02-03-14

Bayer investeert meer dan 11 miljard euro in onderzoek

Het Duitse chemieconcern Bayer wil over een periode van drie jaar een bedrag van 18 miljard euro investeren. Dat heeft Marijn Deckers, chief executive van het concern, aangekondigd bij de voorstelling van de cijfers over het voorbije jaar. Voor onderzoek en ontwikkeling is een bedrag van 11,2 miljard euro gereserveerd. Daarnaast zal ook 7,3 miljard euro voorzien worden voor kapitaalinvesteringen. Het grootste gedeelte van de investeringen wordt vrijgemaakt voor de verdere ontwikkeling van farmaceutische producten en agrarische toepassingen. Bayer zet ook zijn partnership met de Bill & Melinda Gates Foundation verder. Het voorbije jaar werden 3,2 miljard euro investeringen gerealiseerd.

“De productontwikkeling bij Bayer is gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van de mens,” benadrukt Marijn Deckers. “Daarvoor mikt het bedrijf op de ontwikkeling van innovatieve producten en oplossingen.” Bayer HealthCare zal de volgende drie jaar 7,4 miljard euro investeren in onderzoek en ontwikkeling, terwijl voor de divisie ook 2,6 miljard euro kapitaalinvesteringen is voorzien. Bij Bayer CropScience gaat het respectievelijk om een bedrag van 3 miljard euro en 2,1 miljard euro. Bayer MaterialScience krijgt een onderzoeksbudget van 0,6 miljard dollar toegewezen, terwijl de divisie daarnaast uitzicht heeft op een bedrag van 1,9 miljard euro kapitaalinvesteringen.

Bayer mikt onder meer op een verdere groeiversnelling in de divisie HealthCare, waarbij gestreefd zal worden naar een succesvolle commercialisering van recent gelanceerde farmaceutische middelen en ook nieuwe toepassingen en patiëntgroepen worden gezocht voor de bestaande producten. “Bayer heeft op dit ogenblik vijf bijzonder beloftevolle geneesmiddelen in ontwikkeling voor de oncologie, cardiologie en gyneacologie,” zegt Marijn Deckers nog. “Deze producten zijn gebaseerd op nieuwe molecules met bijzonder veelbelovende profielen. Gehoopt wordt dat volgend jaar voor de producten een beslissing zal kunnen worden genomen voor de start van een derde onderzoeksfase.”

“Ook in de divisie CropScience wil Bayer zijn sterke groei verder zetten,” benadrukt Marijn Dekkers. “Duurzame agricultuur, hogere opbrengsten van de oogsten en een verbeterde teeltkwaliteit worden steeds crucialer in de landbouw. Er wordt dan ook onder meer verder gefocust op een versterking van de teeltbescherming, waarbij nieuwe ontwikkelingen zullen worden gericht op de verbetering van de levensomstandigheden voor de mens. Door zijn specifieke structuur heeft Bayer bovendien de mogelijkheid om een interdisciplinaire onderzoekstrategie te hanteren die de gezondheid van mensen, dieren en planten moet helpen verbeteren.”

“De divisie MaterialScience zal zich verder toeleggen op duurzaamheid,” geeft de Bayer-topman nog aan. “Met zijn hightech polymeer-toepassingen helpt MaterialScience een antwoord te bieden aan wereldwijde uitdagingen zoals bevolkingsgroei, de uitputting van fossiele brandstoffen, de klimaatverandering en de verwerking van koolstofdioxide-emissies, de toenemende mobiliteit en verdere verstedelijking van de wereld. Naast product-innovaties werkt MaterialScience ook aan nieuwe of verbeterde eco-vriendelijke productieprocessen die aan de klanten bovendien kostenbesparende voordelen kunnen opleveren.”

Bayer realiseerde het voorbije jaar een recordomzet van 40,2 miljard euro. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover het jaar voordien. De omzetgroei werd echter afgeremd door negatieve wisselkoerseffecten. Zonder die impact zou de omzet met ruim 5 procent zijn gestegen. De winst steeg met ruim 13 procent tot 7,8 miljard euro. Dit jaar verwacht het Duitse concern een omzet van 41 miljard euro tot 42 miljard euro te kunnen realiseren. Het bedrijf maakt ook gewag van een verdere winsttoename.

Lees Verder

07:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bayer, onderzoek |  Facebook |

30-05-11

Bayer brengt snellere versie van aspirine op de markt

Het Duitse chemieconcern Bayer brengt een snellere versie van zijn succesvolle pijnstiller aspirine op de markt. Het middel Bayer Advanced Aspirine zou dubbel zo snel moeten werken dan de klassieke versie. Het Duitse concern mikt met de aangepaste versie op een jonger publiek en hoopt de verkoop door de introductie van het sneller werkende geneesmiddel de verkoop gevoelig te kunnen opdrijven. Aspirine heeft op dit ogenblik een wereldwijd aandeel van 14,6 procent op de markt van de pijnstillers.

"Wetenschappers hebben in de hoofdzetel van Bayer Consumer Care in Morristown in de Amerikaanse staat New Jersey vijf jaar lang gewerkt aan de nieuwe versie van de pijnstiller," merkt Associated Press. "Daarbij wilden ze vooral inspelen op de belangrijkste klacht bij de gebruiker. Patiënten voerden immers vooral aan dat de traditionele aspirine niet snel genoeg werkte." Uit een proefproject bleek dat een dosis van 500 milligram van de nieuwe versie na zestien minuten werkzaam werd. Bij de traditionele versie moest rekening gehouden met honderd minuten.

In de nieuwe toepassing worden de aspirine-molecules in eenheden verdeeld die tien keer kleiner zijn dan de originele versie. Daardoor zou de opname in het lichaam gevoelig worden versneld. Op het einde van de jaren tachtig werd het gebruik van aspirine in kleine dosissen aanvaard om hartaanvallen en beroertes te voorkomen. "Daardoor heeft het publiek grotendeels vergeten dat aspirine in wezen vooral een pijnstiller is," merkte een woordvoerder van Bayer op tegenover het persbureau Associated Press.

Het originele aspirine werd op het einde van de negentiende eeuw voor het eerst op de markt gebracht.

18:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aspirine, bayer, gezondheid |  Facebook |

08-12-10

Chemische sector moet jongeren kunnen begeesteren

MarijnDekkers_managing21.jpg

Kinderen moeten zo snel mogelijk in contact gebracht worden met scheikunde en de positieve wetenschappen. Dat heeft Marijn Dekkers, bestuursvoorzitter van het Duitse chemieconcern Bayer, gezegd tijdens een forum over perspectieven voor innovatie dat door het bedrijf werd georganiseerd. Hij merkte daarbij op dat er bovendien met die kennismaking niet mag gewacht worden tot het middelbaar onderwijs, maar bij jongeren al op acht of negen jaar interesse moet proberen te wekken voor scheikunde en positieve wetenschappen. Hij deed tegelijkertijd een oproep naar het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek om de krachten te bundelen in het streven om die interesse bij de jongeren te stimuleren.


"In het verleden werd opgekeken naar een baan in de scheikundige richting," voerde Marijn Dekkers aan. "Men beschouwde een dergelijke baan niet alleen om een uitstekend salaris te krijgen, maar ook als een middel om bij te dragen tot de maatschappij. Die populariteit is sindsdien echter gevoelig afgenomen en het wordt in West-Europa steeds moeilijker om jonge mensen te overtuigen een carrière in een scheikundige richting te kiezen. In Azië staat men daarentegen veel positiever tegen de sector. Er moet dan ook dringend ingegrepen worden om in West-Europa het tij te doen keren. We hebben echt niet veel tijd meer. Bovendien mag men zich niet alleen richten tot jongens, maar ook bij meisjes interesse wekken voor de sector."

"Bayer doet belangrijke inspanningen om jongeren te interesseren voor de scheikunde," merkt Marijn Dekkers op. "Er worden veel schoolbezoeken georganiseerd en kinderen kunnen daarbij kennis maken met scheikundige experimenten. Die ommekeer kan echter niet door één individueel bedrijf worden gerealiseerd. Daarvoor is de omvang van de problematiek veel te massaal. Daarvoor is een inspanning van alle betrokken partijen noodzakelijk. Het bedrijfsleven, de wetenschap en het beleid moeten dan ook dringend aan de tafel gaan zitten om een strategie uit te werken die de scheikunde opnieuw het niveau geeft dat de sector verdient."

19:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bayer, chemie, marijn dekkers |  Facebook |

09-11-10

Bayer legt nadruk op contact met de consument

Het Duitse chemieconcern Bayer gaat een grotere nadruk leggen op de naambekendheid van een aantal activiteiten. Dat heeft Marijn Dekkers, bestuursvoorzitter van Bayer, bekend gemaakt. Die strategie moet de band met de consument hechter maken en de waarde van de portfolio opdrijven. Marijn Dekkers merkt daarbij op dat de diversiteit van de merken in de Bayer-groep het overkoepelende merk heeft uitgehold. Daarom zal in de toekomst meer de nadruk worden gelegd op het overkoepelende merk en op de productmerken. Bayer is onder meer bekend van de merken Aspirin, Canesten, Supradyn en Rennie.

"Bayer heeft een meer gestroomlijnde benadering aangekondigd van zijn marketing op het bedrijfsniveau," merkt het marketingbedrijf Warc.com op. "Een aantal operaties zullen in dat kader een nieuwe naam krijgen, zodat een grotere consistentie kan worden bereikt. Onder meer wordt de divisie Bayer Schering Pharma omgedoopt tot Bayer HealthCare. Met die strategie wil het Duitse concern onder meer zijn profiel versterken en de bekendheid bij de consument, een gebied dat tot nu toe grotendeels werd veronachtzaamd, op te drijven. Het Bayer-kruis is volgens Dekkers over de hele wereld bekend en geniet een uitstekende internationale reputatie. Daarop wil het concern volgens de topman ook in de toekomst verder op bouwen.

De associatie van productmerken met een hoge kwaliteit en het Bayer-merk creëert volgens Dekkers vertrouwen en loyaliteit en zal op die manier de concurrentiekracht van het concern versterken. "We zijn er zeker van dat de algemene perceptie over het concern voordeel zal halen uit onze focus op het Bayer-koepelmerk," merkte hij nog op. Buiten een aantal populaire geneesmiddelen, zoals Aspirine, zijn de activiteiten van Bayer bij een groot gedeelte onbekend. Bayer is niet alleen actief in de geneesmiddelensector, maar ook in de landbouw en de ontwikkeling van materialen voor onder meer de autosector en de bouwindustrie. Bayer is ook bestrokken bij Masdar City, de ontwikkeling van een duurzame stad in Abu Dhabi.

18:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bayer, marketing, merknaam |  Facebook |

28-10-10

Onverwacht snel herstel voor Bayer MaterialScience

De divisie MaterialScience van het Duitse chemieconcern heeft zich veel sneller hersteld van de economische crisis dan eerder werd verwacht en zal ook sneller terug stijgen naar zijn vroegere niveau. Dat heeft Marijn Dekkers, chief executive van Bayer, gezegd bij de voorstelling van de kwartaalcijfers van het Duitse concern. Eerder was geraamd dat MaterialScience zijn oude niveau pas over twee jaar opnieuw bereikt zou hebben. Eén jaar geleden was Bayer MaterialScience, dat door de economische crisis zwaar werd getroffen, nog het zorgenkind van het Duitse concern. De heropleving van de divisie was in belangrijke mate te danken aan het herstel in de autosector en de industrie. Bayer MaterialScience heeft een belangrijke vestiging in Antwerpen.

Bayer MaterialSciences, gespecialiseerd in innoverende en duurzame materialen voor een brede waaier industriële sectoren, realiseerde tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet van 2,66 miljard euro. Dat is een stijging met 30,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. "Die groei is grotendeels te danken aan een duidelijk hogere vraag vanuit de industrie," aldus nog Marijn Dekkers. "De divisie slaagde er ook in zijn verkoopprijzen gevoelig op te drijven." Er werd vooral een sterke groei opgetekend in Asia-Pacific, maar een gelijkaardige trend werd ook vastgesteld in de Europese regio, die vorig jaar nog zwaar te lijden had onder de economische crisis.

De totale omzet van het concern steeg tijdens het derde kwartaal met 16,1 procent tot 8,58 miljard euro. De nettowinst steeg met 12 procent tot 280 miljoen euro. In de divisie HealthCare werd een omzetgroei met 8,5 procent opgetekend tot 4,27 miljard euro. De geneesmiddelen-afdeling liet daarbij een groei met 7,2 procent tot 2,73 miljard euro optekenen, waarbij vooral een sterke groei werd opgetekend in de opkomende markten. In Noord-Amerika was er echter de negatieve impact van de hervorming van de Amerikaanse gezondheidszorg. De divisie CropScience tenslotte liet een omzetgroei met 17,6 procent tot 1,34 miljard euro optekenen. Daar werd gewag gemaakt van een duidelijke verbeterde marktomgeving.

20:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bayer, bayer materialscience |  Facebook |

27-07-10

Bayer en Vanke aan top Chinees maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het chemieconcern Bayer en de vastgoedgroep Vanke zijn de bedrijven die in China de beste programma's rond maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben uitgebouwd. Dat is de conclusie van een rapport van het Hurun Research Institute. Daarbij wordt opgemerkt dat in de top vijftig naast tweeëndertig binnenlandse bedrijven ook achttien buitenlandse ondernemingen zijn opgenomen. Er wordt aan toegevoegd dat het aandeel van de buitenlandse ondernemingen jaarlijks met ongeveer 50 procent stijgt. Ruper Hoogewerf, chief executive van het Hurun Research Institute, stelt dat vele bedrijven de concurrentiekracht van een goed programma over maatschappelijk verantwoord ondernemen beseffen.

"Bayer HealthCare is marktleider bij de multinationals," aldus het Hurun Research Institute. "Het Duitse concern heeft een budget van 2 miljoen dollar gereserveerd om de bevolking in arme regio's van China te helpen en heeft ook aan de Chinese universiteiten een programma rond maatschappelijk verantwoord ondernemen ondersteund." Op de tweede plaats volgt de bank HSBC Holdings, die een onafhankelijk project voor financiële opvoeding van Chinese volwassenen en jongeren heeft ondersteund. Op de derde plaats staat het informatica-bedrijf Intel, dat zijn filantropische acties heeft gekoppeld aan zijn kernactiviteiten, zoals het deelnemen aan initiatieven om jong wetenschappelijk en technologisch talent te vormen.

Bij de Chinese bedrijven staat de vastgoedgroep Vanke op de eerste plaats omwille van een bewustwordingscampagne rond milieuproblematiek, de tewerkstelling van 17.000 mensen, een belastingbijdrage van 1,1 miljard dollar en een schenking van 1,3 miljoen dollar aan goede doelen. Op de tweede plaats volgt computerbouwer Lenovo, dat onder meer een wedstrijd voor ondernemers opzette. Lenovo staat op de eerste plaats bij de Chinese privébedrijven. Op de derde plaats staat het telecombedrijf China Mobile, vooral door zijn inspanningen om mobiel internet naar 77.000 afgelegen Chinese dorpen te brengen. Op de vierde plaats volgt bankverzekeraar Ping An, dat een initiatief heeft opgezet om de consument te helpen bij de reducering van het energie-verbruik.

19:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bayer, duurzaamheid, vanke, china |  Facebook |

25-07-10

Bayer MaterialScience wordt partner van Holst Centre

Bayer MaterialScience, de matrialendivisie van het Duitse chemieconcern Bayer, is toegetreden tot het onderzoeksproject Holst Centre, dat zich richt op de ontwikkeling van elektronische componenten van de volgende generatie. Het Holst Centre werd vijf jaar geleden opgericht door het Belgische Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC) en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en werkt inmiddels samen met een dertigtal industriële partners. In het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan de ontwikkeling van technologieën zoals organische led-toepassingen, batterijen en fotovoltaïsche materialen.

"BayerMaterialScience zal in de samenwerking onder meer zijn expertise rond polymeren en geavanceerde chemische producten inbrengen," merkt Bernd Steinhilber, hoofd van de divisie functional films bij Bayer MaterialScience, op. "De samenwerking binnen het kader van het Holst Centre biedt ons een uitstekende mogelijkheid om leidinggevende bedrijven in een omgeving van open innovatie samen te brengen. De toenemende eisen die aan onze producten worden gesteld, passen perfect bij de vooruitgang die Bayer MaterialScience binnen het samenwerkingsverband van het Holst Center verwacht." James Lombaers, woordvoerder van het Holst Centre, stelt dat Bayer MaterialScience met zijn gigantische technische expertise een bijzonder belangrijke partner voor het project wordt.

Het Holst Centre is een onafhankelijk onderzoeksinstituut, steunend op het principe van open innovatie. Centraal daarin staat een partner-model tussen industrie en academici. Die filosofie van kruisbestuiving biedt het Holst Centre de mogelijkheid om zijn wetenschappelijke strategie te richten op de behoeften van de industrie. Het Holst Centre is gevestigd op de High Tech Campus in het Nederlandse Eindhoven. Het Holst Centre heeft een honderdvijftigtal medewerkers van vijfentwintig verschillende nationaliteiten. Het project werd genoemd naar Gilles Holst, een Nederlandse pionier op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de eerste directeur van Philips Research.