12-02-14

Delen van beloning levert grotere loyaliteit op

Het delen van beloningen levert een grotere loyaliteit op. Dat is de conclusie van een onderzoek van het marketingbedrijf Directivity en het digitale bureau Citrus bij meer dan duizend Australische consumenten die deel uitmaakten van minstens één getrouwheidsprogramma. De onderzoekers stelden daarbij vast dat deze leden geneigd zijn om vaker te shoppen en meer te besteden indien ze de mogelijkheid krijgen om hun beloningen met vrienden en familie te delen. In totaal bleek 65 procent van de respondenten gebruik te willen maken van de mogelijkheid om voordelen met familie en vrienden te delen.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beloning, loyaliteit |  Facebook |

06-02-14

Brein van tieners meer gevoelig voor beloningen

Het brein van tieners vertoont een grotere gevoeligheid voor beloningen dan volwassenen. Dat is de slotsom van een studie van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers merkten daarbij op dat bij het uitzicht op winst of verlies in het ventrale stratium in de hersenen van tieners een grotere activiteit kon worden geregistreerd dan bij volwassenen. Bovendien stelden de wetenschappers vast dat tieners met uitzicht op winst ook bereid blijken om grotere risico’s te nemen. De onderzoekers merken op dat de resultaten de intuïtieve percepties over de gevoeligheid van jongeren voor beloningen bevestigen.

“Eerder is al aangetoond dat de hersenen van tieners bij het uitzicht op beloningen anders reageren dan volwassenen,” benadrukken de onderzoekers Emily Barkley-Levensona en Adriana Galvána, psychologen aan de University of California, die zelf tijdens hun research tieners en volwassenen aan gokspelen lieten deelnemen en daarbij hersenscans van de spelers registreerden. “Jongeren zijn geneigd om op die stimulansen veel sterker te reageren dan volwassenen. Uit het onderzoek bleek dat de hersenen van tieners daadwerkelijk anders functioneren dan het brein van de volwassenen en daardoor een grotere gevoeligheid tegenover beloningen tentoon spreiden.”

“De gokspelen waren gebaseerd op financieel gewin,” verduidelijken Barkley-Levensona en Galvana. “Er diende daarbij echter rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat jongeren niet echt gevoeliger zouden zijn voor een beloning, maar wel voor financieel gewin omdat ze meestal over minder geldelijke middelen beschikken dan volwassenen. Ook diende ervoor gezorgd te worden dat er bij de games geen enkele vorm van vaardigheid werd geëist. Naarmate de spanning van de inzet op de games werd opgedreven, bleek inderdaad bij de tieners een grotere activiteit te kunnen worden opgemerkt in onder meer het ventrale striatum, dat in verband wordt gebracht met positieve stimulatie, dan bij volwassenen. Ook bleken tieners geneigd om met hun inzetten grotere risico’s te nemen.”

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tiener, beloning |  Facebook |

31-12-13

Honden herkennen signaal van komende beloning

De hersenen van de hond reageren op een aangeleerd signaal dat een beloning belooft. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Emory University bij dertien honden. De Amerikaanse onderzoekers stellen daarbij ook vast dat honden die eerder opgeleid waren om blinden te helpen of zieke patiënten gezelschap te houden, grotere reacties lieten optekenen dan soortgenoten die geen specifieke vorming hadden gekregen. De onderzoekers zeggen aan de hand van verdere research te willen uitzoeken of die intensere reacties aan een genetische aanleg zijn te wijten of te danken zijn aan de omgeving waarin de dieren werden opgeleid.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, beloning |  Facebook |

13-12-13

Hippocampus cruciaal op prioriteiten op lange termijn te volgen

De werking van de hippocampus in de hersenen bepaalt in grote mate of het individu bestand is tegen de neiging om naar een onmiddellijke beloning te streven en zich daarentegen te focussen op zijn doelstellingen op lange termijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Brain and Spine Institute in Parijs. De Franse onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat de geheugen-systemen van het menselijke brein het individu helpen om aan verleidingen te weerstaan. Een gebrekkige werking van de hippocampus zou het volgens de wetenschappers bijzonder moeilijk maken om zich op doelstellingen op lange termijn te concentreren om het streven naar een onmiddellijke beloning tegen te gaan.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beloning |  Facebook |

26-11-13

Reactie op straf en beloning is genetisch bepaald

De chemicaliën dopamine en serotonine hebben een impact op welke manier het individu reageert op straf en beloning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Donders Institute in Nijmegen. De Nederlanders onderzoekers wijzen erop dat het individu moet leren van de negatieve en positieve consequenties van het persoonlijk gedrag - straf en beloning - om met veranderingen flexibel te kunnen omgaan. Op welke manier die omgang wordt gestuurd, hangt volgens de wetenschappers af van de genenvariant die het individu van zijn ouders heeft geërfd. De resultaten kunnen volgens de onderzoekers helpen om een beter inzicht te verwerven in een aantal psychische stoornissen.

Lees Verder/a>

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beloning, straf |  Facebook |

11-08-13

Dopamine ook belangrijk voor beloning op lange termijn

Dopamine is een belangrijk element om het individu te helpen zijn doelstellingen op lange termijn te realiseren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) bij ratten. De resultaten van de studie kunnen volgens de Amerikaanse onderzoekers verklaren waarom Parkinson-patiënten, waar het dopamine-niveau verstoord blijkt, het vaak moeilijk hebben om de nodige motivatie te blijven opbrengen om een taak af te werken. Eerder werd al aangetoond dat dopamine een belangrijke rol heeft in beloningen op korte termijn, maar de nieuwe studie wijst volgens de wetenschappers ook op een impact op langere termijn.

Lees Verder

13:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine, beloning |  Facebook |

17-03-13

Sancties werken even prestatiebevorderend als beloningen

Sancties kunnen even prestatiebevorderend worden als beloningen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nottingham. De onderzoekers stelden vast dat proefpersonen, die moesten raden of een schaduw achter een glas al dan niet een menselijke figuur was en met geldboetes bestraft werden bij een foute keuze, door de financiële sancties werden gestimuleerd om te trachten een goed antwoord te geven. Naarmate de financiële sancties werden opgedreven, bleken de prestaties van de proefpersonen te verbeteren. De onderzoekers voegen er aan toe dat proefpersonen met de grootste prestatieverbetering ook de grootste verandering in hersenactiviteit lieten optekenen.

Lees Verder

11:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: prestatie, sanctie, beloning |  Facebook |