15-04-14

Emoties hoeven geen belemmering te zijn voor succesvolle beslissingen

Gevoelens van dankbaarheid hebben de capaciteit om het financiële ongeduld automatisch te verminderen. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Northeastern University, de University of California en de Harvard Kennedy School. Traditionele opvattingen zeggen dat emoties een belemmering vormen voor succes op lange termijn, maar volgens het rapport stroken deze theorieën niet met de waarheid. De onderzoekers stellen dat de resultaten van de studie belangrijke implicaties kunnen hebben om een aantal problemen in het sociaal gedrag, van impulsief koopgedrag tot obesitas, aan te pakken.

Lees Verder

14:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: emoties, beslissing |  Facebook |

07-04-13

Impulsieve beslissing even zinvol als beredeneerde keuze

Vaak is het even zinvol om impulsief een beslissing te nemen dan beredeneerd en weloverwogen een keuze te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Cold Spring Harbour Laboratory in New York bij ratten. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de ratten hun maximum prestatie leverden in minder dan driehonderd milliseconden, ook al werden ze aangemoedigd om meer inspanningen te doen en het beslissingsproces te vertragen.

"Een mens moet een massa beslissingen nemen en in een aantal gevallen blijkt reflectie geen enkele positieve invloed te hebben," merkt onderzoeksleider Zachary Mainen, neurowetenschapper aan het Cold Spring Harbour Laboratory, op. "In die gevallen is het beter om louter op de intuïtie te rekenen om beslissingen te nemen. Ondanks aanmoedigingen om minder impulsief te reageren en meer inspanning te leveren, bleken de ratten de beste resultaten te laten optekenen bij reacties in minder dan driehonderd milliseconden."

"Over besluitvorming is op dit ogenblik nog relatief weinig bekend, maar lijkt bij de verschillende soorten gelijklopend te zijn," zegt Zachary Mainen nog. "De studie moet dan ook een basis vormen voor een verder onderzoek naar de reële werking van het proces." Het onderzoek naar het besluitvormingsproces wordt op dit ogenblik verder gezet aan het Champalimaud Neuroscience in de Portugese hoofdstad Lissabon, waar Zachary Mainen inmiddels tot directeur is benoemd.

Lees Verder

09:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beslissing |  Facebook |

04-03-13

Onpartijdigheid is vaak een utopisch gegeven

Onpartijdigheid in nominaties onder gelijken is nagenoeg onbereikbaar wanneer er slechts één prijs te winnen valt en iedere deelnemer naar de overwinning streeft. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University en het Technion-Israel Institute of Technology. De onderzoekers voegen er aan toe dat deze conclusies zelfs opgaan indien er regels voor de concurrentie zijn opgesteld. De wetenschappers voegen er aan toe dat het eigenbelang nooit helemaal kan worden weggewerkt, waardoor uiteindelijk vaak een minder optimaal eindbesluit dreigt te worden genomen. Er wordt opgemerkt dat onpartijdigheid een wenselijk, maar vaak onrealiseerbaar onderdeel van de groepsbeslissing vormt.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onpartijdigheid, beslissing |  Facebook |