25-12-17

Wereldwijde bedrijfsleven optimistisch over volgend jaar

Bedrijfsleiders over de hele wereld stellen zich optimistisch op tegenover het volgende jaar. Dat blijkt uit een enquête van consulent Deloitte bij nagenoeg negentienhonderd managers van private bedrijven in dertig landen. Onder meer werd vastgesteld dat 67 procent van de ondervraagden van mening is dat het volgend jaar een omzetgroei zal kunnen worden opgetekend, terwijl een meerderheid er tevens van overtuigd is dat ook de winsten, productiviteit en kapitaalinvesteringen een toename zullen registreren. Bovendien bleek dat 89 procent van de executives een groot vertrouwen heeft dat zijn onderneming de volgende vierentwintig maanden succes zal kennen.

De onderzoekers merken op dat weliswaar 53 procent van de ondervraagden toegeeft met een grotere onzekerheid in de wereld te worden geconfronteerd, maar toch blijft men in het algemeen optimistisch opgesteld over de eigen mogelijkheden om problemen te kunnen overwinnen. Opmerkelijk is wel dat op het Amerikaanse continent vooral bezorgdheid wordt getoond over de vooruitzichten van de eigen nationale economie, terwijl in Asia-Pacific vooral wordt gekeken naar de kosten van grondstoffen en andere externe factoren. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika wordt vooral bekommernis uitgesproken over het aantrekken en behoud van talent.

De positieve instelling kan volgens Deloitte mogelijk worden toegeschreven aan het feit dat private ondernemingen op langere termijn kunnen denken dan beursgenoteerde bedrijven. Uit het onderzoek kon nog worden afgeleid dat slechts 29 procent van de ondervraagde bedrijven de voorbije twaalf maanden een overname of een fusie heeft gerealiseerd. Wanneer echter naar de volgende twaalf maanden wordt gekeken, denkt 42 procent een acquisitie te zullen realiseren, terwijl 26 procent zelf verwacht het doelwit van een overnamebod te zullen worden. Een aantal executives ziet in een samensmelting zelfs het belangrijkste instrument om de verdere groei te kunnen versnellen.

Verder kon worden vastgesteld dat bijna de helft van de ondernemers de volgende twee tot drie jaar een impact verwacht van concurrentie die niet uit de eigen sector afkomstig is. Voor de volgende twaalf maanden wordt onder meer een impact verwacht van cyber-intelligentie, cloudinfrastructuur, mobiele platformen en bigdata. Bij de eigen investeringsprioriteiten schuift 40 procent in eerste instantie cloudcomputing naar voor, gevolgd door data-analyse en de automatisering van de bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd wordt uitgekeken naar geschikte werknemers op een arbeidsmarkt die steeds concurrentiëler wordt.

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleven |  Facebook |

17-05-14

Imago Amerikaans bedrijfsleven kent geen fundamentele verbetering

Technologie blijft bij de Amerikaanse consument de meest positieve reputatie genieten. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulent Harris bij ruim veertienduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers merken op dat 20 procent van de respondenten aangeeft dat de reputatie van het Amerikaanse bedrijfsleven het voorbije jaar is verbeterend. De onderzoekers geven aan dat er weliswaar meer consumenten een positieve evolutie zien dan de jaren voordien, terwijl ook minder respondenten gewag maken van een verdere achteruitgang, maar toch blijft de perceptie in het algemeen gewag maken van een achteruitgang van het imago.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleven |  Facebook |

02-05-14

Jongeren voelen weinig binding met het bedrijfsleven

Jongeren blijven pessimistisch over hun professionele vooruitzichten, ondanks een verbetering van het economische klimaat. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Business in the Community (BITC) en het bedrijf Veolia Environment bij Britse werkzoekenden tussen zestien en vierentwintig jaar. Jongeren blijken volgens het rapport geen engagement te voelen tegenover de bedrijfswereld en willen dat er meer gedaan wordt om de kloof tussen beide partijen te overbruggen. De onderzoekers stelden vast dat 51 procent van de jongeren toegeeft minder dan één uur contact gehad te hebben met de bedrijfswereld.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren, bedrijfsleven |  Facebook |

27-04-14

Bedrijfsleven moet leidende rol opnemen voor duurzame toekomst

Het bedrijfsleven moet een leidende rol opnemen bij het veiligstellen van een duurzamere toekomst. Dat zegt Ed Williams, chief executive van consultant Edelman. Het bedrijfsleven bevindt zich volgens hem op een kruispunt in de relatie met de bredere gemeenschap, waarbij de ondernemingen moeten aantonen bereid te zijn om een cruciale functie op te nemen in het uitbouwen van een duurzame toekomst. Williams merkt daarbij op vertrouwen echter een belangrijk probleem is in het bedrijfsleven en dan ook moet aangepakt worden vooral bedrijfsleiders aanvaard worden als belangrijke partners in een duurzame veranderingen. Hij wijst er daarbij op dat slechts 12 procent van het publiek gelooft dat chief executives ethische en morele beslissingen nemen.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleven, duurzaamheid |  Facebook |

06-01-14

Flexibiliteit komt vooral ten goede aan het bedrijfsleven

Flexibele werkplaatsen lijken voor werknemers op het eerste zicht een bijzonder aantrekkelijk concept om een optimaal evenwicht tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven na te streven, maar in werkelijkheid blijkt vooral de onderneming het grootste voordeel uit het systeem te halen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de City University London. Aangevoerd wordt dat de ondernemingen het flexibele systeem hanteren om onder het mom van een grotere autonomie en persoonlijke vrijheid grotere delen van de persoonlijke tijd van de werknemer op te eisen en in te palmen.

“De voorbije eeuw konden bijzonder duidelijke grenzen tussen het privéleven en werk worden geïdentificeerd,” benadrukt onderzoeksleider Peter Fleming, professor ondernemen en maatschappij aan de City University London. “Op het ogenblik dat de werknemer de fabriekspoorten binnenstapte, liet hij zijn privéleven achter zich. Anderzijds werd ook het werk bij de terugkomst thuis voor die dag een afgesloten hoofdstuk. Flexibiliteit heeft echter fundamenteel gebroken met die scheiding. Flexibele werknemers worden verwacht om vierentwintig uur per dag beschikbaar te zijn. Tegelijkertijd kan er vaak ook een verschuiving in het geijkte gedrag op de werkvloer worden opgetekend.”

“Deze grotere vrijheid en autonomie heeft voor de werknemer een aantal gevaarlijke valkuilen,” geeft professor Fleming aan. “In deze nieuwe arbeidsomgeving kan een bevestiging worden gevonden van de theorieën van de Franse socioloog Michel Foucault, die aangegeven heeft dat achter de hedendaagse neo-liberale maatschappij in werkelijkheid een grotere controle schuilgaat dan in het historische hiërarchische model. Het maakt bedrijven niet meer uit waar of wanneer er gewerkt wordt, maar daardoor sluipen de arbeidsverhoudingen ongemerkt binnen in het persoonlijke leven van de werknemer. Wanneer werk en leven volledig verstrengeld raken, worden zelfs rust en slaap als tijdverlies bestempeld.”

Fleming verwijst onder meer naar de dood vorig jaar van de jonge bankier Moritz Erhadt, die compleet instortte na drie dagen en nachten onafgebroken arbeid gepresteerd te hebben. “Bureaucratie wordt vervangen door een biocratie, waarbij de werknemer niet langer een onderscheid maakt tussen werk en leven,” voert de onderzoeker aan. “Biocratie legt beslag op alle aspecten van het dagelijkse leven, waarbij de werknemer onder de perceptie van een grotere zelfstandigheid en vrijheid tot een hogere productie wordt gedreven. Op die manier maken de bedrijven extra winsten zonder daarvoor enige inspanning te moeten doen.”

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: flexibiliteit, bedrijfsleven |  Facebook |

04-01-14

Onderwijs moet zich focussen op zinvolle vaardigheden voor bedrijfsleven

Het onderwijs moet zich focussen op het creëren van vaardigheden die zinvol in het bedrijfsleven kunnen worden ingepast. Dat heeft John Longworth, directeur-generaal van de British Chambers of Commerce (BCC), gezegd. Volgens Longworth moet het onderwijssysteem er mee helpen voor zorgen dat het bedrijfsleven toegang krijgt tot werknemers met kwalitatief hoogstaande vaardigheden. Hij voegt er aan toe dat de overheid een kader moet creëren dat ondernemingen toelaat om de gepaste medewerkers met de geschikte vaardigheden te vinden die ervoor moeten zorgen dat de economie op internationaal vlak kan concurreren.

Lees Verder

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onderwijs, bedrijfsleven |  Facebook |

18-12-13

Vertrouwen Amerikaanse bevolking in bedrijfsleven opnieuw gedaald

Het vertrouwen van de Amerikaanse bevolking in het bedrijfsleven is dit jaar opnieuw gedaald. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Interactive naar het vertrouwen in negentien verschillende sectoren. De onderzoekers merken daarbij op dat in achttien sectoren met een daling van het vertrouwen diende te worden geregistreerd. De enige uitzondering was de tabaksindustrie, maar die stond met een score van amper 3 procent vorig jaar al bijzonder laag gerangschikt. Het grootste vertrouwen wordt geregistreerd in de supermarktsector, die een score van 30 procent laat optekenen. Maar ook dat betekende een daling met 8 procent tegenover vorig jaar. Op de tweede plaats staan ziekenhuizen, gevolgd door online zoekmachines en banken.

Lees Verder

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijfsleven, vertrouwen |  Facebook |