12-08-11

Ondergrondse opslag koolstofdioxide bron van elektriciteit

Ondergrondse opslag van koolstofdioxide moet in de toekomst een bron van milieuvriendelijke elektriciteit kunnen worden. Dat zeggen onderzoekers van het Lawrence Berkeley National Laboratory. De ondergrondse opslag zal volgens de onderzoekers de koolstofdioxide opwarmen, wat toelaat om turbines aan te drijven en elektriciteit op te wekken. Op die manier wordt volgens de onderzoekers een zuivere energie gecreëerd die bovendien de klimaatverandering kan helpen tegengaan. Bovendien kan de toepassing de energie-onafhankelijkheid van de Verenigde Staten helpen garanderen.

"Het is de bedoeling om koolstofdioxide op een diepte van drie kilometer in een sedimentaire laag met een temperatuur van 125 graden celcius te injecteren," merkt onderzoeksleider Barry Freifeld op. "Onder die omstandigheden bereikt koolstofdioxide een superkritisch statuut, waardoor het product zowel eigenschap van vloeistoffen als gassen heeft. De koolstofdioxide wordt vervolgens naar de oppervlakte gestuwd, waar turbines de hitte in elektriciteit omzetten. Daarna wordt de koolstofdioxide terug naar de ondergrond geleid, waardoor de hele cyclus opnieuw kan starten."

De onderzoeker merkt echter op dat na verloop van tijd een gedeelte van de koolstofdioxide zich definitief in de ondergrond zal vastzetten, waardoor nieuwe voorraden kunnen worden aangevoerd om de turbines draaiende te houden. "De technologie zou kunnen bijdragen om de hoge kosten van de opslag van koolstofdioxide te helpen verlagen en dus rendabeler te maken," stipt Freifeld aan. "Bovendien is de technologie ook bijzonder geschikt voor energieproductie in gebieden met een gebrek aan water."

Het Berkeley Lab wil in de loop van volgend jaar een experimenteel project opstarten in Cranfield in de Amerikaanse staat Mississippi. Daarmee zou het Berkeley Lab wereldwijd het eerste project opzetten dat aan de hand van koolstofdioxide elektriciteit zou produceren uit de warmte van de aarde. Het Berkeley Lab heeft voor de uitvoering van het project een toelage van 5 miljoen dollar ontvangen van het Amerikaanse ministerie van energie.