12-03-16

Positief verband tussen belastingen en kwaliteit overheid

Er kan een positief verband worden vastgesteld tussen het fiscaal beleid van een land en de kwaliteit van de overheden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universitet Göteborg in Zweden naar de fiscale systemen in een aantal westerse landen en de Afrikaanse Sub-Sahara. Elke overheid die fiscale inkomsten wil verzamelen, moet volgens de onderzoekers immers een goedwerkende bureaucratie uitbouwen en dient de belastingsplichtige een ruilwaarde aan te bieden, vooral in de vorm van welvaart-hervormingen en een medezeggingsschap over de manier waarop de opbrengsten van de heffingen worden beheerd.

“Om zijn fiscale doelstellingen te halen, moet een heerser onderhandelen met de bevolking die hij wil belasten,” merkt onderzoeker Rasmus Broms, politiek wetenschapper aan de Universitet Göteborg, op. “Niemand staat graag zomaar een gedeelte van zijn inkomen af. Men eist minstens een andere waarde in ruil, maar vooral wil men inspraak hebben in de aanwending van de belastinggelden. Bovendien moet de heerser ook een complexe administratie uitbouwen om de belastingen efficiënt te kunnen innen. Historisch zijn belastingen vaak de basis geweest van het ontstaan van het ambtenaren-apparaat. De Franse en Amerikaanse revoluties hadden ook een fiscale grond.”

De studie toonde ook aan dat vooral in de Sub-Sahara belastingplichtigen een grotere politieke interesse tonen dan landgenoten die geen fiscale heffing betalen. “Uiteindelijk zou het positiever zijn een goed gedocumenteerd belastingsstelsel voor een brede bevolkingsgroep te introduceren, dan de economie te laten steunen op inkomsten uit bijvoorbeeld internationale handelsovereenkomsten. Het omgekeerde kan worden opgemerkt in de rijke Arabische oliestaten. De massale inkomsten uit de olieproductie laten die regeringen toe hun onderdanen te subsidiëren, maar in ruil het recht menen te hebben de democratisch controle op de overheid en de mensenrechten te mogen onderdrukken.

Lees Verder

15:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, democratie |  Facebook |

30-05-13

Rijkste gezinnen profiteren meest van Amerikaanse belastingverminderingen

De Amerikaanse belastingvoordelen bieden aan rijkere gezinnen veel meer voordelen dan aan gezinnen uit lagere inkomensklassen. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Congressional Budget Office (CBO). Er wordt opgemerkt dat de tien belangrijkste belastingverminderingen dit jaar de Amerikaanse belastingbetaler meer dan 900 miljard dollar zal opleveren. Meer dan de helft van die voordelen gaan echter naar de 20 procent rijkste huishoudens van de Verenigde Staten.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, inkomen, verenigde staten |  Facebook |

24-02-12

Vladimir Poetin wil belasting op overconsumptie oligarchen

De Russische premier Vladimir Poetin wil een luxebelasting heffen op de superrijke populatie van het land. De premier voerde daarbij aan dat de Russische oligarchen teveel besteden aan dure woningen en wagens. Volgens Poetin geeft de rijke bevolking nog altijd de voorkeur aan overconsumptie en ijdelheid en weigert ze te investeren in ontwikkeling. De premier voegde er aan toe dat er bij de nieuwe belasting over gewaakt zal worden dat de middenklasse niet geraakt zal worden door de maatregel.

"Er is in Rusland al langer sprake van een belasting op luxe-aankopen," merkt The Moscow Times op. "Drie jaar geleden al merkte Poetin op dat er hogere belastingniveaus zouden moeten worden opgelegd aan burgers die dure appartementen of grote percelen grond bezitten." Anton Siluanov, Russisch minister van financiën, benadrukte dat een eerste luxetaks - die gericht zou zijn op yachten, dure wagens en woningen - volgend jaar zou kunnen worden ingevoerd.

Daarbij maakte Siluanov gewag van een progressieve belasting. Dat zou betekenen dat er hogere belastingen zouden worden aangerekend naarmate de prijs van de woningen hoger ligt. "Het idee krijgt ook veel steun in het Russische parlement," voert The Moscow Times nog aan. "Zelfs Mikhail Prokhorov, een rivaal van Poetin voor de presidentsverkiezingen en zelf miljardair, heeft zich achter het plan geschaard, samen met hogere belastingen op tabak en alcohol."

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vladimir poetin, belasting, luxe, rusland |  Facebook |

23-02-12

McDonald's wint geding tegen Russische belastingdienst

De Amerikaanse fastfoodketen McDonald's heeft in Rusland een rechtszaak gewonnen van de lokale belastingdiensten. De Russische fiscus had de belastingsaanslag van het Amerikaanse bedrijf bijna verdubbeld omdat ervan uitgegaan werd dat McDonald's als een restaurantketen moest worden bestempeld. De Amerikaanse keten tekende verzet aan tegen die catalogering en stelde dat zijn verkooppunten eerder als supermarkten moeten worden beschouwd en dus van een lagere belasting zouden moeten kunnen genieten.

De Russische rechter was van oordeel dat McDonald's moet worden beschouwd als een voedingsdistributeur. De producten die de fastfoodketen verkoopt zijn namelijk veelal verpakt en dat is eerder de stijl van een supermarkt dan van een restaurant. De overwinning van McDonald's wordt door waarnemers als een mijlpaal bestempeld. Verwacht wordt dat in navolging van de Amerikaanse groep ook tientallen andere fastfoodketens met procedures tegen de Russische belastingdienst zullen starten.

Door de beslissing van de rechtbank mag McDonald's in Rusland 10 procent belasting blijven betalen op zijn winst in plaats van een heffing van 18 procent die aan restaurants wordt aangerekend. De Amerikaanse keten opende tweeëntwintig jaar geleden een eerste winkel in de Russische hoofdstad Moskou. Met 30.000 klanten op de eerste dag was de vestiging onmiddellijk een voltreffer. Op dit ogenblik telt McDonald's in Rusland 276 vestigingen. Elke dag ontvangen die winkels samen één miljoen klanten.

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, mcdonald's, rusland |  Facebook |

12-12-11

Katholieke Kerk riskeert belasting op Italiaanse eigendommen

De Italiaanse regering moet overwegen om de Katholieke Kerk te verplichten een belasting op haar eigendommen te verplichten. Vooral de linkse Italiaanse partijen eisen dat de nieuwe regering dat de eigendomsbelasting zou worden uitgebreid tot commercieel vastgoed dat door de Katholieke Kerk wordt uitgebaat. Historisch is de Katholieke Kerk in Italië vrijgesteld van het betalen van eigendomsbelasting op vastgoed dat niet exclusief voor commerciële doelen wordt geëxploiteerd.

Door die regeling zijn ongeveer 50.000 kathedralen, kerken en kapellen, ongeveer 11.000 scholen, universiteiten en bibliotheken en bijna 5.000 hospitalen en ziekenhuizen vrijgesteld van belastingen. De Katholieke Kerk stelt dat ook andere entiteiten, zoals culturele organisaties, buitenlandse ambassades, Luterse kerken en Joodse synagogen van eigendomsbelasting zijn vrijgesteld. Bovendien zegt de kerk waardevolle maatschappelijke diensten te leveren en de armste groepen van de bevolking te beschermen.

Critici merken echter op dat de kerk gebruik heeft gemaakt van een lacune in het belastingsysteem, waardoor commerciële activiteiten konden worden ontwikkeld zonder daarvoor belastingen te moeten betalen. Mario Staderini, secretaris van de partij Radicali Italiani, merkt tegenover de Britse krant Daily Mail op dat een aantal van die panden in werkelijkheid worden geleid als winstgevende hotels en hostels. Daarbij worden volgens Staderini tarieven gehanteerd die vergelijkbaar zijn met viersterrenhotels.

Radicali Italiani heeft ook een klacht neergelegd bij de Europese Unie. Indien de Europese Commissie de radicale partij in het gelijk stelt, zou Italië kunnen verplicht worden om aan de kerk de onbetaalde belastingen terug te betalen. Het zou kunnen gaan om ongeveer 700 miljoen euro per jaar.

17:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, katholieke kerk, italië |  Facebook |

30-11-11

Hogere brandstofbelasting heeft geen nadeel voor armere bevolking

Een hogere belasting op voertuigbrandstof is een bijzonder efficiënt instrument om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Vaak wordt echter beweerd dat deze maatregel de zwaarste gevolgen zou hebben voor de armste bevolkingscategorieën, maar dat wordt tegengesproken door een onderzoek van wetenschappers aan de University of Gothenburg. Daar wordt aangevoerd dat vooral de hogere en middenste inkomenscategorieën de grootste impact van een dergelijke belasting voelen. Dat geldt vooral voor armere landen.

"Lobbyisten wijzen in hun pogingen om dergelijke belastingen tegen te houden onterecht op de impact op de armere bevolkingscategorie," merkt onderzoeksleider Thomas Sterner, professor milieu-economie aan de School of Business, Economics and Law van de Zweedse universiteit, op. "In landen zoals India en China en vele Afrikaanse naties zijn auto's en brandstoffen een luxeproduct. In vele Europese landen is een voertuigbrandstof nagenoeg neutraal."

De onderzoekers geven wel toe dat in een aantal landen met de hoogste inkomens, met de Verenigde Staten op kop, de belasting op brandstoffen mogelijk de grootste impact zou kunnen hebben op de armere bevolkingscategorieën. Ongeveer 25 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide is te wijten aan de transportsector. Dat aandeel is de voorbije periode echter toegenomen. In de Europese Unie is dat aandeel op twintig jaar tijd van 20 procent tot 30 procent toegenomen.

17:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brandstof, belasting |  Facebook |

31-10-11

Grootste Britse bedrijven betalen één derde minder belastingen

De honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven hebben dit jaar 26 procent belastingen betaald. Twee jaar geleden bedroeg dat niveau nog 35,8 procent. Dat is de conclusie van een rapport van accountant UHY Hacker Young. Er wordt opgemerkt dat deze resultaten onder meer het gevolg zijn van een aantal fiscale maatregelen door de Britse regering, maar ook blijkt een belangrijk aantal ondernemingen een groter gedeelte van zijn inkomsten te hebben gerealiseerd in het buitenland, waar belastingssysteem vaak soepeler is.

"Een aantal bedrijven heeft zijn verliezen van de voorbije jaren meegedragen om later belastingvoordelen te kunnen genieten," merkt UHY Hacker Young nog op. "Meer dan één derde van de honderd grootste Britse bedrijven heeft het voorbije jaar helemaal geen belastingen betaald." Er wordt aan toegevoegd dat de bedrijven een groter gedeelte van hun inkomsten uit buitenlandse activiteiten realiseren, zodat ze hun fiscale structuur volgens de meest gunstige voorwaarden opbouwen.

Er wordt wel benadrukt dat de bedrijven geen enkele wet overtreden. "Een onderneming is aan zijn aandeelhouders verplicht om de belastingen onder controle te houden," wordt er aangevoerd. "Het is dan ook normaal dat de activiteiten in regimes met een hoge fiscale last worden afgebouwd of efficiënter worden georganiseerd." In het rapport wordt opgemerkt dat mogelijke emigratie van bedrijven de Britse regering heeft aangezet om meer aantrekkelijke fiscale maatregelen uit te werken.

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belasting, onderneming, winst |  Facebook |