23-01-13

Amerikaanse kranten achter wapenbeleid Barack Obama

De grote Amerikaanse kranten scharen zich nagenoeg unaniem achter de plannen van president Barack Obama om de wapenwet gevoelig te verstrengen. Dat zegt de conservatieve publicatie Newsbusters. Er wordt opgemerkt dat nagenoeg elk editoriaal over het wapenbezit in de grote kranten tussen midden december en half januari heeft opgeroepen tot een grotere controle op het wapenbezit, waarbij onder meer werd aangestuurd op een strengere wapenwet en een compleet verbod op het bezit van semi-automatische wapens.

Volgens Newsbusters.org hebben bij de twintig grootste kranten van de Verenigde Staten alleen The Wall Street Journal en The Orange County Register niet aan die algemene stroming deelgenomen. Newsbusters, die zich opwerpt als een voorloper in de strijd tegen de progressieve media, wijst erop dat de kranten onder meer hebben aangevoerd dat de kinderen van Newtown werden opgeofferd aan de Amerikaanse wapenlobby en dat semi-automatische wapens werden afgeschilderd als moordmachines.

Newsbusters hekelt onder meer The New York Times, die aanvoerde dat de grondwet niet elke Amerikaan een absoluut recht op het bezit van wapens biedt. Er wordt aan toegevoegd dat The New York Times op minder dan één maand tijd veertien editorials heeft gewijd aan de verstrenging van de wapenwet en zich daarmee als de grootste voorstander voor de beperking van het wapenbezit heeft opgeworpen. Ook hekelt Newsbusters de zware aanvallen van de krant op de Amerikaanse National Rifle Association.

Lees Verder

18:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wapenwet, media, barack obama |  Facebook |

15-09-12

Mitt Romney niet bevorderlijk voor Amerikaans imago in Europa

Een verkiezing van Mitt Romney tot Amerikaans president zou een negatieve impact hebben op het imago van de Verenigde Staten bij de Europese bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van het German Marshall Fund of the United States (GMF). De onderzoekers wijzen erop dat Romney slechts 23 procent van de Europeanen een positieve indruk heeft nagelaten, terwijl 39 procent zich negatief opstelt tegenover de republikeinse presidentskandidaat. Er wordt aan toegevoegd dat 38 procent van de Europeanen aangaf Romney niet te kennen of weigerde te antwoorden. Dat resultaat geeft volgens de onderzoekers aan dat Romney buiten het Amerikaanse thuisland nog altijd grotendeels een onbekende factor is. De onderzoekers stelden nog dat Duitsland in Europa de grootste afkeer van Romney lijkt te hebben. Bij de Duitse respondenten gaf immers 51 procent toe een negatief beeld te hebben over de republikeinse presidentskandidaat.

Lees Verder

20-02-12

Barack Obama heeft etnische identiteit Afro-Amerikaanse studenten veranderd

De historische verkiezing van de Amerikaanse president Barack Obama vier jaar geleden heeft tot een individuele en nationale reflectie geleid en heeft de eigen perceptie van Afro-Amerikaanse universiteitsstudenten helemaal veranderd. Dat is de conclusie van een rapport van onderzoekers aan de Cornell University. De onderzoekers voeren aan dat de studie uitwijst dat sociale of politieke gebeurtenissen een impact kunnen hebben op de perceptie over het eigen ras en over de visie van anderen op de eigen etnische afkomst.

"De verkiezing van Barack Obama heeft Afro-Amerikanen aangezet om na te denken over de positieve waarde die met hun etnische identiteit kan worden geassocieerd," merkt onderzoeker Anthony Burrow, professor menselijke ontwikkeling aan het College of Human Ecology aan de Cornell University, op. "Individuen die na de verkiezing van Barack Obama dieper hebben nagedacht over de gevolgen van die gebeurtenis, blijken de grootste verandering in de perceptie van hun raciale identiteit doorgemaakt te hebben."

De onderzoekers stelden vast dat onmiddellijk na de verkiezing van Barack Obama een grote bevestiging van alle aspecten van raciale identiteit kon worden opgemerkt. "De verkiezing had een positieve impact op de percepties over de eigen identiteit, de eigen etnische groep en de visie van anderen op hun etnische afkomst. "Op langere termijn blijkt echter die percepties echter het meest door te blijven werken bij de individuen die de gevolgen van de verkiezing van Obama het diepste hebben geëxploreerd," aldus de onderzoekers.

19:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barack obama, etnische afkomst |  Facebook |

26-08-11

Historische status Barack Obama wellicht middelmatig

Indien Barack Obama slechts één termijn als Amerikaans president kan aanblijven, zal hij waarschijnlijk niet als een groot leider de geschiedenis ingaan. Dat blijkt uit een statistisch onderzoek door Curt Nichols, professor politieke wetenschappen aan de Baylor University. Volgens de huidige stand van zaken zou Barack Obama volgens Nichols op een tweeëntwintigste plaats worden gerangschikt, tussen William McKinley en George H.W. Bush.

"Indien Obama bij de volgende verkiezingen in november volgend jaar niet wordt herverkozen tot president, zou hij graag als een echt goed president van één termijn de geschiedenis ingaan," aldus Nichols. "Met de huidige stand van zaken lijkt dat echter niet te zullen lukken. Indien Obama er daarentegen in slaagt om wel herverkozen te worden en zich echt kan opwerpen als een president die voor een transformatie heeft gezorgd, zou hij alsnog de status van nagenoeg-uitmuntend president kunnen bereiken, tussen George Washington en Thomas Jefferson."

"Zelfs wanneer hij slechts één termijn kan uitdoen, zou Obama graag een erkenning krijgen omwille van zijn progressieve instelling en inspanningen op het gebied van oorlogsvoering," voert Nichols nog aan. "Hij lijkt echter eerder te zullen afgestraft worden omdat hij er niet in geslaagd is om het land uit de economische crisis te halen. De onderzoekers blijken geen onderscheid te maken tussen presidenten die een crisis veroorzaken (George W. Bush) en presidenten die er niet in slagen om de crisis op te lossen (Jimmy Carter)."

08:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, verenigde staten, barack obama |  Facebook |

02-07-11

Barack Obama krijgt slecht rapport voor werkgelegenheid

Driekwart van de Amerikanen hebben een negatief oordeel over het werkgelegenheidsbeleid van president Barack Obama. Ook blijkt een meerderheid de president een negatief rapport te geven over de aanpak van het gezondheidsbeleid, het leefmilieu, de onrust in het Midden-Oosten en het onderwijs. Dat is de conclusie van een enquête van het onderzoeksbureau Harris. In februari van dit jaar had 29 procent van de Amerikanen een positief oordeel over het werkgelegenheidsbeleid van de president. Dat is nu echter gedaald tot 24 procent.

Uit het onderzoek blijkt dat 61 procent van de Amerikanen Barack Obama een slecht rapport geven over het onderwijsbeleid. Voor gezondheidszorg is dat 63 procent. Slechts 34 procent geeft de president op beide onderwerpen een positief oordeel. In februari had Obama nog een positieve score van 39 procent gekregen over onderwijs en 37 procent op het gebied van gezondheidsbeleid. Over de onrust in het Midden-Oosten daalde de positieve score van 39 procent naar 38 procent. Op milieugebied werd een daling van 41 procent naar 37 procent opgemerkt.

Bij de republikeinen haalt Barack Obama een maximale score van 13 procent op het gebied van milieubeleid. Bij de democraten daarentegen werden positieve scores opgetekend voor de aanpak van de onrust in het Midden-Oosten (65 procent), het milieubeleid (63 procent), de gezondheidszorg (63 procent) en onderwijs (60 procent). Daarentegen geeft ook bij de democraten aan de president slechts een positieve score van 42 procent voor de aanpak van de werkgelegenheid.

 

09:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barack obama, werkgelegenheid |  Facebook |

12-06-11

Barack Obama krijgt grootste vertrouwen voor aanpak budgettekort

De Amerikaanse bevolking heeft meer vertrouwen in president Barack Obama om het budgettekort terug te dringen dan in de leiders van de democraten en de republikeinen in het Amerikaanse Congres. Dat is de conclusie van een enquête van het Pew Research Center. Uit het onderzoek blijkt immers dat 22 procent van de Amerikanen ervan overtuigd is dat Obama in staat is om het budgettekort van de Verenigde Staten aan te pakken. De leiders van de democraten halen daarbij slechts een quotering van 12 procent, terwijl de republikeinen nog eens 5 procent lager score.

Volgens het onderzoek zegt 41 procent van de Amerikaanse bevolking dat de republikeinse partij het best geplaatst is om het deficit van de Verenigde Staten terug te dringen. De democraten halen een score van 38 procent. Begin april hadden de republikeinen daarbij echter een score van 46 procent gehaald, tegenover 34 procent voor de democraten. Volgens 74 procent van de Amerikanen is het deficit een belangrijk probleem dat onmiddellijk moet worden aangepakt. Volgens 22 procent kan het probleem echter ook aangepakt worden wanneer de economische situatie is verbeterd.

Voor 3 procent van de Amerikanen is het deficit van de Verenigde Staten geen echt probleem. Er wordt echter opgemerkt dat de bezorgdheid van het Amerikaanse publiek over het budgettekort is toegenomen. Op dit ogenblik bestempelt 28 procent van de Amerikanen het budgettekort als het economisch probleem dat hen het meest zorgen baart. In maart van dit jaar was dat slechts 24 procent en in december vorig jaar amper 19 procent. De werkloosheid blijft met een score van 38 procent het belangrijkste economisch probleem.

31-12-10

Barack Obama meest bewonderde man Verenigde Staten

De Amerikaanse bevolking heeft de meeste bewondering voor zijn president Barack Obama. Dat blijkt uit een enquête van het onderzoeksbureau Gallup. Opgemerkt wordt dat Obama een grote voorsprong heeft opgebouwd tegenover zijn naaste concurrenten. Barack Obama haalt een score van 22 procent, gevolgd door de voormalige presidenten George W. Bush (5 procent) en Bill Clinton (4 procent). Bij de meest bewonderde vrouwen blijft minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton de lijst domineren. Sinds Hillary Clinton achttien jaar geleden voor het eerst haar opwachting maakte in de lijst, haalt ze voor de vijftiende keer een eerste plaats.

17:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: barack obama |  Facebook |