16-07-14

Ondernemingen moeten bedrijfscultuur optimaliseren

Bedrijven moeten meer inspanningen doen om de bedrijfscultuur te optimaliseren. Dat zegt Tony Langham, chief executive van consulent Lansons. Hij verwijst daarbij naar een onderzoek van Lansons en Opinium Research, waaruit zou gebleken zijn dat 25 procent van de Britse bevolking aangeeft geen vertrouwen meer te hebben in de bedrijven. Voor een even grote groep is vertrouwen geen gevoel is dat ze over bedrijven hebben.

Lees Verder

16:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfscultuur |  Facebook |

02-01-14

Bedrijfscultuur bepalend voor bestrijden seksueel geweld

Een bedrijfscultuur die respect centraal stelt, is een belangrijk wapen tegen seksueel geweld op de werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het National Research Programma in Zwitserland bij vierentwintighonderd werknemers. De onderzoekers stellen dat er bij seksueel geweld geen specifiek profiel van een dader of slachtoffer naar voor kan worden geschoven, maar blijkt wel de bedrijfscultuur een cruciale invloed te hebben op het gedrag op de werkvloer. De onderzoekers stelden ook vast dat ongeveer de helft van de werknemers getuigt het slachtoffer te zijn geworden van ongewenst seksueel gedrag. Er wordt aan toegevoegd dat mannen en vrouwen nagenoeg even vaak met de problemen worden geconfronteerd.

Lees Verder

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfscultuur, seksueel geweld |  Facebook |

01-09-13

Volgende generatie chief executives creëert andere bedrijfscultuur

Tijdens de tweede helft van dit decennium zullen de eerste millennials tot chief executive van grote bedrijven worden aangesteld. Dat zal leiden tot een grote veranderingen in de organisatiecultuur. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Deloitte en het telecombedrijf Everything Everywhere (EE) bij meer dan duizend werknemers van grote Britse bedrijven. De onderzoekers merken daarbij op dat de toekomstige leiders vooral gefrustreerd zijn door de afwezigheid van een mobiliteitscultuur in het bedrijfsleven. Er wordt aan toegevoegd dat de managementstijl van de millennials wellicht een werkomgeving zal aanmoedigen die de medewerkers een grotere vrijheid biedt over de organisatie van hun opdracht.

“Bedrijven moeten zich nu al instellen op een filosofie van mobiele arbeid,” zegt Gerry McQuade, chief marketing officer bij Everything Everywhere. “Vele bedrijven hebben op het gebied van investeringen in mobiliteit een decennium passief aan zich voorbij laten gaan. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van respondenten gewag maakt van presenteïsme op de werkvloer, waarbij de helft van de ondervraagden aangeeft door zijn werkgever belet te worden een alternatieve locatie te gebruiken voor de traditionele kantooromgeving. Er mag echter verwacht worden dat de volgende generatie executives daarin een fundamentele verandering zal brengen.”

De onderzoekers stelden vast dat 78 procent van de millennials aanstuurt op een groter gebruik van mobiele technologieën binnen hun organisatie. “In de toekomst zullen werknemers kunnen kiezen hoe en wanneer, in plaats van waar, hun professionele taken worden uitgevoerd,” voert Gerry McQuade nog aan. “Werknemers blijven nog altijd de belangrijkste activa voor de onderneming. Er komt een keerpunt in de geschiedenis waarop leiders aan hun organisaties zullen vragen om optimaal gebruik te maken van de mobiele mogelijkheden. Bedrijven mogen bij het bijsturen van hun mobiele strategieën niet wachten tot de eerste chief executives van de millennial-generatie arriveren.”

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfscultuur, chief executive |  Facebook |

14-08-13

Innovatie stuit vaak op bedrijfscultuur en financiële barrières

Innovatie is een belangrijke troef om talent aan te trekken, maar wordt vaak gehinderd door een weerstand van de bedrijfscultuur en een gebrek aan financiële inspanningen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Futurestep bij zeshonderd personeelsverantwoordelijken van bedrijven in acht landen. De onderzoekers merken op dat bedrijven vaak orakelen dat hun medewerkers hun belangrijkste activa zijn, maar in de praktijk ook de daadwerkelijke bereid moeten tonen de nodige inspanningen te willen doen om niet alleen de geschikte talenten aan te trekken, maar er ook voor te zorgen dat die werknemers in optimale omstandigheden hun bijdrage tot de groei van de onderneming kunnen leveren.

De studie noemt innovatie van cruciaal belang voor groei, winstgevendheid en een cultuur van uitmuntendheid. Volgens 42 procent van de ondervraagden zijn innovatieve wervingsmethodes noodzakelijk om het beste talent te kunnen aantrekken, terwijl het volgens 33 procent ook helpt om talent uit niche-sectoren of knelpuntberoepen te kunnen rekruteren. Neil Griffiths, internationaal directeur bij Futurestep, geeft aan dat de studie aantoont dat human resources de waarde van innovatie in de rekruterings-methodes erkent, maar zegt dat die inspanningen door allerlei barrières worden afgeremd. Het onderzoek toonde ook aan dat werknemers sneller een bedrijf willen vervoegen dat gebruikt maakt van innovatieve rekrutering.

De meerderheid van de ondervraagde personeelsmanagers zegt nood te hebben aan innovatieve rekruterings-instrumenten, zoals mobiele platformen en talentgemeenschappen. Uit het onderzoek blijkt dat 74 procent van de personeelsverantwoordelijken toegeeft dat hun organisatie meer zou moeten doen om innovatie in de rekrutering en talentmanagement te demonstreren. De personeelsverantwoordelijken zeggen er ook vanuit te gaan dat professionele online communities en online talentgemeenschappen de meest invloedrijke rekruteringsmethodes van de toekomst zullen worden, gevolgd door mobiele campagnes.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: innovatie, personeel, bedrijfscultuur |  Facebook |