07-09-10

Europese Commissie moet vooral basissport stimuleren

De Europese Commissie lanceert in november zijn allereerste sportprogramma. In het kader daarvan hebben een aantal Europese parlementsleden opgeroepen om een duidelijke prioriteit te verlenen aan de financiering van de basissport. In juni van dit jaar hadden Europese parlementsleden en sportverantwoordelijken tijdens een hoorzitting van de International Sport and Culture Association (ISCA) al gewezen op de belangrijke rol die basissport speelt in de Europese doelstellingen op het gebied van gezondheid en sociale integratie. De organisatie roept ook op om door steun aan de basissport alle Europeanen de mogelijkheid te bieden om fysieke activiteiten te ontplooien.

De internationale sportorganisatie heeft een petitie gelanceerd om te verkrijgen dat tegen het einde van het decennium honderd miljoen extra Europeanen geregeld aan sport of fysieke activiteiten zouden doen. De oproep om meer financiële ondersteuning te verlenen aan de basissport werd gelanceerd door de socialistische Europese parlementsleden Joanna Senyszyn (Polen) en Mary Honeyball (Groot-Brittannië), de christelijke fractieleden Ivo Belet (België) en Sean Kelly (Ierland) en de liberaal-democraat Hannu Takkula (Finland). Het Britse conservatieve parlementslid Emma McClarkin voert aan dat de competitiesport weliswaar geld genereert voor de basissport, maar er niet zal in slagen om de doelstellingen van de Europese Unie te realiseren.

In februari vorig jaar had Jacques Rogge, voorzitter van het International Olympic Committee (IOC), nog gezegd dat de basissport het belangrijkste slachtoffer was van de economische crisis. Overheden werden door die crisis volgens hem immers met andere prioriteiten geconfronteerd, waardoor de ondersteuning voor sport zou zijn teruggeschroefd. Hij stelde daarbij dat de situatie op internationaal niveau nog relatief op peil was gebleven, maar op nationaal en lokaal vlak was de toestand volgens hem veel verslechterd. Naast de dalende overheidssteun, kende volgens hem ook de ticketverkoop en sponsoring op lokaal niveau een gevoelige terugval.

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: basissport, europese commissie |  Facebook |

23-06-10

Europa moet 100 miljoen mensen aan het sporten krijgen

De International Sport and Culture Association (ISCA) heeft aan de Europese Commissie gevraagd om de ondersteuning van de basissport te versterken om de Europese bevolking de kans te bieden fysiek actief te zijn. De organisatie stelt dat de Europese Unie duidelijk het potentieel heeft om het aantal burgers dat geregeld actief is op het gebied van sport en fysieke activiteiten nog met een honderdtal miljoen eenheden uit te breiden. De organisatie voegt er aan dat de Europese Unie die doelstelling tegen het einde van het decennium zou moeten kunnen realiseren. Indien alle landen van de Europese Unie het niveau zouden bereiken van naties met de hoogste participatiegraad, zouden er volgens de sportfederatie in Europa 150 miljoen meer mensen geregeld actief aan sport doen.

Daarbij wordt opgemerkt dat de Europese Commissie de maatschappelijke rol van de sport erkent, vooral in het kader van de verbetering van de openbare gezondheid door het ontplooien van fysieke activiteiten, maar ook in het kader van het activeren van actief burgerschap en sociale integratie. De International Sport and Culturele Association stelt dat de basissport en fysieke activiteit vanuit die optiek een prominente rol zou moeten kunnen toebedeeld krijgen bij volgens Europese sportevenementen. Daarbij wordt opgemerkt dat moet gezorgd worden voor overheidsfinanciering, het verbeteren van de toegang tot sportinfrastructuur en de rekrutering en training van vrijwilligers. Er wordt aan toegevoegd dat er ook voor gezorgd moet worden dat fysieke activiteiten ook vanuit andere sectoren - zoals gezondheidszorg en opvoeding - worden gestimuleerd.

Onder meer wordt gedacht aan belastingsverminderingen op de sportbestedingen van gezinnen en fiscale incentives voor bedrijven die investeren in basissport. De Europese Commissie wacht op dit ogenblik op de resultaten van een studie over de financiering van de basissport in Europa. Alvast blijkt dat het grootste gedeelte van de financiering op dit ogenblik naar grote arena's gaat, waar nauwelijks tot geen enkele mogelijkheid is gecreëerd voor de basissport en recreatieve fysieke activiteiten. Op dat vlak moet er volgens experts een duidelijke koerswijziging worden doorgevoerd. Geadviseerd wordt dat de openbare sector bovendien met vertegenwoordigers van de basissport zou overleggen om te onderzoeken op welke manier de behoeftes optimaal kunnen worden ingevuld.

15:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sport, europese unie, basissport |  Facebook |