23-01-18

Goede intenties van voorgangers worden verder doorgegeven

Beslissingen over een genereuze opstelling tegenover de toekomst wordt in sterke mate bepaald door percepties uit het verleden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University en de Hong Kong University of Science and Technology. De conclusies van de studie tonen volgens de onderzoekers dat beslissingen over de toekomst niet in een vacuüm plaatsgrijpen, maar ook met geschiedenis rekening moet worden gehouden. Vastgesteld kon daarbij worden dat de intenties van vroegere generaties een sterke impact op beslissingen over de toekomst kunnen hebben.

"De studie wees uit dat vrijgevigheid jegens toekomstige generaties meer afhangt van de manier waarop de intentie van vorige generaties wordt waargenomen dan van de daadwerkelijke kwaliteit van die vroegere beslissingen,” benadrukt onderzoeksleider Kimberly Wade-Benzoni, professor leiderschap en ethiek aan de Duke University. "Zelfs een ongunstig resultaat voor de huidige generatie bleek minder invloed op de beslissingen voor toekomstige generaties te hebben dan een perceptie over goede bedoelingen. Bewustwording van goede intenties bij voorgangers helpt generositeit op te bouwen tegenover volgende generaties.”

“De bevindingen bieden een nieuw inzicht in strategieën om een verantwoord beheer van middelen aan te moedigen, zelfs wanneer de beslissingen uit het verleden niet tot een voordelige actualiteit hebben geleid,” aldus nog Wade-Benzoni. “De proefpersonen in de studie bleken genereuzer tegenover hun opvolgers wanneer ze werden geïnformeerd dat eerdere generaties genereuze bedoelingen hadden dan degenen aan wie was verteld dat de voorgangers zelfzuchtige bedoelingen hadden, ongeacht de daadwerkelijke voordelen die konden worden ervaren. Er kon een duidelijke neiging worden opgetekend om terug te vallen op de intentie van de voorgangers, ongeacht de reële uitkomst.”

Wanneer echter aan de participanten werd gewezen op hun potentiële impact op de toekomstige generaties, kon de negatieve impact van zelfzuchtige voorgangers wel worden afgezwakt.

Lees Verder

17:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beleid |  Facebook |

15-04-14

Implementering maatregelen doet oorspronkelijk verzet snel verstommen

Het verzet tegen initiatieven zoals een congestieheffing lijkt te verdwijnen wanneer de betrokken maatregelen zijn geïmplementeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Stockholm Royal Institute of Technology. Toen in Stockholm acht jaar geleden een congestie-heffing werd ingevoerd, bleek slechts 30 procent van de bevolking achter de maatregel te staan. Inmiddels wordt de heffing echter door 70 procent in minder of meerdere mate gesteund. De onderzoekers stellen dat het fenomeen gedeeltelijk te danken is aan de daling van de congestie, maar vooral aan het fenomeen dat het publiek zijn oorspronkelijk verzet snel vergeet wanneer de maatregelen zijn geïmplementeerd.

Lees Verder

14:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beleid |  Facebook |

07-07-13

Eerdere ervaring bepaalt financieel beleid chief executive

Eerdere ervaringen hebben een belangrijke impact op het gedrag van chief executives. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan naar meer dan achtduizend chief executives. Indien een chief executive in het verleden heeft gewerkt voor een bedrijf dat met financiële moeilijkheden werd geconfronteerd, zal hij volgens de Amerikaanse onderzoekers de noodzaak aan cash gelde overschatten en daardoor een financieel meer voorzichtig beleid voeren bij zijn huidige onderneming, zelfs wanneer die reserves niet noodzakelijk blijken.

“Opgedane ervaringen veranderen de houding van managers tegenover het nemen van risico’s,” merkt onderzoeker Amy Dittmar, professor economie aan de University of Michigan, op. Volgens Dittmar behoudt de gemiddelde onderneming ongeveer 20 procent van zijn totale activa in cash. Bij een aantal bedrijven loopt dat aandeel door de eerdere ervaringen van de executive echter met ongeveer 5 procent op. Er wordt aan toegevoegd dat daarmee vaak wordt ingegaan tegen de wensen van de investeerders die de gelden willen geïnvesteerd zien of vragen dat het bedrag met een aandeleninkoop zou worden terugbetaald.

“Bedrijven met chief executives die in een eerdere situatie met financiële moeilijkheden werden geconfronteerd, blijken grotere cashreserves te houden dan volgens traditionele modellen kan worden gemotiveerd,” zegt professor Dittmar. Gemiddeld bleken de cashreserves van bedrijven met een chief executive die eerder in een omgeving met met financiële moeilijkheden diende te werken, tussen 3,1 procent en 4,4 procent meer reserves aan te houden dan algemeen verwacht zou kunnen worden. Opgedane ervaringen laten volgens de onderzoekers duidelijk hun indruk na.

Lees Verder

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: executive, beleid |  Facebook |

04-08-12

Nadruk op verantwoordelijkheid verdoezelt reële maatschappelijke problemen

Het concept van verantwoordelijkheid wordt door politici gebruikt om de aandacht van de reële problemen in de maatschappij, die vooral te maken hebben met ongelijkheid, af te leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter. De Britse onderzoekers wijzen erop dat er sinds de financiële crisis een hernieuwde belangstelling is gegroeid in de concepten van verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Opgemerkt wordt dat begrippen rond morele waarden zoals verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en gelijkheid als basis voor het beleid evenzeer misbruikt kunnen worden dan aangewend te worden voor het creëren van een betere wereld. In plaats van de nadruk te leggen op verantwoordelijkheid moet er volgens onderzoeksleider Keith Hyams, docent politieke wetenschappen aan de University of Exeter, vooral worden bekeken op welke manier het leven van de burger wordt beïnvloed door structurele ongelijkheden waarover hij geen controle heeft.

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, beleid |  Facebook |

15-07-12

Economische beleidskeuzes hebben belangrijke economische kost

Bepaalde politieke beleidskeuzes leiden niet alleen tot verontwaardiging en onrust, maar kunnen ook een diepere impact hebben op de maatschappij, met een drastische impact op de gezondheid en de mortaliteit van de gewone bevolking. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University. Onder meer wordt erop gewezen dat de mortaliteit bij de Russische bevolking na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie belangrijke fluctuaties heeft gekend. Opgemerkt wordt dat na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de mortaliteit bij de mannelijke bevolking met 12,8 procent steeg en de levensverwachting terugviel tot 64 jaar. Dat was het laagste niveau sinds het einde van de tweede wereldoorlog.

Lees Verder

13:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, beleid |  Facebook |

29-10-11

Amerikaanse voedselbevoorrading is complete ramp

Rekening houdend met de impact op de volksgezondheid, moet de Amerikaanse voedselbevoorrading als een complete ramp worden bestempeld. Dat zegt Walter Willett, voorzitter van het departement voeding aan de Harvard School of Public Health. Hij stelt dat het onzinnig is om belastinggelden te gebruiken om mensen uit de lagere inkomensklasse te stimuleren om junkfood en ongezonde frisdranken te consumeren en tegelijkertijd geld te investeren in projecten om obesitas te bestrijden.

Het Amerikaanse Supplement Nutrition Assistance Program stelt voedselbonnen ter beschikking van inkomens met een lager inkomen. "Die worden echter vooral besteed aan frisdranken en junkfood," merkt Walter Willett op. "Aan de ene zijde schrijft de overheid voor miljarden dollars cheques uit voor ongezonde voeding, terwijl anderzijds miljarden dollars worden besteed aan campagnes tegen obesitas te financieren. Dat is een compleet waanzinnige situatie."

Het Amerikaanse ministerie van landbouw stelde onlangs tegenover het stadsbestuur van New York onmogelijk te kunnen beletten dat met de voedselbonnen ongezonde voeding werd gekocht. "Dat strookt niet met de werkelijkheid," zegt Willett. "Dat kan perfect geregeld worden. Men doet het wel voor alcoholische dranken." David Ludwig, professor pediatrie aan de Harvard Medical School, benadrukt dat de overheid vooral de reclame en marketing voor jongeren moet aanpakken.

19:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beleid, gezondheid, voeding |  Facebook |

31-03-11

Informatica moest beleid Britse regering seksiër maken

Ministers uit de vorige Britse regeringen hebben dure computer-projecten besteld omdat ze daarmee hun beleid een sexy imago hoopten te kunnen meegeven. Dat heeft Ian Watmore, gewezen informatica-topman van de voormalige Britse premier Tony Blair, gezegd voor de onderzoekscommissie van de huidige Britse regering. Ian Watmore, op dit ogenblik verantwoordelijk voor efficiëntie-projecten van de Britse regering, stelde dat het informatica-beleid van de vorige Labour-regeringen overambitieus en slecht gemanaged was.

De Britse regering heeft een stop gezet op grote informatica-projecten om geld te besparen. Daarbij werd opgeroepen tot kleinere en meer beheersbare projecten. Er werd bepaald dat geen enkel project meer dan 100 miljoen pond mocht kosten. Ook werd beloofd dat orders ook toegankelijk zouden worden voor kleinere bedrijven, die het in het verleden bijzonder moeilijk hadden om op te tornen tegen Hewlett-Packard, British Telecom en Fujitsu, die samen ongeveer één derde van de overheidscontracten voor ongeveer 5 miljard pond per jaar toegewezen kregen.

Watmore beklemtoonde dat een aantal beruchte informatica-fiasco's van de vorige regering niet te wijten was aan technologische problemen, maar aan een ondermaats projectbeheer en een slecht omschreven beleid. Technologie werd volgens Watmore vaak slechts achteraf aan overheidsprojecten toegevoegd, zonder dat er daarbij van een echte visie sprake was. Anderen zouden technologie hebben gebruikt om hun beleid meer sexy te laten lijken.

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beleid, informatica |  Facebook |