07-08-17

Martin Sorrell bestbetaalde Britse bedrijfsleider

De vergoeding van chief executives van grote Britse ondernemingen ligt honderdzestig keer hoger dan hun gemiddelde werknemers. Ook moet worden vastgesteld dat vrouwelijke bedrijfsleiders in Groot-Brittannië nog altijd minder salaris ontvangen dan hun mannelijke collega’s. Dat is is de conclusie van een onderzoek van het High Pay Centre en het Chartered Institute of Personnel and Development (Cipd). De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat een chief executive van de honderd grootste bedrijven uit de Financial Times Stock Exchange (FTSE) het voorbije jaar een gemiddelde vergoeding van 4,5 miljoen pond ontving. Het gemiddelde salaris van hun medewerkers bedroeg 28.200 pond.

Er wordt aan toegevoegd dat een mannelijke chief executive in Groot-Brittannië 77 procent meer verdiende dan een vrouwelijke collega. Mannelijke chief executives bleken immers gemiddeld 4,7 miljoen pond te verdienen, tegenover 2,6 miljoen pond voor hun vrouwelijke collega’s. De onderzoekers benadrukten verder dat bij de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven in Groot-Brittannië slechts dertig vrouwelijke uitvoerend directeurs kunnen worden gevonden. Bij zevenenzeventig bedrijven  kon nog steeds geen enkele vrouwelijke uitvoerend directeur worden aangetroffen. Er werden tevens amper zes vrouwelijke chief executives gemeld. Dat zijn Alison Brittain (Whitbread), Veronique Laury (Kingfisher), Alison Cooper (Imperial Brands), Liv Garfield (Severn Trent), Moya Greene (Royal Mail) en Carolyn McCall (EasyJet).

Uit het onderzoek blijkt wel dat in de remuneratie-committees, die het loon van de topkaders van hun onderneming moeten vastleggen, de aanwezigheid van vrouwen wel met 8 procent is toegenomen. Negen bedrijven hebben echter nog altijd geen enkele vrouw in hun remuneratie-committee. Anderzijds kon worden vastgesteld dat het gemiddelde salaris van de Britse chief executive het voorbije jaar met 17 procent is ingekrompen. De hoogste vergoeding werd toegewezen aan Martin Sorrell, chief executive van reclamebedrijf WPP Group, die een loon van 48,1 miljoen pond kreeg toegewezen.

Er wordt nog opgemerkt dat een aantal bedrijfsleiders het voorbije jaar op een salarisverhoging konden rekenen, hoewel hun onderneming het doelwit was van gerechtelijk onderzoek naar omkoping of milieuvervuiling.

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider |  Facebook |

25-07-17

Activistische bedrijfsleider geniet bij millennials vaak steun

Millennials staan in het algemeen positiever tegenover activistische chief executives dan oudere generaties. Dat blijkt uit een onderzoek van de communicatiegroep Weber Shandwick bij meer dan duizend consumenten in de Verenigde Staten. Bovendien kon worden vastgesteld dat de consumenten aangeven dat een activistische bedrijfsleider een positieve impact heeft op hun aankoopbeslissingen. De onderzoekers wijzen er wel op dat de consument vaak alleen positief reageert op een activistische chief executive wanneer diens stellingen ook met de eigen visies overeenkomen.

Weber Shandwick stelde vast dat 47 procent van de ondervraagde millennials van mening waren dat een chief executive de verantwoordelijkheid heeft zich uit te spreken over onderwerpen of problemen die voor de samenleving belangrijk zijn. Bij oudere generaties worden opmerkelijk lagere cijfers genoteerd, want bij Generation X en de babyboomers is nog slechts 28 procent van oordeel dat chief executives hun opinie over actuele onderwerpen kenbaar moeten maken. Tevens werd opgemerkt dat 56 procent van de millennials van mening is dat zakelijke leiders een grotere verantwoordelijkheid hebben om hun visies over maatschappelijke onderwerpen naar buiten te brengen dan in het verleden.

Andy Polansky, chief executive van Weber Shandwick, wijst erop dat de voorbije twaalf maanden tussen politiek en economie nog meer overlappingen konden worden geregistreerd dan in het verleden. Hij verwijst daarbij naar de grote groep Amerikaanse bedrijfsleiders die zich de voorbije periode over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump hebben uitgesproken. “Die uitlatingen hebben tot grote controversese in de sociale netwerken en de traditionele media geleid,” merkt hij op. “Bedrijfsleiders moeten dan ook bijzonder omspringen met de communicatie van de standpunten van hun onderneming in maatschappelijke problematieken.”

Polansky benadrukt daarbij dat deze standpunten in de toekomst een belangrijke impact kunnen hebben op verkoop en rekrutering. Er kon immers ook worden vastgesteld dat 44 procent van de ondervraagden naar eigen zeggen een grotere loyaliteit tegenover zijn werkgever zou tonen indien het bedrijf door een activistisch chief executive zou worden geleid. Slechts 19 procent zou minder loyaliteit tonen.

Lees Verder

10:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider |  Facebook |

12-08-16

Bedrijfsleider durft kwetsbaarheid nog altijd niet erkennen

Een meerderheid van de bedrijfsleiders heeft nog steeds vrees om kwetsbaarheid of gezondheidsproblemen te tonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse verzekeraar Bupa op basis van een enquête met driehonderd bedrijfsleiders. Uit de gesprekken bleek dat 62 procent van de respondenten van mening dat ze moeten aantonen niet onder gezondheidsproblemen te lijden. Bovendien merkte 50 procent op dat kwetsbaarheid onmogelijk kan samengaan met de voorwaarden voor een goed leiderschap. Ook maakte 68 procent gewag van een terughoudendheid die een barrière vormt om over welzijn op bestuursniveau te praten.

“De bedrijfsleiders dragen zelf bij tot de heersende stereotypes,” benadrukt Cary Cooper, professor organisatiewetenschappen aan de University of Manchester. “Executives houden zichzelf voor dat ze goed met stress kunnen omgaan en ook onder extreme druk optimaal moeten kunnen presteren. Leiders moeten volgens hem die druk absorberen en rationele beslissingen nemen. Men moet echter beseffen dat de druk in de hedendaagse bedrijfswereld onverbiddelijk is en niet altijd voldoende kan worden verwerkt. Door de terughoudendheid om zich kwetsbaar te tonen, wordt echter nagelaten hulp te zoeken, waardoor uiteindelijk een instorting met een lange afwezigheid kan volgen.”

“Maar ook moet worden gevreesd dat betrouwbare leiders door de gezondheidsproblemen minder goede beslissingen beginnen te nemen of zich helemaal op zichzelf terugplooien,” merkt Cooper op. Bovendien stuurt deze houding ook een verkeerd signaal uit naar de andere medewerkers. “Er bestaat immers een groot gevaar dat deze houding van de executives doorsijpelt naar de lagere niveaus, die door de problemen uiteindelijk met een massaal presenteïsme - waarbij medewerkers op de werkvloer aanwezig zijn zonder enige nuttige bijdrage aan de productiviteit te leven - dreigen te worden geconfronteerd. Leiders moeten leren dat een eventuele ziekte hun bedrijf niet in onoverkomelijke problemen zal storten.”

Ook met het vooruitzicht op een verlenging van de professionele carrière, is het volgens waarnemers cruciaal dat ook leiders hun gezondheid beschermen.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider |  Facebook |

07-08-16

Bedrijfsleider overtuigd van meerwaarde internet-of-things

Een overgrote meerderheid van de bedrijfsleiders is ervan overtuigd dat het internet-of-things een significante meerwaarde kan opleveren voor de onderneming. Dat blijkt uit een onderzoek van het Internet of Things Institute bij nagenoeg duizend executives over de hele wereld. Volgens de ondervraagden is netwerking het belangrijkste toepassingsgebied van het internet-of-things, gevolgd door interacties tussen machines en de activiteit van draadloze sensoren. Op de vierde plaats staat cloud computing, gevolgd door data-analyses. Pas daarna komen intelligente bouwtechnologieën, robotica, en machine learning.

De onderzoekers stelden vast dat 71 procent van de ondervraagde bedrijfsleiders een duidelijke interesse toont om een inzicht te kunnen verwerven in het belang en het nut dat de toepassing voor de onderneming kan hebben. Ook werpt 65 procent op dat de implementering van de technologie wellicht aan zijn onderneming een concurrentieel voordeel zou kunnen bezorgen. Tevens zegt 62 procent te verwachten dat het internet-of-things de volgende drie tot vijf jaar wellicht een sterke groei zal kennen. Anderzijds waarschuwt 59 procent dat er rond de technologie nog heel wat onduidelijkheden aanwezig blijven.

De grootste hindernissen voor de implementering van het internet-of-things zijn volgens de respondenten problemen rond veiligheid en privacy, gevolgd door moeilijkheden om binnen de organisatie een consensus over de implementering van de technologie te kunnen bereiken. Ook wordt gewezen op een gebrek aan kennis over de beschikbare toepassingen en oplossingen, maar ook wordt gevreesd voor een gebrek aan vaardigheden en kosten. Tenslotte wordt gewag gemaakt van een gebrek aan standaarden en complementariteit. De toegang tot data-analyse wordt daarentegen het grootste voordeel van de technologie genoemd, gevolgd door een versterking van de klantenservice.

Daarnaast wordt erop gewezen dat de technologie ook een efficiënter beheer van de activa mogelijk maakt en een positieve impact kan hebben op de bedrijfsprocessen en de productiviteit. Tenslotte wordt gewag gemaakt van de automatisering van manuele processen. De onderzoekers stelden ook vast dat 30 procent van de ondervraagden te kennen geeft heel vertrouwd te zijn met het geconnecteerde concept. Daarnaast kan een groep van 33 procent met een gemiddelde kennis over het concept worden opgemerkt. Verder is echter ook een categorie van 18 procent die moet toegeven slechts een vaag begrip te hebben over het internet-of-things, terwijl 19 procent moet erkennen nog nooit over het concept gehoord te hebben.

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider, internet-of-things |  Facebook |

28-01-14

Bedrijfsleiders moeten zich persoonlijk achter gendergelijkheid scharen

Bedrijfsleiders moeten hun persoonlijke motivatie over het belang van een gendergelijkheid op de werkvloer duidelijk maken. Alleen op die manier zullen meer vrouwen kunnen worden gestimuleerd om topfuncties in het bedrijfsleven op te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent KPMG en wetenschappers aan het King’s College London, die vijftien mannelijke en vijf vrouwelijke chief executives van Britse ondernemingen ondervraagden. De onderzoekers stellen dat bedrijfsleiders nog vaak hun persoonlijke motivaties voor een grotere diversiteit minimaliseren en vooral gewag maken van commerciële en zakelijke voordelen.

Lees Verder

12:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider, gendergelijkheid |  Facebook |

07-01-14

Bedrijfsleiders dienen hun idee over democratie bij te sturen

Indien de grote bedrijven willen overleven, moeten ze de cultuur aan de top van de onderneming veranderen. Dat heeft management-specialist Charles Handy gezegd. Handy zegt dat vele chief executives mysterieus en onzichtbaar blijven voor hun medewerkers en het grote publiek, maar hij waarschuwt dat werknemers mondiger worden en de glazen torens waarin het management zich ophoudt, tenzij organisaties de nodige veranderingen doorvoeren, zullen neerhalen. De democratie van de eenentwintigste eeuw zal volgens de management-specialist niet langer tolereren dat de kleine bedrijfstop van de ondernemingswereld zich blijft verrijken, terwijl de 99 procent andere werknemers met problemen worden geconfronteerd.

Lees Verder

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleider, democratie |  Facebook |