05-06-14

Polariserende merken garanderen een veilige beursbelegging

Merken met een grote groep supporters en tegenstanders blijken voor beleggers de minst riskante beursinvesteringen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University naar de prestaties van meer dan zesentwintighonderd merken in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Duitsland. De betrokken merken laten volgens de onderzoekers meestal geen uitzonderlijk rendabele prestaties optekenen op de beursvloer, maar blijken ook relatief weinig risico op te leveren. Door de duidelijke tegenstelling tussen supporters en tegenstanders weet de belegger volgens de onderzoekers immers heel goed welke positieve en negatieve elementen in rekening gebracht moeten worden.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs, belegging |  Facebook |

26-05-14

Wijn was voorbije eeuw een betere belegging dan overheid en kunst

Wijn is tijdens de voorbije eeuw een betere belegging gebleken dan overheidsobligaties, kunst en postzegels en is erin geslaagd om gelijke tred te houden met het rendement dat op de aandelenmarkt werd geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Cambridge, Hautes Etudes Commerciales Paris (HEC) en de Vanderbilt University naar zesendertigduizend prijzen die bij verkopen door het veilinghuis Christie’s en wijnhandelaar Berry Bros sinds het einde van de negentiende eeuw werden genoteerd. Opgemerkt wordt dat wijnen een jaarlijkse return van gemiddeld 4,1 procent opleverden.

Kunst en postzegels lieten tijdens diezelfde periode een jaarlijkse return van respectievelijk 2,4 procent en 2,8 procent registreren. Aandelen leverden een gemiddeld rendement van 5,2 procent op. “Uit het onderzoek bleek dat de grote wijnjaren vooral tijdens de eerste decennia een grote waardestijging lieten optekenen,” zeggen de onderzoekers Elroy Dimson, Christophe Spaenjers en Peter Rousseau, die zich baseerden op gekende Bordeaux-wijnen Haut-Brion, Lafite-Rothschild, Latour, Margaux en Mouton-Rothschild. “Na vijftig jaar kon echter een inhaalbeweging worden opgemerkt bij de middelmatige wijnen of tegenvallende jaargangen."

Uit de studie bleek volgens de wetenschappers dat vooral jonge kwaliteitswijnen voor een belangrijke financiële return zorgen. Kwaliteitswijnen krijgen volgens de onderzoekers wel opnieuw een injectie wanneer ze een antiek imago verwerven. Elroy Dimson waarschuwt wel dat investeringen in wijnen niet zonder risico blijven. “Trends kunnen op relatief korte termijn drastische verschuivingen kennen,” voert hij aan. “Porto-wijnen, die op het gebied van rendement slechts matige resultaten lieten optekenen, zijn daarvan een goed voorbeeld.” Volgens Dimson zou echter vooral whisky een belangrijke beleggingscategorie van de eenentwintigste eeuw kunnen worden.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: overheid, kunst, wijn, belegging |  Facebook |

23-10-13

Financiële voorzichtigheid dreigt vrouwen op termijn zekerheid te kosten

In het algemeen hebben vrouwen de neiging om bij beleggingen te kiezen voor de laagste risico’s, maar dat zal op termijn minder return opbrengen dan meer risicovolle alternatieven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Edith Cowan University (ECU) in Australië. De onderzoekers waarschuwen daarbij echter dat die terughoudendheid het voor vrouwen nog moeilijker maakt voor mannen om een bijkomende pensioenreserve op te bouwen, terwijl ze vaak ook al door een lager basissalaris en loopbaanonderbrekingen, zoals zwangerschap en moederschapsverlof, achtersteld worden tegenover mannen.

Lees Verder

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belegging |  Facebook |

18-08-11

Ook goudprijs zal niet aan instorting ontsnappen

Goud wordt op dit ogenblik door vele investeerders als een veilige haven in een onrustige tijd bestempeld, maar dat zou kunnen uitdraaien op een zeepbel die snel zou kunnen barsten. Dat is de conclusie van een rapport van economen de economen Lloyd Thomas en Ann Coulson van de Kansas State University. De economen stellen dat de prijzen mogelijk nog enkele tijd zullen blijven stijgen, maar die trend zal volgens hen niet blijven duren. Goudbeleggingen zijn volgens de onderzoekers over een periode van vijftig jaar wel veilig, maar op korte termijn kunnen risico's niet worden uitgesloten.

"De voorbije halve eeuw is de goudprijs gemiddeld met 8 procent per jaar gestegen, terwijl de inflatie met minder dan 4 procent per jaar toenam," voert Lloyd Thomas aan. "Het voorbije decennium is de goudprijs echter met 17 procent per jaar gestegen. Op lange termijn kent de goudprijs een stijging. In het begin van de eeuw bedroeg de goudprijs 300 dollar per ounce. Sindsdien is de prijs echter verzesvoudigd en dat zou nog verder kunnen stijgen. Die groei gaat echter te snel. Het is een zeepbel."

Thomas vergelijkt de goudprijs met de vastgoedmarkt. "De consument werd ertoe gebracht om te denken dat de vastgoedprijzen nooit zouden dalen, maar in de meeste Amerikaanse steden is de waarde van immobiliën met meer dan 30 procent gedaald," waarschuwt hij. "Hetzelfde zou kunnen gebeuren met goud. Ook goud is niet risicovrij. De goudprijs is het voorbije decennium met 17 procent per jaar gestegen, maar andere producten zijn slechts 3 procent per jaar duurder geworden. Die situatie is niet houdbaar. De goudprijzen zullen instorten. Men kan alleen niet zeggen wanneer dat zal gebeuren."

"Beleggen in goud voor de kleinkinderen is veilig," merkt Thomas nog op. "Over twee, vijf of tien jaar zouden de prijzen echter lager kunnen liggen dan het huidige niveau."          

12:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goud, belegging |  Facebook |

11-10-09

Stanford University verkoopt gedeelte beleggingsportefeuille

De bekende Amerikaanse Stanford University probeert activa voor een waarde van één miljard dollar te verkopen, waaronder een aantal investeringen in risicokapitaal. Dat heeft John Powers, chief executive van Stanford Management, gezegd. De verkoop moet de holding volgens Powers toelaten om de liquiditeit opnieuw te verbeteren. De Stanford University heeft nog een investeringsportefeuille van 12,6 miljard dollar. De portfolio van Stanford Management is door de financiële crisis met bijna 30 procent gedaald. John Powers stelt echter dat de universiteit alleen tot een verkoop van activa zal overgaan wanneer daarvoor een goede prijs kan worden gehaald. Verwacht wordt dat de verkoop in de loop van de eerste twee maanden van volgend jaar afgerond zal kunnen worden.

Een groot aantal Amerikaanse universiteiten heeft beleggingsfondsen om hun kapitalen te beheren. Enkele daarvan zijn belangrijke spelers in de kapitaalmarkten, maar hebben door de financiële crisis een groot gedeelte van hun waarde verloren. Stanford Management, dat de kapitalen van de Stanford University uit Silicon Valley beheert, heeft daarbij bijna één derde van zijn waarde verloren. Om de balans weer meer in evenwicht te brengen, wil de beheersmaatschappij onder meer investeringen in risicokapitaal, houtbedrijven, olie en gas en vastgoed verkopen. "John Powers, topman van de beheersmaatschappij, voert echter aan dat Stanford Management niet onder druk staat en dan ook alleen maar tot een verkoop zal overgaan indien er prijzen worden geboden die aanvaardbaar worden geacht," stipt het persbureau Reuters aan.

Powers voegt er aan toe dat er bewust werd gewacht tot de markt zich weer zou beginnen te herstellen. Het beheersfonds zegt minstens 20 procent in al zijn huidige beleggingen te willen behouden. Verwacht wordt echter dat Stanford weliswaar een goede prijs zou kunnen krijgen voor de activa, maar wellicht toch onder de aankoopprijs zal moeten verkopen. Stanford University, waar onder meer Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin en andere technologie-kopstukken studeerden, zag zich eerder al verplicht om vijfhonderd banen te schrappen. Bovendien moest de universiteit door het terugvallen van zijn kapitaalreserves de beschikbare budgetten terugschroeven en een aantal projecten schrappen. Stanford is de vierde rijkste school in de Verenigde Staten, na de universiteiten van Harvard, Yale en Texas System.

14:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belegging, stanford university |  Facebook |