14-04-18

Bedrijven krijgen niet langer eerbied voor hun ouderdom

In de Verenigde Staten hebben bedrijven een steeds kortere levensduur. Dat zegt onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University, gebaseerd op een analyse van bijna 32.000 Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven tussen het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw en het midden van dit decennium. De onderzoekers stelden vast dat de kansen van de onderneming om langer dan vijf jaar te leven, tijdens die periode gevoelig zijn gedaald. Dat geldt ook voor leeftijdsgrenzen van tien, vijftien en twintig jaar. Volgens de wetenschappers zijn de visies over de levensduur van ondernemingen geëvolueerd naarmate de organisaties steeds meer een tijdelijk karakter kregen.

"Bedrijven die in de jaren zestig hun debuut op de beurs maakten, hadden 50 procent kans om meer dan twee decennia te overleven,” betogen de onderzoekers Rene Bakker en Matthew Josefy, professoren ondernemerschap aan de Universiteit van Indiana. "Tegen de jaren negentig daalde dat percentage tot 20 procent. Deze bedrijven hadden ook 80 procent kans om hun tiende verjaardag te kunnen vieren, maar na de eeuwwisseling viel dat cijfer terug tot 50 procent.” Volgens Bakker en Josefy lijkt de leeftijd van een onderneming niet meer dan een getal en suggereren dat ouderdom niet langer het succes van de organisatie kan voorspellen.

"Wij geloven dat deze trend een belangrijke verschuiving weerspiegelt in de visie op de genetica van de onderneming,” merken de onderzoekers op. “Kortstondige en tijdelijke organisaties, die snel een complexe taak volbrengen en vervolgens worden ontmanteld, kunnen in een breed scala van industrieën steeds vaker worden opgemerkt. In de vorige eeuw werden veel bedrijven geleid met de verwachting dat het eigendom aan de volgende generatie van de familie zou kunnen worden doorgegeven. Een groot deel van de geschiedenis van het Amerikaanse bedrijfsleven is rond deze familiale ondernemingen opgebouwd.”

“Bedoeling was dat de organisatie langer zou leven dan de oprichter en hem daarmee een gevoel van onsterfelijkheid zou bezorgen,” beklemtonen Bakker en Josefy. “Die concepten zijn op dit ogenblik grotendeels verdwenen. De klassieke managementtheorieën koppelden expertise, betrouwbaarheid en legitimiteit aan de leeftijd van de onderneming. Vandaag kan dat daarentegen in een aantal contexten negatieve connotaties roepen. Onder meer in de technische sector wordt een grote waarde gehecht aan vernieuwing en jeugdigheid. Het Amerikaanse bedrijf lijkt steeds meer een wegwerpproduct te worden, gelijklopend met het tijdelijke karakter van andere aspecten van onze maatschappij.

De onderzoekers vermoeden dat de afnemende levensduur van Amerikaanse bedrijven deels te wijten is aan actievere golf van fusies en overnames die de voorbije jaren kon worden opgemerkt. Tevens wordt echter gewezen op een cultuur die start-ups aanmoedigt. "We leven in een omgeving waarin het vrij eenvoudig is om een bedrijf te starten en weer te liquideren", aldus Bakker. "Veel jonge bedrijven lijken organisatorische supernova's, die een grotere schittering genieten, maar sneller sterven. Als een startup zijn gewenste doelstellingen heeft bereikt, kan de organisatie worden ontmanteld of omgebouwd in een andere entiteit met nieuwe doelen."

"Terwijl de samenleving zich vaak zorgen maakt om bedrijven te laten falen, is het voor een onderneming soms beter te sterven en middelen vrij te maken, zodat nieuwe activiteiten kunnen worden opgezet," zeggen de onderzoekers. “Het falen van een entiteit kan zelfs de voorloper zijn van het succes van een opvolger.”

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijven |  Facebook |

21-04-14

Bedrijven hebben het moeilijk met opvolging executives

Executives zijn ervan overtuigd dat hun bedrijven bij hun vertrek geruime tijd nodig zullen hebben om een opvolging te garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent IIC Partners bij bijna dertienhonderd bedrijfsleiders over de hele wereld. De onderzoekers stelden vast dat 80 procent van de executives van mening is dat het bedrijf na hun vertrek een jaar nodig zal hebben om een opvolging verzekerd te hebben. Volgens 4 procent zou het mogelijk tot drie jaar kunnen aanslepen tot een opvolging kan worden gegarandeerd. Hoewel bijna 60 procent van de bedrijven over een opvolgingsplan beschikt, zegt slechts 20 procent van de executives dat een onmiddellijke vervanging mogelijk zou zijn.

“De studie toont aan dat veel ondernemingen problemen hebben met hun opvolgingsplannen,” merkt Paul Dinte, voorzitter van IIC Partners, op. “Er is een groot verschil tussen een papieren opvolgingsplan en de strategie om het vertrek van een topexecutive op te vangen.” Het onderzoek toonde aan dat 31 procent van de executives van mening was dat het bedrijf een opvolgingsplan heeft en hen binnen een periode van twaalf maanden zou kunnen vervangen. Volgens 20 procent zou voor een onmiddellijke vervanging kunnen worden gezorgd. Daarentegen gaf 26 procent aan dat het bedrijf geen opvolgingsplan heeft en ook geen idee te hebben hoe lang het zou duren vooraleer een vervanging zou zijn gevonden.

Ook bleek dat 16 procent ervan overtuigd is dat de onderneming geen opvolgingsplan heeft en mogelijk één tot drie jaar zou moeten zoeken om een vervanger te vinden. Volgens Dinte dreigt het probleem nog groter te zullen worden naarmate steeds meer babyboomers zich uit het actieve zullen terugtrekken en meer rekening zal moeten worden gehouden met de andere relatie die vele jongere werknemers met de onderneming hebben. “Jongere werknemers zijn immers sneller geneigd om van werkgever te veranderen,” zegt Dinte. “Naarmate deze groep tot de hogere hiërarchie toetreedt, zullen bedrijven hun verwachtingen rond de loyaliteit van executives mogelijk moeten bijstellen.”

De onderzoekers stelden vast dat non-profitorganisaties het meest geneigd zijn toe te geven dat een onverwacht vertrek van een executive problemen zou opleveren (68 procent), gevolgd door farmabedrijven (67 procent) en professionele services (67 procent). Het onverwacht vertrek van een executive zou volgens de respondenten vooral een negatieve impact hebben op de actuele bedrijfscultuur (38 procent), gevolgd door een vertraging of stopzetting van een nieuwe product-ontwikkeling (18 procent), het vertrek van andere leidinggevenden (16 procent), een verlies aan inkomsten (14 procent) en negatieve publiciteit (13 procent).

Lees Verder

22:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedrijven, executive |  Facebook |

06-02-14

Chinese bedrijven investeren recordbedrag in Verenigde Staten

Het voorbije jaar hebben Chinese bedrijven 14 miljard dollar geïnvesteerd in de Verenigde Staten. Dat betekent een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse consulent Rhodium Group. Er wordt opgemerkt dat de Chinese bestedingen in de Verenigde Staten daarmee een nieuw recordniveau hebben bereikt. De resultaten werden gedreven door grootschalige overnames in de voedingsindustrie, de energiesector en vastgoed. Rhodium Group zegt te verwachten dat de Chinese interesse in Amerikaanse activa ook dit jaar op een hoog niveau zal blijven. Er wordt aan toegevoegd dat zich nu ook steeds meer Chinese privébedrijven op de Amerikaanse markt begeven.

“De toename van de Chinese investeringen op de Amerikaanse markt kan worden toegeschreven aan een toleranter beleid van de Chinese overheid tegenover uitgaande investeringen en aan de verbeterde vooruitzichten voor de Amerikaanse economie,” schrijven Thilo Hanemann en Cassie Gao, analisten bij Rhodium Group, in het rapport. Er wordt aan toegevoegd dat de Chinese investeringen in de Verenigde Staten in het verleden werden gedomineerd door staatsbedrijven, maar dat blijkt niet langer het geval te zijn. De investeringen kwamen het voorbije jaar voor meer dan 70 procent van private ondernemingen, die samen verantwoordelijk waren voor meer dan 80 procent van het aantal gerealiseerde projecten.

Chinese bedrijven realiseerden het voorbije jaar zevenentachtig investeringsprojecten in de Verenigde Staten. Daarbij werden vierenveertig overnames geteld, naast achtendertig nieuwe initiatieven. Het belangrijkste doelwit van de Chinese activiteit was de sector van olie en gas, waar een bedrag van 3,2 miljard dollar werd besteed aan overnames en investeringen in onder meer Nexen Energy en Wolfcamp Shale. Op de tweede plaats staat vastgoed met een investeringstotaal van 1,8 miljard dollar, gespreid over achttien projecten in San Francisco, Los Angeles, New York en Detroit. De grootste transactie van het voorbije jaar was echter de overname van vleesverwerker Smithfield door Shuanghui voor een bedrag van 7,1 miljard dollar.

Rhodium merkt op dat Chinese bedrijven in de Verenigde Staten ook belangrijke werkgevers zijn geworden. Eind vorig jaar hadden Chinese ondernemingen op de Amerikaanse markt 70.000 mensen in dienst. Dat is acht keer meer dan zes jaar voordien. “Onder meer Huawei Technologies en Lenovo zijn in de Verenigde Staten belangrijke werkgevers geworden,” zeggen Hanemann en Gao. “De grootste werkgever is echter Shuanghui, dat door de overname van Smithfield, plots 37.000 Amerikaanse werknemers kreeg.”

Lees Verder

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, bedrijven, verenigde staten |  Facebook |

Sociale media belangrijke prioriteit voor bedrijven

Het verbeteren van vaardigheden op het gebied van sociale media is voor bedrijven de belangrijkste prioriteit van de toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Chartered Management Institute (CMI) bij zevenhonderdvijftig managers. De onderzoekers stelden vast dat 68 procent van de ondervraagden toegeeft dat de vaardigheden op het gebied van sociale media binnen het bedrijf onvoldoende zijn. Bovendien merkt 79 procent op dat managers een groter inzicht in sociale media dienen te verwerven om economische groei te realiseren en de concurrentiekracht te versterken. Prioritaire doelstellingen van de inzet van sociale media zijn het opbouwen van partnerships (87 procent) en netwerking (78 procent).

“Het blijkt echter dat het management toegeeft in die sectoren vaak over onvoldoende vaardigheden te beschikken,” merken de onderzoekers op. “Onder meer diende te worden vastgesteld dat 40 procent van de managers zelf meent niet voldoende onderlegd te zijn in netwerking.” Daarnaast geeft 34 procent toe geen grote vaardigheid te hebben in de decentralisering van het beslissingsproces, terwijl 27 procent gewag maakt van onvoldoende aanleg voor het samenstellen van sterke teams en 24 procent opmerkt het moeilijk te vinden om het probleem van slechte prestaties aan te pakken. Ook bleek dat 57 procent van de managers meent niet over de kennis te beschikken om van big data gebruik te maken.

Claire McCartney, adviseur talentplanning bij het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), merkt op dat het onderzoek duidelijk maakt dat managers onvoldoende inzicht hebben in de vaardigheden die hen zouden moeten toelaten om de verdere groei van hun organisatie te leiden. Bovendien is het volgens haar duidelijk dat de managers heel goed beseffen dat hun vaardigheden niet aan de eisen van de toekomstige werkomgeving te voldoen. “Onder meer moeten managers ervoor zorgen dat ze de nodige inzichten verwerven om de maximale voordelen te halen uit platformen zoals sociale media en dat ze een band kunnen creëren met de nieuwe generatie medewerkers, voor wie sociale netwerking een tweede natuur is geworden,” waarschuwt McCartney.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, bedrijven |  Facebook |

13-05-08

Negatieve feedback steeds meer getolereerd

Steeds meer bedrijven laten hun klanten toe op hun websites ook negatieve commentaren te plaatsen. Ondernemingen beseffen dat ze toch geen controle meer kunnen houden en klanten ook commentaren kunnen plaatsen op blogs of consumentensites. In veel gevallen verkiezen ze dat deze commentaren op de bedrijfssite worden geplaatst, waar ze beter kunnen gekanaliseerd worden.

“Ook in de offline wereld communiceren onze klanten met anderen over onze producten en diensten,” aldus een woordvoerder van Bank of America tegenover de krant The Boston Globe. “Waarom zouden we niet toestaan dat ze dit ook online doen. We willen dat onze klanten zowel over de positieve als negatieve kanten van onze diensten met elkaar kunnen praten.”

Dit is volgens de krant een grote verschuiving tegenover het verleden, toen bedrijven ten allen prijze hun merk wilden beschermen. “Er zijn honderden community-sites waar consumenten besprekingen kunnen plaatsen,” benadrukt Jeff Catlin, topman van Lexalytics, een bedrijf dat aan ondernemingen software levert om commentaren op het internet op te sporen. “Bedrijven kunnen dat niet vermijden en hebben wellicht liever dat dit gebeurt op een locatie waar ze het nog enigszins in hand kunnen houden.”

Sommige bedrijven plaatsen positieve commentaren bovenaan en de consument moet veel meer inspanningen en speurwerk doen om te achterhalen waar de negatieve opmerkingen staan. “Andere bedrijven gebruiken deze feedback echter om hun producten bij te schaven en merkreclame aan te passen,” voert Catlin nog aan. “Met een open forum maakt het bedrijf duidelijk dat het naar zijn klanten wil luisteren. Op langere termijn is dat beter voor het merk.”

08:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, bedrijven, website, sociale netwerken |  Facebook |

16-07-07

Second Life heeft weinig nut voor bedrijven

Second Life blijkt het bedrijfsleven weinig mogelijkheden te bieden. Dat is de conclusie van een enquête van de Amerikaanse Los Angeles Times. De bezoekers aan Second Life blijken de website vooral te bezoeken voor ontspanning en nauwelijks voor zakelijke doeleinden. Volgens een aantal zakenlui is er voor het bedrijfsleven dan ook geen overtuigende reden om in Second Life aanwezig te blijven.

De virtuele wereld van Second Life bleek een uitstekend kanaal te worden om een bedrijf of een product te promoten. Maar die hype lijkt geen werkelijkheid te worden. Uit een onderzoek van de Los Angeles Times bleek dat op veel bedrijfslocaties in Second Life geen enkele bezoeker aanwezig te zijn. Ook bleken er vaak geen virtuele medewerkers aanwezig te zijn om eventuele bezoekers te helpen.

Linden Lab, het bedrijf dat Second Life creëerde, verkoopt virtuele stukken grond aan particulieren en bedrijven. Maar vooral de locaties van particulieren worden het drukst bezocht. Volgens de krant is Second Life immers vooral een fantasiewereld met spelende fantasiemensen die geen menselijke behoeften hebben. Ze hoeven immers niet te eten en te drinken en zich zelfs ook niet noodzakelijk te kleden.

De meeste gebruikers bezoeken in Second Life spannende of pikante gelegenheden als casino's, stripclubs en bordelen. Die trekken massaal bezoekers aan. Maar de bedrijfslocaties liggen er verlaten bij. Een aantal bedrijven hebben hun vestiging in Second Life inmiddels dan ook al gesloten. Vele bedrijven zijn ook ontgoocheld in het beperkt aantal actieve bezoekers.

14:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: second life, bedrijven, internet |  Facebook |