit van Barack Obama zal na verloop van tijd, zoals bij andere politici, na verloop van tijd gedeeltelijk wegebben." Op dit ogenblik voeren onder meer de Amerikaanse National Education Association, de industriële groep McKinstry en de American Coalition for Clean Coal Electricity reclamecampagnes die naar de nieuwe Amerikaanse president verwijzen. Geen van hen zegt een opmerking daarover gekregen te hebben van het Witte Huis.

In de aanloop naar de inauguratie van de nieuwe president, verschenen duizenden t-shirts, koffiekoppen en kalenders op de markt met het gezicht van Barack Obama. Het officieel inauguratiecomité van Barack Obama opende zelf ook een memorabilia-winkel. Sinds de inauguratie heeft Michelle Obama al wel geprotesteerd tegen het feit dat het speelgoedmerk Beanie Babies poppen op de markt wou brengen met de namen van Malia en Sasha, de twee dochters van het presidentenpaar. Beanie Babies zegt dat de poppen helemaal niet gemodelleerd werden naar de twee jonge bewoonsters van het Witte Huis. Wanneer op de zoekmachine van Google gezocht wordt naar Michelle Obama zelf, komt men onder meer terecht bij een online reclame voor het kledingbedrijf J. Crew Group.

17:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, barack obama |  Facebook |

Groeiend verzet tegen Buy-American van Obama

buyamericanDe Buy-American oproep van de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama is geen goede zet. Dat zegt de Amerikaanse Chamber of Commerce. Daarbij wordt opgemerkt dat deze bedenkingen niet ingegeven zijn door een anti-Amerikaanse reflex, maar wel omwille van het feit dat een protectionisme tot een banenverlies in de Verenigde Staten zou kunnen leiden. Bovendien zou Buy-American volgens de Chamber of Commerce tot represailles vanwege de handelspartners van de Verenigde Staten kunnen leiden. Ook wordt opgemerkt dat de Amerikaanse overheidspolitiek het economisch herstel zou kunnen vertragen omdat geen kant-en-klare toepassingen ter beschikking zouden zijn en de voortrekkersrol van de Verenigde Staten als voorstander van de vrije markt zou ondermijnen.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft zich akkoord verklaard met het Buy-American aspect als onderdeel van een overheidsinjectie van 825 miljard dollar om de Amerikaanse opnieuw te lanceren. Buy-American bepaalt dat bij de uitvoering van openbare werken uitsluitend van Amerikaans staal en ijzer mag gebruikt worden. De Europese staalbedrijven hebben de maatregel al gecontesteerd omdat die in tegenspraak zou zijn met de bepalingen van de World Trade Organization. Volgens een aantal leiders op het World Economic Forum in Davos, zoals de Britse premier Gordon Brown, de Canadese minister van financiën Jim Flaherty en de Indiase minister van handel Kamal Nath, zouden de Amerikaanse maatregelen kunnen leiden tot protectionisme.

De Amerikaanse vice-president Joe Biden merkte al op dat een aantal elementen van Buy-American terecht naar voor geschoven worden en ontkende dat dit aanleiding zou geven tot protectionisme. Een woordvoerder van de Amerikaanse president zei echter dat de regering laat onderzoeken of de maatregel in tegenstrijd is met de Amerikaanse handelsverplichtingen. In het begin van zijn eerste ambtstermijn haalde de vorige Amerikaanse president George W. Bush al grote kritiek op zijn nek omdat hij een aantal beschermende maatregelen hadden genomen om de Amerikaanse staalindustrie te ondersteunen. Het voorstel van Barack Obama moet nog door de Amerikaanse Senaat worden goedgekeurd.

Daar zal ook een voorstel worden behandeld om in Buy-American ook alle fabrieksproducten te omvatten. "Maar dan hebben we het over beschermende maatregelen over de hele lijn," waarschuwt de Amerikaanse Chamber of Commerce. "Dan gaat het niet alleen over het staal voor de bruggen, maar ook de vrachtwagens die gebruikt worden voor de bouw van de bruggen of de wegen."

15:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barack obama, buy-american |  Facebook |

26-01-09

Slechtste Inauguration Day op Amerikaanse beurs

Terwijl de inauguratie van Barack Obama als nieuwe Amerikaanse president op bijzonder veel belangstelling en enthousiasme werd onthaald, viel daar op de financiële markten weinig van te merken. Op de dag van de beëdiging van de nieuwe Amerikaanse president kende de Amerikaanse beurs met een val van 4 procent de grootste daling van alle Inaugurations Days uit de geschiedenis. Gregg Fisher, president van het Amerikaanse investeringsadviesbureau Gerstein, Fisher & Associates, voert daarbij aan dat er geen enkele logische reden is waarom de belangstelling voor de beëdiging van een nieuwe Amerikaanse president bepalend zou zijn voor de beurskoersen, maar voegt er wel aan toe dat deze beursevolutie tijdens op deze Inauguration Day aantoont dat de aandelenmarkt op dit ogenblik echt wel andere katten te geselen heeft.

"De Amerikaanse beurswaarden zijn dit jaar al met 8 procent gedaald," aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. "Het weinig enthousiasme op de financiële markten is misschien een laatste trap in de richting van de onpopulaire regering van George W. Bush, maar de beurswereld heeft weinig reden om te verwachten dat de situatie snel zal verbeteren. Vele beleggers verwachten zich nog aan een moeilijke periode periode. Gevreesd wordt dat een aantal banken genationaliseerd zullen worden, wat meteen ook alle toekomstige vooruitzichten van de huidige aandeelhouders zou dwarsbomen. Bovendien wordt gevreesd dat dividenden nog verder zullen teruggeschroefd worden, wat een bijkomende druk zet op de aandelenkoersen."

Bovendien stellen makelaars dat beleggers op dit ogenblik ook niet geïnteresseerd zijn in de financiële markten. "Hoewel het door de lage beurskoersen op dit ogenblik interessant is om te beleggen, zijn er weinig beleggers warm te maken," aldus David Speck, adviseur bij Wachovia Securities, tegenover de Amerikaanse krant." Beleggers willen op dit ogenblik vooral zekerheid en die vinden ze eerder in obligaties dan in aandelen. Daarnaast wordt gesteld dat de regering van de nieuwe president Barack Obama onder grote druk staat om de economie aan te zwengelen, met het creëren van nieuwe banen en hypotheekmaatregelen, die ten goede moeten komen aan de consument, maar niet van aard is om het enthousiasme op de beurzen aan te wakkeren.

16:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs, aandelen, barack obama, inauguration day |  Facebook |

22-01-09

Speech Barack Obama zet nieuw internetrecord

De inauguratie van Barack Obama als 44ste president van de Verenigde Staten heeft voor een nieuw online record gezorgd. Op het ogenblik dat de pas verkozen president in Washington aan zijn speech begon, bereikte het online verkeer in de Verenigde Staten volgens Bill Woodcock, directeur research uit het digitale onderzoeksinstituut Packet Clearing House, een absolute recordhoogte in de geschiedenis van het internet. De drukte op het internet was volgens Woodcock zelfs hoger dan op het ogenblik dat Obama in november vorig jaar de verkiezingen won. Hij voegt er aan toe dat bij andere grote evenementen de drukte op het internet meer verspreid ligt over verscheidene uren of één dag, maar dit keer alles samengebald werd op één ogenblik. Een wereldwijd record werd er volgens Woodcock echter wellicht niet bereikt.

00:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, barack obama |  Facebook |

20-01-09

Amerikanen hopen op betere economie met Obama

ObamaOfficialPortraitDe meeste Amerikanen denken dat het met hun nieuwe president Barack Obama beter zal gaan met de economie, de energievoorziening, de gezondheidszorg, het onderwijs en de oorlog in Irak. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau HCD Research in de aanloop naar de beëdiging van Obama als vierenveertigste president van de Verenigde Staten. Niet verbazingwekkend was dat vooral democraten grote hoop hebben op het beleid van Obama. Ook 65 procent van de Canadezen zijn er van overtuigd dat de verhouding tussen de Verenigde Staten en hun land beter zal liggen met Barack Obama dan met zijn voorganger George W. Bush. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Ipsos, waarbij 86 procent van de Canadezen met de komt van Obama zegt grote hoop te koesteren voor de toekomst van Amerika en de wereld.

22:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, economie, barack obama |  Facebook |

09-01-09

Exxon Mobil gelooft niet in alternatieve milieuplannen Obama

exxon-mobil_LogoDe toekomstige Amerikaanse president Barack Obama zal het moeilijk krijgen om de Amerikaanse productie van alternatieve energie gevoelig op te drijven, zoals hij heeft aangekondigd. Dat zegt Rex Tillerson, topman van het olieconcern Exxon Mobil. Obama had eerder bekend gemaakt dat hij de Amerikaanse productie van alternatieve energie de volgend drie jaar wil verdubbelen. Dat vormt een onderdeel van de plannen van Obama om de Amerikaanse economie opnieuw te lanceren. In een reactie daarop zegt Tillerson dat het quasi onmogelijk zal blijken te zijn om die doelstelling te halen. De Verenigde Staten hebben volgens hem onvoldoende capaciteit voor. Tillerson zegt ook geen voorstander te zijn van de klimaatplannen van de volgende Amerikaanse regering.

"Rex Tillerson zegt geen kritiek te willen uitoefenen op de ambitieuze plannen van de volgende Amerikaanse president, want ambities zijn volgens hem goed omdat die iedereen uitdagen om het juiste antwoord te vinden," aldus het persbureau Reuters. "Maar we moeten realistisch zijn met deadlines. We mogen onszelf niet voor de gek houden." Volgens de topman van Exxon Mobil, de grootste olieproducent van de werled, is het absoluut onmogelijk dat de Verenigde Staten in een periode van drie jaar er zouden in slagen om de productie van biobrandstoffen te verdubbelen. Bovendien merkt Tillerson op dat de Verenigde Staten veel te weinig productiecapaciteit hebben om voldoende windturbines te bouwen om de doelstelling van de toekomstige president te realiseren.

Tillerson voegt er aan toe dat, ondanks de grotere roep om alternatieve energie, de wereld nog voor lange tijd voor 60 procent van zijn energievoorziening op olie en gas zal moeten steunen voor zijn energiebehoeftes. Volgens cijfers van het Amerikaanse ministerie van energie vertegenwoordigden alternatieve energiebronnen - zonneenergie, windenergie, hydroelektriciteit, geothermische energie, biobrandstoffen en biomassa - in 2007 ongeveer 7 procent van de totale Amerikaanse energievoorraden. Tillerson voert ook nog aan dat de economische vertraging slechts tijdelijk is en dat er daarna opnieuw een grote vraag naar energie zal komen. De topman van Exxon Mobil voerde ook aan dat de Verenigde Staten er beter zouden aan doen om een koolstofdioxide-belasting in te voeren dan in het systeem van emissierechten te stappen.

De klimaatverandering is één van de topprioriteiten van de volgende Amerikaanse regering en het Amerikaanse Congres, dat door een democratische meerderheid zal gedomineerd worden. Tillerson zegt echter dat een koolstofdioxide-belasting, die zou gekoppeld kunnen worden aan brandstofvoorraden en elektriciteitsconsumptie, de meest efficiënte manier is om de kosten van de koolstofdioxide-productie te dekken. Emissierechten zijn volgens hem daarentegen moeilijk te controleren, terwijl dat systeem ook een nieuwe regelgeving zou vergen en tot een beurshandel in emissierechten zou leiden.

15:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, klimaat, barack obama, exxon mobil |  Facebook |

30-12-08

Barack Obama nieuwsfeit van de eeuw

rolling_stone_obamaDe verkiezing van Barack Obama tot president van de Verenigde Staten is het belangrijkste nieuwsfeit uit deze eeuw. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van de Global Language Monitor. De verkiezing van de eerste zwarte president van de Verenigde Staten was voor de media interessanter dan de oorlog in Irak, de Olympische Spelen van Peking, de wereldwijde economische crisis, de orkaan Katrina, de dood van paus Johannes-Paulus II, de terroristische aanslagen op de WTC-Torens op 11 september 2001 en de tsunami in Zuid-Azië. Over Obama werd volgens de Global Language Monitor tot nu toe ongeveer 250 miljoen keer bericht. Dat is meer dan het dubbele van de verslaggeving over alle andere grote nieuwsfeiten van deze eeuw.

"De mediabelangstelling voor de verkiezing van Barack Obama was ongezien," aldus Paul Payack, voorzitter van de Global Language Monitor, tegenover het persbureau Reuters. "De verslaggeving over de verkiezing van Barack Obama was veel intensiever dan de mediabelangstelling van de Amerikaanse presidentsverkiezingen vier en acht jaar geleden. De omvang van de mediabelangstelling mag echt verrassend genoemd worden. Barack Obama was al 750.000 geciteerd nog voor hij genomineerd werd als presidentskandidaat voor de democratische partij. Barack Obama is altijd een wereldwijd verhaal geweest, zelfs in kleinere uitgaven, in tegenstelling tot zijn democratische tegenstander Hillary Clinton, die alleen de grote media haalde."

De Global Language Monitor startte vijf jaar geleden ook de verslaggeving op welblogs in zijn analyses op te nemen. Dat kanaal zorgde volgens het rapport voor ongeveer één derde van de totale verslaggeving over Barack Obama. De nieuwe Amerikaanse president vormde zowel in de gedrukte als in de elektronische media het belangrijkste nieuwsitem van deze eeuw. De Global Language Monitor volgt nieuwsonderwerpen in de Engelstalige media gedurende één jaar na het gebeuren op. Change, één van de slagzinnen waarmee Barack Obama de Amerikaanse presidentsverkiezingen won, werd ook verkozen tot het Amerikaanse woord van het jaar, voor bailout en Obamamania. Een ander Obama-uitspraak - 'Yes we can' - werd verkozen tot derde belangrijkste spreuk van het jaar, na 'financial tsunami' en 'global warming'.

11:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, nieuws, barack obama |  Facebook |

14-12-08

Toerisme Honolulu niet afhankelijk van Obama

In Honolulu komt stilaan het Obama-toerisme op gang. Toekomstig president Barack Obama werd immers op Honolulu geboren en de lokale toeristische sector zal daar ongetwijfeld op proberen in te spelen. Maar toch blijft het er rustiger dan in de geboortesteden van George W. Bush, Jimmie Carter en Bill Clinton. Die kleine stadjes zagen plots een enorme toeristische belangstelling en bouwden er zelfs een hele industrie op. In de geboortesteden van Jimmy Carter en Bill Clinton is inmiddels de rust helemaal teruggekeerd en ook de interesse in de oorspronkelijke woonplaats van George W. Bush is gevoelig aan het afnemen. Honolulu moet daar echter niet voor vrezen. Het eiland is altijd al een populaire toeristische bestemming geweest en zal dat wellicht ook blijven na het wegzakken van de Obama-mania.

"Het gebeurde ook met Plains, toen Jimmy Carter president van de Verenigde Staten werd en het kleine stadje uit Georgië bekend raakte als thuisbasis van de pindaboer-politicus," aldus het persbureau Associated Press. "Datzelfde was ook het geval met het Texaanse stadje Crawford, toen George W. Bush Amerikaanse president werd en de regio massaal toeristen aantrok en het locale zakenleven een enorme stimulans krijgt. Honolulu trekt nu al elk jaar miljoenen toeristen aan, maar begint nu aan de ontwikkeling van een toerisme dat gelinkt is aan Barack Obama. Er is op dit ogenblik alleen nog maar een toeristische rondrit van anderhalf uur door de middenklasse-buurt waar Obama zijn kindertijd doorbracht. Maar inmiddels worden ook andere toeristische projecten voorbereid."

"De geschiedenis van Barack Obama moet Hawaii verder promoten als toeristische bestemming," benadrukte Juanita Liu, decaan van de School of Travel Industry aan de University of Hawaii. "De regio heeft altijd synoniem gestaan voor zon, zand en ontspanning, maar nu hebben we de belangrijkste man van de Verenigde Staten. Dat geeft Hawaii een grotere credibiliteit en zichtbaarheid. Het toerisme in Hawaii doet het op dit ogenblik niet bijzonder goed, maar het presidentschap van Obama kan daar ongetwijfeld mee aan verhelpen." Maar voorlopig blijven toeristen weinig vragen stellen naar lokaties die met Barack Obama zijn gerelateerd. Het blijven volgens de toeristische sector bij occasionele vragen naar informatie. Er is in Hawaii echter weinig dat aan Barack Obama herinnert.

Maar dat lijkt volgens Mitch Berger, voorzitter van de Guides Of Oahu, stilaan te veranderen. Meer en meer toeristen beginnen volgens hem vragen te stellen over lokaties waar Barack Obama heeft geleefd. Guides of Oahu heeft dan ook plannen om met een minibus-toer van tweeëneenhalf uur te starten. Dat geldt ook voor de Obama Ohana Tour. Recent start de plaatselijke schrijver Rob Kay ook met een website over Obama en Hawaii. "Maar vermoed wordt dat het verleden van Obama op toeristisch vlak weinig zal veranderen voor Honolulu. Met Crawford, Plains en de steden Hope en Hot Springs in Arkansas, waar gewezen Amerikaans president Bill Clinton werd geboren en opgroeide, was het heel anders gesteld. Daar werd rond het presidentschap een hele nieuwe industrie opgezet.

Honolulu moet volgens experts ook niet vrezen dat het Obama-effect slechts een tijdelijke stimulans zou betekenen voor het toerisme. "Toeristen verwachten van Honolulu meer dan de gebouwen waar de toekomstige president zijn jeugd heeft doorgebracht," wordt er opgemerkt. "Ook wanneer de Obama-mania afzwakt, zal de toeristische aantrekkingskracht van Honolulu overeind blijven. "In Crawford is het Bush-toerisme de voorbije jaren gevoelig weggezakt. Twee souvenierwinkels hebben de deuren gesloten en de stad is weer naar zijn rust teruggekeerd die er heerste voor het Bush-tijdperk.

Meer over toerisme

14:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, honolulu, barack obama |  Facebook |

06-12-08

Barack Obama kan niet tippen aan Britney Spears

britney-spears2De Amerikaanse zangeres Britney Spears is ook dit jaar het meest populaire sleutelwoord bij zoekmachines. Dat blijkt uit statistieken van het zoekmachinesbedrijf Yahoo. Het is de zevende keer in acht jaar tijd dat de Amerikaanse ranglijst aanvoert. Zelfs de toekomstige Amerikaanse president Barack Obama slaagde er niet in het tij te doen keren. Hij moest zich tevreden stellen met een derde plaats. Op de tweede plaats staat het World Wrestling Entertainment. Barack Obama was op de zoekmachine van Yahoo wel de meest populaire politicus van dit jaar.

In de algemene toptien van de Yahoo-zoekmachine staan verder nog actrice Miley Cyrus, het online game RuneScape, actrice Jessica Alba, de Japanse animatieserie Naruto, de actrices Lindsey Lohan en Angelina Jolie en de talentshow American Idol. Ondanks de Amerikaanse presidentsverkiezingen, werd er op de nieuwssite van Yahoo vooral gezocht naar orkanen. Daarna volgen de verdwijning van Caylee Anthony, de presidentsverkiezingen, Pakistan, de zwangere man, China, Iraq, Shelly Malil, Patrick Swayze en Afghanistan.

In de politieke rangschikking staat Sarah Palin, de gewezen republikeinse kandidate voor het vice-presidentschap, op de tweede plaats. Daarmee laat zij partijgenoot John McCain, nochtans de kandidaat voor het hoogste Amerikaanse ambt, achter zich. Verder volgen Hillary Clinton, George Bush, Ron Paul, John Edwards, Mike Huckabee, Arnold Schwarzenegger en Mitt Romney. In de toptien was geen plaats voor Joe Biden, de running-mate van Barack Obama. Schwarzenegger, de gouverneur van Californië, was de enige politicus die niet bij de presidentsverkiezingen als kandidaat was betrokken.

De grotere online populariteit van Britney Spears tegenover die van Barack Obama heeft volgens Yahoo wellicht te maken met de actualiteit. "Britney Spears en Runescape zijn niet elke dag in het nieuws, waardoor mensen online moeten gaan voor informatie," voert het zoekmachinebedrijf aan. "Voor onderwerpen en mensen die elke dag in de actualiteit komen, hoeft het publiek minder snel op het internet."

14:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: yahoo, britney spears, zoekmachine, barack obama |  Facebook |

01-12-08

Obama drijft overnachtingsprijzen Washington omhoog

De Amerikaanse hoofdstad Washington maakt zich stilaan klaar voor de beëdiging van de nieuwe Amerikaanse president Barack Obama. Verwacht wordt dat ruim één miljoen mensen de eedaflegging zullen willen bijwonen. Maar al die mensen hebben ook een overnachting nodig. Dat heeft behoorlijk wat gevolgen voor de horeca-sector. De regio telt immers amper 95.000 hotelkamers. Vele burgers zetten dan ook een kamer, appartement of woning te huur. Wel kunnen de prijzen daarbij behoorlijk oplopen.

Meer dan twee maand voor de inauguratie van de nieuwe president op 20 januari waren alle hotelkamers in Washington al volgeboekt. Zelfs campings lopen vol. Het wordt moeilijk om nog een traditionele overnachtingplaats te vinden. Een aantal inwoners van de regio heeft die accommodatieproblematiek aangegrepen om snel een lucratieve deal te doen. “Op het internet verschijnen dan ook heel wat advertenties waarbij ruimtes te huur worden aangeboden,” aldus de Amerikaanse krant The New York Times.

Op het internet worden appartementen in Washington voor de presidentsbeëdiging volgens de krant The New York Times voor duizend dollar per nacht te koop aangeboden. Een overnachting van één week moet volgens sommige aanbieders bijna 60.000 dollar kosten. Maar er worden ook zetels, luchtmatrassen of een plek in de garage aangeboden om te overnachten. Een aantal vastgoedmakelaars heeft daarvoor zelfs de website inauguralhomes.com voor opgezet, waar mensen ruimte ter beschikking kunnen stellen.

14:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: horeca, washington, barack obama |  Facebook |

17-11-08

Milieugroepen blij met vertrek George W. Bush

Amerikaanse milieugroepen zijn opgetogen dat er een einde komt aan de regering van president George W. Bush. Diens beleid is volgens Mike Daulton, directeur van de National Audubon Society, de voorbije acht jaar immers rampzalig geweest voor het leefmilieu. Daulton wees daarbij vooral op de boorpolitiek van George W. Bush, die volgens hem vooral ten dienste stond van de oliesector. George W. Bush schrapte tijdens de voorbije zomer onder meer het moratorium op olieboringen op zee en heeft volgens Daulton altijd minachting getoond voor het milieu.

Daulton benadrukte dat de milieusector Barack Obama en het Amerikaanse Congres zal oproepen om snel werk te maken van een zuiver energiepakket, dat kostenbesparend moet werken voor de consumenten, de afhankelijkheid van olie moet verminderen en niet steunt op olieboringen op zee. Ook wordt aan de nieuwe Amerikaanse regering gevraagd onmiddellijk actie te ondernemen tegen de impact van de klimaatopwarming op de Amerikaanse natuurlijke rijkdommen. De milieuverenigingen denken daarbij aan het verhogen van het wetenschappelijk onderzoek en extra fondsen voor natuurbehoud.

Die projecten zouden gefinancierd kunnen worden door inkomsten uit de handel in uitstootrechten. Barack Obama heeft altijd aangekondigd dat de strijd tegen de klimaatverandering één van de prioriteiten van zijn beleid zal worden. Velen verwachten echter dat de wet op de handel in uitstootrechten pas ten vroegste in 2010 doorgevoerd zal kunnen worden. De milieuverenigingen willen verder dat de bescherming van bedreigde diersoorten weer zal worden versterkt. George W. Bush heeft ook daar de wetgeving gevoelig uitgehold.

16:36 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, olie, george w bush, barack obama |  Facebook |

14-11-08

Amerikaanse verkiezingen definitieve doorbraak kansberekening

De verkiezing van Barack Obama tot Amerikaans president is ook een overwinning geworden voor wiskundige kansberekenaars. Dat schrijft het magazine NewScientist. Ondanks alle onzekerheden over het verloop van electorale campagnes, mogen de recente Amerikaanse presidentsverkiezingen volgens het magazine de doorbraak genoemd worden van kansberekening als een uitstekende voorspellende wetenschap. Onder meer wordt er daarbij verwezen naar de voorspellingen van Allan Lichtman, historicus aan de Harvard Univeristy, die al zeven verkiezingen op rij de juiste voorspelling deed.

"Een aantal mensen die voor Barack Obama een zegenrijke tocht naar het Witte Huis hadden voorspeld, bleven toch nog met een mogelijk probleem opgezadeld zitten," aldus NewScientist. "Ze hadden immers geen inzicht in het zogenaamde Bradley-effect, waarbij kiezers beweren dat ze op een zwarte kandidaat zullen stemmen omdat ze vrezen anders voor een racist zullen uitgescholden, maar uiteindelijk toch voor de blanke kandidaat kiezen. Uit statistieken is nu gebleken dat het Bradley-effect weinig heeft gespeeld."

Analisten die de minimale impact van het Bradley-effect hadden voorspeld, wijzen vooral naar het feit dat de kiezer andere, duidelijke redenen had om voor John McCain te kiezen, zoals het relatieve gebrek aan ervaring bij Barack Obama. "Ook Allan Lichtman, historicus aan de Harvard University, had een zege voor Obama twee jaar geleden al voorspeld op basis van vorige verkiezingstrends, waarbij de kiezer in tijdens van economische moeilijkheden de neiging heeft om de kandidaat van de oppositie te ondersteunen," voert NewScientist aan.

Daarbij wordt erop gewezen dat het al de zevende keer op rij is dat Lichtman de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen correct kan voorspellen. "Verder is er politicoloog Nate Silver, die erin slaagde om de resultaten binnen een foutenmarge van amper één procent nauwkeurig te voorspellen," voert het magazine nog aan. "Silver baseerde zich daarbij op poll-gegevens en gebruikte een reeks statistische technieken om fouten uit te zuiveren. De website PollyVote haalde zelfs een correcte 53 procent voordeel voor Obama door de resultaten van Lichtman en Silver te combineren."

11-11-08

Barack Obama gekoppeld aan BMW en Google

McCain-Obama-GoogleDe nieuwe Amerikaanse president Barack Obama wordt door de consument in verband gebracht met BMW, Target, Google en Samuel Adams, terwijl John McCain wordt geassocieerd met Ford, Wal-Mart, AOL en Budweiser. Dat blijkt uit een imago-onderzoek van het merkmarketingbureau Landor Associates. Obama en McCain worden wel geassocieerd aan Startbucks, iPod en MySpace, volgens de onderzoekers merken die een innoverend karakter hebben opgebouwd. Landor stipt echter aan dat op het vlak van merkimago Barack Obama veel meer gelijkenissen toont met Sarah Palin.

Verder wordt Obama door de Amerikaanse bevolking bestempeld als charmant, toegankelijk, meelevend, intelligent en verenigend, terwijl John McCain beschouwd wordt als sterk, betrouwbaar en gerespecteerd. Dat geldt ook voor de toekomstige vice-president Joe Biden, terwijl Sarah Palin betrouwbaar, toegankelijk en verenigend wordt bestempeld. "Barack Obama en Sarah Palin hebben op het vlak van merkimago veel gemeen," stippen de onderzoekers aan. "Bovendien geldt dat ook voor John McCain en Joe Biden."

Zowel Obama als Palin werden volgens de onderzoekers in zeven van de vijftien merkcategorieën aan elkaar gekoppeld, onder meer op het vlak van internet (Google) en magazines (People). "Het gaat om twee innemende, populaire en jonge merken," voert Landor aan. "McCain en Joe Biden werden in twaalf categorieën aan elkaar gekoppeld, onder meer op het vlak van internet (AOL) en magazines (BusinessWeek), twee gerespecteerde merken met een lange traditie." Het rapport toont volgens Landor aan dat de twee campagnes op het vlak van merkimago duidelijk voor complementaire partners hebben gezorgd.

10-11-08

Nieuwe Amerikaanse regering legt nadruk op technologie

obamasignDe nieuwe Amerikaanse president Barack Obama gaat wellicht door met zijn plannen om een chief technology officer benoemen. Dat zegt Stephanie Condon, politiek specialist van het technologie-mazine CDNet. Dat blijkt volgens haar uit het team dat Barack Obama heeft samengesteld om de overgang naar een nieuwe regering voor te bereiden. In dat team zitten verscheidene technologie-experts, zoals Julius Genachowski, gewezen chief executive van het bedrijf InterActiveCorp (IAC). Alles wijst er volgens Condon op dat Obama van nieuwe technologie een belangrijk beleidsaspect zal maken.

Julius Genachowski was tijdens de regering van Bill Clinton adviseur voor twee voorzitters van de Federal Communications Commission (FCC) en is oprichter van de start-up incubator LaunchBox Digital. Ook was hij voorzitter van het team achter het Technology and Innovation Plan van Barack Obama. Met zijn zakelijke ervaring en zijn vertrouwdheid met de politiek wordt Genachowski bestempeld als één van de belangrijkste kandidaten voor de functie van chief technology officer. Andere teamleden waren actief als technologie-medewerker van gewezen vice-president Al Gore.

Ook de namen van Amazon-topman Jeffrey Bezos en Eric Schmidt, chief executive van Google, worden genoemd als mogelijke chief technologie officer van de nieuwe Amerikaanse regering. Eric Schmidt heeft echter al laten uitschijnen geen interesse te hebben. Algemeen wordt verwacht dat de regering van Barack Obama op technologie-gebied een grote verbetering zal betekenen ten opzichte van George W. Bush, die geregeld ervan beticht werd om de technologische vooruitgang te verwaarlozen, al heeft die ook initiatieven genomen om onder meer de overheids-informatica te beveiligen.

Het overgangsteam heeft volgens Stephanie Condon zijn engagement voor technologie al aangetoond door het lanceren van de website Change.gov. "Gezien de impact die het internet had op de verkiezing, mogen we verwachten dat de nieuwe Amerikaanse regering heel wat aandacht zal hebben voor technologische toepassingen," zegt Alan Davidson, directeur van de Google-afdeling in Washington. Maar er wordt aan toegevoegd dat het benoemen van een chief technology officer niet voldoende is, maar dat daarbij een daadwerkelijk beleid moet worden uitgebouwd.

10:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: technologie, verenigde staten, barack obama |  Facebook |

05-11-08

Sociale netwerken voorspelden zege Barack Obama

obama_ad_slateSociale netwerken hebben de overweldigende zege van de Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama voorspeld. Dat blijkt uit statistieken die Jeremiah Owyang, analist van het bureau Forrester Research, op zijn weblog 'Web Strategy bij Jeremiah' heeft geplaatst. Volgens Owyang overheerste Barack Obama op sociale netwerken nagenoeg in alle mogelijke berekeningen. Owyang wijt het online succes van Obama aan twee elementen. Zelf stapte Obama in zijn campagne al snel over op online strategieën, maar bovendien behoren gebruikers van sociale netwerken tot de typische Obama-supporters.

Uit de cijfers van Jeremiah Owyang blijkt dat Barack Obama op alle sociale netwerken een duidelijke voorsprong had uitgebouwd op zijn republikeinse tegenstrever. "Op de dag voor de verkiezingen had Barack Obama op Facebook 2,38 miljoen supporters, tegenover 620.360 voor John McCain," benadrukt hij. "Dat betekent dat Obama 3,8 keer meer supporters had dan McCain. Datzelfde cijfer komt naar voor op MySpace, waar Barack Obama 833.161 vrienden had, terwijl John McCain slechts aan 217.811 vrienden kwam."

Verder stipt Owyang aan dat er sinds november 2006 op YouTube 1.792 Obama-gerelateerde video's werden geplaatst. Dat zijn ongeveer vier uploads per dag. Die kregen 114.559 subscribers en ruim 18,4 miljoen kijkers. Over John McCain werden er sinds februari vorig jaar 329 video's geplaatst. Dat zijn er ongeveer twee per dag. Die kregen 28.419 subscribers en 2,03 miljoen kijkers. Die cijfers leiden tot de conclusie dat democraat Obama vier keer meer subscribers en negen keer meer kijkers had dan de republikein McCain.

Tenslotte stelt Owyang dat Barack Obama op Twitter 112.474 volgelingen had, terwijl John McCain aan amper 4.603 volgelingen kwam. Daaruit blijkt dat Obama 240 keer meer volgelingen had dan McCain. "Met die cijfers had Obama in sociale netwerken een veel grotere voorsprong dan in politieke polls naar voor kwam," stipt Owyang aan. "Dat heeft wellicht twee redenen. In de eerste plaats heeft Obama in zijn verkiezingscampagne snel gebruik gemaakt van sociale netwerken en sociale media. Maar sociaal netwerkgedrag ligt ook dichter bij het kiezerspubliek van Obama dan bij dat van McCain."

Amerikaanse autosector krijgt bondgenoot in Witte Huis

000r6s85De verkiezing van Barack Obama tot Amerikaans president zal de noodlijdende Amerikaanse autoconstructeurs een belangrijke bondgenoot opleveren in het Witte Huis. Tegelijkertijd zal er meer druk komen op de producenten van olie en gas en de farmaceutische sector. Bovendien lijkt het door de verkiezing van Obama meer waarschijnlijk dat het Amerikaanse Congres zijn steun zal toezeggen aan een nieuw pakket van economische stimulansen, dat misschien wel kan oplopen tot een totaal van meer dan 150 miljard dollar.

"De grootste uitdaging van de nieuwe president zal wellicht een ommekeer te brengen in een economie waarvan vele analisten menen dat die al in een recessie zit," aldus het persbureau Associated Press. "Een koppige vastgoedcrisis houdt de Verenigde Staten al enkele tijd vast in de grootste financiële crisis van de voorbije zeventig jaar. Die crisis heeft de financiële sector verplicht om de kredietverstrekking gevoelig terug te schroeven en heeft de consumenten en bedrijven genoodzaakt hun bestedingen te beperken."

In combinatie met een enorm budgettekort - volgens sommige analisten oplopend tot bijna één triljoen dollar - zal deze crisis Obama volgens het persbureau beperken om een aantal van zijn ambities, zoals het uitbreiden van de gezondheidszorg en een ondersteuning van de alternatieve energievormen, te realiseren. Barack Obama is van plan om een aantal van de problemen aan te pakken door het bedrijfsleven zwaarder te belasten en ook gezinnen met een inkomen van meer dan 250.000 dollar per jaar fiscaal aan te pakken.

Barack Obama heeft de Amerikaanse autoconstructeurs Ford, General Motors en Chrysler inmiddels al extra steun beloofd met een verdubbeling van de overheidssteun tot 50 miljard dollar voor het ontwikkelen van meer energie-efficiënte auto's. Petroleumbedrijven zoals Exxon Mobil en Chevron dreigen daarentegen een aantal belastingsvoordelen te zullen verliezen. De toekomstige president heeft aangekondigd om de petroleumsector extra te belasten om de Amerikaanse gezinnen een energie-cheque uit te keren van 1.000 dollar.

Verder heeft Obama beloofd om de volgende tien jaar 150 miljard dollar te zullen investeren in de ontwikkeling van elektrische auto's en hernieuwbare energie, zoals windturbines en zonnepanelen. De farmaceutische industrie zal vermoedelijk geconfronteerd worden met lagere vergoedingen voor het Medicare-project, dat de geneeskundige zorgen voor 47 miljoen bejaarde Amerikanen voor zijn rekening neemt. Een herziening van die samenwerking zou een besparingen ongeveer 30 miljard dollar moeten kunnen opleveren.

Vermoed wordt dat Obama aan het reddingsplan van 700 miljard dollar voor de financiële sector, vorige maand door het Amerikaanse Congres goedgekeurd, een aantal voorwaarden zal binden. "In ruil voor die steun zal de financiële wereld wellicht moeten instemmen met een grotere inmenging en controle van de overheid," stipt Associated Press aan.

10:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: automotive, verenigde staten, barack obama |  Facebook |