12-03-16

Positief verband tussen belastingen en kwaliteit overheid

Er kan een positief verband worden vastgesteld tussen het fiscaal beleid van een land en de kwaliteit van de overheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitet Göteborg in Zweden naar de fiscale systemen in een aantal westerse landen en de Afrikaanse Sub-Sahara. Elke overheid die fiscale inkomsten wil verzamelen, moet volgens de onderzoekers immers een goedwerkende bureaucratie uitbouwen en dient de belastingsplichtige een ruilwaarde aan te bieden, vooral in de vorm van welvaart-hervormingen en een medezeggingsschap over de manier waarop de opbrengsten van de heffingen worden beheerd.

“Om zijn fiscale doelstellingen te halen, moet een heerser onderhandelen met de bevolking die hij wil belasten,” merkt onderzoeker Rasmus Broms, politiek wetenschapper aan de Universitet Göteborg, op. “Niemand staat graag zomaar een gedeelte van zijn inkomen af. Men eist minstens een andere waarde in ruil, maar vooral wil men inspraak hebben in de aanwending van de belastinggelden. Bovendien moet de heerser ook een complexe administratie uitbouwen om de belastingen efficiënt te kunnen innen. Historisch zijn belastingen vaak de basis geweest van het ontstaan van het ambtenaren-apparaat. De Franse en Amerikaanse revoluties hadden ook een fiscale grond.”

De studie toonde ook aan dat vooral in de Sub-Sahara belastingplichtigen een grotere politieke interesse tonen dan landgenoten die geen fiscale heffing betalen. “Uiteindelijk zou het positiever zijn een goed gedocumenteerd belastingsstelsel voor een brede bevolkingsgroep te introduceren, dan de economie te laten steunen op inkomsten uit bijvoorbeeld internationale handelsovereenkomsten. Het omgekeerde kan worden opgemerkt in de rijke Arabische oliestaten. De massale inkomsten uit de olieproductie laten die regeringen toe hun onderdanen te subsidiëren, maar in ruil het recht menen te hebben de democratisch controle op de overheid en de mensenrechten te mogen onderdrukken.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, democratie |  Facebook |

30-05-13

Rijkste gezinnen profiteren meest van Amerikaanse belastingverminderingen

De Amerikaanse belastingvoordelen bieden aan rijkere gezinnen veel meer voordelen dan aan gezinnen uit lagere inkomensklassen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Congressional Budget Office (CBO). Er wordt opgemerkt dat de tien belangrijkste belastingverminderingen dit jaar de Amerikaanse belastingbetaler meer dan 900 miljard dollar zal opleveren. Meer dan de helft van die voordelen gaan echter naar de 20 procent rijkste huishoudens van de Verenigde Staten.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, inkomen, verenigde staten |  Facebook |

24-02-12

Vladimir Poetin wil belasting op overconsumptie oligarchen

De Russische premier Vladimir Poetin wil een luxebelasting heffen op de superrijke populatie van het land. De premier voerde daarbij aan dat de Russische oligarchen teveel besteden aan dure woningen en wagens. Volgens Poetin geeft de rijke bevolking nog altijd de voorkeur aan overconsumptie en ijdelheid en weigert ze te investeren in ontwikkeling. De premier voegde er aan toe dat er bij de nieuwe belasting over gewaakt zal worden dat de middenklasse niet geraakt zal worden door de maatregel.

"Er is in Rusland al langer sprake van een belasting op luxe-aankopen," merkt The Moscow Times op. "Drie jaar geleden al merkte Poetin op dat er hogere belastingniveaus zouden moeten worden opgelegd aan burgers die dure appartementen of grote percelen grond bezitten." Anton Siluanov, Russisch minister van financiën, benadrukte dat een eerste luxetaks - die gericht zou zijn op yachten, dure wagens en woningen - volgend jaar zou kunnen worden ingevoerd.

Daarbij maakte Siluanov gewag van een progressieve belasting. Dat zou betekenen dat er hogere belastingen zouden worden aangerekend naarmate de prijs van de woningen hoger ligt. "Het idee krijgt ook veel steun in het Russische parlement," voert The Moscow Times nog aan. "Zelfs Mikhail Prokhorov, een rivaal van Poetin voor de presidentsverkiezingen en zelf miljardair, heeft zich achter het plan geschaard, samen met hogere belastingen op tabak en alcohol."

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vladimir poetin, belasting, luxe, rusland |  Facebook |

23-02-12

McDonald's wint geding tegen Russische belastingdienst

De Amerikaanse fastfoodketen McDonald's heeft in Rusland een rechtszaak gewonnen van de lokale belastingdiensten. De Russische fiscus had de belastingsaanslag van het Amerikaanse bedrijf bijna verdubbeld omdat ervan uitgegaan werd dat McDonald's als een restaurantketen moest worden bestempeld. De Amerikaanse keten tekende verzet aan tegen die catalogering en stelde dat zijn verkooppunten eerder als supermarkten moeten worden beschouwd en dus van een lagere belasting zouden moeten kunnen genieten.

De Russische rechter was van oordeel dat McDonald's moet worden beschouwd als een voedingsdistributeur. De producten die de fastfoodketen verkoopt zijn namelijk veelal verpakt en dat is eerder de stijl van een supermarkt dan van een restaurant. De overwinning van McDonald's wordt door waarnemers als een mijlpaal bestempeld. Verwacht wordt dat in navolging van de Amerikaanse groep ook tientallen andere fastfoodketens met procedures tegen de Russische belastingdienst zullen starten.

Door de beslissing van de rechtbank mag McDonald's in Rusland 10 procent belasting blijven betalen op zijn winst in plaats van een heffing van 18 procent die aan restaurants wordt aangerekend. De Amerikaanse keten opende tweeëntwintig jaar geleden een eerste winkel in de Russische hoofdstad Moskou. Met 30.000 klanten op de eerste dag was de vestiging onmiddellijk een voltreffer. Op dit ogenblik telt McDonald's in Rusland 276 vestigingen. Elke dag ontvangen die winkels samen één miljoen klanten.

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, mcdonald's, rusland |  Facebook |

12-12-11

Katholieke Kerk riskeert belasting op Italiaanse eigendommen

De Italiaanse regering moet overwegen om de Katholieke Kerk te verplichten een belasting op haar eigendommen te verplichten. Vooral de linkse Italiaanse partijen eisen dat de nieuwe regering dat de eigendomsbelasting zou worden uitgebreid tot commercieel vastgoed dat door de Katholieke Kerk wordt uitgebaat. Historisch is de Katholieke Kerk in Italië vrijgesteld van het betalen van eigendomsbelasting op vastgoed dat niet exclusief voor commerciële doelen wordt geëxploiteerd.

Door die regeling zijn ongeveer 50.000 kathedralen, kerken en kapellen, ongeveer 11.000 scholen, universiteiten en bibliotheken en bijna 5.000 hospitalen en ziekenhuizen vrijgesteld van belastingen. De Katholieke Kerk stelt dat ook andere entiteiten, zoals culturele organisaties, buitenlandse ambassades, Luterse kerken en Joodse synagogen van eigendomsbelasting zijn vrijgesteld. Bovendien zegt de kerk waardevolle maatschappelijke diensten te leveren en de armste groepen van de bevolking te beschermen.

Critici merken echter op dat de kerk gebruik heeft gemaakt van een lacune in het belastingsysteem, waardoor commerciële activiteiten konden worden ontwikkeld zonder daarvoor belastingen te moeten betalen. Mario Staderini, secretaris van de partij Radicali Italiani, merkt tegenover de Britse krant Daily Mail op dat een aantal van die panden in werkelijkheid worden geleid als winstgevende hotels en hostels. Daarbij worden volgens Staderini tarieven gehanteerd die vergelijkbaar zijn met viersterrenhotels.

Radicali Italiani heeft ook een klacht neergelegd bij de Europese Unie. Indien de Europese Commissie de radicale partij in het gelijk stelt, zou Italië kunnen verplicht worden om aan de kerk de onbetaalde belastingen terug te betalen. Het zou kunnen gaan om ongeveer 700 miljoen euro per jaar.

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, katholieke kerk, italië |  Facebook |

30-11-11

Hogere brandstofbelasting heeft geen nadeel voor armere bevolking

Een hogere belasting op voertuigbrandstof is een bijzonder efficiënt instrument om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Vaak wordt echter beweerd dat deze maatregel de zwaarste gevolgen zou hebben voor de armste bevolkingscategorieën, maar dat wordt tegengesproken door een onderzoek van wetenschappers aan de University of Gothenburg. Daar wordt aangevoerd dat vooral de hogere en middenste inkomenscategorieën de grootste impact van een dergelijke belasting voelen. Dat geldt vooral voor armere landen.

"Lobbyisten wijzen in hun pogingen om dergelijke belastingen tegen te houden onterecht op de impact op de armere bevolkingscategorie," merkt onderzoeksleider Thomas Sterner, professor milieu-economie aan de School of Business, Economics and Law van de Zweedse universiteit, op. "In landen zoals India en China en vele Afrikaanse naties zijn auto's en brandstoffen een luxeproduct. In vele Europese landen is een voertuigbrandstof nagenoeg neutraal."

De onderzoekers geven wel toe dat in een aantal landen met de hoogste inkomens, met de Verenigde Staten op kop, de belasting op brandstoffen mogelijk de grootste impact zou kunnen hebben op de armere bevolkingscategorieën. Ongeveer 25 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide is te wijten aan de transportsector. Dat aandeel is de voorbije periode echter toegenomen. In de Europese Unie is dat aandeel op twintig jaar tijd van 20 procent tot 30 procent toegenomen.

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof, belasting |  Facebook |

31-10-11

Grootste Britse bedrijven betalen één derde minder belastingen

De honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven hebben dit jaar 26 procent belastingen betaald. Twee jaar geleden bedroeg dat niveau nog 35,8 procent. Dat is de conclusie van een rapport van accountant UHY Hacker Young. Er wordt opgemerkt dat deze resultaten onder meer het gevolg zijn van een aantal fiscale maatregelen door de Britse regering, maar ook blijkt een belangrijk aantal ondernemingen een groter gedeelte van zijn inkomsten te hebben gerealiseerd in het buitenland, waar belastingssysteem vaak soepeler is.

"Een aantal bedrijven heeft zijn verliezen van de voorbije jaren meegedragen om later belastingvoordelen te kunnen genieten," merkt UHY Hacker Young nog op. "Meer dan één derde van de honderd grootste Britse bedrijven heeft het voorbije jaar helemaal geen belastingen betaald." Er wordt aan toegevoegd dat de bedrijven een groter gedeelte van hun inkomsten uit buitenlandse activiteiten realiseren, zodat ze hun fiscale structuur volgens de meest gunstige voorwaarden opbouwen.

Er wordt wel benadrukt dat de bedrijven geen enkele wet overtreden. "Een onderneming is aan zijn aandeelhouders verplicht om de belastingen onder controle te houden," wordt er aangevoerd. "Het is dan ook normaal dat de activiteiten in regimes met een hoge fiscale last worden afgebouwd of efficiënter worden georganiseerd." In het rapport wordt opgemerkt dat mogelijke emigratie van bedrijven de Britse regering heeft aangezet om meer aantrekkelijke fiscale maatregelen uit te werken.

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, onderneming, winst |  Facebook |

10-09-11

Progressieve belasting zorgt voor gelukkige bevolking

Een vlaktaks, waarbij iedereen een even groot gedeelte van zijn inkomen aan de belastingen moet afdragen, leidt tot een lager maatschappelijk welzijn. Dat is de conclusie van een internationaal aan de University of Virginia. Een progressief belastingstelsel leidt volgens de Amerikaanse onderzoekers daarentegen tot gelukkiger burgers. Indien de maatschappij de doelstelling heeft om zijn burgers gelukkig te maken, is een overwogen belastingbeleid volgens de onderzoekers van groot belang.

"De bevolking van landen met de meest progressieve belastingsystemen lieten ook de meest positieve evaluatie over hun eigen leven optekenen," merkt onderzoeksleider Shigehiro Oishi, psycholoog aan de University of Virginia, op. "Bovendien maakt deze groep ook gewag van meer bevredigende ervaringen en minder vervelende gebeurtenissen dan mensen uit landen met minder progressieve belastingstelsels." Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met een grotere tevredenheid over de publieke goederen, zoals huisvesting, onderwijs en openbaar vervoer.

"Grotere overheidsbestedingen leiden op zich niet tot een groter geluksgevoel, hoewel de perceptie over het welzijn gekoppeld wordt aan de tevredenheid met openbare diensten," voert Oishi nog aan. "In realiteit werd er zelfs een licht negatieve correlatie opgetekend tussen de overheidsbestedingen en het gemiddelde geluksniveau. Maar dat heeft wellicht te maken met nationale verschillen in de efficiëntie waarmee deze diensten worden aangeboden en de toegankelijkheid voor de bevolking."

"De Verenigde Staten besteden meer aan onderwijs en gezondheidszorg dan de andere ontwikkelde landen, maar haalt in die sectoren toch weinig hoge scores," geeft Oishi als voorbeeld aan.

19:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting |  Facebook |

21-06-11

Amerikaanse staten hopen op belasting internet-retailers

Een aantal Amerikaanse staten hopen hun budgettekorten te kunnen terugschroeven door een belasting te heffen op internet-retailers. Dat zou de Amerikaanse staten in totaal extra inkomsten van 23 miljard dollar kunnen opleveren. Dat komt volgens het persbureau Associated Press overeen met de lonen van 46.000 leerkrachten. Er wordt aan toegevoegd dat de inkomsten uit heffingen op Amazon alleen aan de staat Californië zou toelaten om de besparingen in de projecten voor kinderwelzijn op te vangen. Het innen van belastingen op internet-retailers is echter niet eenvoudig.

"Internet-retailers zijn alleen verplicht om belastingen aan te rekenen wanneer producten worden verkocht aan consumenten uit een staat waar het bedrijf een fysieke aanwezigheid heeft," voert Associated Press aan. "Wanneer de transacties de staatsgrenzen overschrijden, zijn de consumenten verplicht om de aankoop aan te geven en daarop belasting te betalen. De wet is echter moeilijk in praktijk om te zetten en slechts weinig consumenten geven vrijwillig de transacties aan."

Verschillende Amerikaanse staten proberen nu echter een systeem uit te werken om die belastingen toch te kunnen innen. "Onder meer wordt geprobeerd om de definitie van fysieke aanwezigheid uit te breiden tot onder meer een marketing-partner of een dochteronderneming," merkt het persbureau op. "Op die manier heeft Texas een bedrag van 269 miljoen dollar geëist van Amazon omdat een dochteronderneming van het internetbedrijf een opslagplaats bezat in de buurt van Dallas. Het internetbedrijf is echter in beroep gegaan." Een aantal staten hopen op een federaal initiatief.

 

 

09:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, retail, belasting |  Facebook |

07-01-11

Europese gezinnen dragen grootste gedeelte milieubelasting

In de meeste Europese landen moeten de gezinnen de grootste last dragen van de milieubelastingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van Eurostat, het Europese statistisch bureau. Uit de cijfers van Eurostat blijkt dat de Europese regeringen vier jaar geleden in totaal 304 miljard euro aan milieubelastingen hebben geïnd. Dat komt overeen met bijna 2,5 procent van het bruto binnenlandse product van de Europese Unie. Eurostat voegt er aan toe dat milieubelastingen 6,2 procent vertegenwoordigden van alle fiscale en sociale bijdragen die in de Europese Unie worden geïnd. Met een ecotaks van 5,9 procent is Denemarken Europees lijstaanvoerder.

"Ook in Nederland, Malta, Bulgarije en Cyprus worden relatief hoge ecotaksen tussen 3 procent en 4 procent van het bruto binnenlandse product gehanteerd," merkt het webmagazine Euractiv.com op. "Alleen Spanje en Litouwen blijven onder het niveau van 2 procent." Eurostat voegt er aan toe dat het aandeel van de milieubelastingen in het bruto binnenlandse product van de Europese Unie sinds het einde van de vorige eeuw nagenoeg constant is gebleven of licht is gedaald. Desondanks vormen ecotaksen volgens het statistisch bureau een steeds groter aandeel van de uitgaven van de Europese gezinnen en bedrijven.

Er wordt opgemerkt dat de milieubelasting in een aantal Europese landen een zwaarder gewicht hebben gekregen tegenover andere heffingen, zoals de belasting op arbeid. In december vorig jaar hebben de Europese ministers van milieu voorgesteld om te bekijken of bij de inkomsten de nadruk van heffingen op arbeid zou kunnen verschoven worden naar een belasting op het gebruik van energie en grondstoffen, wat zou moeten leiden tot een efficiënter gebruik van bronnen in Europa. Uit de statistieken blijkt dat energie 72 procent van alle milieutaksen vertegenwoordigen. Transport draagt 24 procent van de milieubelastingen. Vervuiling en grondstoffen brengen de resterende 4 procent aan.

Er wordt aan toegevoegd dat gezinnen het grootste gedeelte van de energiebelastingen dragen. Alleen in Oostenrijk, Estland en Litouwen vormen activiteiten zoals landbouw, visserij en bosbouw de belangrijkste bronnen. Gezinnen betalen in bijna alle Europese landen ook het grootste gedeelte van de transportbelasting. Eurostat heeft het daarbij over een aandeel van 55 procent tot 75 procent. In Estland en Letland blijft dat beperkt tot een niveau van 25 procent tot 30 procent. In Spanje draagt de bevolking daarentegen 90 procent van de transportbelasting. De bijdrage van de industrie tot de transportbelasting bedraagt tussen 15 procent en 41 procent. In Letland, Estland en Litouwen is dat echter meer dan 68 procent.

09:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, europese unie, milieu |  Facebook |

15-09-10

Belastingverlaging doet rijken niet meer consumeren

De belastingverlaging voor de Amerikaanse rijke klasse betekent geen stimulans voor de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van Moody's Analytics. Daarbij wordt opgemerkt dat de belastingverlagingen niet hebben geleid tot extra bestedingen, maar daarentegen tot een groter spaargedrag. De onderzoekers merken op dat de belastingverlagingen van president George W. Bush negen en zeven jaar geleden werden gevolgd door een verhoogd spaargedrag. De belastingverhoging onder zijn voorganger Bill Clinton leidde er daarentegen toe dat het spaargedrag werd afgebouwd. In de Verenigde Staten is er veel verzet tegen de geplande belastingverhoging van huidig president Barack Obama, waarbij wordt opgemerkt dat het lager bestedingsniveau de economie zal schaden.

"Men moet zich afvragen in welke mate belastingverlagingen een impact hebben op het bestedingsbedrag," voert de Amerikaanse econoom Chris Cornell aan tegenover het persbureau Bloomberg. "De bestedingen van de rijkste bevolkingscategorie lijkt meer bepaald te worden door een zakelijke cyclus dan door belastingniveaus. De bestedingen van de rijken worden meer beïnvloed door de evoluties op de aandelenbeurzen dan door wijzigingen in de belastingheffingen." Ook het Congressional Budget Office merkt op dat een belastingverhoging wellicht weinig effect heeft op de rijken, omdat die hun consumptie toch kunnen blijven financieren. Er wordt aan toegevoegd dat een belastingverlaging voor de minder-rijken echter wel tot extra bestedingen zou kunnen leiden.

Guy LeBas, inkomens-expert bij Janney Montgomery Scott, merkt op dat het bijzonder moeilijk is om te voorspellen welke impact een belastingverhoging zou hebben. Hij wijst erop dat de belastingverlagingen van George W. Bush samenvielen met een aantal bijzonder volatiele gebeurtenissen op de Amerikaanse markt, met inbegrip van de terroristische aanvallen op het World Trade Center in New York negen jaar geleden. Harm Bandholz, econoom bij UniCredit Global Research, merkt echter op dat de belastingverhoging voor de rijke bevolkingsgroep de economie zal verzwakken. Hij voert aan dat de grootste consumptiegroei afkomstig is van de hogere inkomens. Lagere inkomens blijven volgens hem immers noodgedwongen bij de financiering van hun dagelijks levensonderhoud.

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, verenigde staten |  Facebook |

09-08-10

Persbureau Bloomberg wil geen Russische belasting betalen

Het Amerikaanse persbureau Bloomberg heeft van de Russische belastingdienst een aanslag van 120 miljoen roebel ontvangen door winsten die drie jaar en vier jaar geleden zouden zijn gerealiseerd. Dat komt overeen met een bedrag van 4 miljoen dollar, waarin naast de aanslag zelf ook een boete is opgenomen. Bloomberg weigert echter te betalen omdat het persbureau naar eigen zeggen geen officieel geregistreerde vestiging heeft in Rusland. Het is volgens een aantal bronnen de eerste keer dat een Amerikaans bedrijf in Rusland wordt beschuldigd van belastingsontduiking door misbruik te maken van een bilateraal akkoord over het vermijden van dubbele belastingsaanslagen.

"Bloomberg verwijst naar een bilateraal akkoord dat achttien jaar geleden tussen Rusland en de Verenigde Staten werd afgesloten," aldus de Russische krant Vedomosti. "Daarin is voorzien dat Amerikaanse bedrijven in Rusland geen belasting op inkomsten en kapitaal moeten betalen indien hun Russische activiteiten slechts van aanvullende aard zijn en de aanwezigheid in Rusland alleen is gericht op het inwinnen van informatie of de aankoop in opdracht van het hoofdkantoor. De Russische belastingsdienst merkt echter op dat Bloomberg in Rusland een afgewerkt product aflevert en zelfs verkoopt aan Russische klanten. Het bureau van Bloomberg in Moskou telde destijds een twintigtal reporters, redacteurs, experts en analisten."

Volgens de Russische belastingsdienst realiseerde het Russische bureau van Bloomberg tijdens de betrokken periode een omzet van meer dan 1 miljard roebel. Bloomberg betaalde wel 200 miljoen roebel aan belasting op toegevoegde waarde. Een Russisch belastingsexpert merkt op bedrijven alleen kunnen worden vrijgesteld indien de informatie-vergaring gebeurt in voorbereiding op bijvoorbeeld de opening van een fabriek in Rusland. De expert wijst erop dat het vergaren van informatie echter de kernactiviteit van Bloomberg uitmaakt. Het is de eerste keer dat een dergelijk dossier mogelijk naar de Russische rechter wordt doorverwezen. Een woordvoerder van de Russische belastingdienst merkt op dat het geding een precedent zou kunnen vormen voor gelijkaardige bedrijven.

17:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, bloomberg, pers, rusland |  Facebook |

03-06-10

Britse belastingdienst valt Engelse voetbalregelgeving aan

De Britse belastingsdienst Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) heeft een bevelschrift uitgevaardigd tegen de Engelse Premier League en de Football League in een poging om op te treden tegen de controversiële voetbalregels die managers, spelers en andere clubs voorrang van betaling geeft boven andere schuldeisers wanneer een voetbalvereniging de boeken neerlegt. De Britse belastingdienst heeft aangekondigd tot het uiterste te zullen gaan om de controversiële regel af te laten schaffen. Het probleem kwam opnieuw naar voor bij het faillissement van de Engelse club Portsmouth. De club zou nog een schuld van 17 miljoen pond sterling hebben bij de belastingdienst. Volgens de huidige afspraken worden de spelers en andere clubs volledig uitbetaald, terwijl de belastingdienst slechts 20 procent van zijn tegoeden zou kunnen ontvangen.

Portsmouth heeft nog ongeveer 22 miljoen pond sterling uitstaan aan verschuldigde transferbedragen en nog een aantal andere schulden aan clubs. Onder de huidige voetbalregels zullen die gelden door de Premier League rechtstreeks uitbetaald worden uit een reservepot die de voorbije twee jaar werd opgebouwd, maar waartoe alleen de voetbalsector zelf toegang toe heeft. De Britse belastingdienst merkt echter op dat deze regels fundamenteel oneerlijk zijn tegenover de andere schuldeisers. Daarbij wordt aangevoerd dat de belastingbetalers niet benadeeld mag worden tegenover de voetbalindustrie. Ook wordt opgemerkt dat de beslissing de integriteit van het Britse belastingsysteem moet verdedigen. De Britse belastingdienst probeerde de voetbalregel ook zes jaar geleden aan te vallen in een dossier rond voetbalclub Wimbledon.

Het Britse Hooggerechtshof bepaalde toen echter dat de Premier League het recht had om aan bepaalde schuldeisers een volledige betaling te garanderen. Met het bevelschrift probeert de Britse belastingdienst volgens een aantal waarnemers een algemeen kader te scheppen om de problematiek aan te pakken. Er is nog geen datum vastgelegd voor een behandeling van het dossier voor de rechtbank. De Engelse voetbalbond beschouwt de regel echter als een cruciale bescherming van de kleinere voetbalclubs. In de lagere afdelingen worden immers meer faillissementen opgetekend en met de regel kunnen clubs worden beschermd tegen concurrenten die hun financiële verplichtingen niet meer kunnen voldoen. De Premier League heeft gezegd zich tot het uiterste te zullen verdedigen tegen de klacht van de Britse belastingdienst.

18:06 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voetbal, premier league, belasting, engeland |  Facebook |

11-04-10

Consument doet geen gekke dingen met belastingsteruggave

Consumenten die een terugbetaling van de belastingsdienst mogen verwachten, springen daar heel voorzichtig mee om. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek van de website Bankrate.com. Amper 7 procent van de Amerikanen die een terugbetaling verwachten, zegt daarmee een onverwachte uitgave te zullen doen, zoals winkelaankopen of een reis. Daarentegen zegt 84 procent van de ondervraagden het extra geld te zullen betalen om hun schulden af te bouwen, te sparen of te investeren of te gebruiken voor hun dagelijkse uitgaven. Volgens Bryan Pukoff, onderzoeker bij het financiële dienstenbedrijf Rehmann, geven de resultaten van het onderzoek hoe de consument tegenover de economie staat en in welke richting de economische situatie verder zal evalueren. De onderzoeksresultaten geven volgens hem aan dat er heel wat onzekerheid blijft bestaan.

Uit het onderzoek blijkt dat 54 procent van de Amerikanen een terugbetaling van de belastingsdienst verwacht, terwijl 24 procent vreest te zullen moeten bijbetalen. In deze groep is slechts 6 procent van plan om daarvoor een lening aan te gaan. De onderzoekers zeggen dat nochtans 40 procent toegeeft financieel niet klaar te zijn voor een bijbetaling. Er wordt aan toegevoegd dat 17 procent zal proberen om een afbetalingsplan af te spreken met de belastingsdiensten. Dat betekent volgens de onderzoekers echter dat er een meerkost moet betaald worden. Er is immers de interesse die moet betaald worden en verwijlintresten bij een achterstand op het betalingspan. Bovendien moet er ook al betaald wordt om het afbetalingsplan op te stellen. Uiteindelijk zegt 63 procent van de ondervraagden het geld onmiddellijk over te schrijven.

Anderzijds zegt 63 procent hun belastingen rechtstreeks vanuit hun bankrekening te zullen betalen. Bij de belastingbetalers die een terugbetaling verwachten geeft 30 procent aan daar hun schulden mee te zullen afbouwen, terwijl 28 procent zegt het geld te zullen sparen of investeren en 26 procent de extra financiële middelen zal gebruiken voor de aankoop van dagelijkse producten, zoals voeding of energievoorziening. "Het patroon is duidelijk verschillend van het verleden," zegt Bryan Pukoff nog. "In het algemeen gebruikt de consument een gedeelte van de terugbetalen om iets voor zichzelf te kopen. Vaak gaat het om een vakantie of een nieuwe wagen. De resultaten van het onderzoek zijn dan ook echt verbazend." Eén op vijf ondervraagden zegt wel volgend jaar zijn aangifte te zullen veranderen, zodat de marge van de terugbetaling kleiner wordt.

08:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting |  Facebook |

07-03-10

Boegbeeld Britse industrie dreigt met vertrek naar Zwitserland

Het chemieconcern Ineos, het grootste privébedrijf van Groot-Brittannië, overweegt om zijn hoofdkwartier over te hevelen naar Zwitserland. Daar wordt het bedrijfsleven volgens Tom Crotty, chief executive van Ineos, minder zwaar door belastingen onder druk gezet. Ineos heeft volgens hem berekend dat de verhuis naar Zwitserland het concern op een periode van vier jaar een besparing van ongeveer 450 miljoen euro zou kunnen opleveren. Die extra financiële middelen zouden het concern volgens Crotty kunnen toelaten om meer te investeren in personeel, vestigingen en technologieën. Crotty voegde er aan toe dat Ineos een beslissing moet nemen die goed is voor het bedrijf, zijn activiteiten en zijn vestigingen, zodat het concern op lange termijn in een wereldwijde markt concurrentieel kan blijven. Nog andere Britse bedrijven wijken omwille van belastingen uit naar het buitenland.

Tom Crotty stelde daarbij dat verscheidene marktleiders uit de chemische industrie hun Europese of wereldwijde hoofdkwartieren in Zwitserland hebben gevestigd. De topman van Ineos stelt dat zijn bedrijf tegen die concurrenten efficiënt moet kunnen optornen. De dagelijkse operationele activiteiten in Groot-Brittannië en elders in de wereld zouden volgens Crotty geen enkele impact ondervinden van de verhuis van de officiële zetel naar Zwitserland. Hij voegt er aan toe dat Ineos de economische crisis bijzonder goed heeft doorstaan en op schema zit met zijn business plan. Verwacht wordt dat de financiële resultaten op langere termijn zullen blijven verbeteren. Samen met een aantal wijzigingen in de Britse belastingswetgeving, betekent dit volgens het bedrijf echter dat in de toekomst nog eens beduidend meer taksen zouden moeten afgedragen worden.

Het geld dat aan die extra belastingen zou moeten afgedragen worden, zou volgens Crotty onvermijdelijk een negatieve impact hebben op zijn concurrentiekracht en de herinvesteringen in zijn productie-eenheden. Ineos heeft wereldwijd 15.500 medewerkers in vierenzestig vestigingen in veertien landen. Ongeveer 70 procent van de omzet wordt buiten Groot-Brittannië gerealiseerd. In Groot-Brittannië heeft het bedrijf 4.700 medewerkers, verdeeld over acht sites. Ineos voegt er aan toe in Groot-Brittannië onrechtstreeks tienduizenden banen te creëren. Ineos zegt dat de verhuis geen impact zal hebben op zijn verbondenheid met Groot-Brittannië, maar het vertrek zou volgens waarnemers een belangrijk symbolisch signaal zijn van één van de boegbeelden van de Britse industrie. Ineos werd twaalf jaar geleden opgericht door huidig voorzitter Jim Ratcliffe en groeide onder meer door overnames van de polyolefinen-activiteiten van British Petroleum en Hydro Polymer uit tot het derde grootste chemieconcern van de wereld.

12:16 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chemie, belasting, groot-brittannie, ineos |  Facebook |

01-11-09

Verenigde Staten belastingparadijs voor illegale fondsen

De Amerikaanse overheid doet bijzonder veel inspanningen om belastingontduiking te bestrijden, maar doet zelf zijn ogen dicht wanneer buitenlanders in het geheim geld willen deponeren op een Amerikaanse bankrekening. Dat zegt Robert Goulder, internationaal hoofdredacteur van het magazine Tax Analysts. Hij stelt dat onder meer het grootste gedeelte van de opbrengsten van de illegale economie in Mexico, die ongeveer een omzet realiseert van 42 miljard dollar, naar de Verenigde Staten wordt gekanaliseerd. Goulder stelt dat Mexicaanse drugsbaronnen zoveel geld op Amerikaanse bankrekeningen kunnen plaatsen dan ze zelf willen. Er worden daarbij volgens Goulder bijna nooit vragen gesteld. Bovendien hebben de Verenigde Staten volgens hem zelfs geen enkel systeem om daar belastingen op te heffen en uiteraard blijven die bankrekeningen ook buiten de greep van de Mexicaanse belastingsdiensten.

"De Amerikaanse regering heeft de voorbije maanden veel inspanningen gedaan om aan te tonen dat er streng werd opgetreden tegenover belastingsfraude," aldus het magazine Time. "De Amerikaanse ministerie van justitie meldde in augustus nog triomfantelijk dat er met het Zwitserse bankconcern UBS een akkoord werd bereikt over het overmaken van de identiteit van 4.450 Amerikanen die in Zwitserland een bankrekening hadden geopend om Amerikaanse belastingen te ontwijken. Er werd ook een taskforce opgericht om rijke belastingontduikers op te sporen en vreemde bedrijven worden verplicht om de namen bekend te maken van Amerikaanse klanten die een bankrekening hebben in het buitenland. Maar tegelijkertijd doet de Amerikaanse overheid de ogen dicht voor buitenlanders die bij Amerikaanse banken geld parkeren. Vooral voor Mexicanen vormen de Verenigde Staten een belastingparadijs."

De Mexicaanse minister van financiën Agustin Carstens heeft bij zijn Amerikaanse collega Tim Geithner al met een brief geklaagd over de ondoorzichtigheid van de Amerikaanse banken rond Mexicaanse bankrekeningen. "Daarin schreef Carstens dat het vrijgeven van die informatie zou kunnen bijdragen tot de strijd tegen belastingsontduiking, witwaspraktijken, financiering van het terrorisme, drugshandel en georganiseerde misdaad," merkt Times nog op. Robert Goulder stelt dat Amerikaanse banken verplicht zijn om verdachte transacties en activiteiten te melden, maar hij voegt er aan toe dat er daarover meer dan één miljoen rapporten per jaar worden ingediend en de Amerikaanse overheid niet de mankracht heeft om die allemaal te bestuderen. Mexico stuurt aan op een automatische informatie-uitwisseling, zoals dat gebeurt tussen de Verenigde Staten en Canada.

Maar Time merkt op dat er daarbij honderden miljarden dollar in het spel zijn, wat de dingen niet vereenvoudigt. Bovendien heeft een akkoord geen rechtstreeks voordeel voor de Verenigde Staten, aangezien slechts weinig Amerikanen hun geld deponeren bij Amerikaanse banken. Ook de Amerikaanse banken zijn sterk gekant tegen een akkoord, vooral bij financiële instellingen met grote buitenlandse deposito's in Florida, Californië, Texas en New York. De Florida International Banking Association merkt daarbij op dat mogelijk meer dan de helft van het totaal van ruim 50 miljard dollar aan buitenlandse deposito's bij zijn leden door een nieuwe wetgeving dreigt te worden overgeheveld naar Panama of andere buitenlandse locaties, met tienduizenden verloren banen in de Verenigde Staten als gevolg.

Die cijfers dateren van de regeringsperiode van Bill Clinton, die een wetswijziging in die richting overwoog. Jeb Bush, toenmalige gouverneur van Florida, zou er hebben helpen voor zorgen dat die plannen werden opgeborgen toen zijn broer George W. Bush president werd. Er zou nu opnieuw gewerkt worden aan een oplossing, maar een definitief plan is nog altijd niet klaar, al menen sommige insiders dat de huidige Amerikaanse regering welwillend staat tegenover het Mexicaanse verzoek. Maar ook landen zoals Venezuela en Rusland, wiens onderdanen eveneens geheime rekeningen hebben in de Verenigde Staten, zouden dan wellicht eenzelfde regeling eisen.

18:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, belasting |  Facebook |

28-09-09

BNP Paribas trekt zich terug uit grijze belastingparadijzen

De Franse bankverzekeraar BNP Paribas zal in de toekomst niet meer aanwezig zijn in landen die vermeld staan op de grijze lijst van belastingsparadijzen. Dat heeft Baudouin Prot, directeur-generaal van BNP Paribas, gezegd. In totaal zullen door die beslissing een zestal filialen van de Franse financiële groep getroffen worden. BNP Paribas zal zich onder meer terugtrekken uit Panama. De beslissing is het gevolg van de stelling die is ingenomen tijdens de G20-top in Pittsburgh. Daarbij hebben de verzamelde regeringsleiders aangekondigd dat er maatregelen zouden genomen worden om belastingsparadijzen aan te pakken. Een aantal beroemde fiscale paradijzen, zoals Zwitserland en Monaco, hebben inmiddels al de nodige stappen gezet om van de lijst met belastingparadijzen geschrapt te worden.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft een lijst opgesteld met landen die als belastingsparadijzen moesten worden beschouwd. Daarnaast was er echter ook een grijze lijst met landen die weliswaar beweerden om belastingsontduiking door buitenlandse onderdanen tegen te gaan, maar daar in praktijk onvoldoende maatregelen voor namen. Onder meer ook België stond op die lijst vermeld. Om van die grijze lijst te worden geschrapt, moesten de betrokken landen op zijn minst een aantal bilaterale akkoorden afsluiten voor het uitwisselen van financiële gegevens. Inmiddels is daardoor ook België weer van die lijst geschrapt. Baudouin Prot wees erop dat deze grijze lijst onder druk van de OESO ook steeds kleiner wordt.

In maart van dit jaar had BNP Paribas nog bijzonder zware kritiek gekregen omwille van zijn aanwezigheid in zogenaamde belastingsparadijzen. Volgens het magazine Alternatives Economiques telde de Franse bank niet minder dan 189 filialen in landen met een twijfelachtig imago op het vlak van belastingsontduiking. Daarbij werd de vraag gesteld waarom BNP Paribas het nodig vond om in dergelijke landen drie keer meer locaties te hebben dan sectorgenoot Société Générale. Op de grijze lijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling staan nog een dertigtal landen, waaronder Liechtenstein, de Bahamas en Andorra. Baudouin Prot stelde dat BNP Paribas naar zijn weten de enige financiële groep is die beslist heeft om zich uit deze grijze belastingparadijzen terug te trekken.

16:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, belasting, oeso, bnp paribas |  Facebook |

27-04-09

Londense City vreest voor exodus financieel talent

Er dreigt een exodus in The City, het financieel centrum van Londen. Oorzaak is de belastingverhoging die de regering van de Britse premier wil invoeren op de toplonen. Daardoor voeren vele buitenlandse bankiers zich geviseerd en ze dreigen terug naar hun land van herkomst te gaan of elders een nieuwe vestigingsplaats te zoeken. De Britse regering wil lonen vanaf 150.000 pond voor 50 procent belasten. Op dit ogenblik is dat 40 procent. De nieuwe inkomensbelasting, die volgend jaar in voege zou treden, zou Groot-Brittannië een grotere belastingsdruk opleveren dan Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. In de ranglijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zou Groot-Brittannië op het vlak van belastingen van een negentiende naar een zevende plaats springen.

"De nieuwe belasting zou volgend jaar ongeveer 2,2 miljard Britse pond moeten opbrengen," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "De Britse regering zal volgend jaar 173 miljard pond lenen." In totaal zijn er in Groot-Brittannië ongeveer 350.000 mensen die meer dan 150.000 pond per jaar verdienen. Daarnaast zijn er nog eens 750.000 inwoners die een inkomen hebben van meer dan 100.000 dollar per jaar. Ook die groep zal zwaarder worden belast. Een gedeelte daarvan zijn echter werknemers en kaders van grote financiële instellingen, die aangetrokken werden door de sleutelrol van de Londense City in de wereldwijde financiële sector. Eerder al was gewaarschuwd dat de extra belastingen de concurrentiepositie van Groot-Brittannië zou kunnen ondermijnen en zou leiden tot een exodus van financieel talent.

"Dit is een populistische belasting," aldus Philippe Houchois, een Franse financieel analist voor de Zwitserse bank UBS in Londen, tegenover Bloomberg. "Men wil de man in de straat tevreden houden door de rijken te viseren. De Britse regering stimuleert de volkswoede tegen de banken en de financiële sector." Het belastingsvoorstel zal ook door de conservatieve oppositiepartij niet worden tegengehouden. Uit een onderzoek is gebleken dat 57 procent van de Britse bevolking achter de belastingsverhoging voor de hogere inkomens staat. De maatregel staat wel haaks op het beleid van Tony Blair, de voorganger van Gordon Brown. Blair was een tegenstander van hogere belastingen op inkomsten en een voorstander van de creatie van rijkdom. Andere grote financiële centra, zoals Singapore en Zürich, hebben een gevoelig lagere inkomensbelasting.

Onder de regering van labour-voorman James Callaghan in de jaren zeventig lag de maximale inkomstenbelasting echter op 83 procent, maar toen de conservatieve Margaret Thatcher op het einde van dat decennium aan de macht kwam, werd dat al herleid tot 60 procent. Tony Blair heeft altijd gezegd dat zijn partij niet naar de situatie uit het verleden zou teruggrijpen.

10-03-09

New York stevent af op nieuwe budgettekorten

De stadskas van New York City zal dit jaar 7 procent minder inkomsten kunnen noteren. Dat zou volgend jaar kunnen leiden tot een budgettekort van 4,8 miljard dollar, zelfs wanneer het stadsbestuur de belastingen op vastgoed en hotelkamers verhoogt. Dat blijkt uit berekeningen van het Independent Budget Office. Het tekort zou 1,6 miljard dollar hoger liggen dan burgemeester Michael Bloomberg in januari had vooropgesteld bij de voorstelling van een voorlopig jaarbudget van 59 miljard dollar. De inkomsten van New York City zullen dit jaar met 2,6 miljard dollar dalen tot 34,7 miljard dollar. Volgend jaar zouden de inkomsten nog eens met 1,3 miljard dollar dalen. Opgemerkt wordt dat de situatie van de Amerikaanse en internationale economie nog is verergerd sinds de voorstelling van het jaarbudget door burgemeester Bloomberg.

"In het oorspronkelijk plan was rekening gehouden met een verlies van maximum 5 miljoen Amerikaanse banen," aldus het magazine Bloomberg. "Maar er wordt nu verwacht dat het verlies veel hoger zal liggen. Er mag dan ook een verdere daling van de belastingsinkomsten worden verwacht." De voorbije jaren kon de stadskas van New York profiteren van een stijgende vastgoedmarkt en recordwinsten in de financiële wereld van Wall Street. Er kon dan ook 14 miljard dollar weggezet worden voor toekomstige operaties. Door de slechte economische situatie wordt dit jaar voor New York een budgettekort van 4,8 miljard dollar vooropgesteld. Verwacht wordt dat er in New York tegen de eerste helft van volgend jaar 270.000 banen zullen verdwijnen tegenover de piekperiode van het eerste kwartaal van vorig jaar.

New York is verplicht een evenwichtige balans voor te leggen sinds de stad in de jaren zeventig dicht bij een faillissement stond. Het stadsbestuur heeft inmiddels als een belastingverlaging van 7 procent op immobiliën afgeschaft en heeft de belastingen op hotelkamers verhoogd om ongeveer 1 miljard dollar extra inkomsten te genereren. Burgemeester Bloomberg heeft besparingen en nieuwe inkomsten voor een totaal van 4 miljard dollar voorgesteld, onder meer met een nieuwe belasting op de verkoop van schoenen en kleding die minder kosten dan 150 dollar. Ook wordt gedacht aan een extra inkomstenbelasting voor inwoners die meer dan 250.000 dollar per jaar verdienen. Daar is Michael Bloomberg echter tegen, omdat die groep al bijna de helft van de New Yorkse inkomsten betalen. Verder wordt gepraat over minder dure pensioenregelingen.

11:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, belasting, budget |  Facebook |

08-03-09

Wereld kent geen veilige financiële haven meer

liechtensteinEr is geen veilige financiële haven meer in de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van de City of London Corporation. Volgens het rapport gaan de ratings van alle financiële centra in de wereld achteruit. Dat weerspiegelt volgens de City of London Corporation de algemene negatieve gevoelens over de huidige en gevoelige staat van de sector. Volgens het rapport blijft Londen nog altijd het belangrijkste financiële centrum van de wereld, gevolgd door New York, Singapore, Hong Kong en Zurich. Opgemerkt wordt echter dat de terugval aan de top van het klassement minder erg is dan in lagere regionen. Daarbij stelt het rapport dat beleggers in moeilijke economische omstandigheden hun toevlucht zoeken tot de gevestigde financiële centra.

De City of London Corporation merkt op dat negen van de vijfentwintig grootste financiële centra van de wereld kleinere locaties met typisch lage belastingniveau's. Daarvan staan er zeven wijd bekend als belastingsparadijzen, die van een steeds grotere populariteit genieten, ondanks de inspanningen van het voorbije jaar om belastingsontwijking en bankgeheim aan te pakken. "De offshore en niche centra blijven aan belangrijkheid winnen," stippen de onderzoekers dan ook aan. "De belastingsomgeving wordt door een steeds grotere groep van bankiers en andere financiële specialisten genoemd als een cruciaal gebied op het vlak van concurrentie. De belastingsomgeving wordt door twee keer zoveel specialisten als cruciaal genoemd dan de tweede bepalende factor."

De onderzoekers stellen dat Londen als marktleider zijn voorsprong op New York heeft kunnen vergroten. De grootste vooruitgang werd geboekt door Tokyo, dat van een negende naar een zevende plaats steeg. Frankfurt zakte daarentegen met drie eenheden tot een negende plaats. "Er komt echter een steeds grotere druk op de offshore centra," aldus Ian Luder, Lord Mayor van de City of London. Deze centra komen immers steeds meer onder vuur te liggen. Zo pakte de Duitse regering geheime bankrekeningen in Liechtenstein aan, terwijl het Amerikaans gerecht de Zwitserse bank UCB aanpakte wegens geheime rekeningen van Amerikaanse staatsburgers. Luder verwacht dan ook dat er steeds meer kapitaal terug naar Londen en New York zal vloeien.

11:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: new york, londen, financien, belasting |  Facebook |

18-02-09

Hollywood wil weer echte filmstad worden

Hollywood mag hopen op een belangrijke belastingsverlaging in de hoop dat daardoor filmmakers opnieuw teruggelokt zullen worden naar Californië. De voorbije jaren is een groot gedeelte van de filmsector immers uit Hollywood weggetrokken naar andere Amerikaanse staten of zelfs naar het buitenland, waar wel belastingsvoordelen werden toegekend. Door die uittocht moet Hollywood op dit ogenblik een zware strijd leveren om nog langer de filmhoofdstad van de wereld te blijven. Het aantal draaidagen in Los Angeles kende het voorbije jaar dan ook een daling met 15 procent. Dat is het laagste niveau in meer dan vijftien jaar. Met een belastingsverlaging van 25 procent hoopt men die trend nu te kunnen omkeren.

"Een topfilm zoals 'The Curious Case of Benjamin Button' werd niet in Hollywood gedraaid, maar wel in Louisiana, waar filmmaatschappijen een belastingsverlaging van 25 procent krijgen op alle uitgaven die in de staat worden gedaan," aldus de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. "De film 'Gran Torino' werd gedraaid in Michigan, waar een belastingsvoordeel van 42 procent is voorzien. Ook New Mexico, Minnesota, Rhode Island en Georgia hebben hun eigen belastingsvoordelen voor de filmindustrie. Ook New York heeft een belastingsvoordeel van 35 procent uitgewerkt voor films die in de stad worden gedraaid. Er bestaat in Californië echter veel weerstand tegen belastingsvoordelen voor de filmindustrie, omdat die door velen als bijzonder spilziek wordt bestempeld."

Arnold Schwarzenegger, de gouverneur van Californië, wil een belastingsvoordeel van 20 procent verlenen op de eerste 75 miljoen dollar productiekosten van filmmaatschappijen. Onafhankelijke filmmaatschappijen met een budget van 10 miljoen dollar en televisieprogramma's is een reductie van 25 procent voorzien. "Deze maatregel zal Californië concurrentiëler maken tegenover andere Amerikaanse staten, zegt Jamie Cella, chief executive van het productiebedrijf Culver Studios in Culver City, tegenover de krant. "Het zal het filmen in Californië niet goedkoper maken, maar voor wel voldoende concurrentiekracht zorgen om een aantel uitgeweken producties terug te halen." Critici stellen echter dat de belastingsmaatregelen geen nieuwe banen creëren, doch uitsluitend tewerkstelling elders wegtrekken.

18:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hollywood, film, belasting |  Facebook |

29-08-08

Uitvlagging Britse bedrijven gaat verder

welcome_sSteeds meer Britse bedrijven halen hun hoofdkwartier weg uit Groot-Brittannië. Daarmee willen ze de zware Britse belastingstarieven ontlopen. Zopas maakten het kantorenbedrijf Regus, het investeringsbedrijf Henderson Group en het technologiebedrijf Charter bekend Groot-Brittannië te zullen verlaten. Daarmee volgen ze het voorbeeld van andere bedrijven die de voorbije vijf maanden elders een toevlucht hebben gezocht. Financiële adviseurs zeggen nu dat de Britse regering maatregelen moeten nemen om de buitenlandse inkomsten van multinationale bedrijven niet langer te belasten.

Regus, de grootste leverancier van uitgeruste kantoorruimtes ter wereld, verhuist naar het eiland Jersey en vestigt zijn hoofdkwartier in Luxemburg, terwijl Charter en Henderson Group in Ierland asiel zoeken. "De beslissing om te verhuizen is door verschillende redenen ingegeven," aldus Mark Dixon, chief executive van Regus, tegenover de zakenkrant Financial Times. "Belastingsoverwegingen vormen daar inderdaad een belangrijk onderdeel van. Maar de verhuis weerspiegelt ook de groeiende internationale aard van onze activiteiten."

De bedrijfsbelasting in Groot-Brittannië ligt op 28 procent, terwijl dat in Ierland slechts 12,5 procent bedraagt. Regus opende tijdens de eerste helft van dit jaar 72 kantoorcomplexen in diverse landen, waaronder India en China. Het bedrijf beheert nu meer dan 950 business centers in 400 steden, verdeeld over 70 landen. Regus heeft een marktwaarde van 720 miljoen pond. Het bedrijf voerde aan dat de sector een lichte vertraging kent, waarbij een klein percentage van de klanten door de onzekere economische toestand aansturen op contracten van kortere duur.

12:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, groot-brittannie, uitvlagging |  Facebook |