04-12-09

Gerichte reclame mogelijke reddingsboei voor kranten

Gerichte online reclameboodschappen kunnen mogelijk helpen om de inkomsten van de krantensector op te drijven. Dat zegt de Newspaper Association of America (NAA) in een rapport voor de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). Daarbij wordt verwezen naar het krantenconsortium dat samenwerkt met het zoekmachinebedrijf Yahoo. Dat consortium zou het voorbije jaar minstens 50 miljoen dollar hebben opgestreken door de samenwerking met Yahoo, waarbij de zoekmachine onder meer gerichte reclame verstuurt voor de websites van een aantal kranten. Sophia Cope, juridisch adviseur van de Newspaper Association of Amerika, voert daarbij aan dat deze gerichte reclame één van de oplossingen lijkt te zijn om de kranten een gedeelte van hun inkomsten terug te bezorgen. Cope voegt er aan toe dat het dan ook een vergissing van de overheid zou zijn om voor deze online reclameboodschappen de uitdrukkelijke toestemming van de consument (opt-in) te eisen.

De Newspaper Association of America heeft berekend dat de reclame-inkomsten van de Amerikaanse kranten de voorbije twee jaar met bijna 40 procent gedaald. De sector probeert verschillende kanalen uit om nieuwe inkomstenstromen te vergaren om het verlies van de klassiek inkomsten op te vangen. "Gerichte online reclame, gebaseerd op het internetgedrag van de consument, blijkt alvast een veelbelovend instrument te zijn om een alvast een gedeelte van het inkomstenverlies te compenseren," merkt Sophia Cope op tegenover het magazine Online Media Daily. "Uit voorlopige cijfers van Yahoo wordt duidelijk dat het krantenconsortium in de samenwerking rond behavioral targeting met het zoekmachinebedrijf een belangrijke bron van inkomsten heeft gevonden. De krantensector moet dan ook de mogelijkheid krijgen om verder uit te zoeken welke oplossingen optimaal kunnen worden aangewend om opnieuw winstgevend te worden."

Het zou volgens Cope dan niet verstandig zijn van de overheid om te verplichten dat consumenten expliciet toestemming zouden moeten geven voor behavioral targeting. "De krantensector is voorstander van de vrije keuze van de consument, maar gevreesd wordt dat een verplichte expliciete toestemming voor gerichte reclame van derde partijen in praktijk niet werkzaam zal blijken te zijn." Er wordt aan toegevoegd dat het eisen van een expliciete toestemming de beleving van de consument zou aantasten en het voor de mediabedrijven moeilijk zou maken om de voordelen van gerichte reclame duidelijk te maken. Het Amerikaanse Center for Digital Democracy is het met die stelling echter niet eens. Daar wordt opgemerkt dat het voor het imago van de kranten beter zou zijn indien het publiek weet dat in die sector de privacy wordt gerespecteerd. Het Center for Digital Democracy stelt daarbij dat weinig bezoekers weten dat hun nieuwsvoorkeuren gebruikt worden om consumenteninformatie te vergaren.

14:55 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: media, krant, behavioral targeting |  Facebook |

08-09-08

Online video pijler groei behavioral targeting

youtubeInvesteringen in behavioral-targeting zullen tegen 2012 een niveau van 4,4 miljard dollar realiseren. Dat blijkt uit een studie van het onderzoeksbureau eMarketer. Op dit ogenblik bedraagt dit niveau amper 775 miljoen dollar. De belangrijkste pijler voor die groei zal volgens de onderzoekers online video zijn. Opgemerkt wordt dat de groei de volgende jaren in verschillende stadia zal verlopen, met een gestage stijging tot 1,7 miljard dollar in 2010 en vervolgens een gevoelige groei tot 2,7 miljard dollar het jaar daarop, waarna in 2012 nog eens een grote stijging zal volgen tot 4,4 miljard dollar.

De grote groei van behavioral-targeting zal volgens eMarketer grotendeels gedragen worden door online video, waar een stevige stijging wordt genoteerd, hoewel reclames rond online video relatief duur zijn. "Naarmate er meer online video's beschikbaar zijn, zullen adverteerders van behavioral-targeting van dit kanaal gebruik maken om een gericht doelpubliek te bereiken, waardoor hun investeringen kostenefficiënter worden," voert eMarketer aan. "Behavioral targeting zal in 2012 dan ook bijna een kwart uitmaken van alle display-reclame, maar slechts 8,6 procent van de totale online investeringen."

Er zijn volgens de onderzoekers echter nog een aantal obstakels die de groei van behavorial targeting belemmeren. "Marketeers hebben nog altijd twijfels over de technologie waarbij hun reclames op elk ogenblik op elke vrijwillige website kunnen verschijnen," aldus eMarketer. "Ze zijn er dan ook voor bevreesd dat hun reclame zou kunnen verschijnen in een ongepaste omgeving. Verder vrezen dat de doelgroepen te fijn gedefinieerd worden, waardoor die te klein zouden worden voor een voldoende bereik. Daarnaast zijn er nog altijd bedenkingen over privacy-problemen."

06:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: video, online, behavioral targeting |  Facebook |