20-05-12

Amerikanen willen vooral dat overheid uitgaven terugschroeft

De Amerikaanse bevolking geeft de voorkeur aan overheidsbesparingen boven een belasting op de rijken om een evenwicht in de begroting te realiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het persbureau Associated Press. De onderzoekers stelden vast dat weliswaar meer dan 65 procent van de Amerikanen zich achter het plan van president Barack Obama zou scharen om individuen met een inkomen van meer dan 1 miljoen dollar zwaarder te belasten, maar 56 procent is van mening dat de overheid zelf eerste zijn uitgaven moet beperken.

Lees Verder

09:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, begroting |  Facebook |

12-06-11

Barack Obama krijgt grootste vertrouwen voor aanpak budgettekort

De Amerikaanse bevolking heeft meer vertrouwen in president Barack Obama om het budgettekort terug te dringen dan in de leiders van de democraten en de republikeinen in het Amerikaanse Congres. Dat is de conclusie van een enquête van het Pew Research Center. Uit het onderzoek blijkt immers dat 22 procent van de Amerikanen ervan overtuigd is dat Obama in staat is om het budgettekort van de Verenigde Staten aan te pakken. De leiders van de democraten halen daarbij slechts een quotering van 12 procent, terwijl de republikeinen nog eens 5 procent lager score.

Volgens het onderzoek zegt 41 procent van de Amerikaanse bevolking dat de republikeinse partij het best geplaatst is om het deficit van de Verenigde Staten terug te dringen. De democraten halen een score van 38 procent. Begin april hadden de republikeinen daarbij echter een score van 46 procent gehaald, tegenover 34 procent voor de democraten. Volgens 74 procent van de Amerikanen is het deficit een belangrijk probleem dat onmiddellijk moet worden aangepakt. Volgens 22 procent kan het probleem echter ook aangepakt worden wanneer de economische situatie is verbeterd.

Voor 3 procent van de Amerikanen is het deficit van de Verenigde Staten geen echt probleem. Er wordt echter opgemerkt dat de bezorgdheid van het Amerikaanse publiek over het budgettekort is toegenomen. Op dit ogenblik bestempelt 28 procent van de Amerikanen het budgettekort als het economisch probleem dat hen het meest zorgen baart. In maart van dit jaar was dat slechts 24 procent en in december vorig jaar amper 19 procent. De werkloosheid blijft met een score van 38 procent het belangrijkste economisch probleem.

Oorlogsvoering heeft zware impact op Amerikaanse schulden

De oorlogen in Irak en Afghanistan hebben volgens een meerderheid van de Amerikaanse bevolking tijdens het voorbije decennium een grote impact gehad op de schulden van de Verenigde Staten. Dat is de conclusie van een enquête van het Pew Research Center. Daarbij wordt opgemerkt dat 60 procent van de Amerikanen naar de oorlogen in het Midden-Oosten wijzen wanneer naar de oorzaak van de Amerikaanse overheidsschuld wordt gevraagd. Daarentegen verwijst slechts 42 procent naar de de nationale economie.

Er wordt aan toegevoegd dat 24 procent verwijst naar de gestegen overheidsbestedingen, terwijl 19 procent gewag maakt van de belastingverlagingen. Iets meer dan de helft merkt op dat de belastingsverlagingen tenminste gedeeltelijk een rol het gespeeld bij de toenemende overheidsschulden, maar 31 procent zegt dat de fiscale maatregelen geen enkele impact hebben gehad. Datzelfde zegt ook 31 procent van de overheidsbestedingen.

De enquête wijst volgens de onderzoekers op een grote tegenstand bij de Amerikaanse bevolking tegen voorstellen om de Amerikaanse schuld te verlichten. Daarbij wordt opgemerkt dat 73 procent gekant is tegen besparingen op investeringen in het onderwijs en de verkeersinfrastructuur. Ook blijkt 59 procent gekant te zijn tegen het gradueel verhogen van de officiële pensioenleeftijd. Anderzijds is 72 procent voorstander van de beperking van de buitenlandse hulp, terwijl 61 procent hogere belasting vraagt op de rijkere bevolkingscategorieën.

De onderzoekers voegen er aan toe dat 65 procent van de Amerikanen ook voorstander is van een beperking van buitenlandse militaire verbintenissen. Ook vraagt 62 procent een beperking van de belastingsvoordelen voor grote bedrijven.

19:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begroting, oorlog, verenigde staten |  Facebook |

12-10-10

Beperken verspilling zou goede besparing zijn

De overheid zou miljarden kunnen besparen indien de verspilling beter in toom kon worden gehouden. Dat heeft de Britse miljardair Philip Green, eigenaar van een aantal retailketens, gezegd in een interview met Robert Peston, economiespecialist van de Britse openbare omroep BBC. Philip Green voegt er aan toe dat geen enkel bedrijf zou kunnen overleven indien hetzelfde verspillingsgedrag werd gehanteerd dan de Britse overheid tentoon spreidt. Indien de overheidsuitgaven op een degelijke manier zouden worden gecontroleerd, zou de Britse regering volgens Green miljarden pond sterling kunnen besparen. De miljardair wijst er daarbij op dat de Britse regering onvoldoende gebruik maakt van zijn schaalgrootte, koopmacht en kredietrating.

Philip Green werd door de Britse premier David Cameron gevraagd om de bestedingsbudgetten van de Britse regering, voor een totaal van 191 miljard miljard pond sterling, te bestuderen. Green zegt daarbij tot de vaststelling gekomen te zijn dat de uitgaven ongeoorloofd oppervlakkig worden opgevolgd. "Wanneer mijn bedrijven eenzelfde houding zouden aannemen, zou het licht al snel uitgaan," merkte hij op tegenover de economispecialist van de Britse omroep. "Er is geen enkele rapportage en ook geen enkele verantwoordelijkheid." Alleen op het telecom-budget van 2 miljard pond zou er volgens Green tussen 600 miljoen pond en 700 miljoen pond kunnen worden bespaard.

"Op deze manier zou het onmogelijk zijn om in het bedrijfsleven overeind te blijven," voerde Philip Green nog aan. "Er is nochtans geen enkele reden waarom een regering niet even efficiënt zou kunnen werken als een bedrijf." Onder meer kwam hij tot de vaststelling dat een gebrek aan een gecentraliseerde benadering ertoe leidt dat de verschillende ministeries en departementen sterk uiteenlopende prijzen betalen voor dezelfde producten. Nick Seddon, vice-directeur van de denktank Reform, merkt echter op dat het niet eenvoudig is om het gedrag van de openbare diensten bij te sturen. Dat heeft volgens hem niet enkel te maken met geld, maar vooral met de manier waarop het hele systeem in elkaar zit.

01-08-08

Record begrotingstekort voor nieuwe Amerikaanse president

De volgende Amerikaanse president zal geconfronteerd worden met een begrotingstekort van bijna een half triljoen dollar. De Amerikaanse regering heeft immers zopas zijn vooruitzichten op het budgettekort van volgend jaar bepaald op 482 biljoen dollar. Dat is een nieuw record. Het vorige record werd gevestigd in 2004, toen een begrotingstekort van 413 biljoen dollar werd opgetekend. Oorspronkelijk had de Amerikaanse regering voor volgend jaar een begrotingstekort van 407 biljoen dollar in het vooruitzicht gesteld, maar de vertragende economie verlaagt de belastingsinkomsten en de regering heeft een aantal financiële maatregelen genomen om de koopkracht van de consument te verhogen.

"In het vooropgesteld begrotingstekort is echter geen rekening gehouden met 80 biljoen dollar oorlogsuitgaven," aldus BBC News. "Evenmin werd rekening gehouden met de potentiële kosten voor een verdere financiële ondersteuning van de Amerikaanse kredietsector. Het is immers niet onmogelijk dat na Fannie Mae en Freddie Mac nog andere kredietinstellingen een staatsgarantie nodig zullen hebben om te kunnen overleven." De cijfers worden bovendien nog opgekrikt door de extra inkomsten die op dit ogenblik worden opgespaard door de sociale zekerheid, maar die tijdens het volgend decennium deficitair zullen worden.

Een deficiet van 482 biljoen dollar vertegenwoordigt ongeveer drie procent van het bruto binnenlands product van de Amerikaanse economie. "Dat is lager dan tijdens sommige periodes in de jaren tachtig en negentig, maar het wordt voor de volgende Amerikaanse president bijzonder moeilijk om de belastingen te laten dalen of de investeringen te verhogen, want dat zou het deficiet alleen nog maar verhogen," stipt BBC News nog aan. Toen huidig president George W. Bush in 2001 aan de macht kwam, hadden de Verenigde Staten net drie jaar met een begrotingsoverschot achter de rug.

14:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: begroting, verenigde staten |  Facebook |