11-04-12

Militairen met slagveld-ervaring voorzichtiger met beleggingen

Militairen die op het slagveld strijd hebben moeten leveren, blijken nadien bij investeringen een grotere terughoudendheid te hebben tegenover het nemen van risico's. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De onderzoekers stellen dat die groep militairen daardoor moeilijkheden zou kunnen ondervinden om met investeringen op lange termijn rijkdom op te bouwen. Vastgesteld werd dat deze groep 14 procent tot 18 procent minder geneigd bleken dan andere militairen om risicovolle beleggingen te riskeren.

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: militair, beleggen |  Facebook |

17-03-12

Beleggingsbeslissingen in belangrijke mate genetisch geïnspireerd

Verkeerde beleggingsbeslissingen zijn voor een groot deel aangeboren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de University of Washington bij Zweedse tweelingen. Daarbij werd vastgesteld dat één-eiige tweelingen vaker dezelfde aandelen en risicoprofielen kozen dan twee-eiige tweelingen. De onderzoekers concluderen daaruit dat genetische varianten een grote impact hebben op de irrationele beleggingsbeslissingen van mensen.

Eeneiige tweelingen hebben een identieke genetische blauwdruk, wat niet geldt voor niet-identieke tweelingen. Twee-eiige tweelingen delen ongeveer de helft van hun genen. De onderzoekers Henrik Cronqvist en Stephan Siegel stellen dat genetische variaties het irrationele beleggingsgedrag van individuen in nadrukkelijke mate bepalen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de overeenkomsten bij identieke tweelingen op het gebied van beursparticipatie, aandelenkeuze en risicoprofiel veel groter is dan bij twee-eiige tweelingen.

De onderzoekers ontdekten dat genetische factoren niet alleen van invloed zijn bij het nemen van beleggingsbeslissingen, maar ook in andere gebieden. Eeneiige tweelingen met een voorkeur voor populaire aandelen, bleken vaak ook merkartikelen te kopen en dichter bij hun geboorteplaats te wonen en bovendien vaak ook met een partner uit de regio getrouwd te zijn. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat er een positief verband bestaat tussen de grootte van de beleggingsportefeuille en de genen.


In het onderzoek waren ook een aantal één-eiige tweelingen opgenomen die vanaf hun geboorte bij verschillende gezinnen zijn opgegroeid. Daarbij bleek dat hun onderlinge beleggingsvoorkeuren niet verschillen van tweelingen die samen opgroeiden. Gemeenschappelijke ervaringen uit de kindertijd en scholing zijn volgens de onderzoekers dus nauwelijks van invloed. Eerder onderzoek had aangevoerd dat factoren zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, persoonlijke rijkdom en samenstelling van het gezin het beleggingsgedrag in belangrijke mate zouden bepalen.
       

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tweeling, beleggen |  Facebook |

18-06-11

Rijke beleggers raken steeds meer geïnteresseerd in sociale media

Sociale media worden ook door 34 procent van de miljonairs gebruikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Fidelity Investments. Daarbij zegt 28 procent gebruik te maken van het professionele sociale netwerk LinkedIn. Dat is volgens de onderzoekers een relatief belangrijk grote groep, vooral wanneer men rekening houdt met het feit dat de gemiddelde leeftijd van de bevraagde miljonairs zesenvijftig jaar bedraagt.

"De adoptie van andere communicatietechnologie ligt nog hoger," merken de onderzoekers op. "Daarbij blijkt dat 85 procent van de miljonairs aangeeft gebruik te maken van email en tekstberichten voor professionele doelstellingen. Bovendien zegt 66 procent geïnteresseerd te zijn om sociale media, email of tekstberichten te gebruiken om te communiceren met hun financiële adviseurs. Slechts 43 procent van de makelaars en consulenten zegt op dit ogenblik van die media gebruik te maken."

"De resultaten van het onderzoek zouden een waarschuwing moeten zijn voor die adviseurs," geven de onderzoekers nog aan. "Wellicht zijn adviseurs terughoudend met communicatie-technologieën omdat ze vrezen daarmee een afstand te creëren tegenover hun klanten. Die houding is echter compleet achterhaald, want efficiëntie en de voorkeur van klanten zou de keuze voor de communicatie moeten bepalen." Morgan Stanley Smith Barney kondigde onlangs aan zijn financiële adviseurs de toestemming te geven om door LinkedIn en Twitter met hun cliënten te communiceren.

18:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beleggen, miljonair, sociale media |  Facebook |

12-02-11

Europese spaargelden naar Servische banken

De banken in Servië weten zo langzamerhand niet meer waar ze het aangevoerde spaargeld van beleggers uit een aantal West-Europese landen moeten onderbrengen. Servische media melden dat buitenlanders de voorbije vier maanden ongeveer 500 miljoen euro in Servië hebben ondergebracht. De beleggers zouden zich aangetrokken voelen door een rente van 7 procent op een jaardeposito. Dat is een veelvoud van de opbrengsten die op dit ogenblik in de eurozone kunnen worden gerealiseerd.

Het gaat volgens Servische bankiers meestal om beleggers die vanwege zakelijke contacten al een relatie met Servië hebben. Deze groep zou privé bedragen inleggen tussen 10.000 euro en 30.000 euro. De betrokkenen zoeken volgens de bankiers een veilige belegging met een mooie winst. Djordje Djukic, professor economie aan de universiteit van Belgrado, benadrukt dat Servië momenteel een aantrekkelijke bestemming voor spaargeld is en dat de buitenlandse spaarders in dat opzicht rationeel handelen.

"Het gaat volgens Djukic immers om een veilige investering," merkt de Volkskrant op. "Hij voegt er aan toe dat de Servische banken hebben bewezen dat ze stabiel zijn en zelfs tijdens de crisis een hoge mate van solvabiliteit hebben behouden. Hij wijst er ook op dat Servië bovendien een garantie biedt voor spaargeld tot 50.000 euro." De econoom merkt wel op dat de hoge rente niet eindeloos kan standhouden. Banken moeten de rente terugverdienen door het spaargeld te investeren, maar er zijn volgens Djukic steeds minder bedrijven en consumenten die krediet kunnen opnemen.

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bank, beleggen, servië |  Facebook |

24-05-10

Monegask meest pessimistisch over beleggingsmarkt

Monegasken zijn bijzonder pessimistisch over de vooruitzichten van de wereldwijde economie tijdens de volgende vijf jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van Barclays. Daarbij wordt opgemerkt dat meer dan 50 procent van de Monegasken met een investeringscapaciteit van meer dan 1 miljoen pond sterling van mening is dat de economische situatie de volgende jaren zal verslechteren. In Japan is dat slechts 35 procent, gevolgd door de Verenigde Staten (25 procent), Zwitserland (17 procent) en Groot-Brittannië (16 procent). Een woordvoerder van Barclays stelt dat er uit gesprekken met klanten heel wat scepsis blijkt over het herstel van de economie. De meest optimistische investeerders zijn gesitueerd in Spanje, waar 40 procent van mening is dat de wereldwijde economie de volgende vijf jaar opnieuw een groei zal kennen.

Barclays voegt er aan toe dat investeerders met een kapitaal van meer dan 10 miljoen pond sterling zich nog negatiever opstellen dan hun collega's met een kleinere investeringscapaciteit. Uit een rapport van het Internationaal Monetair Fonds vorige maand bleek dat de wereldwijde economie dit jaar met 4,2 procent zou groeien. Dat is het snelste groeitempo in drie jaar tijd. Barclays voegt er aan toe dat er een groot verschil is tussen de private investeerders en het institutionele vooruitzicht van geldbeheerders. Barclays Wealth hoopt de volgende drie jaar de beheerde portfolio de volgende drie jaar nagenoeg te kunnen verdubbelen tot 30 miljard Zwitserse frank. Dat komt overeen met 26 miljard dollar. Barclays voegt er aan toe dat de rijke investeerders er de voorkeur aan geven om te beleggen in vastgoed, wat hen volgens de bank de meest veilige belegging is en alvast zeker de sector waarmee ze het meest vertrouwd zijn.

"De klanten geven toe dat ze bevreesd zijn voor de inflatie en eigendom wordt bestempeld als een goed kanaal om de waarde te behouden," motiveert Barclays de voorkeur van beleggers voor vastgoed. "Vastgoed staat niet op hetzelfde niveau als het goed, maar investeringsmogelijkheden in goud blijven relatief beperkt. Barclays voegt er aan toe dat de huidige crisis van de openbare schuld in Europa zal leiden tot een verdere herschikking van de effecten-markten. Er wordt opgemerkt dat er een veel diepere beweging van de herziening van deze markten verwacht mag worden, na twintig jaar lage intrestvoeten en monetaire rust. Barclays merkt nog op dat het op dit ogenblik geschikt lijkt om euro-posities op te bouwen. De euro heeft sinds het begin van dit jaar 13 procent van zijn waarde verloren, maar zal volgens Barclays over een periode van twaalf maanden opnieuw aan waarde winnen.

16:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beleggen, monaco |  Facebook |

30-06-09

Hedge funds zijn zelfzuchtig en slinks

hedgeHedge funds zijn zelfzuchtig en slinks en derivaten van financiële producten zijn de gesel van de moderne tijd. Dat zegt Tom Dobell, beheerder van het Recovery Fund van het Britse investeringsbedrijf M&G Investments. Daarbij wijst Dobell erop dat deze hefboomfondsen hun beste halfjaar realiseren in ruim één decennium, nadat ze tijdens de herfst van vorig jaar zware verliezen hebben geleden. Hij voegt er aan toe dat M&G Investments, dochter van de financiële groep Prudential weigert om aandelen te lenen aan deze hedge funds, die van die geleende waardepapieren gebruik maken in short shelling, waarbij ze speculeren op de toekomstige evoluties van aandelen zonder die in bezit te hebben.

"Tom Dobell haalde in een brief aan honderdduizend investeerders van M&G Investments zwaar uit naar de hedge funds, die volgens hem bijzonder geheimzinnige en slinkse taktieken hanteren en alleen gericht zijn op korte termijnresultaten," stipt de krant The Times aan. De krant voegt er aan toe dat dergelijke uitspraken bijzonder ongewoon zijn voor toplui van Prudential, maar voegt er aan toe dat vele fondsenbeheerders bij M&G Investments vrezen dat de activiteiten van de hedge funds de belangen van de traditionele investeerders zouden kunnen schaden en sommige bedrijven naar het failliet zouden kunnen duwen, terwijl een meer voorzichtige aanpak hen had kunnen redden.

Dobell voegt er aan toe dat een gemiddeld aandeel op dit ogenblik nog amper negen maanden in portefeuille wordt gehouden, terwijl die termijn bij het Recovery Fund gemiddeld op drie tot vijf jaar ligt. Sommige van de aandelen uit de portefeuille van het Recovery Fund zouden zelfs teruggaan tot de oprichting van het fonds veertig jaar geleden. Volgens het bureau Hedge Fund Research hebben de hefboomfondsen sinds begin dit jaar een return van 5,63 procent opgeleverd voor hun investeerders. Dat is meteen het beste resultaat sinds het einde van het vorige decennium. De hedge funds scoren daarmee beduidend beter dan het gemiddelde aandeel, dat in de Verenigde Staten slechts 1,73 procent heeft gewonnen tegenover vorig jaar. Critici merken echter op dat de hedge funds echter een vertekend beeld geven, omdat failliete hefboomfondsen uit de statistieken verdwijnen.

16:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: beleggen, hedge fund |  Facebook |

21-02-09

Latijns-Amerikaanse beleggers komen van kale reis thuis

Investeerders uit Latijns-Amerika hebben massaal in het buitenland belegd om te ontsnappen aan de financiële onstabiliteit in hun thuisland, maar ze zijn in veel gevallen van een kale reis thuisgekomen. Velen belegden hun geld in fondsen van Allen Stanford en Bernard Madoff, die achteraf fraudeurs bleken te zijn. Daardoor zijn ze al hun spaargelden kwijtgeraakt. Maar ondanks dat verlies zullen Latijns-Amerikaanse investeerders hun gedrag wijzigen. Dat zegt Alfredo Coutino, econoom bij de financiële website Economy.com. Coutino meent dat de beleggers een beetje voorzichtiger zullen worden en vooraf misschien een betere research zullen doen, maar dat zal volgens hem niets veranderen aan het feit dat buitenlandse fondsen Latijns-Amerikaans geld zullen blijven aantrekken.Moody's Economy.com.

"De zes grote Latijns-Amerikaanse valuta hebben de voorbije zes maand gevoelig terrein verloren tegenover de Amerikaanse dollar," aldus de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Latijns-Amerika heeft de voorbije decennia chronisch financiële crisissen meegemaakt, met een onophoudelijke golf van devaluaties, bankfalingen en hyperinflatie, die het vertrouwen in lokale investeringen ondermijnden en die de rijkdom van vele welstellende Latijns-Amerikanen heeft doen wegsmelten. Om zichzelf te beschermen, kozen ze er dan ook voor om in buitenlandse fondsen te beleggen. In 2007 hadden alleen al de Braziliaanse beleggingen in het buitenland een waarde van ongeveer 155 miljard dollar."

"Uit cijfers blijkt dat Venezolanen ongeveer 3 miljard dollar geïnvesteerd hebben in fondsen van Allen Stanford, afgaande op het algemene vertrouwen in de naam van het imperium dat de Amerikaanse zakenman had opgebouwd, maar waar inmiddels een fraudesysteem van minstens 8 miljard dollar werd ontdekt," aldus nog Bloomberg. "In Argentinië werd voor ongeveer 400 miljoen dollar geïnvesteerd in fondsen van Bernard Madoff, die ervan verdacht wordt om een fraudesysteem van 50 miljard dollar opgezet te hebben. Investeerders transfereren dikwijls kapitalen naar het buitenland om belastingen ter ontwijken, maar dat biedt hen weinig ruimte om bij fraudeurs hun gelden te recupereren, aangezien dat de aandacht van de autoriteiten zou kunnen trekken.

11:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: latijns-amerika, beleggen |  Facebook |

06-12-08

Beleggers dekken zich in tegen faillissementen

Nederlandse beleggers zijn zich massaal aan het indekken tegen een mogelijk faillissement van grote bedrijven. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant naar verzekeringspremies tegen faillissementen. Door de bijzonder wankele staat van de economie is elke belegger volgens de krant op zoek naar zekerheden en garanties. De verzekeringspremies voor waardepapier zijn volgens de inventarisatie de voorbije periode dan ook bijzonder snel gestegen. Hoe hoger de premie ligt, hoe groter de kans wordt geacht dat een bedrijf over de kop zal gaan.

Bedrijven met een hoge schuldenlast en snel teruglopende omzetten, zijn volgens de Volkskrant het kwetsbaarst. Van de bedrijven die op de AEX-index van de Nederlandse beurs genoteerd staan, blijken het staalconcern ArcelorMittal, het vastgoedfonds Unibail Rodamco en de verzekeringsgroep Aegon het kwestsbaarst te zijn. Ook NXP, een gewezen dochterbedrijf van Philips, behoort volgens de inventaris tot de risicogroep, net zoals het staalbedrijf Corus, dat door zijn nieuwe Indiase eigenaar Tata Steel met een grote schuldenlast is opgezadeld.

Opvallend is dat de risico's voor de banken en de verzekeringsmaatschappijen minder hoog worden ingeschat. "Obligatiebeleggers beschouwen ABN Amro op dit ogenblik als een heel veilige belegging, zelfs veiliger dan een obligatie in de Nederlandse staat," voert de Volkskrant aan. "Ook KPN, Shell en Unilever worden door investeerders als een veilige portefeuille beschouwd." De Nederlandse premier Jan-Pieter Balkenende zei eerder al dat de omzetdalingen bij de bedrijven van ongekende omvang zijn en dat er rekening mee gehouden wordt dat een herstel lang op zich zou kunnen laten wachten.

13:03 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beleggen, faillissement |  Facebook |

24-10-07

Rijke investeerders zoeken alternatieve beleggingen

De grootste private investeerders van de wereld zullen de volgend drie jaar hun geld meer aan alternatieve investeringen besteden. Dat blijkt uit een rapport van het Barclays Wealth. Deze rijke investeerders zullen volgens het rapport vooral mikken op bedrijven die niet op de beurs genoteerd zijn, omdat die meer stabiele opbrengsten zouden garanderen. Maar er zal volgens het onderzoek ook meer geïnvesteerd worden in risicofondsen.

Uit het onderzoek is gebleken dat slechts 48 procent van rijke private investeerders nog verder van plan is te beleggen in aandelen. Drie jaar geleden was dat nog 64 procent. “Dit is het gevolg van de gebeurtenissen op de wereldwijde aandelenmarkten, die schade ondervonden van de rentecrisis in de Verenigde Staten, die leidde tot een wereldwijde crisis in de kredietsector,” aldus de onderzoekers.

Daarnaast stelde 15 procent van de respondenten dat ze plannen koesteren om te beleggen in bedrijven die niet op de beurs genoteerd staan. Dat is 4 procent meer dan drie jaar geleden. Verder dacht 21 procent aan investeringen in durfkapitaal. Dat is 1 procent meer dan drie jaar geleden. Nochtans zei amper 27 procent te begrijpen hoe risicofondsen werken, terwijl 36 procent meende private equity te begrijpen.

20:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (94) | Tags: beleggen, durfkapitaal, private equity |  Facebook |

19-10-07

Japanse online beleggers steeds meer vrouwelijk

In Japan zijn er steeds meer vrouwen die op het internet in vreemde valuta handelen. Dat zegt Jessica Cutrera van het adviesbureau Financial Partners International. De online transacties vertegenwoordigen inmiddels 30 procent van de valutatransacties op de beurs in Tokio. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. De transactiewaarde bedraagt nu gemiddeld 9,1 miljard dollar per dag.

“De Japanse huishoudens hebben enorme spaartegoeden,” aldus Cutrera tegenover De Volkskrant. “Er is dus kapitaal genoeg. De online-beleggers hier zijn vooral actief in de valutahandel omdat ze denken dat die veiliger is dan de aandelenhandel. Hoeveel Japanse vrouwen met online valutahandel actief zijn, is niet bekend. Maar met hun successen halen ze er wel geregeld de media.

Vele Japanse vrouwen willen zich met die activiteiten financieel onafhankelijker opstellen van hun echtgenoot. De belegster Maymi Torii richtte inmiddels de beleggersclub ‘FX Beauties’. “De meeste leden zijn tussen de dertig en de veertig jaar,” aldus Torii. “Als ze buiten de deur werken, verdienen ze gemiddeld 800 yen per uur, waarvan ze net de oppas kunnen betalen. Als ze in valuta handelen, houden ze gemiddeld 50.000 tot 100.000 yen per maand over voor zichzelf.”

09:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, valuta, beleggen |  Facebook |

30-08-07

Beleggen in voeding loont

Aandelen in Aziatische voedingsproducenten zullen bij beleggers steeds populairder worden. Dat zegt Mark Jolley, beleggingsspecialist voor de Aziatische markt bij Deutsche Bank. In landen zoals China en India, die samen één derde van de totale wereldbevolking vertegenwoordigen, kent de welvaart immers een constante groei. Die evolutie zal volgens Jolley dan ook leiden tot een stijgende vraag naar vee en veevoeders.

“Er moeten in de ontwikkelingslanden meer mensen gevoed worden dan elders,” vertelde Mark Jolley aan het magazine Bloomberg. “Het stijgend inkomen van de bevolking van die landen, zal ervoor zorgen dat aandelen in de agrarische sector bijzonder populair worden.” De economische groei van deze landen zal volgens de beleggingsspecialist leiden uiteindelijk leiden tot een verbeterd dieet, waardoor ook de voedingsprijzen zullen stijgen.

De vier landbouwaandelen op de index van Morgan Stanley Capital International Asia-Pacific – Global Biochem Technology Group, China Agri-Industries Holdings, Futuris en Chaoda Modern Agriculture Holdings – hebben dit jaar een gemiddelde winst van 45 procent gerealiseerd. De gemiddelde groei van alle genoteerde aandelen steeg met amper 5,4 procent. Dat is het gevolg van de prijsstijgingen van sojabonen (24 procent) en tarwe (47 procent).

“Naarmate het inkomen van de bevolking stijgt, wordt er meer geld uitgegeven aan voeding, aangezien ze beter willen eten,” zegt ook Bill Barbour, directeur bij het Global Equity Agribusiness Fund van Deutsche Bank. “Wij investeren in bedrijven die daar profijt uit halen.”

11:45 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beleggen, voeding, beurs |  Facebook |

16-08-06

Belegger is volwassener geworden

Particuliere beleggers laten zich door koersschommelingen op de beurs niet meer zo vlug van hun stuk brengen. Dat leidt de Nederlandse krant Algemeen Dagblad af uit de daling die de beurzen eerder deze zomer kenmerkte. Er werd volgens de krant heel wat minder gehandeld dan men zou kunnen verwacht worden. Analisten stellen dat de klant minder vlug in paniek raakt, maar bij het beleggen ook zorgvuldiger tewerk gaat.

Arnout Bloys van Treslong, beleggingsspecialist van de Nederlandse Postbank, noemt de recente beursdalingen zelfs een breekpunt met het verleden. Hij voerde aan dat particuliere beleggers deze zomer niet meer de neiging vertoonden om bij dalende koersen als een dwaas te gaan handelen. "Zelfs sterke dalingen hadden weinig invloed," merkte hij op. "Dat is opvallend." Ook gespecialiseerde beleggersbanken stelden dat de beleggers het hoofd koel houden en eerst kijken of een beweging incidenteel of structureel is.

Bovendien kwam Bloys van Treslong tot de vaststelling dat ook het beleggersgedrag een verandering heeft ondergaan. Er wordt volgens hem veel meer gespreid belegd, net zoals dat ook in de professionele sector gebeurd. "Bovendien wordt er ook meer aan sectorbeleggen gedaan," aldus de beleggingsspecialist bij de Nederlandse Postbank. De belegger doet volgens de specialisten ook veel meer zelf en komt bij de specialisten met heel gerichte vragen over ingewikkelde producten.

Sommige analisten stellen dat de beleggers wellicht geleerd hebben uit het verleden. "De particuliere beleggers lijken een gezonde dosis wantrouwen te hebben opgebouwd," voerde Pieter Kort, hoofdredacteur van het beleggersblad IEX, aan. "Het is geen wonder dat beleggers verstandiger zijn geworden dan zes jaar geleden. Er is geen betere les dan eens goed verliezen." Kort voegde er aan toe dat een grotere naïeviteit dan tijdens de dotcom-hype bijna ook niet mogelijk is.

00:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beleggen, dotcom, beurs |  Facebook |