03-11-09

Grote politieke generatiekloof in voormalige Sovjet-blok

Twintig jaar na de val van het IJzeren Gordijn is er in het voormalige communistische Europa een duidelijke generatiekloof ontstaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Global Attitudes Project. Daarbij blijkt dat Oost-Europeanen die geboren werden kort of na de val van de Berlijnse Muur, duidelijk meer achter de verschuiving naar een politiek systeem met meerdere partijen en een markteconomie staan dan oudere generaties. De onderzoekers stellen wel dat er sinds de val van het IJzeren Gordijn in Oost-Europa duidelijk minder steun overblijft voor democratie en kapitalisme. Vooral in Bulgarije en Oekraïne werd een zware terugval opgetekend. Toch bleken meer mensen tevreden te zijn met hun persoonlijk leven dan bijna twintig jaar geleden. Toch zegt ook een niet onbelangrijk gedeelte van de bevolking het onder het communistisch regime beter gehad te hebben dan vandaag. Alleen in Tsjechië en Polen zegt een meerderheid het vandaag beter te hebben dan tijdens het communistisch regime.

"In Polen zegt 44 procent van de inwoners tevreden te zijn met zijn huidige leven, tegenover 12 procent kort na de val van het IJzeren Gordijn," aldus het persbureau Reuters. "In andere landen was de verandering echter minder duidelijk. In Bulgarije en Hongarije zegt slechts 15 procent van de inwoners tevreden te zijn met zijn huidige leven, tegenover respectievelijk 4 procent en 8 procent achttien jaar geleden. Maar in vele landen zegt een meerderheid op dit ogenblik minder tevreden te zijn. In Oekraïne zegt 62 procent dat de bevolking er nu slechter af is dan onder het communistische regime. In Rusland zegt 45 procent dat het nu slechter gaat dan onder het sovjetbewind, terwijl 33 procent aangeeft het nu beter te hebben. In de meeste landen werd er achttien jaar geleden weinig verschil in tevredenheid opgemerkt tussen de verschillende generaties. Destijds zei 13 procent van de Polen tussen achttien en negentwintigtwintig jaar tevreden te zijn met zijn leven. Bij vijfenzestigplussers was dat 65 procent. Maar vandaag kan er een groot verschil worden opgetekend."

De onderzoekers stellen dat vandaag de helft van de jonge Polen zegt tevreden te zijn met zijn leven, maar bij vijfenzestigplussers is dat slechts 29 procent. "Een gelijkaardige generatiekloof kan worden opgetekend in de houding tegenover de evolutie van het communisme naar het kapitalisme en democratie," merkt Reuters nog op. "In Rusland zegt meer dan 60 procent van de jongeren tussen achttien en negenentwintig jaar tevreden te zijn met die verschuiving, maar bij zestigplussers is dat slechts 27 procent. Diezelfde generatiekloof werd ook opgetekend in de andere acht landen die werden onderzocht." De onderzoekers voegen er wel aan toe dat democratie in de verschillende landen op een andere manier wordt bekeken. In Hongarije had bijna 66 procent het daarbij over vrijheid van meningsuiting, tegenover slechts 37 procent in Rusland. In Bulgarije sprak meer dan 60 procent over eerlijke verkiezingen, tegenover slechts 39 procent in Litouwen.

13:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berlijnse muur, communisme, oostblok |  Facebook |

28-12-08

Architecuurwedstrijd voor Berlijns Eenheidsmonument

schlossplatz_dom_palastBerlijn krijgt zijn Eenheidsmonument. Op 9 november volgend jaar zal het exect twee decennia geleden zijn dat de Berlijnse Muur is gevallen. Bij die gelegenheid wil de Duitse bondsregering de winnaar van een architectenwedstrijd voorstellen. Dat heeft Bernd Neumann, Duits minister van cultuur bekend gemaakt. De bouw van het monument zou in 2010 moeten starten. Twee jaar later zou het momument plechtig gewijd moeten kunnen worden. Voor het project heeft de Bundestag een bedrag van 15 miljoen euro voorzien. Het monument zal worden opgericht op de Schlossplatz in Berlijn. Ook Leipzig krijgt meer dan waarschijnlijk een eigen Eenheidsmonument.

Aan de kandidaat-deelnmers aan de architectuurwedstrijd worden wel enkele voorwaarden opgelegd. "Het monument mag niet enkel verwijzen naar de val van de Berlijnse Muur en de Duitse eenmaking, maar ook getuigenis brengen over de positieve verworvenheden van de Duitse geschiedenis, beginnend met de vrijheidsbewegingen uit de negentiende eeuw," aldus nog Bernd Neumann. "Bedoeling is positieve historische keten van vrijheid en democratie in Duitsland naar voor te brengen. Bovendien moet het monument ook een kleine informatie-plek worden, waarin deze positieve realisaties mediatiek gedocumenteerd worden." Het monument komt op de sokkel van het vroegere monument van Keizer Wilhelm op de Schlossplatz.

De lokatie is volgens Bernd Neumann een bewust keuze geweest en moet het een bewijs zijn dat de Bondsrepubliek ook daar democratie en vrijheidsbewegingen kan herinneren. Tijdens de communistische periode diende de Schlossplatz, omgedoopt tot Marx-Engels Platz, vooral voor grote DDR-parades. De Oost-Duitse regering bouwde er ook het Palast der Republik, dat inmiddels helemaal is afgebroken. Andere mogelijke lokaties voor het Eenheidsmonument waren de Alexanderplatz en de Brandenburger Tor. De Berlijnse oppositie is van oordeel dat niemand de Schlossplatz met de eenmaking van Berlijn vereenzelvigt en dus voor een monument een volledige kunstmatige lokatie is.

Het idee van een Eenheidsmonument werd al tien jaar geleden gelanceerd. Maar op dat ogenblik had men al de handen vol met ruzies over het Holocaust-monument. Pas op 9 november van vorig jaar beslise de Bundestag dat in Berlijn een Eenheidsmonument zou gebouwd worden. Sindsdien gingen steeds meer stemmen op om ook in Leipzig een Eenheidsmonument te bouwen. Daar begonnen immers de maandagsbetogingen, die uiteindelijk zouden leiden tot het vallen van de Berlijnse Muur en het verdwijnen van de Duitse Democratische Republiek.

20:40 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berlijn, monument, berlijnse muur |  Facebook |

10-08-07

Berlijnse Muur moet worden gerestaureerd

Het stadsbestuur van Berlijn investeert minstens 1,3 miljoen euro om de East Side Gallery, het beroemde restant van de Berlijnse muur, te herstellen. De muur heeft een lengte van ruim één kilometer, maar brokkelt langzaam af. Dat heeft te maken met de uitlaatgassen, het weer en de ouderdom. Ook toeristen hakken echter stukken uit het beton. Met de restauratie zullen echter ook de graffiti verdwijnen, maar Berlijn hoopt dat de kunstenaars hun werk zullen willen overdoen.

De East Side Gallery in de wijk Friedrichshain is één van de grootste toeristische attracties van de Duitse hoofdstad. Met een lengte van ruim één kilometer is dit het langste restant van de grensmuur tussen het voormalige Oost- en West-Berlijn. Maar door uitlaatgassen, regen, vorst en ouderdom begint de muur barsten te vertonen. Het stadsbestuur zegt dat de East Side Gallery van binnenuit wegrot. Bovendien hakken souvenirjagers stukken uit het beton.

In 1990 liet het stadsbestuur van Berlijn 118 internationale kunstenaars één kant van de muur met graffiti beschilderen. Het is echter onmogelijk om de kunstwerken van de muur weg te halen en naderhand opnieuw aan te brengen. Daarom roept Berlijn de betrokken kunstenaars op om hun werk na de restauratie opnieuw te laten uitvoeren. De Berlijnse Muur werd in 1961 gebouwd en na de val van Oost-Duitsland in 1989 opnieuw afgebroken.

14:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berlijnse muur, berlijn |  Facebook |

05-08-06

Checkpoint Charlie herdenkt 45 jaar Berlijnse Muur

Bij het voormalige Checkpoint Charlie in Berlijn is een openlucht-fototentoonstelling over de wereldberoemde grensovergang geopend. De 175 afbeeldingen tonen de geschiedenis van de internationale doorlaatpost in de Berlijnse Muur. De opening komt ruim een week voor de officiële herdenking van de bouw van de Berlijnse Muur 45 jaar geleden.

Het communistische regime van de DDR grendelde op 13 augustus 1961 het eigen land af van West-Berlijn en de Bondsrepubliek. Checkpoint Charlie was de ontrolepost op de grens van de Amerikaanse en Russische sector bij de doorgang in de Friedrichstraße. Omdat dit de derde doorgang was op de grens tussen West-Duitsland en de DDR, werd de post Charlie genoemd, naar de derde letter van het militaire spellingsalfabet.

Checkpoint Alpha lag bij de grensovergang bij Helmstedt op de zonegrens tussen de Bondsrepubliek en de DDR. Checkpoint Bravo was gesitueerd bij de oprit van de autosnelweg nabij Dreilinden, op de grens tussen Berlijn en Potsdam. Alpha en Bravo lagen aan de zogenaamde Transit-Autobahnen - de enige wegverbindingen tussen West-Berlijn en de Bondsrepubliek.

Checkpoint Charlie was de enige controlepost waar buitenlanders over de weg Oost-Berlijn konden binnentreden. Met het openbaar vervoer was het nabijgelegen Bahnhof Friedrichstraße de enige mogelijkheid. Kort na de val van de Berlijnse Muur in 1989 werd ook Checkpoint Charlie opgeheven. Na de afbraak van de Muur werd het Checkpoint met een stenen silhouet in het asfalt aangegeven. In 2000 werd een exacte kopie van het oorspronkelijke wachthuisje opgericht.

11:04 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: berlijnse muur, checkpoint charlie |  Facebook |