21-06-13

Verenigde Staten breiden beschermde status chimpansee verder uit

De Amerikaanse regering heeft verdere acties ondernomen om de bescherming van chimpansees op te drijven. Daarbij heeft de Amerikaanse Fish and Wildlife Service voorgesteld om chimpansees zowel in de vrije natuur als in gevangenschap de status van beschermde diersoort toe te kennen. Het Physicians Committee for Responsible Medicine stelt dat de chimpansees in gevangenschap door deze nieuwe status ook beschermd worden tegen onderzoek dat hen schade zou kunnen toebrengen.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chimpansee, bescherming |  Facebook |

12-06-13

Bescherming wordt gereserveerd voor celebrity-diersoorten

Wereldwijd worden ongeveer twintigduizend diersoorten met uitsterven bedreigd, maar amper tachtig celebrity-soorten, zoals pandaberen of tijgers, trekken de grootste aandacht naar zich toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het National Environmental Research Program en The University of Queensland in Australië. De onderzoekers stellen dat de wereld bijzonder inefficiënt omgaat met de keuze van diersoorten die daadwerkelijk op beschermende maatregelen kunnen rekenen. Dat heeft volgens de Australische onderzoekers geleid tot het uitsterven van soorten die relatief gemakkelijk hadden kunnen worden gered.

"Amper tachtig diersoorten worden door internationale organisaties naar voor geschoven om budgetten voor natuurbehoud te verzamelen," merkt onderzoeksleider Hugh Possingham, professor aan de University of Queensland, op. "Deze celebrity-soorten - zoals pandaberen, tijgers, leeuwen en neushoorns - hebben een charismatische uitstraling en een groot marketing-potentieel, waarvoor succesvolle programma's kunnen worden opgezet. Bovendien worden de meeste fondsen besteed binnen een straal van honderd kilometer."

"Onbekende soorten in afgelegen gebieden hebben nagenoeg geen enkele kans om donorgelden te ontvangen," waarschuwt de onderzoeker nog. "De manier waarop de maatschappij zijn selectie voor sponsoringacties maakt, is niet transparant. Daardoor dreigen vele soorten onherroepelijk verloren te gaan. De meeste inspanningen worden gericht op Europa en Noord-Amerika, aangezien die regio's de grootste middelen hebben, terwijl in Brazilië, Mexico, Australië, Madagascar en Indonesië de nood aan hulpprojecten het grootste is."

"Men zou zich moeten focussen op de redding van biotopen in plaats van alle inspanningen te richten op een selecte groep van individuele soorten," merkt professor Possingham op. "Het verlies van een biotoop heeft een weerslag op meer dan tweeduizend soorten. Een verlies aan biotopen is wereldwijd de grootste bedreiging op het gebied van biodiversiteit. Bovendien zouden er inspanningen moeten worden gedaan om meer soorten een celebrity-status te bezorgen."

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bescherming, natuur |  Facebook |

14-02-13

Olifant voelt zich best is goede socio-economische omgeving

De olifant blijkt het minst gemakkelijk te gedijen in Afrikaanse landen met een laag onderwijsniveau, een beperkte economische activiteit en een grote vorm van corruptie. Afrikaanse landen die efficiënter omgaan met deze problemen, hebben daarentegen grotere olifanten-populatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Wageningen Universiteit. Een sociaal-economische benadering is volgens de onderzoekers dan ook de beste strategie om de olifanten-populatie te beschermen. Een beter socio-economisch klimaat en een beter onderwijs is volgens het rapport dan ook een betere strategie dan het inrichten van nieuwe wildparken.

"Hoewel milieufactoren zoals de beschikbaarheid van water en voeding uiteraard een belangrijke factor vormen in de overlevingskansen van de olifant, blijken de menselijke invloeden - met inbegrip van het beleid, corruptie en de economische situatie - eveneens een directe en indirecte impact te hebben," voert onderzoeksleider Fred de Boer aan. "Natuurlijke factoren zoals de beschikbaar verklaren de verspreiding van de olifant over het Afrikaanse continent, maar menselijke factoren blijken een betere verklaring te geven voor de densiteit van de populaties. Een slecht onderwijsniveau, een grote corruptie en een falende economie bleken zich te weerspiegelen in een kleine olifanten-populatie."

"Uiteraard worden ook weinig olifanten aangetroffen in landen met een ontoereikend beschermingsbeleid," gaat de onderzoeker verder. "Een socio-economische strategie lijkt dan ook de beste methode om de olifantenpopulatie te beschermen. Er kan meer worden bereikt met een verbetering van het onderwijs en het socio-economische klimaat van een land dan met de inrichting van nieuwe natuurparken, de uitbreiding van bestaande biotopen of het aanleggen van nieuwe drankplaatsen voor de dieren. Het is voor de overlevingskansen van de olifant minder belangrijk dat nieuwe beschermingsplannen worden opgesteld dan dat ervoor gezorgd wordt dat de bevolking deze strategieën ondersteunt."

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olifant, bescherming |  Facebook |